Kredyt gotówkowy a pożyczka gotówkowa

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-13 – ostatnia aktualizacja

Kredyt gotówkowy a pożyczka gotówkowa – podstawowe różnice. Kredyt gotówkowy bankowy i pożyczka gotówkowa bankowa/pozabankowa to nie jest to samo, chociaż oba te terminy są bardzo często stosowane zamienne.

kredyt gotówkowy a pożyczka gotówkowa
Kredyt gotówkowy a pożyczka gotówkowa. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Zamierzam pożyczyć gotówkę, wziąć kredyt w banku na dowolny cel (!) lub kredyt w firmie pożyczkowej (!). Nie zastanawiamy się czy poprawnie stosujemy terminy, ponieważ w zasadzie chodzi nam o jedno: pożyczyć pieniądze. Ale czy kredyt i pożyczka znaczą to samo? Są to różne pojęcia. Czym jest zatem kredyt, a czym pożyczka?

Co to jest kredyt?

Kredyt jest umową dwustronną, w której jedną stroną takiej umowy jest bank lub SKOK, a drugą stroną kredytobiorca. Udzielanie kredytów jest czynnością bankową dosłownie (czyli może być wykonywane wyłącznie przez banki), ale… jest jedno ale: przepisy mogą dać możliwość udzielania kredytów również innemu podmiotowi (przykład SKOK-ów).

Przedmiotem kredytu są zawsze pieniądze, które bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas i jednocześnie na ustalony cel.

Kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z warunkami umowy kredytowej, zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami (zapłaty prowizji za udzielony kredyt) w terminach spłaty ustalonych umową kredytową.

Umowa kredytowa powinna mieć postać pisemną oraz zawierać określone ustawą elementy. Przede wszystkim powinny to być:

  • strony umowy kredytowej
  • kwota i waluta kredytu
  • cel na który ma być przeznaczony kredyt
  • zasady spłaty kredytu
  • termin spłaty kredytu
  • wysokość oprocentowania (dodatkowo warunki jego zmiany
  • sposoby zabezpieczenia należności
  • warunki dokonywania zmian umowy
  • warunki rozwiązania umowy

Czy na koszty kredytu składa się tylko oprocentowanie? Nie. Jest to suma wszystkich kosztów, które kredytobiorca musi ponieść z kredytem: odsetki (oprocentowanie), prowizja, marża kredytowa, ubezpieczenie, itd.

Jak skonsolidować kredyty? Po prostu, należy skorzystać z kredytu konsolidacyjnego.

Co to jest pożyczka?

Pożyczka różni się znacznie od kredytu. Polega ona na pożyczeniu przez instytucję (może to być zatem np. bank, ale również i firma pożyczkowa) lub osobę fizyczną, pożyczkobiorcy, określonej sumy pieniędzy lub określonych przedmiotów. Przedmiot pożyczki musi należeć do pożyczkodawcy.

W przypadku pożyczek, jej podstawowe aspekty reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. W przypadku, gdy przedmiotem pożyczki są środki pieniężne, to nie jest konieczne określenie celu (tak jak to jest w przypadku kredytu), na które zostaną takie środki wydane.

Pożyczka może zostać udzielona zarówno na czas określony lub nieokreślony, odpłatnie lub nieodpłatnie (nie jest wymagane naliczanie odsetek, prowizji i innych opłat, jak to ma miejsce w przypadku kredytów), nie ma wymogu zawarcia umowy pożyczki na piśmie (kodeks cywilny jednak wskazuje, że w przypadku pożyczek pieniężnych powyżej 500 zł, umowa powinna zostać sporządzona na piśmie). Pamiętajmy zatem, że tzw. „kredyty”, oferowane przez firmy pożyczkowe nie są kredytami, ale jest to jedynie zabieg marketingowy.

Kalkulator pożyczki gotówkowej – skorzystaj, jeżeli chcesz oszacować raty pożyczki gotówkowej w banku.

Podstawowe różnice pomiędzy kredytem a pożyczką

Podsumowując można wyróżnić kilka podstawowych różnic pomiędzy kredytem, a pożyczką.

Regulacja prawna: 1) kredyt bankowy reguluje Prawo Bankowe, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.); 2) pożyczka – Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

W przypadku umowy kredytowej, przedmiotem takiej umowy są wyłącznie środki pieniężne. W przypadku pożyczki mogą to być zarówno pieniądze, jak i przedmioty (muszą być one oznaczone co do gatunku).

Pożyczkodawcą może zostać praktycznie każda osoba, która jest właścicielem pożyczanych pieniędzy lub przedmiotów (nie można pożyczyć rzeczy lub pieniędzy osoby trzecich). Kredyty natomiast udzielane są przez banki i SKOK-i ze zgromadzonych depozytów.

Pożyczka gotówkowa może być przeznaczona na dowolny cel, kredyt zostaje udzielony na konkretny cel określony w umowie. Środki pieniężne postawione do dyspozycji kredytobiorcy nie są jego własnością, tak jak to ma miejsce w przypadku pożyczki. W przypadku kredytu umowa powinna być zawarta na piśmie, a w przypadku pożyczki jedynie wówczas, gdy przedmiotem umowy jest kwota powyżej 500 zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok