Kredyt hipoteczny 140 tysięcy złotych

2024-02-10 – ostatnia aktualizacja

Kredyt hipoteczny 140 tysięcy złotych na zakup mieszkania lub domu? Jakie wymagania muszą spełnić kredytobiorcy ubiegający się o kredyt hipoteczny? Jest kilka ważnych. Poniżej wyliczenia rat kredytowych, oszacowanie zarobków netto oraz propozycje kredytów w bankach.
kredyt hipoteczny 140 tysięcy złotych
Kredyt hipoteczny 140 tysięcy złotych. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Na co mogę przeznaczyć kredyt hipoteczny? Z kredytu hipotecznego sfinansujesz na przykład zakup domu lub mieszkania, zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, budowę lub rozbudowę domu, a nawet jego remont lub modernizację.

Możesz również refinansować kredyt mieszkaniowy z innego banku, czyli korzystając z nowego kredytu hipotecznego, uzyskanego na lepszych warunkach, spłacić obecny.

Jakie są najważniejsze kryteria, które należy spełnić, aby móc się ubiegać o kredyt hipoteczny w wysokości 140 tysięcy złotych?

1. Zdolność kredytowa. Określa ona możliwości kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego (kapitału) łącznie z odsetkami w terminie, który został zawarty w umowie.

Na jej wysokość wpływa wiele różnych czynników, z których najbardziej istotne są uzyskiwane dochody, wydatki w gospodarstwie domowym, w tym i wydatki na spłatę innych kredytów i pożyczek. Istotne jest także m.in.:

 • liczba osób na utrzymaniu,
 • wiek kredytobiorcy,
 • staż pracy,
 • rodzaj umowy,
 • wysokość posiadanego wkładu własnego,
 • stan cywilny,
 • wykształcenie,
 • miejsce zamieszkania.

Orientacyjną zdolność kredytową można obliczyć za pomocą kalkulatorów kredytowych, ale zdecydowanie lepiej jest skontaktować się z konkretnym bankiem, aby ją dokładanie obliczył. Ostateczna zdolność kredytową wylicza bank na podstawie złożonego wniosku kredytowego.

2. Wkład własny. Większość banków finansuje zakup nieruchomości do 90% jej wartości – wymagany wkład wynosi wówczas 10%. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji konieczne będzie wykupienie ubezpieczenie ryzyka wysokiego LTV (niskiego wkładu własnego).

Będziesz ponosił koszty ubezpieczenia do czasu, aż współczynnik LTV wyniesie 80%.

Stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości osiągnie 80%.

3. Wiarygodność kredytowa. Historia kredytowa w BIK jest obok zdolności kredytowej, kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przy analizie wniosku kredytowego i ocenie kredytowej. Raport uzyskany z BIK pozwala przeanalizować, jak kredytobiorca obecnie, ale i w przeszłości, radzi lub radził sobie ze spłatą swoich zobowiązań bankowych. Negatywna ocena wiarygodności uniemożliwia uzyskania finansowania.

4. Opłaty pozabankowe. To wszelkiego rodzaju inne opłaty, które nie są bezpośrednio związane z udzieleniem kredytu, np. opłaty sądowe, notarialne, wycena nieruchomości, ubezpieczenia dodatkowe.

Gdzie po kredyt hipoteczny 140 tysięcy?

Ekspert finansowy pomoże porównać banki uwzględniając Twoją indywidualną sytuację. Przedstawi tobie najlepsze oferty kredytowe i poinformuje o wszystkich elementach składowych kredytu. W tym najważniejsze: wszystkie koszty związane z kredytem.

Jak umówić się na spotkanie z pośrednikiem? Wystarczy wysłać formularz, a przedstawiciel wybranej firmy do nas przedzwoni i wówczas będzie można ustalić termin spotkania. Takie spotkanie jest oczywiście bezpłatne i nie obliguje do skorzystania z przedstawionych propozycji.

Jeżeli nie wiesz jaki kredyt hipoteczny na 140 tys zł wybrać, w jakim banku złożyć wniosek, skontaktuj się z doradcą.

Jaka rata przy kredycie hipotecznym na 140 tysięcy?

Wysokość raty kredytu hipotecznego na 140 tysięcy złotych zależy od wielu różnych czynników, ale głównie od długości jego spłaty. Wydłużenie tego okresu spowoduje obniżenie raty, a skrócenie, wzrost raty. W zależności czy wydłużamy czy skracamy okres kredytowania, koszt odsetkowy kredytu odpowiednio, wzrasta lub maleje.

Jeżeli korzystasz z kalkulatorów kredytowych, to należy wziąć pod uwagę, że wysokość raty, podobnie jak i koszty całkowite, można jedynie oszacować. Ich dokładną wysokość obliczy jedynie bank i to po przeprowadzeniu analizy zdolności kredytowej i przedstawieniu (wstępnej lub ostatecznej) oferty.

Mając na uwadze wspomniane zastrzeżenia, dokonajmy oszacowania rat dla kredytu hipotecznego na 140 tysięcy złotych przy założeniach:

 • cena zakupu nieruchomości 200 tysięcy złotych,
 • LTV71,38%,
 • marża podstawowa: 1,84%,
 • oprocentowanie 7,68%.

10 lat (120 miesięcy) – 1 707,93 zł.
15 lat (180 miesięcy) – 1 337,97 zł.
20 lat (240 miesięcy) – 1 165,76 zł.
25 lat (300 miesięcy) – 1 071,69 zł.

Uwaga! Wydłużenie okresu spłaty zwiększa zdolność kredytową, ponieważ domowy budżet zyskuje na mniejszym zobowiązaniu i ma większa nadwyżkę.

Dlaczego nie wyliczony został okres 30 lat? Po pierwsze, jest to mały kredyt hipoteczny (w porównaniu do średniego, który przekracza 200 tysięcy złotych). Po drugie, Komisja Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S nakazuje bankom stosowanie założenia oceny zdolności kredytowej przy 25-letnim czasie spłaty zobowiązania dla kredytów udzielanych powyżej 25 lat.

Oznacza to, że wybierając czas spłaty 30 lat, to i owszem, rata zostanie wyliczona dla tego okresu, ale przy zdolności kredytowej uwzględnione będzie 25 lat (300 miesięcznych rat).

Jakie zarobki netto – kredyt hipoteczny 140 tysięcy?

Skorzystanie z kredytu hipotecznego na 140 tys. zł to nie rozpoczyna się i nie kończy wyłącznie na złożeniu wniosku kredytowego. Każdorazowo, niezależenie o jaki rodzaj kredytu chodzi, bank musi zbadać zdolność kredytową osoby, która zobowiązanie chcą zaciągnąć.

Oznacza to, że bank nie tylko sprawdzi wysokość uzyskiwanych zarobków netto, ale i ich źródło. Weźmie pod uwagę także comiesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego, uwzględniając inne spłacane zobowiązania, liczbę osób na utrzymaniu, wiek i parę innych elementów związanych z oceną kredytową.

Jeżeli popatrzymy na liczbę różnorakich czynników, które są brane pod uwagę, to staje się jasne, że decyzja kredytowa jest indywidualna i dla każdego potencjalnego kredytobiorcy ogólna ocena będzie inna. Tym samym nie tylko nie ma jednej takiej samej oferty kredytowej, ale i takie same dochody netto mogą być dla jednych klientów wystarczające, aby kredyt uzyskać, a dla innych będa za małe.

Korzystając z kalkulatorów zdolności kredytowej należy mieć to w szczególności na uwadze. Ale oczywiście wysokość zarobków można oszacować. I tak również zrobimy.

Założenia przyjęte do wyliczeń:

 • kredyt hipoteczny 140 tysięcy złotych,
 • wartość nieruchomości 200 tysięcy złotych,
 • brak innych zobowiązań kredytowych, w tym wnioskodawca nie ma limitów w koncie i nie posiada kart kredytowych.

Wysokość zarobków netto dla kredytu hipotecznego na 140 000 zł dla singla przy spłacie:

 • 10 lat – 4400 zł,
 • 15 lat – 3600 zł,
 • 20 lat – 3400 zł,
 • 25 lat – 3300 zł.

Wysokość zarobków netto dla kredytu hipotecznego na 140 000 zł dla rodziny 2+1 przy spłacie:

 • 10 lat – 5700 zł,
 • 15 lat – 5300 zł,
 • 20 lat – 5200 zł,
 • 25 lat – 5100 zł.

Są to tylko oszacowane wyniki zarobków netto. Szczegółowy proces analizy zdolności kredytowej jest pochodną polityki polityki ryzyka i wewnętrznych procedur prowadzonych przez każdy bank z osobna. Oznacza to, że zdolność kredytowa w każdym z banków będzie inna.

Ile dostanę kredytu przy zarobkach 10000 netto? Oszacowanie kredytu dla zarobków netto dla singla, rodziny 2+1, 2+2.

Kredyt hipoteczny 140 tys. zł – jakie dokumenty?

Myśląc o kredycie hipotecznym należy liczyć się z tym, że do wniosku kredytowego wymagane będzie dołączenie szeregu dodatkowych dokumentów.

Podstawowy dokument? Oczywiście dowód osobisty. Wymagany już na etapie pierwszego kontaktu z bankiem, celem potwierdzenia tożsamości.

Przy wypełnianiu wniosku potrzebny będzie również drugi dokument ze zdjęciem. W określonych przypadkach skrócony odpis aktu małżeństwa, akt urodzenia dziecka.

W przypadku obcokrajowca na stałe mieszkającego w Polsce:

 • paszport,
 • drugi dokument ze zdjęciem,
 • raport kredytowy wystawiony przez zagraniczne biuro informacji kredytowej,
 • dokument potwierdzający prawo do stałego pobytu w Polsce.

W przypadku rozdzielności majątkowej:

 • akt notarialny potwierdzający odrębność majątkową małżonków.

Kolejnym etapem jest weryfikacja dochodów osoby lub osób wnioskujących o kredyt. Przykładowe wymagania wobec osoby zatrudnionej na umowę o pracę:

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach,
 • umowa o pracę,
 • wyciąg z konta osobistego za okres 3 lub 6 miesięcy,
 • deklaracja podatkowa PIT-37 za ostatni rok (czasami mogą to być dwa poprzednie lata).

Poza dokumentami związanych z potwierdzeniem tożsamości, dokumentów wymaganych do analizy zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny na 140 tys. zł, niezbędne jest dołączenie dokumentów, które związane są z kredytowaną nieruchomością.

Wymagania banku różnić się będą w zależności od przeznaczenie kredytu hipotecznego.

Przykładowe wymagania dotyczących zakupu mieszkania na rynku pierwotnym:

 • umowa przedwstępna z deweloperem,
 • pełnomocnictwo osób reprezentujących dewelopera,
 • dokumenty dewelopera, od którego kupiona będzie nieruchomość,
 • wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków (CEGiB),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub
  • decyzja o jej zakończeniu,
 • pozwolenie na użytkowanie lub
  • potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

Wariantów nabycia, budowy czy remontu nieruchomości jest kilka, w związku z czym i lista wymaganych dokumentów będzie się różnić.

Na przykład zakup mieszkania na rynku wtórnym wymaga jego wyceny i skorzystania z usług rzeczoznawczy majątkowego, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny na 140 tysięcy warto sprawdzić listę wymaganych dokumentów i należy skontaktować się z wybranym bankiem.

Należy również pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Rozpoczęcie analizy wniosku o kredyt hipoteczny rozpoczyna się w momencie złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Każde wezwanie do uzupełnienia oznacza, że procedura kredytowa nie może się rozpocząć, co naturalnie przyczynia się do wydłużenia całego procesu.

Jaki wkład własny dla kredytu hipotecznego na 140 tysięcy?

Już wiemy, że przy kredycie hipotecznym konieczne będzie wniesienie wkładu własnego, co wynika z Rekomendacji S wydanej przez KNF.

Zalecenie KNF-u jest takie, aby przy zaciąganiu kredytu hipotecznego minimalny wkład własny był wysokości przynajmniej 20% wartości kupowanej/budowanej nieruchomości. Dopuszczone jest także opcja 10% wkładu, ale tylko z ubezpieczeniem niskiego wkładu bądź przedstawienia takiego zabezpieczenia w innej formie.

Przy cenie nieruchomości 175 000 zł wkład własny 20% wynosi 35 000 zł. Taką kwotą należy dysponować, jeżeli chcielibyśmy zaciągnąć kredyt hipoteczny na 140 tysięcy złotych.

Przy obniżonym wkładzie do absolutnego minimum 10%, wkład własny wynosi 17 500 zł, a kwota kredytu hipotecznego wzrasta do 157 500 zł. Ewentualnie należałoby szukać tańszej nieruchomości, np. na kwotę 156 000 zł. 10% wkład własny wynosi wówczas 15 600 zł, a dostępna wartość kredytu hipotecznego to 140 400 zł.

Wkład własny może być większy niż wymagane 20%, ale nie może być mniejszy niż 10%. Im większy wkład tym większe możliwości uzyskania lepszych warunków finansowania.

Z czego można sfinansować tak wysoki wkład? Tylko z oszczędności? Nie. Wkładem własnym nie może być pożyczka gotówkowa, ale już np. mogą to być środki zgromadzone na kontach emerytalnych IKE i IKZE, książeczka mieszkaniowa, ale i również działka pod budowę domu, koszty poniesione w związku z budową nieruchomości lub zakupem mieszkania, zastaw na obligacjach i innych papierach wartościowych.

Jak długo można spłacać kredyt hipoteczny 140 tysięcy złotych?

Maksymalny czas, na jaki można wziąć kredyt hipoteczny, został wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W swojej rekomendacji zaleca, aby banki nie finansowały kredytu hipotecznego dłużej niż 35 lat (420 miesięcznych rat).

W praktyce maksymalny okres kredytowania zależy od:

 • polityki kredytowej banku,
 • wieku kredytobiorcy.

Wiek kredytobiorcy w momencie spłaty zobowiązania jest szczególnie ważny i banki muszą uwzględniać fakt, że w okresie regulowania kredytu, kredytobiorca może przejść na emeryturę, co w oczywisty sposób wiąże się z obniżeniem dochodów.

Jaka jest granica spłaty zobowiązania? To około 70 lat w momencie zapłacenia ostatniej raty.

Limit może być wyższy przy spełnieniu dodatkowych zabezpieczeń, np. cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy.

Takie podejście do wieku kredytobiorcy sprawia, że np. dla osoby w wieku 45 lat maksymalny czas spłaty kredytu hipotecznego wynosi 25 lat (przyjmując 70 lat, jako graniczny okres).

Uwaga!

1. Kredyt na 140 000 zł można wziąć również bez zabezpieczenia na hipotece. Jest to zwykły kredyt lub pożyczka gotówkowa. Maksymalny czas spłaty jest jednak znacznie krótszy i wynosi 10 lat.

2. Innym produktem kredytowym po który można sięgnąć w takiej wysokości, to kredyt konsolidacyjny. Służy do „połączenia” kilku starych kredytów w jeden nowy. Z nowego kredytu spłacane są wybrane zobowiązania, aby zredukować liczbę posiadanych kredytów i pożyczek oraz obniżyć wysokość nowej comiesięcznie raty. Możliwe jest wnioskowanie również o pieniądze dodatkowe z wykorzystaniem na dowolny cel.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok