Kredyt gotówkowy ile trzeba zarabiać

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-30 – ostatnia aktualizacja

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy w banku? Dużo czy mało? A może wysokość uzyskiwanego dochodu nie ma aż tak dużego znaczenia? Na decyzję o udzieleniu kredytu wpływa wiele różnych czynników, a wysokość uzyskiwanych dochodów to jednak wciąż – obok wydatków – najważniejszy element oceny zdolności kredytowej.
kredyt gotówkowy ile trzeba zarabiać
Kredyt gotówkowy ile trzeba zarabiać. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Przy wyliczaniu zdolności kredytowej, kryteria dochodowe i wydatkowe są zawsze brane pod uwagę i traktowane – łącznie z historią kredytową – jako najbardziej istotne elementy w analizie wniosku kredytowego.

Warto zauważyć, że według GUS 1 w lutym 2022 r. wynagrodzenia brutto wynosiły:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – 6220,04 zł,
 • minimalne wynagrodzenie za pracę – 3100,00 zł (od 1 stycznia 2022 r.).2

Ogólny wzrost osiąganych dochodów ma przełożenie na indywidualny wzrost zdolności kredytowej, a tym samym na możliwość zaciągnięcia wyższej pożyczki gotówkowej, kredytu ratalnego czy uzyskania większego limitu na rachunku bankowym.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt. Zdolność kredytowa przede wszystkim

Bez odpowiedniej zdolności kredytowej nie ma co liczyć na jakąkolwiek możliwość uzyskania finansowania z banku. Uzyskiwanie dochodów na poziomie średniej krajowej nie oznacza jednak automatycznie zaakceptowanego wniosku, podobnie jak i minimalne wynagrodzenie nie musi spotka się z negatywną decyzją.

Fundamentem każdego wniosku kredytowego jest INDYWIDUALNA zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. Dotyczy to każdego kredytu lub pożyczki, zarówno gotówkowego, jak i hipotecznego, niezależnie czy korzystamy z usług bankowych czy w firmie pożyczkowej online.

Ustalenie przez bank zdolności kredytowej klienta jest obowiązkiem prawnym. Wynika to zarówno z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, jak i z Ustawy o kredycie konsumenckim.

Co prawda maksymalna kwota kredytu gotówkowego może wynieść 255 550 zł (limit nałożony przez Ustawę o kredycie konsumenckim), to jednak banki najczęściej oferują kredyty i pożyczki gotówkowe do kwoty 150 tys. zł – 200 tys. zł, a okres kredytowania nie przekracza 10 lat.

Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od konsumenta, jak i na podstawie informacji pozyskanych z baz danych lub zbiorów danych banku.

Należy podkreślić, że obowiązku oceny zdolności kredytowej bank nie może powierzyć pośrednikowi kredytowemu oraz istnieje zakaz prawny udzielania kredytów podmiotom (zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom) które nie posiadają zdolności kredytowej. Oznacza to, że NIE SĄ OFEROWANE takie produkty jak: „kredyt lub pożyczka bez zdolności kredytowej„.

W ramach wyliczenia zdolności kredytowej, bank uwzględni m.in.:

 • wysokość uzyskiwanych dochodów i ich źródła,
 • stałe miesięczne koszty utrzymania (np. opłaty za media, abonamenty, koszt utrzymania samochodu),
 • aktualne zadłużenie (spłacane kredyty i pożyczki, limity kredytowe – są wliczane, nawet wówczas, kiedy nie są wykorzystane w 100%),
 • wiek kredytobiorcy,
 • stan cywilny,
 • wykształcenie.

Historia kredytowa w BIK, pokazująca jak kredytobiorca spłacał i spłaca zobowiązania, nie ma wpływu na wysokość zdolności kredytowej, ale jest uwzględniania w całościowej ocenie kredytowej. Zarówno odpowiednia zdolność kredytowa, jak i pozytywna historia kredytowa są warunkami niezbędnymi do uzyskania kredytu gotówkowego.

Bank w celu potwierdzenia wysokości osiąganych dochodów może wymagać np. zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, deklaracji PIT czy też wyciągu z rachunku za okres 3-6 miesięcy.

Zarobki i wydatki, a kredyt gotówkowy

Jak widać zarobki są kluczowe przy wydawaniu decyzji kredytowej, ponieważ bank musi mieć pewność, że domowy budżet poradzi sobie z comiesięczną spłatą zobowiązania, w terminach określonych w umowie.

Dla banku istotna jest również strona wydatkowa przyszłego kredytobiorcy, a zestawienie aktywów i pasywów, pozwala ocenić dochód rozporządzalny pozostający do jego dyspozycji.

Obowiązkiem osoby wnioskującej kredyt jest wypełnienie wniosku kredytowego zgodnie ze stanem faktycznym. Za podanie nieprawdziwych danych grozi odpowiedzialność karna. Co prawda, w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych, banki nie przeglądają szczegółowo wydatków klienta, ale nie oznacza to, że można wpisać cokolwiek. Każde wydatki można zweryfikować, a banki korzystają z uśrednionych danych udostępnianych przez GUS.

Istotną częścią wydatkową są koszty utrzymania. Na potrzeby liczenia zdolności kredytowej, banki przyjmują, że gospodarstwo jednoosobowe ponosi koszty rzędu 1100-1200 zł, a każdy kolejny domownik podnosi ich wysokość o około 700-900 zł.

Według danych GUS 1 (Biuletyn Statystyczny Nr 2/2021) przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowym w okresie październik 2019 – wrzesień 2020 r. wynosił 1911,38 zł. Przeciętne miesięczne wydatki netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych wynosiło 1231,77 zł, w tym rozkład wydatków prezentował się następująco:

 • żywność i napoje bezalkoholowe: 331,21 zł,
 • użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii: 227,85 zł,
 • nośniki energii: 122,85 zł,
 • transport: 111,71 zł.

Zgodnie z takim założeniem, zarabiając 2500 zł netto (wynagrodzenie „na rękę”) i po odjęciu kosztów utrzymania (przyjmując, że nie spłacamy innych zobowiązań), mamy do dyspozycji około 1300 zł, z których należy zapłacić raty kredytu gotówkowego.

Zdolność kredytowa w kredycie gotówkowym w praktyce

Żeby lepiej zrozumieć, jak koszty utrzymania w gospodarstwie domowym wpływają na zdolność kredytowa, warto zapoznać się z poniższymi punktami:

 • minimalny koszt utrzymania gospodarstwa domowego został przyjęty przez banki zgodnie z Rekomendacją T,
 • im więcej osób jest w gospodarstwie domowym, tym niższa będzie Twoja zdolność kredytowa,
 • duże miast i ich okolice mają wyższe koszty utrzymania w porównaniu do mniejszych ośrodków. Przekłada się to na niższą zdolność kredytową dla dochodu uzyskiwanych w tej samej wysokości,
 • każdy z banków przyjmuje do wyliczeń nieco inne koszty utrzymania, dlatego przy uzyskiwaniu takiego samego dochodu, różna będzie zdolność kredytowa  (wszelkiego rodzaju kalkulatory zdolności TYLKO szacują jej wysokość),
 • jeżeli korzystasz z kalkulatorów do OSZACOWANIA zdolności kredytowej, to w algorytmie są uwzględnione minimalne koszty,
 • można założyć (stosując pewne uproszczenie), że dla jednej osoby w gospodarstwie domowym, koszt utrzymania to ok. 1100-1200 zł, a każda kolejna osoba to 700–900 zł.

Jeżeli korzystasz z kalkulatorów do wyliczania zdolności kredytowej, powinieneś uwzględnić, że ich wyliczenia mogą w znaczący sposób różnić się od tych, które przeprowadzi bank. Najlepiej wybrać się do banku, aby poznać dokładną wysokość przy określonych założeniach.

W przypadku kredytów hipotecznych dobrą praktyką jest spotkanie z pośrednikiem finansowym, mającego duże doświadczenie zawodowe i wie nie tylko jak oszacować zdolność kredytową, ale i jakie mogą być różnice pomiędzy bankami.

Kredyt gotówkowy jakie zarobi? Ale to nie tylko…

Uzyskiwane zarobki i ponoszone wydatki są niezwykle istotne w procesie ubiegania się o kredyt gotówkowy w banku. Nie jest to jednak jedyny czynniki, który jest brany w całościowej analizie kredytowej klienta.

Każdy bank sprawdzi bazę danych Biura Informacji Kredytowej i dowie się nie tylko jak wygląda stan Twojego aktualnego zadłużenia, ale dowie się również jak spłacałeś zobowiązania w przeszłości. W analizie kredytowej wykorzystywany jest również System Bankowy Rejestr oraz sprawdzane są tzw. bazy dłużników (biura informacji gospodarczej nie posiadają historii kredytowej konsumentów).

Osoba, która nie korzystała z kredytów czy pożyczek w jakiejkolwiek formie (limit w rachunku, kredyt ratalny) stanowi dla banku dużą niewiadomą. „Czysty BIK” wbrew pozorom nie jest najlepszą sytuacją, ze względu na to, że bank nie wie jak możesz sobie poradzić ze spłatą zobowiązań. W takiej sytuacji nawet przy odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, może okazać się, że bank odrzuci wniosek, zaproponuje mniejszą kwotę kredytu lub zaoferuje kredyt na nieco gorszych warunkach.

Zobowiązania, które aktualnie spłacasz, limity w kartach kredytowych i w ROR-ach (nawet nie wykorzystane) zawsze obniżają Twoja zdolność kredytową. Nie oznacza to jednak, że duża ich liczba  skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

Jeżeli okaże się, że Twoja zdolność kredytowa nie jest wystarczająca, aby uzyskać kredyt w określonej wysokości, można wziąć pod uwagę również konsolidację kredytów.

Jak można zwiększyć zdolność kredytową i uzyskać większy kredyt gotówkowy?

Banki weryfikując zdolność kredytową posługują się wskaźnikiem DTI. Jest to skrót pochodzący z języka angielskiego „Debt to Income” i wyraża stosunek sumy zobowiązań kredytobiorcy do jego dochodu netto.

Zgodnie z Rekomendacją T Komisji Nadzoru Finansowego, wskaźnik DTI nie powinien być wyższy niż 50% (lub 65% przy zarobkach powyżej średniej krajowej). Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Sytuacja każdego potencjalnego kredytobiorcy jest indywidualna, ale jeżeli wysokość Twoich comiesięcznych rat przekracza 40% domowego budżetu, to może się okazać, że zwiększeniem zadłużenia będzie zbyt ryzykowne.

Jednym ze sposobów na zwiększenie zdolności kredytowej, a tym samym i na uzyskanie większej kwoty kredytowej jest:

 1. Wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Mniejsza rata kredytowa ma przełożenie na wydatki domowego budżetu, co oznacza, że do Twojej dyspozycji pozostaje większy dochód rozporządzalny. Jednocześnie jednak wraz z dłuższym czasem kredytowania rośnie całkowity koszt odsetkowy, a tym samym zwiększa się cena kredytu i wysokość Twojego zadłużenia.
 2. Spłata kredytów i pożyczek, zamknięcie niepotrzebnych/nieużywanych kart kredytowych czy limitów w rachunkach.
 3. Skonsolidowanie kredytów i pożyczek kredytem konsolidacyjnym, i skorzystanie z opcji dobrania gotówki. Jest to nowa pożyczka gotówkowa (którą można uzyskać nawet do 30% wysokości konsolidowanych zobowiązań), która jest automatycznie włączana do kredytu. W ten sposób nie tylko można zredukować liczbę spłacanych kredytów, ale i obniżyć wysokość raty czy poprawić zdolność kredytową.
 4. Włączenie do wniosku kredytowego współkredytobiorcy.

Uzyskanie kredytu gotówkowego w banku jest trudne, tym bardziej, że przy niskich kwotach są często stosowane procedury uproszczone, a formalności ograniczone do niezbędnego minimum. Wysokość zarobków i ponoszone wydatki zawsze będą kluczowymi czynnikami, który wpływają na wysokość przyznanego finansowania. Warto również pamiętać o pozytywnej historii kredytowej, która jest ważna, nie tylko, jeżeli bierzesz pod uwagę możliwość pożyczenia pieniędzy w przyszłości, ale i wpływa na zaproponowaną przez bank ofertę kredytową.


Źródła:
1 https://stat.gov.pl
2 zus.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok