Kredyt gotówkowy przelicznik rat 2020. Nowości w bankach!

kredyty gotówkowe porównywarka bankowaKredyt gotówkowy przelicznik rat – narzędzie, które pozwala wyszukać odpowiedni kredyt gotówkowy na dowolny cel, dopasowany do własnych możliwości.

Kredyt gotówkowy przelicznik rat. Co znajdziesz w artykule:

Koszt kredytu gotówkowego:

Między innymi odpowiedzi na pytania:

Jak działa Kredyt Gotówkowy Przelicznik Rat? Należy tylko wpisać wysokość kredytu gotówkowego i czas w jakim chcemy spłacić zobowiązanie. Otrzymujemy listę banków, z którymi skontaktujemy się w sprawie kredytu. Należy jeszcze pamiętać, że jest tylko symulacja rat kredytów, a nie wylicza ich z dokładnością do 1 zł. Dokładne wyliczenia rat kredytowych możemy uzyskać tylko w banku, w którym złożymy wniosek o kredyt.

Kredyt gotówkowy przelicznik. Oszacowanie rat

Kredyt gotówkowy przelicznik rat 2019 – przegląd i porównanie kredytów gotówkowych w bankach. Wyliczenia rat są szacunkowe.

Nie ma znaczenia, czy szukamy kredytu gotówkowego „tylko” na 2000 zł, czy aż na 20 tys. zł. W obu przypadkach i tak zostaną wygenerowane znaczne koszty. Na co zwrócić uwagę, zanim wybierzemy bank i konkretny kredyt gotówkowy?

Zabezpieczeniem większości kredytów gotówkowych jest oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. W przypadku kredytów hipotecznych takim zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Jeżeli nasza zdolność kredytowa lub wiarygodność kredytowa nie jest najlepsza, to bank może wymagać dodatkowe zabezpieczenie kredytu, np.:

 • poręczyciela,
 • weksla in blanco,
 • współkredytobiorcy lub
 • wykupienia ubezpieczenia.

Kredyt gotówkowy, a precyzyjniej powinna być: pożyczka gotówkowa, może zostać przeznaczona na dowolny cel. Nie może być one jednak związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem kredyt gotówkowy można przeznaczyć na wakacyjny wyjazd, jak i na remont mieszkania. Bank nie będzie sprawdzał na co wydajemy pieniądze, ale będzie zainteresowany tym, czy go spłacamy w terminie, zgodnie z harmonogramem rat.

Koszt kredytu gotówkowego

Zdecydowana większość potencjalnych klientów, uważa, że oprocentowania kredytu jest najważniejsze. Nie jest ono najważniejsze, jak również nie jest ono jedynym czynnikiem wpływającym na koszt kredytu. Nadmienić również należy, że oprocentowanie nominalne jest czym innym niż oprocentowanie rzeczywiste.

Kredyt gotówkowy przelicznik rat oczywiście nie przedstawi wszystkich koniecznych kosztów, które poniesiemy. Tak naprawdę są one ustalane indywidualnie, ponieważ wynikają z oferty kredytowej.

Oprocentowanie nominalne kredytu gotówkowego

Oprocentowanie nominalne wpływa na wysokość odsetek, które zapłacimy od pożyczonego kapitału. Bank zawsze podaje oprocentowanie nominalne w skali roku, np. oprocentowanie stałe 3,45% w skali roku, oprocentowanie zmienne 9,89% w skali roku. Nie może być ono wyższe niż 4-krrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP – obecnie maksymalna dopuszczalna wysokość oprocentowania nominalnego wynosi 10% (kwiecień 2019).

Dodatkowym kosztem kredytu są np. prowizja czy ubezpieczenie, tak naprawdę zależą od konkretnej oferty banku.

Prowizja od kredytu gotówkowego

Prowizja za przyznanie kredytu ustalona jest najczęściej jako pewien procent od wysokości udzielonego kredytu i jest pobierana po wypłaceniu kredytu, może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana (rozłożona na raty). To jest wyjaśnienie, dlaczego w przykładach reprezentacyjnych znajdziemy często uwagę: „całkowita kwota kredytu, bez kredytowanych kosztów„.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Ubezpieczenie kredytu jest najczęściej nieobowiązkowe i jest zabezpieczeniem głównie kredytodawcy w przypadku, gdyby klient przestał spłacać zadłużenie. Ale nie działa ono oczywiście w ten sposób, że stwierdzamy, że przestajemy płacić raty i dalszą spłatą niech się martwi ubezpieczyciel. Najczęściej ubezpieczenie obejmuje śmierć, trwałe kalectwo, niezdolności do pracy lub ryzyko jej.

Do wszelkich promocyjnych ofert kredytowych należy podchodzić z dużą ostrożnością, bowiem banki oferują np. niższe oprocentowanie nominalne lub obniżenie prowizji, ale należy kupić ubezpieczenie lub otworzyć konto osobiste, na które będzie wypłacane wynagrodzenie. To wszystko może spowodować, że nie będzie to najtańszy kredyt, a dodatkowe koszty będą większe niż korzyści z obniżką oprocentowania lub prowizji.

Porównanie kredytów gotówkowych

Kredyty oferowane przez banki lub pożyczki gotówkowe pozabankowe można łatwo porównać opierając się na całkowitym koszcie kredytu/pożyczki oraz RRSO.

RRSO jest to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowanie i jest wskaźnikiem odzwierciedlającym relację pomiędzy kosztami całkowitymi kredytu, wysokością kredytu.

Do RRSO kredytu wlicza się odsetki, prowizję, opłaty dodatkowe uwzględniając wartość przepływów finansowych związanych z regulowaniem zobowiązania w okresie trwania umowy kredytowej.

Obecnie nie ma lepszej metody na porównanie kredytów i pożyczek niż RRSO (przy jego pewnych wadach) i całkowity koszt kredytu.

Koszt kredytu zależy również od systemu płatności rat. Raty malejące i równe

Jaki wybrać system rat decydując się na kredyt w banku? Każda rata zawiera część kapitałową oraz odsetkową.

Raty równe – są w takiej samej wysokości przez cały okres spłaty kredytu. Proporcje obu części raty zmieniają się w czasie. W początkowym okresie spłaty kredytu, spłacane są głównie odsetki, a w mniejszej części odsetki, Z każdą kolejną ratą proporcje te odwracają się.

Raty malejące – stają się coraz mniejsze, wraz ze spłatą kredytu. Część kapitałowa jest stała, odsetki naliczane są od pozostałego do spłaty kapitału.

Które raty są korzystniejsze? Tańszy kredyt, to oczywiście raty malejące, ponieważ szybciej zostanie spłacony kapitał i tym samym suma odsetek będzie niższa niż w przypadku wyboru rat równych. Jednakże przy wyborze rat malejących konieczne jest posiadanie większej zdolności kredytowej niż w przypadku rat równych.

Oprocentowanie kredytu stałe i zmienne

Przeglądając propozycje kredytów i pożyczek, znajdziemy informację o oprocentowaniu kredytu. O ile zdajemy sobie sprawę z tego, że od wysokości oprocentowania zależy wysokość zapłaconych odsetek, to już niekoniecznie interesujemy się rodzajem oprocentowaniem.

Wyróżniamy dwa rodzaje oprocentowania, które również mogą mieć wpływ na koszt kredytu.

Oprocentowanie stałe nie zmienia się przez cały okres spłaty kredytu.

Oprocentowanie zmienne – składa się z części stałej (marży) i części zmiennej, np.WIBOR.

Po podpisaniu umowy kredytowej, bank przekazuje harmonogram spłaty kredytu, z wyszczególnionymi ratami kredytowymi, wyliczonych do ustalonej stawki oprocentowania. Raz na jakiś czas, najczęściej co jeden miesiąc, bank sprawdza, czy cena pieniądza na rynku międzybankowym nie uległa zmianie. Jeżeli tak się stało, to cena naszego kredytu ulegnie zmianie, jeżeli w umowie jest zapis o oprocentowaniu zmiennym. W przypadku oprocentowania stałego, żadna zmiana nie ma wpływu na koszt naszego zobowiązania.

W przypadku zmiany oprocentowania kredytu, otrzymujemy nowy harmonogram spłat.

Zasada jest tutaj bardzo prosta.

Podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RRP), to w przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym oznacza wzrost kosztów spłaty zobowiązania. Odsetki od kredytu wzrosną. Obniżka stóp procentowych oznacza, że spłacany przez nas kredyt będzie tańszy.

Oprocentowanie stałe oferowane jest najczęściej przez banki w przypadku kredytów krótkoterminowych. Natomiast zmienne w przypadku kredytów długoterminowych (przede wszystkim kredyty hipoteczne).

Czy można otrzymać kredyt gotówkowy w gotówce?

Można, chociaż najczęściej jest on wypłacany na konto wskazane przez kredytobiorcę. W przypadku kredytów gotówkowych przez internet, wypłata kredytu jest możliwa wyłącznie na wskazany rachunek.

Co to jest harmonogram spłaty kredytu

Harmonogram spłaty kredytu to nic innego niż zestawienie terminów spłaty rat kredytu oraz wysokości kwot.

Czy można zrezygnować z kredytu gotówkowego po podpisaniu umowy?

Można. Należy tylko pamiętać o terminie odstąpienia. Ustawa o kredycie konsumenckim daje konsumentom prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną.

W przypadku kiedy kwota kredytu została już przelana na konto, to należy ją zwrócić bezzwłocznie. Bezwłocznie? Nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia. Do kwoty kredytu doliczyć należy również odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty zobowiązania.

Czy można spłacić kredyt szybciej?

Tak, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim możemy spłacić całość lub część kredytu. Podobnie w przypadku pożyczek pozabankowych.

Kiedy bank może pobrać dodatkową opłatę za spłatę kredytu przed terminem? W przypadku kiedy spłacamy kredyt w okresie, kiedy stopa oprocentowania jest stała lub kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jaki jest koszt wcześniejszej spłaty kredytu? Prowizja pobierana przez bank nie może być wyższa niż 1% spłacanej części kredytu w przypadku, kiedy do końca spłat pozostał więcej niż jeden rok lub 0,5% w pozostałych przypadkach.

Co bierze bank przy wyliczaniu zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa, to nie jedyny czynnik brany przez bank, przy ocenie scoringowej klienta. Dodatkowo bank sprawdza historię kredytową w BIK.

Przy ocenie zdolności kredytowej, banki najczęściej biorą pod uwagę następujące czynniki:

  • wynagrodzenie brutto/netto.
  • rodzaj umowy i czas jej trwania – najlepiej, jeżeli jest to umowa na czas nieokreślony z dużym stażem w danej firmie. Co nie oznacza, że osoby z umową na czas określony kredytu nie otrzymają.
  • wiek – najczęściej preferowane są osoby w wieku 25 – 65 lat, ale nie oznacza, to że mając 21 lat i udokumentowane dochody, kredytu gotówkowego nie otrzymamy.
  • miejsce pracy – jeśli pracujesz w „budżetówce” lub dużej firmie to masz większe szanse, aby uzyskać lepsze warunki kredytowania.
  • miejsce zamieszkania.
  • stan cywilny – osoby pozostające w związkach małżeńskich oceniane są lepiej przez bank.
  • wykształcenie – wyższe wykształcenie jest lepiej ocenianie niż podstawowe.
  • posiadanie majątku – im większy posiadany majątek, tym klient bardziej wiarygodny dla banku. Nie dla każdego banku posiadanie samochodu jest majątkiem, a obciążeniem…
  • zapytania kredytowe – odnotowywane są w BIK. Duża liczba wysłanych wniosków o kredyt gotówkowy, w krótkim okresie czasu może mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej.
  • dzieci i osoby na utrzymaniu – być może nie brzmi to zbyt elegancko, ale dzieci i osoby na utrzymaniu, obniżają zdolność kredytową, zwłaszcza w przypadku stosunkowo niewielkich dochodów.
  • liczba kredytów – zbyt duża liczba kredytów, nawet wówczas kiedy spłacasz je terminowe jest obciążeniem kredytowym. Bank może dojść do wniosku, że masz zbyt dużą tendencję do zadłużania się i odmówi udzielenia kolejnego kredytu.
  • pożyczki pozabankowe – co raz więcej firm pożyczkowych współpracuje z BIK. Informacja o posiadanych chwilówkach i pożyczkach pozabankowych ratalnych znajdzie się w bazie BIK. Bank może wówczas wymagać ich spłatę lub odrzuci wniosek kredytowy.

Porównanie kredytów gotówkowych 10 tys. – 19 tys. zł:

5 thoughts on “Kredyt gotówkowy przelicznik rat 2020. Nowości w bankach!”

 1. Emilia-35

  Plusem wszelkiego rodzaju przeliczników kredytów to możliwość obliczenia rat – oczywiście to duży plus. Moim zdaniem pozwalają porównać różne kredyty i wyliczyć raty. No właściwe to oszacować, bo i tak różnią się one tych co wyliczy bank. Dlaczego? Pani mi to wyjaśniła, że oferta, która przedstawia zależy od tego jaką ocenę kredytową wyliczy analityk i w jakim przedziale punktowym będę. Zgodnie z sugestiami wybrałam tylko 2 banki, różnica nie była wielka, akurat na racie wyszło 24 zł mniej, no ale było taniej w ogólnym koszcie o blisko 1500 zł.

 2. *anonim

  Ja tam zawsze korzystam z takich przeliczników czy symulatorów. Chociaż moge się zorientować jaka będzie rata i jakim obciążeniem może być dla moich finansów. Kredytów czy pożyczek nie biorą co miesiąc, ale w ostatnich 5 latach wziąłem 3 i korzystałem z takich symulatorów.

 3. Ewa - Bytom

  Warto czy nie warto, to tak naprawdę drugorzędna sprawa. Jeżeli dzięki takiej porównywarce znajdziemy tańszy kredyt, to oczywiście, że warto.

 4. Natalia - Solec Kujawski

  Dzięki! Skorzystałam, aby wyszukać na 7000 zł na remont. Czy są typowe remontowe kredyty lub pożyczki?

  Edit: ok. Pytania nie ma. Znalazałam informacje na stronie, w artykule.

 5. Mark - Police

  Pożyczek gotówkowych na remont nie ma, ale oczywiście każda pożyczka gotówkowa może być przeznacznaczona na remont. Brałem niewielką pożyczkę z przeznaczeniem na remont kuchnii i kupno sprzętów. Wyszło 15 tys. zł pożyczki (Santander), ale remont mnie trochę taniej wyszedł.

Comments are closed.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok