Koszty kredytowe, które ponosimy w związku z kredytem, a RRSO

Każdy podmiot, który udziela pożyczek lub kredytów – zarówno banki, SKOKi i firmy pożyczkowe – nie może ustalić oprocentowania nominalnego kredytu (lub pożyczki) powyżej dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej NBP oraz stawki 3,5%. 1

Koszty kredytowe, które ponosimy w związku z kredytem, a RRSO

W rezultacie maksymalne oprocentowanie wynosi obecnie 7,20 proc. w skali roku (czerwiec 2021 r. – ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce 29 maja 2020 r.).

podstawowe stopy procentowe NBP styczeń 2021

Oczywiście oprocentowanie nominalne nie jest jedynym kosztem całkowitym kredytu, jednocześnie pamiętając, że czym innym jest nominalne oprocentowanie kredytu (RSO), a czym innym rzeczywiste (RRSO).

Na całkowity koszt kredytu składają się wszystkie koszty, które konsument musi ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu.

Najczęściej są to:

 • odsetki, które wynikają z oprocentowania nominalnego,
 • opłaty dodatkowe,
 • prowizja,
 • marża,
 • wszystkie inne koszty usług dodatkowych, które są niezbędne do uzyskania kredytu.

RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania

Co to jest RRSO? Ustawowo określona miara całkowitego kosztu kredytu konsumpcyjnego, ujęta w procentach w stosunku rocznym.

Definicję RRSO zawiera art. 5 pkt 12 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.). Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl

W RRSO są uwzględnione wszystkie koszty kredytu, jakie poniesiemy (np. odsetki, prowizje, ubezpieczenia i inne dodatkowe opłaty).

To właśnie dzięki RRSO możemy porównać kredyty i pożyczki bankowe (i niebankowe) i w ten sposób wybrać najtańszy kredyt na cele konsumpcyjne. Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe są zobligowane przepisami prawa do informowania o RRSO. Dlatego w reklamach oraz w formularzach informacyjnych kredytów konsumpcyjnych musi zostać zamieszczona informacja dotycząca wielkości RRSO.

Jak znaleźć tani kredyt z RRSO?

Aby znaleźć jak najtańszy kredyt lub pożyczkę, musimy porównać koszt całkowity i/lub RRSO. O rzeczywistym koszcie kredytu wspomniane zostało powyżej. A co to jest całkowity koszt kredytu?

Wyjaśnijmy zatem kilka podstawowych definicji, pozwalających porównywać kredyty oraz czytać ze zrozumieniem informacje zawarte w formularzach informacyjnych dot. kredytów. Na podstawie Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl

Całkowity koszt kredytu zawiera on wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. W szczególności:

 • odsetki, opłaty, prowizje, podatki, marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
 • koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach
  – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które ponosi konsument w związku z
umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek.

Całkowita kwota kredytu – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych (nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu), które zostają udostępnione konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu (CKoK + CKwK).

Jak widać, całkowity koszt kredytu jest podobny do RRSO kredytu, również przedstawia niezbędne koszty, które konsument musi ponieść w związku z uzyskaniem kredytu, ale jest prezentowany w ujęciu kwotowym.

Na podstawie obu wartości (RRSO oraz CKoK) możemy stwierdzić, która oferta będzie tańsza.

Przykładowe porównanie kredytów i pożyczek

Sięgnijmy zatem po przykład pożyczek i kredytów, i na podstawie danych z przykładów reprezentatywnych przeanalizujemy propozycje kredytowe i pożyczkowe.

Pożyczka gotówkowa 2000 zł na 24 miesiące.

 • Firma pożyczkowa 1: RRSO 67,38%, całkowity koszt pożyczki 1274,44 zł (prowizja 1059,36 zł, odsetki 215,08 zł), wysokość raty 136,44 zł. Razem do zapłaty 3274,44 zł.
 • Firma pożyczkowa 2: RRSO 9,81%, całkowity koszt pożyczki 201,60 zł (prowizja 151,20 zł, opłata przygotowawcza 50,40 zł, odsetki 0 zł), wysokość raty 91,74 zł. Razem do zapłaty 3274,44 zł.

Już tylko zwracając uwagę na RRSO pożyczki widać, która z pożyczek jest tańsza (pożyczka w firmie pożyczkowej nr 2). Oczywiście w tym przypadku również i koszt całkowity będzie mniejszy.

Kredyt gotówkowy 15000 zł na 36 miesięcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,45%.
Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 tys. zł.
Całkowita kwota do zapłaty 18 221,56 zł.
Oprocentowanie stałe 7,20%.

Stała stopa oprocentowania kredytu – jednakowa w całym czas obowiązywania umowy kredytowej i nie zmienia się niezależnie od zmian stóp procentowych dokonywanych przez RPP.

Całkowity koszt kredytu 3 221,56 zł, w tym:

 • prowizja 1 498,50 zł,
 • odsetki 1 723,06 zł.

Liczba rat: 36 miesięcznych równych rat w wysokości 464,53 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.01.2021 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Zanim zaczniesz porównywać kredyty i podpiszesz umowę

1. Przeanalizuj dokładnie czy masz zdolność kredytową – zwłaszcza, jeżeli zamierzasz pożyczyć pieniądze w firmie pożyczkowej.
2. Realnie oceń swoje potrzeby oraz możliwości spłaty zobowiązania w kolejnych miesiącach i latach (suma spłacanych rat nie powinna przekraczać 60% dochodów netto – po odjęciu stałych wydatków i opłat). Jeżeli spodziewasz się dużych wydatków w najbliższej przyszłości, zastanów się dwa razy, czy taki kredyt będziesz mógł spłacać bez komplikacji.
3. Porównaj kredyty i pożyczki wg RRSO i kosztów całkowitych, aby wybrać taniej.
4. Wybierz odpowiedni rodzaj rat kredytowych (raty równe lub malejące).
5. Przeczytaj dokładnie umowę kredytową, zanim ją podpiszesz.


1 Zgodnie z Ustawą z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim oraz Kodeksem Cywilnym.

Aktualizacja wpisu:
Koszty kredytowe, a RRSO,
sierpień 2021.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok