Kredyt hipoteczny 10% – wymagany wkład własny

Kredyt hipoteczny 10% – wymagany wkład własny. Zakup nieruchomości, czy to mieszkania, czy domu, wymaga wniesienia określonego wkładu własnego. Czy 10% wkład własny w gotówce skreśla możliwości uzyskania kredytu? A co w sytuacji, kiedy wkładu własnego nie posiadamy?

kredyt hipoteczny 10% - wymagany wkład własny

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny? Przede wszystkim jest to:

 • stały, udokumentowany dochód,
 • pozytywna historia kredytowa,
 • stosunkowo niewielkie zadłużenie oraz

Wymagany wkład własny

Jest to element kluczowy i bardzo istotny. Możemy bowiem spełnić wszystkie powyższe zasadnicze punkty, ale jeżeli nie mamy wystarczającego wkładu, to nie uzyskamy kredytu hipotecznego w tej wysokości co chcielibyśmy.

Co to jest wkład własny i ile wynosi?

Rekomendacja S – Rekomendacja 10
W przypadku ekspozycji kredytowej związanej z finansowaniem nieruchomości, bank nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i powinien żądać od kredytobiorcy wkładu własnego*.

Odpowiadając na często pojawiające się pytanie: czy można wnioskować o kredyt hipoteczny na 100 procent, odpowiedź jest krótka: nie.

Konieczność wniesienia wkładu własnego pojawia się najczęściej przy kredycie hipotecznym i jest Twoim udziałem w inwestycji np. w zakupie nieruchomości przy finansowym wsparciu banku. Minimalna wielkość wkładu własnego została określona przez przepisy i obecnie wynosu 20% wartości kupowanej nieruchomości. Co to oznacza? Np. kupując mieszkanie za 300 tys. zł musisz przygotować 60 tys. zł…

Rekomendacja S – Rekomendacja 10
Bank powinien ustalić wewnętrzne limity minimalnych wymagań w zakresie wkładu własnego […]*.

Wysokość wkładu własnego może być zatem większy niż 20%. Ale dysponując większymi oszczędnościami, potrzebna będzie znacznie mniejsza kwota kredytu, a tym samym mniejsze są koszty z nim związane.

Kredyt hipoteczny 10% wymagany wkład własny

Zaangażowanie środków własnych w zakup nieruchomości zmieniało się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Stosunkowo nie tak dawno, bo 5 lat temu, nieruchomość można było kupić bez wkładu własnego, i uzyskać kredyt hipoteczny do 110% jej wartości.

Obecnie coraz więcej banków, w związku z pogarszającymi się warunkami ekonomicznymi, zaostrza kryteria i warunki udzielania kredytów hipotecznych, podnosząc wymagany wkład własny. Kredyt hipoteczny z zaangażowaniem 10% zaczyna należeć do rzadkości, a coraz bardziej powszechny jest poziom 20%, a w przypadku ING Bank Śląski jest to nawet i 30%!

Jeżeli wkład własny jest poniżej 20% (ale zgromadziły co najmniej 10%), to różnica musi być ubezpieczona tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Jest ono obowiązkowe i powoduje wzrost marży banku o około 0,2-0,3 pp. Wysokość raty jest większa, aż do momentu, kiedy saldo kredytu nie spadnie poniżej poziomu 80% wartości nieruchomości.

Szukając banku, gdzie wystarczy 10% wkładu własnego, warto skontaktować się z doświadczonym pośrednikiem finansowym, który przeanalizuje dostępne propozycje kredytowe.

Więcej na temat wkładu własnego i kredytu hipotecznego w 20201 r.
* knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Nowelizacja_Rekomendacji_S_3_12_2019_67953.pdf.

1 komentarz do “Kredyt hipoteczny 10% – wymagany wkład własny”

 1. 30 marzec 2022 r.: Bank Millennium Kredyt Hipoteczny z wkładem własnym od 10%.

  – 0% prowizji za udzielenie kredytu,
  – możliwość wyboru oprocentowania: stałego (RRSO 6,55%) lub zmiennego (RRSO 6%),
  – opieka ekspertów w całym procesie kredytowym.

  Bank Millennium Kredyt Hipoteczny z wkładem własnym od 10%

  Klient ma możliwości przedstawienia jako zabezpieczenia wierzytelności Banku ubezpieczenia nieruchomości lub na życie:
  – spoza oferty dostępnej za pośrednictwem Banku,
  – na podstawie umowy ubezpieczenia, zawartej z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF.

  Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.

  Oprocentowanie stałe obowiązuje przez okres 5 lat. W tym okresie wysokość raty kapitałowo-odsetkowej kredytu nie zmieni się, ponieważ nie jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego.
  Występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego.
  Jeśli w okresie obowiązywania stałego oprocentowania wysokość odsetek maksymalnych uległaby obniżeniu, wysokość oprocentowania stałego w tym okresie nie zmieni się.
  Po upływie 5-letniego okresu, można wybrać zastosowanie oprocentowania okresowo stałego (uwaga: może się różnić od oprocentowania w poprzednim okresie) na kolejny 5-letni okres (analogicznie jest w przypadku następnych okresów) lub też zastosowanie oprocentowania zmiennego.
  W czasie, kiedy raty były spłacane wg oprocentowania stałego, wskaźnik referencyjny WIBOR 6M mógł wzrosnąć. Oznacza to, że Twoja rata po zakończeniu okresu stopy stałej może być wyższa i nastąpi wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

  W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.
  W przypadku gdy wskaźnik referencyjny przyjmie wartość zero lub wartość ujemną oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie równe wysokości marży banku.

  RRSO dla oprocentowania zmiennego:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 6M wynosi 2,38% (według stanu na dzień 30.11.2021 r.), oprocentowanie zmienne wynosi 5,28% i pozostanie na poziomie ustalonym dla okresu początkowego przez cały okres obowiązywania Umowy. Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 294 508 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 599 241,49 zł, całkowity koszt kredytu hipotecznego 304 733,49 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 274 760,37 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 472,52 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem banku 9 548 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem banku 18 733,60 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 28 lat, rata kredytu 1 669,41 zł, liczba rat 341. Kalkulacja wykonana na dzień 2.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości o wartości 367 080 zł, marża kredytu wynosi 2,90% z uwagi na posiadanie przez klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. Wówczas konto 360°prowadzone jest przez bank bezpłatnie i opłata za obsługę karty debetowej do tego konta wynosi 0 zł.

  RRSO dla oprocentowania okresowo stałego:

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,55% i została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie w pierwszym 60 miesięcznym okresie obowiązywania stopy stałej wynosi 5,80% (według stanu na dzień 30.11.2021 r.), w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 5,28% a WIBOR 6M wynosi 2,38%. Jeśli na moment wyliczenia RRSO oprocentowanie stałe jest wyższe niż oprocentowanie zmienne to do wyliczenia RRSO po okresie stałej stopy przyjmuje się oprocentowanie stałe. Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 294 508 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 631 912,23 zł, całkowity koszt kredytu hipotecznego 337 404,23 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 307 103,09 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 472,52 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem banku 9 548 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem banku 19 061,62 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 28 lat, rata kredytu 1 764,25 zł, liczba rat 341. Kalkulacja wykonana na dzień 2.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości o wartości 367 080 zł, marża kredytu wynosi 2,90% z uwagi na posiadanie przez klienta konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. Wówczas konto 360° prowadzone jest przez bank bezpłatnie i opłata za obsługę karty debetowej do tego konta wynosi 0 zł.

  Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jego udzielenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok