Kredyt hipoteczny 10% – wymagany wkład własny

Kredyt hipoteczny 10% – wymagany wkład własny. Zakup nieruchomości, czy to mieszkania, czy domu, wymaga wniesienia określonego wkładu własnego. Czy 10% wkład własny w gotówce skreśla możliwości uzyskania kredytu? A co w sytuacji, kiedy wkładu własnego nie posiadamy?

kredyt hipoteczny 10% - wymagany wkład własny

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny? Przede wszystkim jest to:

  • stały, udokumentowany dochód,
  • pozytywna historia kredytowa,
  • stosunkowo niewielkie zadłużenie oraz

Wymagany wkład własny

Jest to element kluczowy i bardzo istotny. Możemy bowiem spełnić wszystkie powyższe zasadnicze punkty, ale jeżeli nie mamy wystarczającego wkładu, to nie uzyskamy kredytu hipotecznego w tej wysokości co chcielibyśmy.

Co to jest wkład własny i ile wynosi?

Rekomendacja S – Rekomendacja 10
W przypadku ekspozycji kredytowej związanej z finansowaniem nieruchomości, bank nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i powinien żądać od kredytobiorcy wkładu własnego*.

Odpowiadając na często pojawiające się pytanie: czy można wnioskować o kredyt hipoteczny na 100 procent, odpowiedź jest krótka: nie.

Konieczność wniesienia wkładu własnego pojawia się najczęściej przy kredycie hipotecznym i jest Twoim udziałem w inwestycji np. w zakupie nieruchomości przy finansowym wsparciu banku. Minimalna wielkość wkładu własnego została określona przez przepisy i obecnie wynosu 20% wartości kupowanej nieruchomości. Co to oznacza? Np. kupując mieszkanie za 300 tys. zł musisz przygotować 60 tys. zł…

Rekomendacja S – Rekomendacja 10
Bank powinien ustalić wewnętrzne limity minimalnych wymagań w zakresie wkładu własnego […]*.

Wysokość wkładu własnego może być zatem większy niż 20%. Ale dysponując większymi oszczędnościami, potrzebna będzie znacznie mniejsza kwota kredytu, a tym samym mniejsze są koszty z nim związane.

Kredyt hipoteczny 10% wymagany wkład własny

Zaangażowanie środków własnych w zakup nieruchomości zmieniało się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Stosunkowo nie tak dawno, bo 5 lat temu, nieruchomość można było kupić bez wkładu własnego, i uzyskać kredyt hipoteczny do 110% jej wartości.

Obecnie coraz więcej banków, w związku z pogarszającymi się warunkami ekonomicznymi, zaostrza kryteria i warunki udzielania kredytów hipotecznych, podnosząc wymagany wkład własny. Kredyt hipoteczny z zaangażowaniem 10% zaczyna należeć do rzadkości, a coraz bardziej powszechny jest poziom 20%, a w przypadku ING Bank Śląski jest to nawet i 30%!

Jeżeli wkład własny jest poniżej 20% (ale zgromadziły co najmniej 10%), to różnica musi być ubezpieczona tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Jest ono obowiązkowe i powoduje wzrost marży banku o około 0,2-0,3 pp. Wysokość raty jest większa, aż do momentu, kiedy saldo kredytu nie spadnie poniżej poziomu 80% wartości nieruchomości.

Szukając banku, gdzie wystarczy 10% wkładu własnego, warto skontaktować się z doświadczonym pośrednikiem finansowym, który przeanalizuje dostępne propozycje kredytowe.

Więcej na temat wkładu własnego i kredytu hipotecznego w 20201 r.
* knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Nowelizacja_Rekomendacji_S_3_12_2019_67953.pdf.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok