Kredyt hipoteczny 120 tys zł

2023-11-16 – ostatnia aktualizacja

Kredyt hipoteczny 120 tys zł w banku na zakup mieszkania lub innej nieruchomości? Poniżej znajdziesz najnowsze propozycje banków oraz kalkulator rat kredytowych na 120 tys. zł.

Kredyt hipoteczny na 120 tys. zł uzyskamy w banku, a jego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Co to oznacza? Jeżeli kredytobiorca przestanie spłacać zobowiązanie, to bank ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich wierzytelności z nieruchomości.

Kredyt hipoteczny musi być przeznaczony (w przeciwieństwie do pożyczki hipotecznej) na cel zapisany w umowie, np. zakup, budowa lub remont nieruchomości.

Głównym kosztem kredytu hipotecznego jest oprocentowanie. Składa się ono z marży kredytowej oraz zmiennej stopy rynkowej (WIBOR, LIBOR, EURIBOR). Poziom marży bardzo często zależy od wysokości wkładu własnego wniesionego przez kredytobiorcę. Obecnie wymagany poziom wkładu własnego kształtuje się na poziomie 20%. Im jest on wyższy, tym niższa jest marża kredytowa ustalana przez bank.

Sprawdź raty kredytowe: kredyt hipoteczny 120 tys. zł.

Gdzie po kredyt hipoteczny 120 tys zł

Banki pobierają również często prowizję za udzielenie kredytu czy za obowiązkowe ubezpieczenia na życie. Mogą również wymagać cesji na bank z praw polisy ubezpieczenia nieruchomości.

I w tym miejscu należy również zapytać się co w przypadku, kiedy nie mamy wystarczającego wkładu własnego, to co wówczas? W przypadku niskiego wkładu własnego (10-20 proc.), banki zwykle pobierają tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Najczęściej poprzez podwyższenie marży kredytu do momentu. Marża będzie na takim poziomie, aż do momentu, w którym kapitał kredytu pozostałego do spłaty nie spadnie do pożądanej wielkości.

Aby wybrać korzystny kredyt hipoteczny na 120 tys. zł należy porównać oferty kredytowe w bankach. Można to zrobić samodzielnie lub skontaktować się z wybranym pośrednikiem finansowym.

Sprawdź kolejne porównanie kredyt na mieszkanie 50 tys zł

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok