Kredyt dla seniora – kluczowe aspekty i porady

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-17 – ostatnia aktualizacja

Osoby po przejściu na emeryturę mogą rozważać zaciągnięcie finansowania w banku. Czy kredyt dla seniora jest możliwy do uzyskania w banku? Oczywiście, że tak. Kredyt gotówkowy dla emerytów jest dostępny w wielu bankach. Poniżej zapoznasz się z warunkami i czynnikami, które są decydujące o przyznaniu tego rodzaju wsparcia finansowego.
kredyt dla seniora, emeryta - kluczowe aspekty i porady
Kredyt dla emeryta – kluczowe aspekty i porady. Źródło: kredytyporownywarka.pl

W Polsce jest blisko 6 milionów osób, które przekroczyło 65 lat, z czego prawie 3 miliony, to emeryci i emerytki, którzy spłacają kredyty i pożyczki. Dane z Biura Informacji Kredytowej (BIK) wskazują, że udział pań w spłacie zobowiązań finansowych jest wyższy niż panów (stosunek 57%-43%). Mimo że kwota do spłaty dzieli się niemal po równo pomiędzy obie płcie (50,4% dla kobiet i 49,6% mężczyzn), to jednak należy zauważyć, że dochody mają istotny wpływ na tę równowagę.

Sławomir Nosal z Zespołu Analiz Portfelowych w BIK zauważa, że osoby w wieku 65 lat i starsze są aktywnymi uczestnikami rynku finansowego, korzystające zarówno z kredytów i pożyczek bankowych, jak i zaciągające zobowiązania w firmach pożyczkowych.

Pomimo że, najstarsza grupa wiekowa uzyskuje stabilne dochody z emerytur, to jednak stanowi ona największy odsetek opóźnień w spłacie kredytów gotówkowych w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Opóźnienia wynoszą 15,4%, co jest o 7,2 pkt procentowego więcej niż u najlepiej spłacających klientów w wieku 35-44 lat.

Osoby powyżej 65 roku życia spłacają różnego rodzaju kredyty, nie tylko gotówkowe, ale i mieszkaniowe, konsumpcyjne oraz karty kredytowe oraz limity kredytowe. Jednak to ponad 63% wartości wszystkich zobowiązań seniorów to zobowiązania obejmujące kredyty gotówkowe i ratalne.1

Szukasz karty kredytowej? Przeczytaj: Co oznacza oprocentowanie i RRSO karty kredytowej?

Kredyt dla seniora – kluczowe informacje

Ogólnie rzecz ujmując, banki pozytywnie oceniają seniorów jako potencjalnych kredytobiorców. Kredyt dla seniora jest uważany za mniej ryzykowny, ze względu na to, że emeryci zazwyczaj posiadają stabilne dochody i sumiennie regulują swoje zobowiązania finansowe.

Warunki na jakich można uzyskać kredyt dla seniora, zależą głównie od wieku kredytobiorcy, historii kredytowej oraz wysokości i regularności dochodów. W przypadku finansowania dla emeryta, banki zwykle zwracają uwagę na wysokość dochodów klienta.

Rozważając taki kredyt, warto mieć na uwadze, że w zasadzie trudno jest wyszukać kredytu dedykowanego seniorom, ale finansowanie w formie kredytu lub pożyczki gotówkowej można uzyskać w wielu bankach. Chociażby w Banku Pekao, Alior Bank (internetowy kredyt) czy w Pekao BP. Jeżeli jesteś zainteresowany tą formą finansowania, to zapoznaj się z ofertą kredytów gotówkowych.

Należy zaznaczyć, że dochody z emerytury nie są żadną przeszkodą w ubieganiu się o kredyt gotówkowy. Niemniej jednak, banki mogą wymagać dodatkowych dokumentów i zabezpieczeń od osób starszych, uwzględniając ich wiek i zdolność kredytową.

Kredyt dla seniora – limit wieku

Kwestia wieku w przypadku kredytów dla emerytów nie jest uregulowana prawnie, a banki stosują różne podejścia do tego zagadnienia.

Najczęściej spotykanym ograniczeniem wiekowym jest granica 75 lat w momencie zakończenia okresu kredytowania, czyli płacąc ostatnią ratę. Niemniej w niektórych instytucjach można natrafić na oferty z nieco wyższym limitem wiekowym. Warto jednak pamiętać, że uzyskanie kredytu dla emeryta w wieku 85 lat może być trudniejsze ze względu na większe ryzyko związane z możliwością niespłacenia zobowiązania w długim okresie.

Aby znaleźć korzystną ofertę kredytu dla seniora, warto poszukać produktów specjalnie przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. Takie produkty uwzględniają specyficzne potrzeby i możliwości seniorów. Przy stosunkowo niewielkim finansowaniu, banki często nie wymagają zbyt wysokich dochodów, ale kładą głównie nacisk na regularność ich wpływów, co może być łatwe do potwierdzenia w przypadku osób otrzymujących emeryturę.

Jeżeli nie ma aktualnie takich propozycji, to podstawowym krokiem jest zapoznanie się z ofertą banków i skontaktowanie się z wybranymi. Na przykład ciekawą propozycję pożyczki gotówkowej przygotował Bank Pekao S.A.

Kredyt gotówkowy dla seniora, a zdolność kredytowa

Decydując się na udzielenie kredytu, banki szczególną uwagę zwracają na zdolność kredytową klienta. To kluczowe kryterium, które wpływa na decyzję o udzieleniu pożyczki, również w przypadku osób starszych.

Pod pojęciem zdolności kredytowej kryje się zdolność kredytobiorcy do terminowej spłaty zobowiązania. W przypadku seniorów banki analizują różne aspekty, aby ocenić tę zdolność, ale generalnie są one takie same, jak w przypadku pozostałych grup.

 1. Wysokość dochodów odgrywa istotną rolę – ponieważ im są one wyższe, im wyższa jest emerytura (plus inne dochody z innych źródeł, jeżeli senior jest aktywny zawodowo) tym lepsza i większa zdolność kredytowa. Banki często wymagają potwierdzenia wysokości dochodów, np. wpływów z emerytury.
 2. Regularność otrzymywania dochodów jest również istotnym czynnikiem. Ale z tym emeryci nie powinni mieć problemów. Mimo wszystko, osoby starające się o kredyt dla emeryta powinny udowodnić, że regularnie otrzymują swoje świadczenie.
 3. Liczba osób w gospodarstwie domowym wpływa zawsze na zdolność kredytową. Z reguły, im więcej osób na utrzymaniu, tym zdolność kredytowa będzie niższa.
 4. Aktualne zobowiązania i opłaty stałe Banki analizują nie tylko koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, ale i również inne spłacane pożyczki oraz kredyty. Suma miesięcznych rat oraz ich duża liczba, może utrudnić uzyskanie kolejnego kredytu.
 5. Historia kredytowa w BIK jest ważnym elementem wpływającym na całościową ocenę kredytową. Jeśli klient miał wcześniej problemy ze spłatą zobowiązań lub ma takie problemy aktualnie, to z pewnością wpłynie to na ocenę jego wiarygodności jako kredytobiorcy.
 6. Czas trwania umowy kredytowej związany jest z kryterium wieku. Zazwyczaj łatwiej otrzymać kredyt dla seniora na krótszy okres czasu, ponieważ długotrwałe zobowiązania mogą być mniej dostępne dla osób starszych.
Warto zauważyć, że powyższe kryteria dotyczące zdolności kredytowej są analizowane dla każdej osoby składającej wniosek o kredyt w banku, a nie tylko dla seniorów.

Czy 70 latek może dostać kredyt?

Nawet po ukończeniu 70 roku życia, istnieje możliwość ubiegania się o kredyt gotówkowy. Jednak ten proces może być bardziej skomplikowany i wymagać szczególnej uwagi.

Banki zazwyczaj dokładnie analizują zdolność kredytową wnioskodawcy, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak źródła dochodu, stabilność finansową i wiek w momencie płacenia zapłacenia ostatniej raty.

Osoby po 70. roku życia mają szansę na skorzystanie z kredytu lub pożyczki gotówkowej, jednak muszą wykazać, że są w stanie płacić miesięczne raty zgodnie z warunkami zawartej umowy kredytowej.

Ważne jest również, aby wcześniej zapoznać się z podstawową ofertą banków, porównać kredyty gotówkowe i zapoznać się z końcowymi warunkami finansowania.

Czy 80 latek może dostać kredyt?

Opcja kredytu gotówkowego po osiągnięciu 80. roku życia jest czasami dostępna dla seniorów. Banki oferują produkty kredytowe, które są dostosowane do potrzeb osób w podeszłym wieku, w tym również i kredyty gotówkowe dla emerytów zbliżających się do 85 roku życia.

Dla wielu osób, które ukończyły 80 lat taka forma wsparcia finansowego może okazać się bardzo ważna, umożliwiając realizację istotnych planów życiowych lub pokrycie niespodziewanych wydatków.

Jednak przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować dostępne oferty, porównać warunki kredytu dla osób w wieku 80 lat oraz zwrócić uwagę na aspekty związane z okresem spłaty, stawką oprocentowania i możliwościami regulowania rat.

Należy również zaznaczyć, że być może wymagane będzie wykupienie ubezpieczenia lub zabezpieczenia spłaty w innej formie, np. poszukania poręczyciela lub współkredytobiorcy.

Kredyt dla emerytów przez internet

Kredyt dla emerytów przez internet to opcja, która może zainteresować seniorów, którzy czują się komfortowo w obszarze korzystania z komputerów i internetu. A z pewnością takich emerytów jest każdym rokiem coraz więcej.

Takie rozwiązanie nie musi być dedykowane wyłącznie dla osób, które otrzymują swoje świadczenia emerytalne lub rentowe na rachunek w banku.

Obecnie wiele banków pozwala na uzyskanie kredytu gotówkowego dla emeryta online w banku, np. możliwość kredytu gotówkowego online znajdziemy m.in. w:

 • Alior Banku,
 • Banku Millennium,
 • Velo Banku,
 • Credit Agricole.

Poza kredytem bankowym istnieje również alternatywna oferta pożyczek pozabankowych dostępnych online. Nie jest ona jednak polecana ze względu na wysokie koszty pożyczenia pieniędzy. Niemniej jednak, seniorzy mogą uzyskać potrzebne finansowanie nie wychodząc z domu. Przeszukiwanie dostępnych opcji online może być więc wygodnym sposobem na znalezienie korzystnej oferty.

Jak banki oceniają zdolność kredytową emerytów?

Ocena zdolności kredytowej emerytów odbywa się według podobnych kryteriów, co w przypadku każdego innego klienta banku. Kluczowym czynnikiem jest stabilność dochodów, która często stanowi atut dla osób w podeszłym wieku. Choć emerytury nie zawsze są wysokie, ich regularność i brak dodatkowych obciążeń finansowych mogą przyczynić się do pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Pracujący emeryt, a ubiegający się o kredyt w banku, powinien również dołączyć do wniosku kredytowego umowy, na podstawie których uzyskuje dodatkowe dochody. To zwiększy jego zdolność kredytową.

W przypadku seniorów, którzy zazwyczaj nie mają już kredytów hipotecznych do spłacania i często mieszkają we własnych nieruchomościach, miesięczne obciążenia finansowe są z reguły niższe. To sprawia, że banki często stosują uproszczone procedury oceny zdolności kredytowej, uwzględniając stabilne źródło dochodu w postaci emerytury lub renty.

Niemałą rolę w ocenie zdolności kredytowej odgrywa wiek klienta. Im starsza osoba, tym mogą być mniejsze szanse na uzyskanie kredytu na dłuższy okres, ze względu na ryzyko związane z wiekiem i krótszym horyzontem czasowym spłaty zobowiązania. Choć zazwyczaj banki są gotowe udzielić kredytów emerytom na 5 lub więcej lat, starsze osoby mogą napotykać trudności w uzyskaniu długoterminowego finansowania.

Na jaki maksymalny kredyt gotówkowy może liczyć emeryt?

Dla emerytów i rencistów, uzyskanie kredytu często nie stanowi problemu, ale zależy to jednak od kwoty, o którą wnioskują. Maksymalna kwota na jaką mogą liczyć zależy głównie od ich miesięcznych dochodów, czyli wysokości świadczenia emerytalnego lub renty, wydatków w gospodarstwie domowym oraz od okresu kredytowania.

W przypadku mniejszych pożyczek gotówkowych i krótkoterminowych zobowiązań, kwota może wynosić od 200 zł w firmach pożyczkowych i od 1000 zł w bankach. A jaki duży kredyt gotówkowy dla emeryta jest osiągalny?

W bankach możliwe jest uzyskanie wysokich kredytów i pożyczek. Emeryci mogą sięgać po kredyty nawet na kwotę do 250 tys. zł. Oczywiście wydanie decyzji i ostateczne warunki kredytowania wymagają przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej.

Jakie dokumenty przy kredycie gotówkowym dla emeryta?

Emeryci ubiegający się o kredyt gotówkowy, muszą dostarczyć do banku określone dokumenty wraz z poprawnie wypełnionym wnioskiem kredytowym. Dokumenty obejmują:

 1. Dowód osobisty – podstawowy dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
 2. Legitymację emeryta – dokument potwierdzający status emeryta lub rencisty.
 3. Ostatni wpływ emerytury na rachunek (potwierdzenie przekazu pocztowego) – dokumenty potwierdzające regularność i wysokość dochodu emerytalnego.
 4. Decyzję lub waloryzację emerytury – dokumenty potwierdzające wysokość emerytury oraz ewentualne zmiany w jej wysokości.

Uwzględnić należy fakt, że każdy z banków może wymagać nieco innych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków w związku z wnioskowaniem. Należy zatem skontaktować się z bankiem w celu uzyskania pełnej listy wymaganych dokumentów i informacji.

Czy warto zaciągać kredyt gotówkowy będąc emerytem?

Zaciąganie kredytu gotówkowego przez emeryta jest decyzją wymagającą rozwagi i analizy. Przed podjęciem takiego kroku warto zastanowić się, czy jest to naprawdę konieczne i czy przypadkiem nie istnieją inne alternatywy.

Chociaż kredyt gotówkowy dla osób w podeszłym wieku może pomóc w pokryciu nagłych wydatków lub realizacji ważnych celów, należy pamiętać o związanych z nim ryzykach przy spłacie długoterminowych zobowiązań.

Ważne jest, aby emeryci i renciści dokładnie przeanalizowali stawkę oprocentowania oraz wszelkie związane z kredytem koszty. Wysokie odsetki mogą znacząco obciążyć ograniczony budżet emerytalny. Należy również zwrócić uwagę na ukryte opłaty i prowizje bankowe, które mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka.

Warto skonsultować taką decyzję z osobą, której można zaufać i poradzić się. Być może wspólnie znajdziecie lepszy i tańszy wariant takiej finansowej pomocy.

Dodatkowo, warto przemyśleć długość okresu spłaty kredytu. Krótszy okres spłaty może oznaczać nieco większe obciążenie finansowe, ale mniejszy koszt. Natomiast spłata w dłuższej perspektywie, to mniejsza rata kredytowa, ale większy koszt zapłaconych odsetek.

Konieczne jest także realistyczne oszacowanie zdolności do spłacania rat kredytu w określonym czasie, biorąc pod uwagę stabilny poziom świadczenia emerytalnego.

Podsumowując, skorzystanie z kredytu gotówkowego przez emerytów wymaga szczególnie ostrożnego podejścia. Należy zawsze uwzględnić koszty całkowite zobowiązania, ryzyko finansowe – jeżeli zdecydujemy się na firmę pożyczkową – oraz analizę, czy jest to naprawdę niezbędne, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację życiową.

Źródła:

1 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/634031/kredytowo-pozyczkowy-portret-seniora.

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok