Koszt kredytu konsolidacyjnego, a jego cena

2022-12-22 – ostatnia aktualizacja

Koszt kredytu konsolidacyjnego (całkowity) składa się z sumy wszystkich opłat i prowizji poniesionych na rzecz banku przez kredytobiorcę, w związku z udzielonym kredytem.

koszt kredytu konsolidacyjnego, a jego cena

Powszechnie podstawowymi elementami kosztu całkowitego są:

  • odsetki,
  • prowizja za udzielony kredyt,
  • opłaty dodatkowe,
  • ubezpieczenia.

Podstawowym kosztem kredytu są zawsze odsetki, które naliczane są według przyjętego oprocentowania nominalnego kredytu. Pozostałe składowe mogą wystąpić, ale nie muszą.

Co oznacza, że jest kredyt konsolidacyjny jest tani? Odpowiedź można znaleźć porównując kredyty zwracając uwagę właśnie na koszt całkowity, który jest ceną za pożyczony kapitał.

Zsumowanie wszystkich kosztów, które ponosimy na rzecz banku zaciągając kredyt konsolidacyjny, pozwala odpowiedzieć, na dwa pytania:

  • ile na będzie nas kosztowało skonsolidowanie zobowiązań, a tym samym cena konsolidacji,
  • o ile wzrośnie całkowite zadłużenie w stosunku do tego, jakie było przed konsolidacją.

Im mniejsze są łączne koszty całkowite, tym tańszy jest kredyt konsolidacyjny.

Kredyt konsolidacyjny w promocji i odsetki

W ofertach promocyjnych znajdziemy kredyt konsolidacyjny, którego jedynym kosztem są odsetki. I to faktycznie może być całkiem niezła propozycja – i do tego tania – w szczególności dla kredytobiorców, którzy konsolidują duże kredyty z długim czasem kredytowania.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych, udział odsetek w całkowitym koszcie kredytu rośnie wraz ze wzrostem kwoty kredytu i okresem spłaty.

Wysokość prowizji za udzielenie kredytu jest stała. Oznacza to, że kiedy wynosi np. 10%, to w przypadku kredytu na 20 000 zł jest to kwota 2 000 zł – niezależnie czy pożyczmy na 4 lata czy 10 lat.

W związku z tym udział prowizji w całkowitym koszcie kredytu jest największy w krótkim terminie spłaty, a zmniejsza się wraz z wydłużeniem czasu spłaty.

koszt kredytu konsolidacyjnego

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok