Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt gotówkowy?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? W zasadzie najważniejsze są dwa: zdolność i wiarygodność kredytowa. Oba czynniki w zdecydowany sposób wpływają na ocenę kredytową.

jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy pozwala szybko zrealizować zamierzone cele. To każdy wie. Nie tylko, że wnioskując o kredyt, nie są wymagane wiele formalności, ale przy niewielkich kwotach udzielany jest bez poręczycieli i bez dodatkowych zabezpieczeń. Przede wszystkim jego główną zaletą jest to, że w pełni swobodnie można dysponować pieniędzmi – można je wydać na dowolny cel.

Udzielenie kredytu, podobnie jak i warunki oferty, maksymalna kwota i czas kredytowania zależą od wybranego banku i indywidualnej oceny kredytobiorcy.

Każdy bank w procesie przyznawania kredytu jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim uzyskiwane dochody oraz wydatki. Istnieją również procedury uproszczone, pozwalające uzyskać kredyt gotówkowy bez zaświadczeń. Stosowane są one najczęściej w przypadku stałych klientów – posiadających konto osobiste, na które wpływa wynagrodzenie – banki mają bezpośredni i szybki wgląd do historii rachunku.

Drugim istotnym aspektem przy ocenie kredytowej jest wiarygodność kredytowa. Jeżeli masz negatywną historię kredytową w BIK, to niestety, ale bank odrzuci Twój wniosek. Pozostanie wówczas jedynie pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej, o ile również i w tym przypadku, całościowa ocena wypadnie pozytywnie.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że pożyczka gotówkowa na raty w instytucji niebankowej będzie znacznie droższa niż podobna bankowa.

Korzystny kredyt gotówkowy w banku

Aby znaleźć korzystny kredyt gotówkowy w banku, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z aktualnymi propozycjami i skontaktować się z wybranymi bankami, a następnie porównać oferty, uwzględniając m.in. koszt całkowity.

W przypadku kredytów gotówkowych nie występują z reguły dodatkowe zabezpieczenia spłaty, zwłaszcza w przypadku niewielkich kwot i udzielanych krótkoterminowo.

Najpowszechniej stosowanym zabezpieczeniem jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Umożliwia ono bankowi szybkie dochodzenie roszczeń w przypadku, kiedy klient nie wywiąże się z obowiązku spłaty zobowiązania.

Przy wyższych kredytach może zdarzyć się sytuacja, że bank będzie wymagał pewnego zabezpieczenia, np. wykupienia ubezpieczenia, poręczenia, weksla czy blokady środków pieniężnych na rachunku. Ustanowienie takich zabezpieczeń (o których więcej przeczytasz w artykule: Zabezpieczenie kredytu gotówkowego) z pewnością jest uciążliwe, ale umożliwia uzyskanie kredytu, i nierzadko jest on tańszy niż bez zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia na hipotece nieruchomości do czynienia mamy z pożyczką hipoteczną. Różni się ona w sposób zasadniczy parametrami, na jakich jest udzielana.

Jak długo można spłacać kredyt gotówkowy? Umowa o kredyt gotówkowy może być zawarta na kilka miesięcy, jak i na kilka lat. Czas spłaty uzależniony jest od wysokości kredytu i raty jaką chcesz płacić. Należy wziąć pod uwagę, że dłuższy okres kredytowania, co prawda spowoduje, że rata będzie niższa, ale za to wyższe będą odsetki.

  • Raty kredytowe można spłacać w ratach równych lub malejących. Rata malejąca, to tańszy kredyt, ale ze względu na początkowe wysokie raty, wymagana jest większa zdolność kredytowa.
  • Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego z reguły nie przekracza 200 tys. zł.
  • Maksymalny okres kredytowania to 10 lat – dostępny często dopiero od określonego poziomu finansowania.

Cena kredytu gotówkowego

Cena kredytu gotówkowego, to nic innego jak koszt takiego zobowiązania. Na całkowity koszt kredytu wpływają odsetki, prowizja oraz koszty dodatkowe.

Porównanie kredytów pod względem ceny jest możliwe wyłącznie stosując całkowity koszt lub/i Roczną Rzeczywistą Stopę Oprocentowania (RRSO). Im mniejsze są oba wyliczenia, tym kredyt będzie tańszy.

RRSO jest wskaźnikiem procentowym wyrażonym w stosunku rocznym w relacji do kwoty otrzymanego kredytu. Uwzględnia wszystkie koszty: oprocentowanie, opłaty dodatkowe i prowizję, które konsument jest zobowiązany zapłacić podmiotowi udzielającego kredytu.

Na ostateczną ofertę kredytową (która nie jest tym samym co propozycja) wpływa indywidualna ocena kredytowa. Im będzie ona lepsza, tym większa szansa na korzystniejszą ofertę.

Każda dodatkowa opłata wpływa na ostateczną cenę kredytu:

  • oprocentowanie wpływa na koszt odsetkowy. Nominalne oprocentowanie nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej ustalanej przez NBP.
  • większa kwota kredytu i czas kredytowania to więcej zapłaconych odsetek.
  • prowizja kredytowa jest wyliczana jest najczęściej jako pewien procent od wysokości kredytu – przeważnie doliczana jest do kredytu, co podnosi kwotę kredytu i jego cenę.
  • wykupienie ubezpieczenia, przy nie zmienionych pozostałych kosztach kredytowych, zawsze spowoduje wzrost koszt kredytu.

Decydując się na zaciągnięcia kredytu gotówkowego, należy się odpowiednio do tego procesu przygotować. Konieczne będzie dokładne określenie wysokości finansowania i odpowiednie ustalenie okresu spłaty, aby dopasować ratę kredytową. Nie ma najmniejszego sensu płacić więcej za kredyt, niż jest to potrzebne.

Dodatkowo należy zadbać, i to dużo wcześniej o pozytywną historię kredytową, aby uniknąć przykrej niespodzianki. Każdy bank analizując wniosek kredytowy wysyła zapytanie do BIK, sprawdzi BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) czy MIG BR (Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Bankowy Rejestr).

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok