Kalkulator zdolności kredytowej kredyt gotówkowy

2023-11-17 – ostatnia aktualizacja

Kalkulator zdolności kredytowej kredyt gotówkowy – czy jest to użyteczne narzędzie do obliczania maksymalnej kwoty kredytu, jaką można uzyskać w banku?

kalkulator zdolności kredytowej kredyt gotówkowy

Co to jest zdolność kredytowa? Najlepiej definicję zdolności kredytowej przedstawia Ustawa o kredycie konsumenckim i jest to:

ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki, dokonywana przez kredytodawcę.1

Każda instytucja finansowa ma obowiązek sprawdzić zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Nie jest zatem możliwe uzyskanie „kredytu gotówkowej bez zdolności kredytowej”.

Na wysokość zdolności kredytowej w 2023 roku wpływają zawsze te same czynniki, z których najważniejsze są: dochody i wydatki potencjalnego kredytobiorcy.

Jest oczywiście wiele innych elementów, które są brane pod uwagę, ale to uzyskiwane dochody ze źródeł, które możemy potwierdzić i wydatki na utrzymanie w gospodarstwie domowym, łącznie ze spłatą innych zobowiązań, decydują o zdolności kredytowej (można ją zwiększyć, np. poprzez konsolidację kredytów i obniżenie raty).

Wiarygodność kredytowa – historia kredytowa w BIK – nie decyduje o wysokości zdolności kredytowej, ale ma oczywisty wpływ na ostateczną ocenę kredytową.

Czy warto korzystać z kalkulatora zdolności kredytowej przy kredycie gotówkowym?

Jak sprawdzić ile mamy tej zdolności kredytowej? Najlepszy sposób to oczywiście skorzystanie z kalkulatora zdolności kredytowej.

A wcale nie! Nie jest to najlepszy sposób, aby określić jej wysokość. I to z jednego prostego powodu: otrzymamy szacunkową wartość (ten sam problem co kalkulatorami rat). Nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistymi wynikami. Co więcej, wyliczenia dokonywane przez banki będą różnić się pomiędzy sobą, ze względu na stosowanie innego algorytmu wyliczania.

Jedynym i najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się czy mamy zdolność kredytową i w jakiej wysokości, to kontakt z bankami. I taka decyzja nie zobowiązuje wcale do złożenia wniosku kredytowego, ale pozwala dowiedzieć się czy mamy szansę na uzyskanie finansowania w określonej wysokości.

Więcej informacji i rozszerzenie temu znajdziesz w artykule: Zdolność kredytowa – co to jest i jak ją poprawić.


1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok