Konto w banku – gdzie i jak założyć przez internet?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-18 – ostatnia aktualizacja

Konto w banku – gdzie będzie najlepszy w 2024 roku? Jaki bank polecacie na rachunek osobisty? Gdzie i jak założyć konto w banku online i otrzymać gotówkę 500 zł? To tylko niektóre pytania, które pojawiają się w temacie rachunków i kont bankowych. Wybór jest sprawą indywidualną, ale w poniższym artykule przedstawimy nie tylko najnowsze propozycje w bankach, ale i poruszymy kilka najważniejszych aspektów związanych z tym tematem.
konto w banku - gdzie i jak założyć przez internet
Konto w banku – gdzie i jak założyć przez internet w 2024? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Posiadanie zwykłego konta osobistego na które wpływa wynagrodzenia, nie jest niczym niezwykłym. Obecnie jest to już absolutna konieczność. Jaka jest największa zaleta posiadania konta w banku? Jest to oczywiście bezpieczeństwo Twoich pieniędzy, ponieważ za ich trzymanie na koncie odpowiada bank.

Konto osobiste to rachunek bieżący służący przede wszystkim do prowadzenia podstawowych rozliczeń, ale banki w coraz większym stopniu udostępniają dodatkowe funkcje, które umożliwiają przeprowadzenie wielu operacji finansowych, bez konieczności wizyty w oddziale.

Jak otworzyć konto bankowe? Należy skontaktować się z bankiem telefonicznie, w oddziale banku lub przez internet, i złożyć dyspozycję otwarcia rachunku.

Założenie konta jest darmowe, a opłaty za jego prowadzenie jest niewielkie lub wynosi 0 zł, po spełnieniu
określonych warunków.

Przeczytaj również: Kredyt gotówkowy w banku? Na co zwrócić uwagę?

Co to jest podstawowy rachunek płatniczy?

Od sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK powinien mieć w swojej ofercie darmowe konto osobiste. Obowiązek ten wynika z przepisów unijnych1.

Jest to rachunek prowadzony w PLN i przeznaczony dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej. Prowadzony może być przez podmioty rynku finansowego, instytucje finansowe lub dostawców na terytorium Polski. Można tutaj wymienić:

 • banki, w tym również oddziały banków zagranicznych,
 • banki spółdzielcze,
 • SKOK-i (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe).
Podstawowy rachunek płatniczy:
 • pozwala na dokonywanie podstawowych operacji bankowych, a
 • konsument nie ponosi kosztów jego założenia.

Obejmuje do pięciu bezpłatnych przelewów i pięciu wypłat z bankomatów, bez wymogu regularnych wpływów na konto. Po wykorzystaniu bezpłatnych przelewów i wypłat, bank będzie mógł naliczać opłaty. Nie mogą być one jednak wyższe niż za podobne operacje wykonywane przez bank. Takie konto osobiste może założyć osoba, niemająca żadnego innego rachunku w banku lub w SKOK-u.

Podstawowy rachunek płatniczy pozwala na:
 • dokonywanie wpłat pieniężnych na rachunek,
 • dokonywanie wypłat w Polsce i na terytorium państw członkowskich UE w bankomatach lub w placówkach podmiotu rynku finansowego,
 • dokonywanie na terytorium państw członkowskich UE transakcji płatniczych przy użyciu karty płatniczej lub przez internet,
 • dokonywanie przelewów, korzystanie ze stałych zleceń i poleceń zapłaty.

Takie bezpłatne konto można otworzyć przede wszystkim w oddziale banku, a tylko niektóre z nich oferują dyspozycję założenia telefonicznie i internetowo. Dostawcy powyższej usługi płatniczej nie mogą pobierać opłat za wydanie karty płatniczej do rachunku podstawowego.4

Konto w banku – gdzie przez internet?

Konto w banku w internecie? Każdy rachunek bankowy sprawdzisz w internecie, ale nie każdy możesz w ten sposób otworzyć. Powyższe zestawienie pozwala na złożenie dyspozycji założenia konta osobistego przez internet – bez wychodzenia z domu.

Przede wszystkim należy zapoznać się propozycjami oraz szczegółowo sprawdzić, kiedy prowadzenie rachunku jest darmowe, a kiedy bank pobierze opłaty. Ile wynoszą koszty związane np. z przelewami czy wypłatą pieniędzy z bankomatu. Pamiętajmy, że każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania co do funkcjonalności konta – jest to zawsze sprawa indywidualna.

Założenie konta internetowego należy zacząć od wypełnienia wniosku on-line. Jak dalej będzie wyglądała cała procedura? To już zależy od konkretnego banku. Ale możliwe są przeważnie dwa scenariusze:

 • przedstawiciel banku kontaktuje się z nami telefonicznie – potwierdza dane osobowe,
 • należy wysłać przelew weryfikujący w kwocie 1 zł z innego konta (jeżeli takie posiadamy).

Umowa plus „pakiet startowy” może zostać dostarczona poprzez kuriera z przesyłką lub podpisanie umowy następuje w oddziale banku, ewentualnie elektronicznie.

Karta do bankomatu wraz z PIN-em jest dostarczana w osobnej przesyłce.

Pamiętaj: zakładając konto bankowe przez internet lub logując się do niego, należy pamiętać, aby sprawdzić czy połączenie jest bezpieczne (szyfrowane): na ekranie musi być wyświetlony znak małej kłódki oraz adres musi się zaczynać od htpps://.

konto w banku - gdzie i jak założyć przez internet bezpieczeństwo

O bezpieczeństwo Twoich pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym dba KNF oraz BFG.

Każdy z banków w Polsce podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji państwowej i jak sama nazwa wskazuje: nadzoruje rynek finansowy w Polsce.

Rynek finansowy tworzą takie instytucje, jak:

 • banki,
 • fundusze emerytalne,
 • fundusze inwestycyjne,
 • giełda,
 • instytucje papierów wartościowych,
 • pieniądza elektronicznego,
 • domy i biura maklerskie,
 • doradcy inwestycyjni.

Zasadniczym celem działalności KNF jest dbanie o bezpieczeństwo funkcjonowanie rynku finansowego i ochrona interesów uczestników tego rynku, czyli również i Twoje.

Źródło: https://www.knf.gov.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia klientom zwrot depozytów  zgromadzonych na rachunkach bankowych (komercyjnych i spółdzielczych) i w SKOK-ach w przypadku niewypłacalności banku. Zarządza systemem bezpieczeństwa depozytów bankowych w Polsce.

W przypadku kłopotów finansowych banku (np. w sytuacji upadłości), odzyskasz 100% swoich oszczędności, jeśli kwota ni przekroczyła 100 tys. euro (czyli ok. 440 000 zł). Zgodnie z przepisami BFG ma 20 dni na zwrot pieniędzy.

Podmioty objęte gwarancjami BFG – banki komercyjne

 • Alior Bank SA (w tym: Meritum Bank, T-Mobile Usługi Bankowe),
 • Bank BPH SA,
 • Bank Handlowy w Warszawie SA (w tym Citi Handlowy),
 • Bank Millennium SA (w tym: Eurobank),
 • Bank Nowy BFG SA,
 • Bank Ochrony Środowiska SA,
 • Bank Pocztowy SA (w tym EnveloBank),
 • Bank Polska Kasa Opieki SA (posługujący się nazwą handlową Pekao SA),
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • BNP Paribas Bank Polska SA (w tym BGŻ Optima),
 • Credit Agricole Bank Polska SA,
 • Deutsche Bank Polska SA,
 • Getin Noble Bank SA (w tym: Getin Bank, Noble Bank),
 • Idea Bank SA (w tym Lion’s Bank),
 • ING Bank Śląski SA,
 • mBank SA,
 • Mercedes-Benz Bank Polska SA,
 • Nest Bank SA,
 • Plus Bank SA,
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (posługujący się nazwą handlową PKO BP oraz Inteligo),
 • Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA),
 • Santander Consumer Bank SA,
 • SGB-Bank SA,
 • Toyota Bank Polska SA.

Źródło: https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/

Umowa o zawarcie prowadzenia rachunku w banku

Zawierając umowę o prowadzenie konta osobistego, bank zobowiązuje się do przechowywania zgromadzonych przez Ciebie środków i wykonywania płatności na zlecenie. Treść umowy jest uregulowana przez prawo bankowe oraz Kodeks cywilny.

Umowa powinna zostać sporządzona pisemnie i określać:

 • rodzaj rachunku i walutę, w jakiej rachunek będzie prowadzony,
 • czas, na jaki rachunek zostaje otworzony,
 • sposób wypowiedzenia umowy,
 • wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku.

Przed podpisaniem umowy powinieneś ją dokładnie przeczytać, a jeżeli zamierzasz złożyć dyspozycję otwarcia konta w oddziale banku, to zawsze istnieje możliwość uzyskania wzoru egzemplarza umowy.

Zwróć dodatkowo uwagę na:

 • regulamin prowadzenia rachunku,
 • tabelę opłat,
 • czy za prowadzenie rachunku jest pobierana opłata (miesięczna – w jakiej ewentualnie wysokości),
 • koszt wydania karty płatniczej do rachunku,
 • koszty płatności , np. za dokonywane przelewy,
 • czy środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

Pełnomocnik do konta bankowego

Zakładając konto bankowe możesz ustanowić pełnomocnika, który będzie miał  uprawnienia do korzystania z niego, w takim zakresie, w jakim wyrazisz zgodę.

Uprawnienia mogą być:

 • pełne – pełnomocnik ma takie same prawa do konta jak jego posiadacz,
 • częściowe – pełnomocnik może wykonywać tylko niektóre – ściśle określone w umowie – czynności. Oznacza to, że będzie mógł wykonywać wybrane operacje bankowe, np. wpłaty i wypłaty pieniędzy.

Uwaga: w przypadku konta wspólnego (np. ze współmałżonkiem) współposiadacz konta ma takie same prawa jak posiadacz konta.

Konto bankowe osobiste a konto oszczędnościowe

Na koniec warto jeszcze wyjaśnić jakie są podstawowe różnice pomiędzy kontem osobistym,  a kontem oszczędnościowym.

Konto osobiste jest rachunkiem w banku, przeznaczonym:

 • dla osób prywatnych (czym innym jest konto firmowe),
 • służącym do otrzymywania i przechowywania środków pieniężnych pochodzących np. z wynagrodzenia, emerytury lub renty, itp.,
 • do wykonywania podstawowych operacji bankowych, takich jak przelewy, wypłaty z bankomatów, płatności za pomocą karty płatniczej dołączonej do rachunku.

Konto oszczędnościowe jest wyżej oprocentowane od zwykłego rachunku (który najczęściej nie jest oprocentowany) i jest pewną alternatywą do lokaty. Różnica pomiędzy lokatą, a kontem oszczędnościowym jest zasadnicza: środki z konta oszczędnościowego nie są blokowane na jakiś czas. Nie służy ono jednak do dokonywania opłat np. za wodę lub gaz. Jedyne operacje, które można dokonywać to wpłata na konto lub wypłata z niego.

Niektóre z banków umożliwiają założenie konta, który łączy tradycyjne konto osobiste z oszczędnościowym.

Konto w banku – gdzie założyć. Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie: „Konto w banku – gdzie założyć?„, należy wziąć pod uwagę swoje potrzeby i oczekiwania. Ważne jest, aby zastanowić się nie tylko nad tym, jakie parametry konta są dla Ciebie najważniejsze, ale i czy oddział banku jest blisko domu, czy wystarczy kontakt telefoniczny czy może ważniejszy jest kontakt osobisty. Nie bez znaczenia jest to, czy bank ma dużą sieć bankomatów.

Różnice w ofertach kont osobistych najczęściej sprowadzają się do kosztów prowadzenia konta, kosztu wydania i posługiwania się kartą bankową, oprocentowania zgromadzonych środków oraz… dodatkowej gotówki, która można uzyskać za otwarcie rachunku.

Warto zawsze na spokojnie porównać kilka propozycji i wybrać najlepszą ofertę. Pamiętaj również o tym, że zawsze masz możliwość zamknięcia rachunku, jeżeli obecna oferta jest mało atrakcyjna, a oferta w innym banku będzie na zdecydowanie lepszych warunkach.


Źródła:

1 Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego został unormowany przez ustawę z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw2, wprowadzającą w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE3 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

2 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

3 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/92/UE z dnia 23.07.2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

4 Rachunki podstawowe analiza Rzecznik Finansowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok