Koszty kredytowe, które ponosimy w związku z kredytem, a RRSO

2024-01-29 – ostatnia aktualizacja

Każdy podmiot, który udziela pożyczek lub kredytów – zarówno banki, SKOKi i firmy pożyczkowe – nie może ustalić oprocentowania nominalnego kredytu (lub pożyczki) powyżej dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej NBP oraz stawki 3,5%. 1

Koszty kredytowe, które ponosimy w związku z kredytem, a RRSO

W rezultacie maksymalne oprocentowanie wynosi obecnie 18,50 proc. w skali roku (listopad 2023 r.).

Oczywiście oprocentowanie nominalne nie jest jedynym kosztem całkowitym kredytu, jednocześnie pamiętając, że czym innym jest nominalne oprocentowanie kredytu (RSO), a czym innym rzeczywiste (RRSO).

Na całkowity koszt kredytu składają się wszystkie koszty, które konsument musi ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu.

Najczęściej są to:

 • odsetki, które wynikają z oprocentowania nominalnego,
 • opłaty dodatkowe,
 • prowizja,
 • marża,
 • wszystkie inne koszty usług dodatkowych, które są niezbędne do uzyskania kredytu.

RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania

Co to jest RRSO? Ustawowo określona miara całkowitego kosztu kredytu konsumpcyjnego, ujęta w procentach w stosunku rocznym.

Definicję RRSO zawiera art. 5 pkt 12 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.). Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl

W RRSO są uwzględnione wszystkie koszty kredytu, jakie poniesiemy (np. odsetki, prowizje, ubezpieczenia i inne dodatkowe opłaty).

To właśnie dzięki RRSO możemy porównać kredyty i pożyczki bankowe (i niebankowe) i w ten sposób wybrać najtańszy kredyt na cele konsumpcyjne. Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe są zobligowane przepisami prawa do informowania o RRSO. Dlatego w reklamach oraz w formularzach informacyjnych kredytów konsumpcyjnych musi zostać zamieszczona informacja dotycząca wielkości RRSO.

Jak znaleźć tani kredyt z RRSO?

Aby znaleźć jak najtańszy kredyt lub pożyczkę, musimy porównać koszt całkowity i/lub RRSO. O rzeczywistym koszcie kredytu wspomniane zostało powyżej. A co to jest całkowity koszt kredytu?

Wyjaśnijmy zatem kilka podstawowych definicji, pozwalających porównywać kredyty oraz czytać ze zrozumieniem informacje zawarte w formularzach informacyjnych dot. kredytów. Na podstawie Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl

Całkowity koszt kredytu zawiera on wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. W szczególności:

 • odsetki, opłaty, prowizje, podatki, marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
 • koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach
  – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które ponosi konsument w związku z
umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek.

Całkowita kwota kredytu – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych (nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu), które zostają udostępnione konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu (CKoK + CKwK).

Jak widać, całkowity koszt kredytu jest podobny do RRSO kredytu, również przedstawia niezbędne koszty, które konsument musi ponieść w związku z uzyskaniem kredytu, ale jest prezentowany w ujęciu kwotowym.

Na podstawie obu wartości (RRSO oraz CKoK) możemy stwierdzić, która oferta będzie tańsza.

Przykładowe porównanie kredytów i pożyczek

Sięgnijmy zatem po przykład pożyczek i kredytów, i na podstawie danych z przykładów reprezentatywnych przeanalizujemy propozycje kredytowe i pożyczkowe.

Pożyczka gotówkowa 2000 zł na 24 miesiące.

 • Firma pożyczkowa 1: RRSO 67,38%, całkowity koszt pożyczki 1274,44 zł (prowizja 1059,36 zł, odsetki 215,08 zł), wysokość raty 136,44 zł. Razem do zapłaty 3274,44 zł.
 • Firma pożyczkowa 2: RRSO 9,81%, całkowity koszt pożyczki 201,60 zł (prowizja 151,20 zł, opłata przygotowawcza 50,40 zł, odsetki 0 zł), wysokość raty 91,74 zł. Razem do zapłaty 3274,44 zł.

Już tylko zwracając uwagę na RRSO pożyczki widać, która z pożyczek jest tańsza (pożyczka w firmie pożyczkowej nr 2). Oczywiście w tym przypadku również i koszt całkowity będzie mniejszy.

Kredyt gotówkowy 15000 zł na 36 miesięcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,45%.
Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 tys. zł.
Całkowita kwota do zapłaty 18 221,56 zł.
Oprocentowanie stałe 7,20%.

Stała stopa oprocentowania kredytu – jednakowa w całym czas obowiązywania umowy kredytowej i nie zmienia się niezależnie od zmian stóp procentowych dokonywanych przez RPP.

Całkowity koszt kredytu 3 221,56 zł, w tym:

 • prowizja 1 498,50 zł,
 • odsetki 1 723,06 zł.

Liczba rat: 36 miesięcznych równych rat w wysokości 464,53 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.12.2021 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Zanim zaczniesz porównywać kredyty i podpiszesz umowę

1. Przeanalizuj dokładnie czy masz zdolność kredytową – zwłaszcza, jeżeli zamierzasz pożyczyć pieniądze w firmie pożyczkowej.
2. Realnie oceń swoje potrzeby oraz możliwości spłaty zobowiązania w kolejnych miesiącach i latach (suma spłacanych rat nie powinna przekraczać 60% dochodów netto – po odjęciu stałych wydatków i opłat). Jeżeli spodziewasz się dużych wydatków w najbliższej przyszłości, zastanów się dwa razy, czy taki kredyt będziesz mógł spłacać bez komplikacji.
3. Porównaj kredyty i pożyczki wg RRSO i kosztów całkowitych, aby wybrać taniej.
4. Wybierz odpowiedni rodzaj rat kredytowych (raty równe lub malejące).
5. Przeczytaj dokładnie umowę kredytową, zanim ją podpiszesz.


1 Zgodnie z Ustawą z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim oraz Kodeksem Cywilnym.

Aktualizacja wpisu:
Koszty kredytowe, a RRSO,
listopad 2023.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok