Kredyt gotówkowy a WIBOR

2023-11-17 – ostatnia aktualizacja

Kredyt gotówkowy a WIBOR – czy ma jakiekolwiek znaczenie? Tak, bowiem wskaźnik WIBOR w dużej mierze wpływa na wysokość oprocentowania kredytów, nie tylko gotówkowych, ale i mieszkaniowych, konsolidacyjnych czy kart kredytowych.

kredyt gotówkowy a WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest wskaźnikiem, który reguluje pożyczki między bankami komercyjnymi. Jest zatem ceną za pożyczone pieniądze, które jeden bank pożycza drugiemu.

WIBOR zmienia się niemal każdego dnia, a na jego wysokość ma w dużym stopniu Rada Polityki Pieniężnej, która ustala wysokość stopy depozytowej i lombardowej.

Najczęściej spotykane stawki WIBOR, to:

  • 1M – jeden miesiąc,
  • 3M – 3 miesiące,
  • 6M – 6 miesięcy.
Jeżeli bank A chce pożyczyć od banku B 1 mln zł, a WIBOR 6M wynosi 4,81% to oznacza to, że oprocentowanie kredytu wynosi 4,81% z okresem kredytowania 6 miesięcy.

Czy WIBOR wpływa na wysokość oprocentowania kredytów?

Wskaźnik WIBOR ma wpływ na wysokość oprocentowania kredytów. Do wysokości WIBOR doliczana jest marża banku – jest to zarobek banku. Marża jest stała przez cały czas kredytowania, ale jej wysokość może być negocjowana – zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych.

OPROCENTOWANIE KREDYTU = WIBOR + MARŻA BANKU

Czy WIBOR wpływa na ratę kredytu gotówkowego, a jeśli tak, to w jaki sposób? Wszystko zależy od tego, z jakim kredytem mamy do czynienia.

Rozróżniamy bowiem dwa rodzaje oprocentowania kredytów:

  • z oprocentowaniem stałym – najczęściej dotyczy to kredytów krótkoterminowych, rzadziej średnioterminowych,
  • z oprocentowaniu zmiennym – najczęściej dotyczy to kredytów średnioterminowych i długoterminowych.

Oprocentowanie stałe nie zmienia się w trakcie trwania umowy kredytowej, a więc rata kredytu nie zmienia się przez cały czas trwania umowy kredytowej (nie zmienia się zatem również całkowity koszt kredytu).

W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennych, im wyższy będzie WIBOR, tym wyższe będzie oprocentowanie i większa rata (większy koszt całkowity kredytu). I odwrotnie: im niższy WIBOR, tym niższe jest oprocentowanie i mniejsza rata (mniejszy koszt całkowity kredytu).

W przypadku zmiennego oprocentowania kredytu gotówkowego, wysokość raty można przewidzieć jedynie na kilka najbliższych miesięcy. Zależy to od stawki WIBOR w umowie kredytowej. Jeżeli jest to WIBOR 3M, to zmiana wysokości raty może nastąpić co 3 miesiące.

Innymi słowy: zmiana wysokości oprocentowania kredytu, a tym samym i wysokości raty, nastąpi w sytuacji zmiany stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok