Kredyt gotówkowy najniższe RRSO

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-17 – ostatnia aktualizacja

Decyzja o zaciąganie kredytu gotówkowego to bardzo poważna decyzja finansowa. Jednakże, zanim podejmiemy ostateczną decyzja o wyborze, wymagana jest dokładna analiza i porównanie ofert kredytowych z różnych banków. To umożliwi znalezienie tańszego kredytu gotówkowego. Jednym z kluczowych czynników, na który należy zwrócić uwagę, a który pomoże w analizowaniu kredytów, jest wskaźnik RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania).
kredyt gotówkowy z jak najmniejszym RRSO, to tani kredyt
Kredyt gotówkowy z jak najmniejszym RRSO, to korzystniejszy kredyt! Źródło: kredytyporownywarka.pl


RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – określa całkowity koszt kredytu, uwzględniając nie tylko oprocentowanie nominalne (RSO), ale również wszelkie inne opłaty bankowe.

Czy RRSO ma znacznie dla kredytu gotówkowego? Tak, im jest ono niższe, tym korzystniejsza oferta przedstawiona przez bank.

Poszukiwanie kredytu gotówkowego z najniższym RRSO może przynieść znaczące oszczędności w koszcie zaciąganego zobowiązania. Różnice w tym wskaźniku między ofertami różnych banków mogą sięgać nawet kilku punktów procentowych, co w przypadku kredytów gotówkowych na duże kwoty przekłada się na znaczne oszczędności, sięgające nawet kilku tysięcy złotych.


Co to jest RRSO kredytu gotówkowego?

Co oznacza skrót RRSO? RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to wskaźnik uwzględniający oprocentowanie nominalne kredytu oraz wszystkie inne koszty związane z jego zaciągnięciem, które pobiera kredytodawca.

Obliczeniem tej stopy oprocentowania należy do zakresu obowiązków kredytodawcy (banku, SKOK-u, firmy pożyczkowej) lub pośrednika kredytowego.

Do RRSO wliczane są wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową o kredyt i w szczególności dotyczy to:

 • oprocentowania nominalnego RSO,
 • opłat dodatkowych,
 • prowizji,
 • podatków,
 • marż.

Jeżeli są znane kredytodawcy oraz kosztów usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu. Do RRSO nie są wliczane koszty opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta. 1

Można zadać od razu pytanie, to jakie RRSO będzie najlepsze dla kredytobiorcy? Im mniejsze, tym lepiej. Jeżeli RRSO = 0% oznacza to, że oddajesz wyłącznie pożyczony kapitał (pożyczasz i oddajesz tyle samo).


Wzór na RRSO kredytu gotówkowego

RRSO oblicza się według specjalnego wzoru matematycznego, który uwzględnia całkowity koszt kredytu, kwotę pożyczki oraz okres spłaty. Banki są zobowiązane do podawania tej wartości w umowie kredytowej, co ułatwia porównywanie ofert.

wzór na rrso kredytu gotówkowego
Wzór na RRSO kredytu gotówkowego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Źródło: Ustawa o kredycie konsumenckim

Matematyczne asady obliczania RRSO prezentuje poniższy wzór. Na szczęście nie trzeba go liczyć samodzielnie, ponieważ bank ma obowiązek jego obliczenia i podania, zarówno w formularzu informacyjnym, jak i w umowie kredytowej.

Jak interpretować RRSO? Z pewnością jest to dużo łatwiejsze niż jego wyliczenie. Wystarczy pamiętać, że im jest ono niższe, tym lepiej dla kredytobiorcy. Oznacza to, że mniejszy jest koszt kredytowy, a tym samym taniej pożyczysz pieniądze.


RRSO kredytu gotówkowego, a przykład reprezentatywny

W reklamach propozycji kredytów, pojawia się tzw. przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego. Na podstawie przykładu reprezentatywnego, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podają informacje wymienione w art. 7 ust. 1–3 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Konstrukcja przykładu reprezentatywnego powinna uwzględniać:

 1. Warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju.
 2. Średni okres kredytowania.
 3. Całkowitą kwoty kredytu.
 4. Częstotliwość występowania na rynku umów danego rodzaju.

Oczywiście oznacza to, że w Twoim konkretnym przypadku wyliczenia kredytowe na pewno będą się różnić od takiego przykładu, nawet wówczas, kiedy parametry kredytu będą takie same.

Każdy bank nie tylko prowadzi własną politykę kredytową, ale i każda oferta przedstawiona klientowi jest indywidualna i zależy od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.

Gdzie znaleźć kredyt gotówkowy z najniższym RRSO?

Czy kredyt gotówkowy z najniższym RRSO, to tańszy kredyt? Z pewnością będzie korzystniejszy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że, aby wybrać taki kredyt gotówkowy, to nie należy skupić się na jednej ofercie z banku, ale porównać przynajmniej dwa takie same kredyty:

 • co do wysokości,
 • czasu kredytowania,
 • rodzaju rat (malejące lub stałe.

Możemy wówczas wskazać ten, który jest tańszy.


Najniższe RRSO kredytu gotówkowego z porównywarką kredytów

Jest to w zasadzie najłatwiejszy sposobów na znalezienie kredytu gotówkowego. Ale czy z najniższym RRSO? Porównywarki kredytowe dostępne są online i łatwo sprawdzić dostępne kredyty i pożyczki gotówkowe bankowe.

Narzędzia to jednak umożliwia wyłącznie szybkie sprawdzenie różnych propozycji według wybranych parametrów. Nie uwzględnia w oczywisty sposób oceny kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, a to oznacza, że przedstawione propozycje mogą się różnić od ostatecznej oferty przedstawionej przez bank. Poza tym bardzo często wyliczenia RRSO w porównywarkach są wyliczane na podstawie RRSO przyjętego z przykładu reprezentatywnego.


Najniższe RRSO Kredytu Gotówkowego w Ofercie Promocyjnej

Warto sprawdzić oferty promocyjne banków, zwłaszcza te, które są kierowane do nowych klientów banków. Bardzo często obejmują one kredyty gotówkowe z obniżonym RRSO. Takie promocje są jednak zazwyczaj ograniczone czasowo i mogą wiązać się z dodatkowymi warunkami.

Jeżeli nie chcesz odwiedzać placówki bankowej, to należy wybrać bank, który pozwala wysłać wniosek kredytowy przez internet – przedstawiciel banku skontaktuje się z nami telefonicznie.

Przegląd banków oraz kredytów i pożyczek gotówkowych, również promocyjnych, znajdziesz tutaj: Oferty Kredytów Gotówkowych.

Negocjacje z bankiem

O negocjacjach z bankiem należy zawsze pamiętać w momencie prezentowania oferty. W niektórych przypadkach możliwe jest wynegocjowanie niższego oprocentowania nominalnego lub braku prowizji, co bezpośrednio wpływa na RRSO końcowej oferty. Szczególnie jest to istotne, kiedy ubiegamy się o duży kredyt gotówkowy lub kredyt z długim okresem kredytowania.

Pamiętaj! Banki są bardziej skłonne zaproponować atrakcyjniejsze warunki kredytowania:

 • nowym klientom,
 • klientom z dobrą oceną kredytową,
 • potencjalnym kredytobiorcom, którzy skorzystają z produktów dodatkowych.

Dlaczego RRSO jest wyższe niż RSO – oprocentowanie nominalne?

Na wysokość RRSO wpływa kilka czynników. Poza oprocentowaniem nominalnym (RSO) są to wszystkie koszty, które musi ponieść kredytobiorca na rzecz podmiotu udzielającego takiego finansowania. Najczęściej jest to prowizja, opłaty dodatkowe, ale również i ubezpieczenie kredytu (jeżeli jest naliczone).

 1. RRSO jest zatem całkowitym kosztem kredytu w ujęciu procentowym.
 2. Czas na jaki jest zaciągany kredyt ma również znaczenie. Do wyliczania RRSO brana jest pod uwagę wartość pieniądza w czasie – jest to czas, w którym możesz dysponować pożyczonym kapitałem.

Jeżeli dana pożyczka gotówkowa jest oferowana bez oprocentowania (nie są naliczane zatem odsetki), ale występują inne koszty, to oczywiście RRSO takiej pożyczki będzie większe od 0%.

Czy są jakieś koszty, które nie są uwzględniane w RRSO? Tak. Może to być np. zakup usług dodatkowych nie będących warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu, np. wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. W przypadku kredytów hipotecznych nie są wliczane np. opłaty notarialne.


Kredyt gotówkowy z najniższym RRSO. Podsumowanie

W zasadzie najniższe RRSO powinno oznaczać najtańszą ofertę, pod warunkiem jednak, że porównujemy jednakowe oferty. W praktyce okazuje się, że nie zawsze prawidłowo posługujemy się tym parametrem. Musisz mieć świadomość, że ostateczna cena kredytu lub pożyczki zależy od wielu czynników.

RRSO uwzględnia całkowitą wysokość zadłużenia, ale i czas, w którym dane zobowiązanie należy spłacić. Często to doprowadza do błędnej interpretacji wskaźnika, zwłaszcza jeżeli patrzysz na RRSO, a nie uwzględniasz czynników, na podstawie których został wyliczony.

Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku krótkoterminowych pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe. RRSO sięga wówczas nierzadko kilku tysięcy! Jednak takie pożyczki są udzielane na krótki czas (poniżej 12 miesięcy), stąd i ta wysokość.

Przyjmując:

 • jednakowe oprocentowanie nominalne,
 • brak kosztów dodatkowych i
 • spłatę w ratach miesięcznych równych,

RRSO przy pożyczce gotówkowej na 1000 zł na 30 dni, będzie znacznie większe niż przy takiej samej kwocie, ale rozłożonej na 3 miesiące lub 12 miesięcy.

RRSO a czas kredytowania - taka sama wysokość kredytu
RRSO a czas kredytowania. Źródło: kredytyporownywarka.pl
RRSO pożyczki gotówkowej 10000 zł - najtańsza i najdroższa
RRSO pożyczki gotówkowej 10000 zł – najtańsza i najdroższa. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Pomimo, że RRSO będzie coraz mniejsze, to jednak koszt całkowity będzie rósł, ponieważ rosnąć będzie koszt odsetkowy.

spadek RRSO a czas kredytowania i całkowity koszt - taka sama wysokość kredytu
RRSO – czas kredytowania i całkowity koszt. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Dlatego zawsze należy porównywać pożyczki/kredyty o jednakowych parametrach, dotyczących:

 • wysokości,
 • czasu kredytowania,
 • systemu rat – malejące lub stałe.

I najlepiej zwracać dodatkowo uwagę na całkowity koszt danego zobowiązania.


FAQ kredyt gotówkowy z najniższym RRSO

Czy niskie RRSO zawsze oznacza najlepszą ofertę kredytu gotówkowego? Choć RRSO jest kluczowym czynnikiem przy wyborze kredytu gotówkowego, nie powinno się kierować wyłącznie tym wskaźnikiem. Należy również zwrócić uwagę na poszczególne elementy kosztów kredytowych z osobna, na wysokość i rodzaj rat, okres kredytowania oraz ewentualne dodatkowe opłaty, które mogą zostać naliczane w trakcie spłaty zobowiązania, np. aneks do umowy, zaświadczenia, odpisy, wcześniejsza spłata kredytu, itp.


Czy jest możliwa pożyczka z niskim RRSO, ale wysokimi ratami?

Oczywiście, że może być małe RRSO kredytu gotówkowego, a raty duże. Wiąże się to bezpośrednio z okresem spłaty. Krótszy czas kredytowania powoduje, że raty są znacznie większe, ale za to koszt odsetkowy, a tym samym i RRSO kredytu będą mniejsze. Należy jednak wyważyć odpowiednio wysokość raty – czas kredytowania – aby uniknąć sytuacji na przyszłość, kiedy spadek dochodów lub inne nieoczekiwane wydatki spowodują zachwianie płynnością finansową i dorowadzą do problemów ze spłatą zobowiązania.


RRSO poniżej 10% – czy to dużo?

W 2024 roku, kiedy stopy procentowe znajdują się na wysokich poziomach, wartość RRSO poniżej 10% jest zazwyczaj uznawana za bardzo korzystną ofertę kredytu gotówkowego. Sugerować to może, że oprocentowanie nominalne kredytu gotówkowego jest znacznie poniżej 10% w skali roku.

 1. Przy kredytach hipotecznych wskaźnik RRSO wynosi zwykle nieco poniżej 10%. Można zatem założyć, takie RRSO dotyczy kredytów hipotecznych.
 2. Pożyczka gotówkowa z RRSO 0% oznacza całkowity brak dodatkowych kosztów. To przy 10% należy uznać, że jest to korzystna propozycja.
 3. Dłuższy okres kredytowania, to niższa wartość RRSO. RRSO poniżej 10% jest bardziej prawdopodobne dla długoterminowych zobowiązań kredytowych.

Gdzie znajdę kredyt gotówkowy z najniższym RRSO?

Kluczowe jest zapoznanie się z propozycjami banków, a w następnym kroku porównywanie ofert różnych banków. Tylko analiza kosztów całkowitych kredytu gotówkowego pozwala znaleźć korzystniejszą opcję finansowania. Zdecydowanie największe szansę na kredyt gotówkowy z niskim RRSO jest w tym banku, który ma aktualnie promocję na kredyt gotówkowy.


Jaki bank oferuje obecnie najniższe RRSO na kredyt gotówkowy?

Według przeanalizowanych źródeł i opierając się na przykładach reprezentatywnych, jedno z najniższych RRSO na kredyt gotówkowy Bank Pekao. RRSO dla pożyczki gotówkowej wynosi 10,99% przy założeniach, że całkowita kwota pożyczki wynosi 13 297 zł i jest spłaca w ratch równych przez 38 miesięcy. Oprocentowanie nominalne wynosi 10,45% w stosunku rocznym. Całkowity koszt pożyczki to tylko odsetki w wysokości 2 378,52 zł. Kalkulacja przykładu reprezentatywnego na dzień 21 lutego 2024 r.


Jak porównać oferty kredytów gotówkowych pod kątem RRSO?

Aby porównać oferty kredytów gotówkowych pod kątem RRSO, należy porównać oferty kredytowe przy takich samych parametrach: kwota kredytu, okres spłaty oraz rodzaj rat kredytowych (równe lub malejące). Najniższe RRSO wskaże najatrakcyjniejszą ofertę. Pamiętajmy jednak, że mogą wystąpić koszty, które nie zostały wliczone do RRSO, a to oznacza, że niekoniecznie kredyt gotówkowy z najmniejszym RRSO będzie najtańszy.


Ile wynosi obecnie średnie RRSO dla kredytów gotówkowych?

Wysokość RRSO kredytu gotówkowego zależy od wielu czynników, między innymi od kwoty kredytu i czasu spłaty. Można zatem napisać, że ile potencjalnych kredytobiorców, tyle możliwych wariantów kredytowych.

Natomiast jedno można napisać, że w marcu 2024 roku średni kredyt gotówkowy był nieznacznie większy od 25 000 zł.2


Jak znaleźć kredyt gotówkowy z niskim RRSO i korzystnymi warunkami?

Jedyny sposób, aby znaleźć kredyt gotówkowy z niskim RRSO i korzystnymi warunkami, to w kroku pierwszym: zapoznanie się z propozycjami banków, a w kroku nr 2: analiza przedstawionych ofert z przynajmniej dwóch instytucji.

RRSO kredytu gotówkowego nie jest jak widać, aż tak tajemniczym wskaźnikiem jakby to mogłoby się wydawać. Ponieważ przy porównaniu ofert kredytowych ma bardzo duże znaczenie, warto na niego zawsze zwracać uwagę, podobnie zresztą jak i na koszt całkowity kredytu. Ich analiza pozwala na wyszukanie zdecydowanie tańszego źródła finansowania, niezależnie od wybranego produktu, jak i instytucji.

1 Ustawa o kredycie konsumenckim.
2 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/832764/newsletter-kredytowy-bik-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-2024-04-23

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok