Co wchodzi w skład kwoty kredytu brutto?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-20 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu, niezwykle istotne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich kosztów z nim związanych. To właśnie suma tej kwoty netto oraz wszystkich dodatkowych obciążeń składa się na całkowitą kwotę kredytu brutto. W poniższym artykule poznasz podstawowe informacje na temat kredytu netto oraz brutto.
ilustracja do artykułu: kredyt brutto a kredyt netto
Co wchodzi w skład kwoty kredytu brutto? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Różnica między tymi dwoma wartościami może być znacząca, dlatego tak ważne jest, aby przed podpisaniem umowy kredytowej mieć pełną świadomość, co dokładnie wchodzi w skład kwoty brutto. Zrozumienie tego zagadnienia pozwoli na przejrzyste oszacowanie rzeczywistych kosztów finansowania oraz ułatwi podjęcie świadomej decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy, jakie składniki uwzględniane są w kwocie kredytu brutto. Omówimy prowizje, ubezpieczenia, opłaty przygotowawcze oraz inne potencjalne obciążenia, które mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania. Dzięki temu zyskasz pełen obraz sytuacji i będziesz mógł dokonać bardziej świadomego wyboru, uwzględniając nie tylko wartość netto pożyczki, ale także wszystkie dodatkowe opłaty.


Czym jest kredyt netto?

Kwota kredytu netto stanowi faktyczną sumę środków pieniężnych, którą otrzymujesz od instytucji finansowej w momencie uruchomienia finansowania. Jest to wartość, którą możesz przeznaczyć na zrealizowanie założonego celu, np. zakup nieruchomości, samochodu lub sfinansowanie innych potrzeb.

Warto zauważyć, że kwota kredytu netto różni się od kwoty brutto, którą będziesz zobowiązany spłacić w całym okresie kredytowania. Ta różnica wynika z dodatkowych kosztów i opłat naliczanych przez bank, takich jak prowizje, ubezpieczenia czy opłaty przygotowawcze w przypadku firm pożyczkowych.

Lepiej zobrazuje to prosty przykład, kiedy pożyczasz 50 000 złotych.

Przegląd propozycji kredytów gotówkowych w bankach i wyliczenia rat znajdziesz tutaj: Kredyt gotówkowy 50 tysięcy zł.

Naliczona zostaje prowizja w wysokości 2% od tej kwoty, co daje 1000 złotych. W takim przypadku kwota kredytu netto wynosi 50 tysięcy złotych. Natomiast całkowita suma, którą będziesz zobowiązany spłacić (kredyt brutto), to 51 000 złotych, ponieważ uwzględnia prowizję.

Rozróżnienie między kwotą netto a brutto ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia rzeczywistych kosztów finansowania oraz ułatwia porównywanie ofert kredytowych. Dzięki temu możesz dokonać świadomego wyboru, biorąc pod uwagę nie tylko kwotę pożyczki, ale również wszystkie dodatkowe obciążenia finansowe.

Kwota finansowania
+ koszt kredytu
Kredyt bruttoKredyt netto
50 000 zł + 1000 zł prowizji51 000 zł50 000 zł

Co to jest kredyt brutto?

Kwota kredytu brutto to całkowita suma zobowiązania finansowego, jaką zaciągasz w momencie podpisania umowy kredytowej. Obejmuje ona nie tylko wysokość kapitału, czyli środki finansowe, które otrzymujesz na realizację założonego celu, ale również wszystkie dodatkowe koszty i opłaty związane z udzieleniem kredytu.

Głównymi składnikami kwoty brutto są wszystkie inne dodatkowe koszty, takie jak prowizje, opłaty przygotowawcze oraz koszty ewentualnych ubezpieczeń. Suma tych obciążeń dodawana jest do kwoty netto pożyczki lub kredytu.

Przykładowo, jeśli wnioskujesz o kredyt na zakup samochodu w wysokości 50 000 złotych (jest to kredyt netto), bank może naliczyć:

 • prowizję w wysokości 2% (1000 złotych),
 • opłatę przygotowawczą 500 zł,
 • ubezpieczenie 2250 złotych.

W takim przypadku kwota kredytu brutto wyniesie 53 750 złotych.

Kwota finansowania
+ koszt kredytu
Kredyt bruttoKredyt netto
50 000 zł +
prowizja 1000 zł,
opłata 500 zł,
ubezpieczenie 2250 zł.
53 750 zł50 000 zł

Różnica między kwotą netto a brutto może być znacząca i jest to istotne, ponieważ w praktyce oznacza to, że kwota, którą pożyczasz, a którą oddajesz, różnią się znacząco od siebie.


Jaka jest kolejność naliczania opłat przy kredycie netto i brutto?

Aby właściwie zrozumieć różnicę między kwotą kredytu netto a brutto, istotne jest również zrozumienie w jakiej kolejności naliczane mogą być dodatkowe opłaty i prowizje. Instytucje finansowe stosują dwa podejścia w tym zakresie.

W pierwszym podejściu, zwanym „kredytem brutto„, bank nalicza opłaty i prowizje bezpośrednio do kwoty kredytu netto. Oznacza to, że jeśli wnioskujesz o pożyczkę w wysokości 50 000 złotych (kwota netto), a bank nalicza:

 • prowizję (2%) 1000 złotych,
 • opłatę dodatkową 500 zł,
 • ubezpieczenie 1500 złotych,

To wówczas kwota brutto kredytu wyniesie 53 000 złotych.

Kwota finansowania
+ koszt kredytu
Kredyt bruttoKredyt netto
50 000 zł +
prowizja 1000 zł,
opłata 500 zł,
ubezpieczenie 1500 zł.
53 000 zł50 000 zł

Drugie podejście, określane mianem „kredytu brutto brutto„, zakłada nieco bardziej skomplikowane obliczenia. W tym przypadku, prowizja naliczana jest od sumy kwoty netto oraz pozostałych opłat.

Weźmy ten sam przykład: 50 000 złotych kredytu netto. W tym przypadku zsumowane zostaje kwota netto kredytu z opłatą dodatkową i ubezpieczeniem (2000 zł). Dopiero od tej kwoty naliczana jest prowizja 2%. Daje to 1040 złotych. W efekcie kwota brutto kredytu jest większe niż w poprzednich wyliczeniach i wynosi 53 040 złotych.

Kwota finansowania
+ koszt kredytu
Kredyt bruttoKredyt netto
50 000 zł +
opłata 500 zł,
ubezpieczenie 1500 zł.
52 000 zł50 000 zł
prowizja 2%Kredyt brutto bruttoKredyt netto
1040 zł53 040 zł50 000 zł

Warto zauważyć, że banki mogą w nieco innych sposób naliczać opłaty i prowizje. Dlatego przed podpisaniem umowy kredytowej zawsze warto dokładnie zapoznać się z szczegółowymi warunkami oferty, aby mieć pełną świadomość rzeczywistej kwoty brutto, którą będziesz zobowiązany spłacić.

Przeczytaj również: Co to jest prowizja kredytowa?

Kredyt brutto netto, a łączny koszt kredytu

Decydując się na zaciągnięcie kredytu, ważne jest, aby mieć pełną świadomość wszystkich kosztów z nim związanych. Różnica między kwotą kredytu netto a brutto może wpłynąć na łączny koszt zobowiązania w zaskakujący sposób.

Kwota netto to wartość środków, które rzeczywiście otrzymujesz od banku na realizację założonego celu. Natomiast kwota brutto obejmuje nie tylko tę kwotę netto, ale również wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje naliczane przez instytucję finansową.

Co istotne, a co już wiemy z informacji powyższych, banki mogą stosować różne metody obliczania kwoty brutto, co bezpośrednio przekłada się na łączny koszt kredytu. Niektóre instytucje po prostu doliczają prowizje i opłaty do kwoty netto, tworząc kwotę brutto. Inne natomiast najpierw sumują kwotę netto z opłatami, a następnie dopiero wyliczają prowizję od tej sumy.

Ta druga metoda, określana czasem jako „kredyt brutto brutto”, może prowadzić do znacznie wyższych kosztów całkowitych.

Czy odsetki są naliczane od kwoty netto czy brutto?

To jest świetne pytanie, na które należy poznać odpowiedź! Bardzo ważna jest kolejność naliczania opłat i nie ma jednej reguły.

Najprostsze wyliczenia dotyczą kredytu tylko z oprocentowaniem nominalnym. Jeżeli kredyt gotówkowy nie ma innych opłat poza odsetkami, to sprawa jest prosta. Pożyczając 50000 zł (kredyt netto) na 8 lat z oprocentowaniem 10,99% odsetki wyniosą 25 374,56 zł. Łączna kwota do oddania wyniesie 75 374,56 zł.

Może się zdarzyć tak, że do kwoty netto 50 000 zł zostanie naliczona najpierw prowizja, a dopiero później obliczone odsetki. A wcale nie jest wykluczone, że bank wyliczy w pierwszej kolejności odsetki, a następnie doliczy prowizję.

Kwota finansowania+ ProwizjaOdsetki+ ProwizjaCałkowity koszt
50 000 zł5 000 zł27 912,01 zł-27 912,01 zł
50 000 zł-25 374,56 zł5 000 zł30 374,56 zł

Nie zawsze zasady naliczania opłat są czytelne i dlatego ważniejsze jest, aby sprawdzać łączną kwotę kredytu do spłaty, całkowity koszt kredytu z podziałem na jego poszczególne elementy oraz RRSO.

Kredyt netto i kredyt brutto – podsumowanie

Wszystkie koszty, które wystąpią z kredytem stanowią różnicę pomiędzy kredytem netto i kredytem brutto. W zależności od rodzaju kredytu wystąpią różne dodatkowe koszty, co jest najbardziej widoczne, jeżeli spojrzymy na kredyt hipoteczny.

Najczęściej koszty kredytu, które zwiększają koszt netto, to:

 • oprocentowanie nominalne (na które składa się marża kredytowa),
 • prowizje,
 • opłaty dodatkowe,
 • ubezpieczenia spłaty kredytu, na życie, nieruchomości, itp.
 • koszty produktów dodatkowych – cross selling, np. podpisanie umowy o kartę kredytową,
 • inne opłaty pobierane przez bank.

Kwota kredytu brutto jest zawsze wyższa od kredytu netto. Jedynym wyjątkiem są tzw. kredyty 0%, kiedy nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty i odsetki.


Kredyt brutto, podobnie jak i kredyt netto nie są zdefiniowane w polskim prawie. W Ustawie o kredycie konsumenckim (Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715) bardziej szczegółowo określa się elementy składające się na całkowity koszt kredytu i rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), ale nie ma bezpośredniego odniesienia do kredytu netto i brutto.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok