Kredyt gotówkowy a WIBOR

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-27 – ostatnia aktualizacja

Kredyt gotówkowy a WIBOR – czy ma jakiekolwiek znaczenie? Tak, bowiem wskaźnik WIBOR w dużej mierze wpływa na wysokość oprocentowania kredytów, nie tylko gotówkowych, ale i mieszkaniowych, konsolidacyjnych czy kart kredytowych.
kredyt gotówkowy a WIBOR
Kredyt gotówkowy a WIBOR. Źródło: kredytyporownywarka.pl


WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest wskaźnikiem, który reguluje pożyczki między bankami komercyjnymi. Jest zatem ceną za pożyczone pieniądze, które jeden bank pożycza drugiemu.

WIBOR zmienia się niemal każdego dnia, a na jego wysokość ma w dużym stopniu Rada Polityki Pieniężnej, która ustala wysokość stopy depozytowej i lombardowej.

Najczęściej spotykane stawki WIBOR, to:

  • 1M – jeden miesiąc,
  • 3M – 3 miesiące,
  • 6M – 6 miesięcy.
Jeżeli bank A chce pożyczyć od banku B 1 mln zł, a WIBOR 6M wynosi 4,81% to oznacza to, że oprocentowanie kredytu wynosi 4,81% z okresem kredytowania 6 miesięcy.

Czy WIBOR wpływa na wysokość oprocentowania kredytów?

Wskaźnik WIBOR ma wpływ na wysokość oprocentowania kredytów. Do wysokości WIBOR doliczana jest marża banku – jest to zarobek banku. Marża jest stała przez cały czas kredytowania, ale jej wysokość może być negocjowana – zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych.

OPROCENTOWANIE KREDYTU = WIBOR + MARŻA BANKU

Czy WIBOR wpływa na ratę kredytu gotówkowego, a jeśli tak, to w jaki sposób? Wszystko zależy od tego, z jakim kredytem mamy do czynienia.

Rozróżniamy bowiem dwa rodzaje oprocentowania kredytów:

  • z oprocentowaniem stałym – najczęściej dotyczy to kredytów krótkoterminowych, rzadziej średnioterminowych,
  • z oprocentowaniu zmiennym – najczęściej dotyczy to kredytów średnioterminowych i długoterminowych.

Oprocentowanie stałe nie zmienia się w trakcie trwania umowy kredytowej, a więc rata kredytu nie zmienia się przez cały czas trwania umowy kredytowej (nie zmienia się zatem również całkowity koszt kredytu).

W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennych, im wyższy będzie WIBOR, tym wyższe będzie oprocentowanie i większa rata (większy koszt całkowity kredytu). I odwrotnie: im niższy WIBOR, tym niższe jest oprocentowanie i mniejsza rata (mniejszy koszt całkowity kredytu).

W przypadku zmiennego oprocentowania kredytu gotówkowego, wysokość raty można przewidzieć jedynie na kilka najbliższych miesięcy. Zależy to od stawki WIBOR w umowie kredytowej. Jeżeli jest to WIBOR 3M, to zmiana wysokości raty może nastąpić co 3 miesiące.

Innymi słowy: zmiana wysokości oprocentowania kredytu, a tym samym i wysokości raty, nastąpi w sytuacji zmiany stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok