Kalkulator hipoteczny pozwala przede wszystkim na oszacowanie rat i to jest jego główna funkcja. Dodatkowo pozwala zapoznanie się propozycjami banków oraz skontaktowaniem się z pośrednikami finansowymi.

Planujesz wziąć kredyt hipoteczny? W II kwartale 2020 r. zmieniło się bardzo dużo na rynku kredytów hipotecznych. Musisz być przygotowany na wkład własny w wysokości 20 proc., podwyższoną marżę czy wzrost wymagań co do zdolności kredytowej. Czy w III kwartale coś się zmieni na niekorzyść potencjalnych klientów? Banki wciąż wspominają o możliwym dalszym zaostrzaniu polityki kredytowej…

Co prawda stopy procentowe są na rekordowo niskich poziomach (co powinno oznaczać tańsze kredyty), ale w praktyce okazuje się, że zwiększyły się wymagania wobec kredytobiorców.  Dotyczy to zarówno kredytów hipotecznych, jak i pozostałych, np. gotówkowych czy konsolidacyjnych.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest sumą marży banku oraz stawki rynkowej WIBOR 3M (najczęściej jest to 3-miesięczna stawka). Poziom WIBOR 3M zależy od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Do czerwca 2020 r. RPP trzykrotnie je obniżyła. Stopa referencyjna spadła do 0,10% z 1,50%, a za tym poszedł spadek WIBOR 3M: jeszcze na początku marca wynosił 1,70%, kiedy obecnie jest to tylko 0,26% (lipiec 2020 r.).

Więcej na ten temat znajdziesz w artykułach:

Kalkulator hipoteczny – przegląd banków i oszacowanie rat

Podstawowe założenia kalkulatora hipotecznego jest zaprezentowanie banków, propozycji kredytowych i oszacowanie rat. Kalkulator hipoteczny umożliwia przykładowe wyliczenie raty według parametrów wpisanych do kalkulatora, a następnie wysłanie wniosku do wybranego banku lub pośrednika finansowego. W ten szybki sposób, bez konieczności chodzenia po placówkach bankowych, możemy sprawdzić, jak wysokość raty wpłynie na bilans domowego budżetu.

Co wpływa na wysokość raty kredytowe? Przede wszystkim są to trzy czynniki:

  • poziom stóp procentowych,
  • wysokość kredytu,
  • okres kredytowania.

Wydłużając okresu kredytowania można odpowiednio mocno obniżyć wysokość raty kredytowej lub udzielić większy kredyt. W obu przypadkach bank lepiej kontroluje poziomie ryzyka związanego z udzielonym finansowaniem z jednoczesnym zachowaniem na bezpiecznym poziomie wskaźnika DtI.

DtI (debt to income) – relacja środków finansowych przeznaczanych na obsługę zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań finansowych w stosunku do dochodu kredytobiorcy. Wskaźnik określa maksymalną część miesięcznych dochodów kredytobiorcy, która może być przeznaczona na spłatę kredytu.1

Jeżeli jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym, chcesz wiedzieć jaką masz zdolność kredytową i w jaki sposób można udokumentować wkład własny, to warto jest umówić się już na bezpośrednie spotkanie z bankiem lub specjalistą finansowym.

Kalkulator hipoteczny – dlaczego szacuje wysokość raty?

Wszelkiego rodzaju kalkulatory, zarówno kredytowe, jak i do wyliczania zdolności kredytowej, szacują tylko otrzymywane wyniki. Jest to spowodowane tym, że Twoja sytuacja finansowa jest indywidualna i niepowtarzalna.

Bank, zanim zdecyduje o tym, czy udzieli Tobie kredyt hipoteczny (zresztą i każdy inny) musi przeanalizować Twoją zdolność kredytową i sprawdzi jak wygląda Twoja historia kredytowa. Na tej podstawie dopiero może stwierdzi czy poradzisz sobie z tak dużym obciążeniem finansowym.

Wiarygodność kredytowa, którą bank sprawdza w BIK, nie wpływa na zdolność kredytową. Są to dwie różne sprawy (więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Kredyt Gotówkowy? Dobry BIK Wymagany).

Analiza zdolności kredytowej jest podzielona na dwie części: ilościową i jakościową. Bank porównując otrzymywane przez gospodarstwo domowe przychody i wydatki w skali miesiąca, oblicza wysokość nadwyżki, jaka pozostaje na spłatę kredytu.

Analiza ilościowa – polega na ustaleniu wysokości i stabilności źródeł spłaty zaciągniętego kredytu.
Analiza jakościowa – polega na ocenie cech klienta, które mają istotny wpływ na skłonność klienta do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach określonych w umowie.2

Ponieważ każdy potencjalny kredytobiorca ma inne przychody i wydatki, inną sytuację w gospodarstwie domowym, to tym samym inną będzie miał zdolność kredytową. O kredyt hipoteczny można bowiem starać się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy np. z rodzicami.

Gospodarstwo domowe – gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę samodzielnie albo wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi.2

Trudniej jest uzyskać kredyt hipoteczny

Nie da się ukryć, że znacznie trudniej jest obecnie uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Kalkulator hipoteczny nie wskaże oczywiście, w jakim banku mamy największe szanse. Lepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z dobrym i sprawdzonym pośrednikiem finansowym, który ma szeroki dostęp do propozycji banków i pomoże nam w porównaniu ofert kredytowych, uwzględniając naszą indywidualną sytuację finansową i nasze potrzeby. Takie spotkanie jest oczywiście darmowe, w dowolnie wybranym terminie i niezobowiązujące.

Na zmianę warunków i kryteriów udzielania kredytów hipotecznych w ostatnim czasie miał wpływ wiele czynników. Oczywiście zaistniała nowa sytuacja gospodarcza, obniżka stóp procentowych czy wprowadzone wakacje kredytowe dla tysięcy kredytobiorców. Banki zostały wręcz zmuszone do zminimalizowania potencjalnego ryzyka udzielenia złego kredytu, dlatego podniosły wymagania dotyczące zdolności kredytowej.

Należy jednak pamiętać, że dla banków nie ma „wszystkich” – jest indywidualny klient, którego wniosek jest rozpatrywany z uwzględnieniem jego bieżącej sytuacji.


1 Wskaźnik Debt to Income
2 Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego

Pozostałe: Pożyczki Pozabankowe: Pożyczki Krótkoterminowe - Pożyczki Na Raty | Konta bankowe: Konta Osobiste - Konta Firmowe.