Jakie źródła dochodu akceptują banki przy kredycie konsolidacyjnym?

2022-12-20 – ostatnia aktualizacja

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki muszą uzyskać informację od kredytobiorcy o uzyskiwanych dochodach i ich źródle. Najlepszą sytuacją jest umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Ale nie oznacza to oczywiście, że osoba zatrudniona na innej podstawie, nie może wnioskować o kredyt.

jakie źródła dochodu akceptują banki przy kredycie konsolidacyjnym

Jakie źródła dochodu akceptują banki przy kredycie konsolidacyjnym? Każdy banków może ustalić samodzielnie listę akceptowanych źródeł dochodów i mogą to być np.:

 • renta/emerytura,
 • działalność gospodarcza,
 • gospodarstwo rolne,
 • pozostałe i umowy cywilno-prawne.

Niektóre z banków akceptują również dochody uzyskiwane z zagranicy, jak również w przypadku umowy o pracę na czas określony. Natomiast żaden bank nie udzieli kredytu konsolidacyjnego bez zdolności kredytowej.

Podobnie jest również z pożyczką konsolidacyjną gotówkową (pożyczka konsolidacyjna a kredyt konsolidacyjny). Brak zdolności kredytowej, negatywna historia kredytowa przekreśla szansę na uzyskanie takiego finansowania.

Czy bank zawsze będzie wymagać przedstawienia dokumentów dochodowych przy kredycie konsolidacyjnym?

Dokumenty potwierdzające dochody i ich źródło są niezbędne przy każdym kredycie. Banki są zobligowane przez prawo do zweryfikowania zdolności kredytowej.

Każdy bank nie tylko zabezpiecza się przed udzieleniem „złego kredytu”, ale i w pewnym stopniu chroni potencjalnego kredytobiorcę przed przekredytowanie i dużymi kłopotami kredytowymi.

Pożyczkę gotówkową w firmie pożyczkowej jest łatwiej uzyskać ponieważ, po pierwsze, ocena kredytowa jest mniej restrykcyjna, a po drugie, firmy pożyczkowe pożyczają pieniądze z kapitałów własnych (a nie z depozytów, jak to ma miejsce w przypadku banków).

1. Należy jednak pamiętać, że konsumenci ubiegający się o finansowanie w instytucjach pożyczkowych, również muszą udokumentować dochody. 2. Pożyczka gotówkowa nawet nazwana konsolidacyjną i tak pozostaje zwykłą pożyczką gotówkową, którą można przeznaczyć na dowolny cel.

Jak udokumentować dochód starając się o kredyt konsolidacyjny?

Jak udokumentować dochód przy kredycie? Pobierając zaświadczenie od pracodawcy, zawierające informację o wysokości dochodów i formie zatrudnienia.

 • umowa o pracę,
 • umowa o dzieło, zlecenie – umowy cywilno-prawne.

Oczywiście, że banki akceptują również inne stałe źródła zarobków:

 • emerytura,
 • renta,
 • dochód uzyskiwany z najmu,
 • dochód z gospodarstwa rolnego.

Ponieważ kredyt konsolidacyjny bardzo często opiewa na wysokie kwoty i długi czas spłaty, bank może wymagać przedstawienia również dodatkowych dokumentów:

 • wyciąg z ROR za ostatnie 3 lub 6 miesięcy,
 • rozliczenie PIT za poprzedni rok podatkowy.

Kredytobiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, zobowiązani będą do przekazania:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące zachowana terminowość wpłat,
 • dokument uzależnione od formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt, PKPiR).

Zanim rozpoczniemy procedurę kredytową, należy skontaktować się z wybranym bankiem i dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne.

Konsolidacja jakie dokumenty?

 • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 • Wypełniony wniosek o kredyt konsolidacyjny,
 • Zaświadczenia o dochodach,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane zobowiązania w innych bankach.

Dodatkowo przy konsolidacji mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia, np.:

 • wykupienie ubezpieczenia,
 • poręczenie,
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok