Jakie czynniki wpływają na koszt kredytu mieszkaniowego?

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Ile wyniesie całkowity koszt kredytu mieszkaniowego? Co na to przepisy? Zgodnie z artykułem 5 Ustawy o kredycie konsumenckim, całkowity koszt kredytu (CKK) stanowią wszelkie koszty, które konsument (czyli Ty) jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt.

koszt kredytu mieszkaniowego czynniki

W szczególności w jego skład wchodzą:

 • odsetki,
 • opłaty,
 • prowizje,
 • podatki,
 • marże,
 • koszty usług dodatkowych, w przypadku gdy ich poniesienie jest konieczne do uzyskania kredytu.

Całkowity koszt kredytu (mieszkaniowego) hipotecznego nie obejmuje opłat notarialnych, które musi ponieść konsument.

Przykładowy rozkład kosztów w kredycie hipotecznym

W praktyce może to wyglądać w ten sposób:

Kredyt mieszkaniowy 240 000 zł na 23 lata.

 • całkowity koszt kredytu 137 502,40 zł:
 • odsetki 120 203,80 zł,
 • prowizja od udzielenia kredytu 0 zł,
 • prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł,
 • ubezpieczenie na życie 11 249,70 zł,
 • ubezpieczenie nieruchomości 5 610 zł,
 • opłata za prowadzenie konta 0 zł,
 • opłata za operat szacunkowy 420 zł,
 • PCC (Podatek od Czynności Cywilno-Prawnych) 19 zł.

Kredyt mieszkaniowy 110 000 zł na 30 lat.

 • całkowity koszt kredytu 239 193,82 zł:
 • odsetki 119 043,82 zł,
 • prowizja za udzielenia kredytu 4 200 zł,
 • prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka: 1 188 zł,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych: 131 zł
 • PCC (Podatek od Czynności Cywilno-Prawnych) 19 zł.

Całkowity koszt kredytu wg ustawy

Całkowity koszt kredytu oznacza zatem wszystkie koszty (wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami), które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt wraz z utraconymi korzyściami z tytułu wniesienia środków pieniężnych. Z wyłączeniem:

1) kosztów, które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki,

2) kosztów, które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,

3) kosztów prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek (chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek),

4) kosztów ustanowienia zabezpieczeń i ubezpieczenia (z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu – wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami – na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta),

5) kosztów wynikających ze zmiany kursów walut.

Pamiętajmy o tym (i warto to jest wziąć pod uwagę szukając kredytu mieszkaniowego), że nawet najbardziej szczegółowy kalkulator kredytu hipotecznego nie prezentuje dokładnie wszystkich kosztów, ani nie prezentuje kosztu całkowitego. W przypadku kiedy chcemy wiedzieć co, ile kosztuje i jaki kredyt wybrać, najlepszą opcją jest kontakt z bankiem lub ze sprawdzonym pośrednikiem finansowym.

25000 zł kredytu gotówkowego? Kredyt gotówkowy w takiej właśnie wysokości uzyskać można w kilku bankach. Sprawdź gdzie po taki kredyt – lista banków oraz możliwość skontaktowania się z bankami (krótki formularz kontaktowy można wysłać przez internet i przedstawiciel banku oddzwoni).

1 komentarz do “Jakie czynniki wpływają na koszt kredytu mieszkaniowego?”

 1. Można skorzystać z kredytu mieszkaniowego o oprocentowaniu stałym i to oznacza, że kredyt mieszkaniowy przez pierwsze 60 miesięcy (5 lat) od dnia jego uruchomienia będzie oprocentowany stałą stopą procentową. I po tym okresie jego oprocentowanie będzie zmienne, chyba, że skorzystamy z oferty dalszego obowiązywania stałej stopy procentowej.

  Przed upływem 60 miesięcy otrzymamy z banku propozycję NOWEGO stałego oprocentowania na kolejne 60 miesięcy. Nowe oprocentowanie może być zatem wyższe lub niższe niż to, które obowiązywało do tej pory, a to oznacza wzrost lub spadek NOWEJ raty kredytu.

  Podczas obowiązywania stałej stopy procentowej rata nie ulegnie zmianie w związku ze podwyższeniem lub obniżeniem stop procentowych.

  Kolejnej propozycji otrzymania oprocentowania stałego nie otrzymasz, jeżeli pozostały czas do końca spłaty kredytu mieszkaniowego będzie krótszy niż 60 miesięcy.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok