Kredyt gotówkowy a raty kredytowe

2022-12-24 – ostatnia aktualizacja

Najlepszy model spłaty kredytu gotówkowego to małe raty i niewielki koszt kredytowy. Opcja nie do zrealizowania w przypadku kredytów długoterminowych na kwoty przekraczające średnie wartości.

kredyt gotówkowy a raty kredytowe

Na przykład przy promocyjnej pożyczce gotówkowej na 2000 zł na 24 miesiące, mała rata kredytowa jest możliwa (ok. 91 zł, koszt całkowity 184 zł). Natomiast dla kredytu gotówkowego na 40 tys. zł na 6 lat rata nie będzie mała (ok. 670 zł, koszt całkowity 8240 zł).
90
Spłata kredytu gotówkowego może być rozłożona od kilku miesięcy do nawet i 10 lat (120 rat kredytowych). Nikt rozsądny nie skorzysta jednak z możliwości rozłożenia spłaty, powiedzmy, kredytu gotówkowego 8000 zł na 8 lat lub 80 tys. zł na 2 lata (zakładając odpowiednio wysoką zdolność kredytową). Korzyści? W pierwszym przypadku rata będzie niewielka, ale koszt całkowity duży.

Kredyt gotówkowy 8000 zł na 8 lat, to rata kredytowa wynosząca ok. 110 zł, a całkowity koszt ponad 2500 zł.

W drugim przypadku rata będzie duża, ale koszt całkowity mały.

Kredyt gotówkowy 80000 zł na 2 lata, to rata kredytowa wynosząca ok. 3500 zł, a całkowity koszt ok. 4000 zł.

Na jak długi czas rozłożyć spłatę kredytu gotówkowego?

Konieczne jest znalezienia „złotego środka” – rata musi być dopasowana do naszych obecnych i przyszłych możliwości finansowych. Nie powinna być zatem, ani za wysoka (niespodziewane wydatki czy spadek dochodów może spowodować utratę płynności finansowej), ani za niska (wyższe odsetki związane z kredytem).

Jeśli masz odpowiednio wysoką zdolność kredytową, to być może warto wybrać kredyt o krótszym czasie spłaty, być może nawet wybierając raty malejące. Dzięki czemu finansowanie będzie tańsze.

Ważne, aby wyliczona rata miesięczna nie stanowiła zbyt dużego obciążenia dla Twojego domowego budżetu, pamiętając jednocześnie, że zobowiązanie można spłacić w całości lub w części przed terminem.

Jak płacić mniejsze raty kredytu?

Jedyna możliwość jest taka, aby wziąć mniejszy kredyt gotówkowy, albo wydłużyć czas kredytowania. A co zrobić, kiedy już spłacamy kredyt gotówkowy?

Nie ma innej możliwości, jak tylko skontaktować się jak najszybciej z bankiem, aby renegocjować warunki spłaty.

Można na przykład, na jakiś czas zawiesić spłatę raty lub jej część. Wakacje kredytowe lub czasowe zawieszenie spłaty części kapitałowej raty z pewnością na jakiś czas pomoże w domowym budżecie, ale ostatecznie i tak, to co nie zostało zapłacone teraz, będzie trzeba oddać, i to więcej, w najbliższej przyszłości.

Generalnie, niezależnie jakie czynności podejmiesz zmierzające do obniżenia raty poprzez wydłużenie czasu kredytowania, to i tak zapłacisz bankowi znacznie więcej, niż pierwotnie.

Niekiedy zmniejszenie raty kredytowej jest niezbędne, aby odzyskać płynność finansową, zwłaszcza w sytuacji, kiedy spłacamy kilka różnych zobowiązań kredytowych.

Najczęściej rozważana jest wówczas konsolidacja kredytów, czyli połączenie kredytów w jeden (Konsolidacja kredytów – jak to działa). Odpowiednie wydłużenie spłaty kredytu pozwala obniżyć nową ratę (w stosunku do sumy konsolidowanych kredytów) nawet i o 30% i więcej.

Minusem kredytu konsolidacyjnego, podobnie zresztą, jak każdego innego kredytu, jest koszt kredytowy. Może on zawierać odsetki oraz pozostałe koszty kredytowe. Dodatkowo należy pamiętać, że dłuższy czas spłaty, to z jednej strony mniejsza rata, ale z drugiej, to większy koszt zapłaconych odsetek.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok