Koszt Kredytu – Pełen Przewodnik dla Świadomego Kredytobiorcy

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-17 – ostatnia aktualizacja

Decyzja o zaciągnięciu kredytu czy pożyczki, to krok, który wymaga dogłębnej analizy i zrozumienia wszystkich aspektów z tym związanych. Jednym z kluczowych czynników, na który należy zwrócić w szczególności uwagę, jest całkowity koszt kredytu. Ten parametr określa cenę kredytu, czyli rzeczywistą kwotę, jaką zapłacimy – musimy oddać – za pożyczone kapitał. Uwzględnia nie tylko odsetki, ale również wszelkie inne opłaty i prowizje pobierane przez bank.
koszt kredytu, które ponosimy w związku z kredytem, a RRSO
Koszty kredytowe, które ponosimy w związku z kredytem, a RRSO. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Wprowadzenie: Po co liczyć koszt kredytu?

Skorzystanie z środków finansowych z kredytu nie zaczyna się na pożyczonym kapitale i na nim się nie kończy. Jest jeszcze coś więcej: koszt pożyczenia pieniędzy. Zrozumienie całkowitego kosztu kredytu (pożyczki), jest kluczowe dla każdego, kto planuje skorzystać z takiej formy finansowania. I to niezależnie czy wybiera bank, czy instytucję pożyczkową.

Oto kilka powodów, dla których liczenie kosztu kredytu jest tak ważne:

 1. Świadoma decyzja o wyborze najlepszej oferty. Poznanie kosztu kredytu pomaga w pełni zrozumieć, ile pieniędzy faktycznie zapłacisz za zobowiązanie. Nie oddajesz bowiem tylko kapitału, który pożyczasz, ale wszelkiego rodzaju dodatkowe opłaty.
 2. Porównanie ofert. Banki pożyczają pieniądze na różnych warunkach. Oprocentowanie nominalne kredytu w każdym banku może być różne, podobnie jest z prowizją i kosztami dodatkowymi. Znając je wszystkie dla wybranego finansowania, zdecydowanie lepiej jest przeanalizować oferty i wybrać tę najkorzystniejszą.
 3. Zaplanowanie budżetu domowego. Znajomość całkowitego kosztu finansowania pozwoli lepiej zaplanować swoje wydatki i domowy budżet. Wiesz nie tylko, ile zapłacisz dodatkowo za kredyt, ale być może ten koszt będzie musiał być zrekompensowany ograniczeniem innych domowych wydatków.
 4. Unikanie zadłużenia. Pełna świadomość kosztów kredytowych, może… odwieść Ciebie od zaciągnięcia zobowiązania. Być może uznasz, że sfinansowanie zakupu środka trwałego lub wybranej usługi z kredytu, jest zbyt kosztowne.

Z propozycjami banków zapoznasz się w zależności od wybranego finansowania:

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu został uregulowany przez Ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Zgodnie z jego zapisami, całkowity koszt kredytu to:

całkowity koszt kredytu według Ustawy o kredycie konsumenckim
Całkowity koszt kredytu według Ustawy o kredycie konsumenckim. Źródło: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Można zatem powiedzieć, że całkowity koszt kredytu wyraża cenę, jaką ponosi kredytobiorca za udzielenie mu finansowania w określonej wysokości na określony czas.


Z czego składa się koszt kredytu?

Na całkowity koszt kredytu składają się wszystkie koszty, które konsument musi ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu.

Najczęściej są to:

 1. Odsetki, które wynikają z oprocentowania nominalnego. Jest to suma kosztów odsetkowych naliczonych lub przewidywanych. W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym, ta kwota może ulec zmianie wraz ze zmianą parametru oprocentowania.
 2. Opłaty dodatkowe – dodatkowe koszty związane z uruchomieniem kredytu, na przykład opłata przygotowawcza.
 3. Prowizje, podatki, marże.
 4. Wszystkie inne koszty usług dodatkowych, które są niezbędne do uzyskania kredytu.

Jakich opłat nie uwzględnia się w koszcie całkowitym?

W całkowitym koszcie kredytu nie znajdziemy opłat, które nie są pobierane przez bank i nie są bezpośrednio związane uruchomieniem kredytu. Wykluczone są również te koszty, które związane są z nieterminową spłatą zobowiązania, ewentualnych przyszłych zmian w warunkach umowy kredytowej, jak również nie są uwzględniane koszty zmienne związane z obsługą zobowiązań walutowych.

W koszcie całkowitym nie są uwzględniane:

 1. Koszty zmian kursowych walut w przypadku zobowiązań zaciągniętych i spłacanych w walutach obcych, a które bezpośrednio wpływają na ratę kredytu.
 2. Kary za nieterminową spłatę, czyli opłaty za opóźnienia w spłacie, takie jak: odsetki karne, monity przypominające o niespłaconej racie wysyłane sms-em, mailowo lub listownie.
 3. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i obsługę związanych z nim kart. Obecnie większość kredytów jest obsługiwana z poziomu konta ROR kredytobiorcy, a nie oddzielnych kont.
 4. Koszty produktów cross-sellingowych, czyli produktów oferowanych w związku z kredytem – sprzedawanych „przy okazji”. Są to między innymi: konta oszczędnościowe, lokaty, ubezpieczenia nieobowiązkowe czy karty kredytowe.
 5. Opłaty, jeżeli są przez bank pobierane, za przedterminową spłatę zobowiązań, jak nadpłata lub całkowita wcześniejsza spłata kredytu.
 6. Koszty związane z uzyskaniem dokumentacji kredytowej, takie jak: wypisy oraz wyrysy, wyciągi z konta czy założenie księgi wieczystej w sądzie.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

Obliczanie całkowitego kosztu każdego kredytu, czy to hipotecznego czy gotówkowego, wymaga znajomości terminologii bankowej oraz zrozumienia różnych czynników wpływających na koszty zobowiązania. Potrzebny będzie również kalkulator.

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru na obliczenie całkowitego kosztu kredytu, ponieważ zależy on od wielu czynników, takich jak :

 • rodzaj kredytu – dodatkowe koszty wystąpią np. w przypadku kredytów hipotecznych,
 • wysokość kredytu,
 • okres kredytowania,
 • oprocentowania rocznego nominalnego (RSO),
 • rodzaj rat (stałe, malejące).

Ale w zasadzie nie ma konieczności samodzielnego jego wyliczania, ponieważ można skorzystać z pomocy ekspertów bankowych w trakcie rozmowy o udzieleniu finansowania. Doradcy wyliczy wszystko co trzeba, łącznie z ratą i sprawdzeniem zdolności kredytowej.

Warto także zauważyć, że przy produktach kredytowych zabezpieczonych na hipotece nieruchomości, obliczenie kosztów całkowitych jest dużo bardziej skomplikowane niż przy kredycie gotówkowym czy konsolidacyjnym. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów lub korzystać z dostępnych narzędzi online (które nie są jednak najlepszym wyborem).

Metody obliczania kosztu kredytu:

 • Kalkulatory online do wyliczania kosztów.
 • Wzory matematyczne (dostępne w internecie).
 • Pomoc doradcy finansowego lub skontaktowanie się z wybranym bankiem.

Koszt kredytu – oprocentowanie nominalne

Wybierając kredyt, najczęściej patrzymy na oprocentowanie nominalne, i bardzo dobrze! W końcu jest to podstawa do wyliczania kosztów odsetkowych, a biorąc pod uwagę, że stopy procentowe są na wysokim poziomie, to jego wysokość dla propozycji kredytowych i pożyczkowych, jest bardzo różna.

O oprocentowaniu nominalnym przeczytasz również: Co oznacza oprocentowanie i RRSO karty kredytowej?

Z czego składa się oprocentowanie nominalne? Zacznijmy od tego, że każdy kredyt lub pożyczka może być udzielona ze stałą lub ze zmienną stopą oprocentowania.

Oprocentowanie kredytów ze zmienną stopą składa się z:

 • stopy bazowej – jest to najczęściej wskaźnik referencyjny WIBOR, który jest zmienny,
 • marży banku – cześć stała, będąca zyskiem banku.

Na wysokość marży wpływa m.in. kwota zaciąganego kredytu, czas kredytowania, a w przypadku kredytów hipotecznych, również wysokość wkładu własnego. Co jest istotne – wysokość marży można negocjować. Co należy oczywiście robić, aby pożyczyć jeszcze taniej!

Oprocentowanie zmienne stosowane jest najczęściej w przypadku kredytów średnio- i długoterminowych. Oprocentowania stałe najczęściej ustalane jest dla krótkoterminowych kredytów i pożyczek gotówkowych. Jednak również i w przypadku kredytów hipotecznych, banki mają obowiązek przedstawienie oferty ze stałym oprocentowaniem, obowiązującym przez min. 5 lat, z możliwością przedłużenia lub zamiany na oprocentowanie zmienne.

Wysokość odsetek ustawowych kapitałowych regulowana jest przez Kodeks cywilny (art. 359 § 2). Zgodnie z tym artykułem, jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 5,75%, więc maksymalna stopa oprocentowania nie może przekroczyć 18,50%.

Koszt kredytu – prowizja kredytowa

Prowizja kredytowa, powszechnie naliczana, kiedy stopy procentowe były na bardzo niskim poziomie (stopa referencyjna we wrześniu 2021 r. wynosiła zaledwie 0,1%, a w maju 2024 to 5,75%).

Obecnie, jeżeli zapoznasz się z propozycjami kredytów gotówkowych, zwłaszcza tych promocyjnych, to zauważysz, że wiele banków zrezygnowało z jej pobierania. No przecież można to sobie zrekompensować wysokimi odsetkami…

Prowizja kredytowa jest wynagrodzeniem banku, które może zostać skredytowane (doliczone do wysokości kredytu) lub pobrane jednorazowo. Prowizja powszechnie jest zmienna, w tym sensie, że naliczana jest przez bank, jako pewien określony procent od wysokości kredytu.

Jeszcze nie tak dawno, i to na stronie oficjalnej pewnego banku, można było przeczytać, że prowizja kredytowa, to koszt ponoszony przez bank, w związku z przygotowaniem przez pracowników banku, kredytu (obsługa klienta, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, itp.). Pytanie (retoryczne), które wówczas cisnęło się na usta, brzmiało: czy pracownik otrzymuje chociażby niewielką część pobieranej przez bank prowizji…

Poza prowizją za udzielenie kredytu, można wyróżnić również: prowizję za odnowienie kredytu – dotyczy to kredytów odnawialnych oraz prowizję za wcześniejszą spłatę zobowiązania.


Co to jest RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Czym jest jest RRSO kredytów i pożyczek? Jest to ustawowo określona miara całkowitego kosztu kredytu konsumpcyjnego, ujęta w procentach w stosunku rocznym.

Definicję RRSO została sformułowana w art. 5 pkt 12 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.). Źródło: https://isap.sejm.gov.pl

W RRSO poza oprocentowaniem nominalnym rocznym (RSO) uwzględnione są wszystkie inne koszty kredytu, jakie poniesiemy, np. prowizje, ubezpieczenia i inne dodatkowe opłaty.

To właśnie dzięki RRSO możemy zdecydowanie lepiej porównać kredyty i pożyczki bankowe (i niebankowe) i w ten sposób wybrać najtańszy kredyt na cele konsumpcyjne.

Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe są zobligowane przepisami prawa do informowania o RRSO. Dlatego w reklamach, w formularzach informacyjnych i w umowach o kredyt konsumpcyjny musi zostać zamieszczona informacja dotycząca wielkości RRSO.


Czy oprocentowanie rzeczywiste jest tym samym co nominale? RRSO w kontrze do RSO

Całkowity koszt kredytu, wyrażony procentowo w postaci RRSO, nie jest tożsamy z oprocentowaniem nominalnym kredytu RSO.

RRSO zawiera wszystkie koszty pobierane przez bank przy udzielaniu kredytu, zatem wliczone jest również RSO (oprocentowanie nominalne roczne).

W przypadku kredytów gotówkowych, może się zdarzyć, że RRSO będzie równe oprocentowaniu tylko wtedy, kiedy jedynym elementem kosztów kredytowych jest oprocentowanie.

RRSO 0% oznacza, że oddajesz tyle samo, ile pożyczyłeś. Koszt całkowity kredytu/pożyczki wynosi 0 zł.

Przykładowe wyliczenie RRSO

Poniżej zostały przedstawione przykładowe wyliczenia RRSO dla różnych kredytów, aby pokazać, jak ten wskaźnik może się różnić w zależności od warunków oferty.

Bank Pekao S.A. – pożyczka gotówkowa. RRSO dla pożyczki wynosi 10,99%. Założenia:

 • całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 13297 zł,
 • pożyczka zaciągnięta na 38 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne 10,45% w stosunku rocznym,
 • całkowity koszt pożyczki 2378,52 zł, w tym: odsetki 2378,52 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty 15675,52 zł,
 • spłata w 37 miesięcznych ratach po 412,51 zł, ostania wyrównująca w kwocie 412,65 zł.

Kalkulacja na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 21 luty 2024 r.

Alior Bank – kredyt konsolidacyjny. RRSO dla kredytu konsolidacyjnego wynosi 12,57%. Założenia:

 • całkowita kwota kredytu: 31100 zł,
 • kredyt zaciągnięty na 59 miesięcy,
 • oprocentowanie stałe: 11,90%,
 • całkowity koszt kredytu: 10129,01 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 10129,01 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty: 41229,01 zł,
 • spłata w 58 miesięcznych ratach po 698,80 zł, ostatnia 698,61 zł.

Kalkulacja została dokonana na 2 listopada 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Citi Handlowy – pożyczka gotówkowa. RRSO wynosi 11,59%. Założenia:

 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25 tysięcy zł,
 • pożyczka zaciągnięta na 36 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne 11,59%,
 • całkowity koszt pożyczki 4462,82 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 4 462,82 zł, opłata miesięczna 0,00 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty 29462,82 zł,
 • spłata w 35 miesięcznych równych ratach w wysokości 818 zł, ostatnia wyrównująca 832,82 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 19 lutego 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Całkowita kwota do spłaty składa się z pożyczonego kapitału oraz ze wszystkich kosztów związanych z kredytem, a które musisz zapłacić na rzecz banku.

Całkowity koszt kredytu a RRSO

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, jest wskaźnikiem ułatwiającym porównywanie różnych ofert kredytowych.

Wyrażony jest procentowo (np. RRSO 21,64%), który określa całkowity koszt kredytu w stosunku do wysokości kredytu, w ujęciu rocznym. RRSO uwzględnia oprocentowanie nominalne – RSO (a nie odsetki), prowizje, jak i inne opłaty związane z zaciągnięciem kredytu.

Natomiast całkowity koszt kredytu jest wyrażony w walucie, w której jest udzielany kredyt, czyli dla większości kredytobiorców będą to złotówki (PLN). Obejmuje on również wszystkie koszty, ale całościowo, za cały okres kredytowania. Do kosztu całkowitego są wliczane odsetki, a nie oprocentowanie nominalne, jak to ma miejsce dla RRSO.

Porównując RRSO lub całkowite koszty kredytów można sprawdzić, która oferta, przy takich samych parametrach (jednakowy okres kredytowania, ta sama wysokość kredytu i ten sam rodzaj rat) jest korzystniejsza cenowo.

Warto jednak zaznaczyć, że RRSO ma pewne ograniczenia i czasami nie może uwzględniać wszystkich poszczególnych kosztów kredytu, zwłaszcza w przypadku długoterminowych zobowiązań. Niektóre opłaty mogą być pobierane (lub nie pobierane) tylko w okresie początkowym, co może zawyżyć (zaniżyć) wartość wskaźnika. Dlatego też, przy ocenie oferty kredytowej, warto uwzględniać zarówno RRSO, jak i całkowity koszt kredytu.


Jakie koszty składają się na kredyt gotówkowy

Zaciągając kredyt gotówkowy lub pożyczkę gotówkową, każdy kredytobiorca ma do zapłacenia tzw. całkowitą kwotę do zapłaty, na którą składa się:

 • całkowita kwota kredytu oraz
 • całkowity koszt kredytu.

Całkowitą kwotą kredytu są wszystkie środki, jakie bank udostępnił kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy kredytowej. Natomiast całkowity koszt kredytu gotówkowego to suma wszystkich kosztów, jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z zawartą umową.

Elementów kosztowych związanych z kredytem gotówkowym jest mniej niż dla kredytów hipotecznych, ale część jest wspólna.

Najczęściej spotykane koszty dla kredytów i pożyczek gotówkowych to oczywiście odsetki, których całkowita kwota jest uzależniona od oprocentowania nominalnego, wysokości udzielonego kredytu oraz czasu spłaty kredytu.

Do kosztów całkowitych kredytu gotówkowego wliczane są również:

 • prowizja – jej wysokość naliczana jest jako pewien ustalony procent od wartości udzielonego kredytu i może być kredytowa lub zapłacona przed udzieleniem kredytu,
 • koszty usług dodatkowych, np. za rozpatrzenie wniosku, opłaty administracyjne,
 • ubezpieczenia – obligatoryjne i fakultatywne.

W umowie z bankiem wpisanie kosztów może wyglądać w następujący sposób:

a) całkowity koszt kredytu: ____ zł.
b) rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: ___ %.
c) opłata za rozpatrzenia wniosku o kredyt gotówkowy (opłata przygotowawcza): ____ zł.
d) prowizja z tytułu udzielenia kredytu: ____ zł.
e) pozostałe koszty (w tym koszty ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu): ____ zł.
f) łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji: ____ zł.


Zależność kosztu całkowitego kredytu gotówkowego od czynników kredytowych

Wysokość kosztów odsetkowych dla kredytu gotówkowego zależeć będzie oczywiście od ustalonego oprocentowania nominalnego, ale również i od wysokości kredytu, czasu kredytowania oraz rodzaju rat (malejące lub stałe).

koszt kredytu a wysokość oprocentowania
Koszt kredytu a wysokość oprocentowania. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Drugim elementem, z którym można sie spotkać, to prowizja od wysokości udzielonego kredytu. Banki tłumaczą jej naliczanie kosztami prac, które związane są m.in. z operacjami wykonywanymi przez pracowników banków, np. z przygotowaniem umowy czy przesyłaniem dokumentów.

Ubezpieczenie kredytu jest kolejnym dodatkowym czynnikiem, które może spowodować podwyższenie kosztów kredytowych. Wybierając kredyt gotówkowy nie jest ono obowiązkowe, ale np. w przypadku kredytów hipotecznych jest obligatoryjne.

Banki bardzo często proponują oferty zarówno z możliwością wykupienia polisy ubezpieczeniowej, jak i wersję bez ubezpieczenia. Zachęcając jednak klientów do jego wykupienia, mogą zaproponować np. obniżkę oprocentowania lub zmniejszenie wysokości prowizji.

Podsumowując wszystkie koszty (oraz wszystkie koszty pozabankowe) dowiesz się, jaka jest cena za pożyczony kapitał. Im mniejszy koszt, to oczywiście wybrany kredyt będzie tańszy.

koszt kredytu okres kredytowania
Koszt kredytu, a czas kredytowania. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Wysokość całkowitego kosztu kredytowania zależy również wysokości pozyskanego kapitału.

koszt kredytu a wysokość kredytu
Koszt kredytu, a wysokość kredytu. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Wszystkie poszczególne czynniki kosztowe oraz składowe kredytu, wpływają na ogólny koszt kredytowy.

całkowity koszt kredytu i składowe kosztów
Całkowity koszt kredytu i składowe kosztów. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jakie koszty składają się na całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem finansowym przeznaczonym przede wszystkim na zakup, budowę, remont lub adaptację nieruchomości do celów mieszkaniowych.

Ponieważ umowa o kredyt hipoteczny jest zawierana na bardzo długi czas, nawet i na kilkadziesiąt lat, to całkowity koszt takiego zobowiązania będzie również bardzo duży.

Co prawda kredyt hipoteczny cechuje się niższym oprocentowaniem w porównaniu do kredytu gotówkowego, ale należy zauważyć, że dla kredytu gotówkowego maksymalny czas kredytowania wynosi 10 lat, a dla hipotecznego może to być i 35 lat.

Różnica w całkowitym koszcie odsetkowym, nawet przy takiej samej wysokości kredytu i przy niższym oprocentowaniu dla kredytu hipotecznego, dla 10 lat i 35 lat będzie znacząca!

Całkowity koszt odsetkowy dla kredytu gotówkowego na 250 tysięcy złotych na 10 lat z oprocentowaniem 12% wyniesie 180 412,85 zł. Dla kredytu hipotecznego z oprocentowaniem 8% w skali roku na 35 lat, koszt odsetkowy to 495 773,92 zł.

Podstawowym elementem całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, podobnie jak w przypadku pozostałych kredytów, jest oprocentowanie nominalne. Poza nim może zostać naliczona:

 • prowizja,
 • opłata przygotowawcza za przeprowadzenie czynności koniecznych do udzielenia kredytu,
 • koszt dodatkowych produktów bankowych, które wybieramy najczęściej ze względu na promocyjne warunki kredytowania,
 • ewentualne obowiązkowe ubezpieczenia kredytu – takie jak ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe (zwracane), ubezpieczenie na życie jednego z kredytobiorców, ubezpieczenie nieruchomości, czy ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Często są one kredytowane, co nie tylko zwiększa całkowitą kwotę kredytu, ale i całkowity koszt.

Jakie koszty NIE SĄ wliczane do całkowitego kosztu kredytu hipotecznego?

Oprócz kosztów, które są bezpośrednio związanych z kredytem hipotecznym, kredytobiorca musi ponieść również koszty tzw. okołokredytowe. Do całkowitej kwoty kosztu związanego z kredytem hipotecznym nie wlicza się:

 1. Ubezpieczenie nieruchomości, które jest kupowane osobno, w której bank nie pośredniczy.
 2. Nieobowiązkowe ubezpieczenie na życie.
 3. Nieobowiązkowe ubezpieczenie od utraty pracy.
 4. Koszty związane z wyceną nieruchomości, tzw. operat szacunkowy.
 5. Opłaty notarialne, takie jak opłata za umowę przedwstępną, podpisanie aktu przeniesienia własności, odpisy aktów notarialnych.
 6. Opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej oraz ustanowieniem hipoteki.
 7. Podatek od Czynności Cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego (2% od wartości nieruchomości).
 8. Dodatkowe opłaty, takie jak wydanie wypisów i wyrysów, wyciągi z kont bankowych, zaświadczenia bankowe, prowizja dla agenta biura nieruchomości, itp.

Warto zauważyć, że również standardowe koszty, które nie zostały wymienione, nie są wliczone w całkowity koszt kredytu hipotecznego.


Jakie są korzyści ze znajomości RRSO i kosztu całkowitego kredytu?

Warto sprawdzać oferty kredytów z uwzględnieniem zarówno kosztu całkowitego, jak i RRSO. Oba parametry umożliwiają szybkie i skutecznie porównanie kredytów pod względem ceny.

Aby sprawdzić, który kredyt jest tańszy z uwzględnieniem CKK lub/i RRSO, należy porównywać kredyty takie same co do wysokości, czasu kredytowania i rodzaju rat.

Uświadomiony potencjalny kredytobiorca nie złapie się na hasło reklamowe „tani kredyt” i nie wybierze takiej propozycji bez porównanie jej z inną, chociażby tylko jedną, ofertą z innego banku. To właśnie RRSO czy koszt całkowity ma pomóc w dokonaniu lepszego, a tym samym i korzystniejszego wyboru.

Brak prowizji czy brak innych opłat przy danym kredycie, bank może zrekompensować sobie wyższym oprocentowaniem nominalnym czy koniecznością wykupienia ubezpieczenia. Działa to również i oczywiście w drugą stronę. Dlatego należy posługiwać się wskaźnikiem RRSO i kosztem całkowitym.

Dodatkowo należy zwracać uwagę nie tylko na koszt zobowiązania, jest on oczywiście bardzo ważny, ale także warto sprawdzić inne warunki na jakich jest udzielane finansowanie, np.: jakie są opłaty dodatkowe, elastyczność umowy czy wysokość raty.

Podsumowując, całkowity koszt kredytu oraz RRSO są bardzo pomocne przy porównywaniu ofert i należy na nie zawsze zwracać uwagę. Ważne jest także zrozumienie wszystkich warunków umowy oraz dopasowanie ich do własnych potrzeb i możliwości finansowych.


Zanim zaczniesz porównywać kredyty i podpiszesz umowę

 1. Przeanalizuj dokładnie czy masz zdolność kredytową – zwłaszcza, jeżeli zamierzasz pożyczyć pieniądze w firmie pożyczkowej.
 2. Realnie oceń swoje potrzeby oraz możliwości spłaty zobowiązania w kolejnych miesiącach i latach (suma spłacanych rat nie powinna przekraczać 60% dochodów netto – po odjęciu stałych wydatków i opłat). Jeżeli spodziewasz się dużych wydatków w najbliższej przyszłości, zastanów się dwa razy, czy taki kredyt będziesz mógł spłacać bez komplikacji.
 3. Porównaj kredyty i pożyczki wg RRSO i kosztów całkowitych, aby wybrać taniej.
 4. Wybierz odpowiedni rodzaj rat kredytowych (raty równe lub malejące).
 5. Przeczytaj dokładnie umowę kredytową, zanim ją podpiszesz.

Koszt kredytu – dodatkowe pytania i odpowiedzi

Poniżej w sekcji FAQ Kosztów Kredytu, znajdziesz kilka dodatkowych odpowiedzi, które mogą pojawić się w związku z poruszonym tematem.

Kilka istotnych elementów, które mogą stanowić podsumowanie tematu:

 1. Im dłużej jest spłacany kredyt, tym wyższy będzie jego całkowity koszt.
 2. Całkowity koszt kredytu jest uzależniony od kilku elementarnych czynników kosztowych.
 3. Im wyższe oprocentowanie nominalne roczne kredytu, tym wyższy koszt odsetek, a tym samym i jego całkowity koszt.
 4. Całkowity koszt kredytu rośnie wraz ze zwiększaniem kwoty pożyczonego kapitału oraz okresem spłaty.
 5. Rodzaj rat kredytowych ma wpływ na całkowity koszt. Przy takich samych parametrach kredytu, przy ratach malejących uzyskamy niższe koszty odsetkowe w porównaniu do rat równych.
 6. Przy takich samych parametrach kredytu, kredyty hipoteczne charakteryzują się mniejszym całkowitym kosztem niż np. kredyty gotówkowe ze względu na mniejsze oprocentowanie.
 7. Wyliczenie dokładnego całkowitego kosztu kredytu jest szczególnie trudne w przypadku kredytów hipotecznych.
 8. Każdy bank wyliczy koszt całkowity dowolnego kredytu, który sprzedaje, czyli opłaty przez niego pobierane przy danym finansowaniu.

Całkowity koszt kredytu a całkowita kwota do zapłaty

Definicje całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty do zapłaty różniąc się od siebie. Oczywiście oba pojęcie różnią się od siebie i pełne ich wyjaśnienie znajdziemy w Ustawie o kredycie konsumenckim. Czym jest zatem całkowita kwota do zapłaty? Jest to suma całkowitego kosztu kredytu, który musimy zapłacić i całkowitej kwoty kredytu, którą otrzymamy na podstawie zawartej umowy kredytowej.


Czy całkowity koszt kredytu konsumenckiego różni się w zależności od konkretnego produktu?

Na potrzeby powyższego artykułu, kredyt konsumencki został utożsamiony z kredytem gotówkowym. Ten rodzaj kredytu charakteryzuje się prostszą konstrukcją i łatwiej jest przedstawić ogólną definicję kosztu kredytu. Ale oczywiście, kredyt konsumencki obejmuje również inne kredyty i pożyczki. Inne mogą być zatem koszty całkowite kredytu samochodowego, a jeszcze inne związane z kredytami w kontach i na kartach kredytowych.


1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2011126071.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok