Jakie czynniki wpływają na koszt kredytu mieszkaniowego?

Ile wyniesie całkowity koszt kredytu mieszkaniowego? Co na to przepisy? Zgodnie z artykułem 5 Ustawy o kredycie konsumenckim, całkowity koszt kredytu (CKK) stanowią wszelkie koszty, które konsument (czyli Ty) jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt.

koszt kredytu mieszkaniowego czynniki

W szczególności w jego skład wchodzą:

 • odsetki,
 • opłaty,
 • prowizje,
 • podatki,
 • marże,
 • koszty usług dodatkowych, w przypadku gdy ich poniesienie jest konieczne do uzyskania kredytu.

Całkowity koszt kredytu (mieszkaniowego) hipotecznego nie obejmuje opłat notarialnych, które musi ponieść konsument.

Przykładowy rozkład kosztów w kredycie hipotecznym

W praktyce może to wyglądać w ten sposób:

Kredyt mieszkaniowy 240 000 zł na 23 lata.

 • całkowity koszt kredytu 137 502,40 zł:
 • odsetki 120 203,80 zł,
 • prowizja od udzielenia kredytu 0 zł,
 • prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł,
 • ubezpieczenie na życie 11 249,70 zł,
 • ubezpieczenie nieruchomości 5 610 zł,
 • opłata za prowadzenie konta 0 zł,
 • opłata za operat szacunkowy 420 zł,
 • PCC (Podatek od Czynności Cywilno-Prawnych) 19 zł.

Kredyt mieszkaniowy 110 000 zł na 30 lat.

 • całkowity koszt kredytu 239 193,82 zł:
 • odsetki 119 043,82 zł,
 • prowizja za udzielenia kredytu 4 200 zł,
 • prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka: 1 188 zł,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych: 131 zł
 • PCC (Podatek od Czynności Cywilno-Prawnych) 19 zł.

Całkowity koszt kredytu wg ustawy

Całkowity koszt kredytu oznacza zatem wszystkie koszty (wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami), które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt wraz z utraconymi korzyściami z tytułu wniesienia środków pieniężnych. Z wyłączeniem:

1) kosztów, które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki,

2) kosztów, które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,

3) kosztów prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek (chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek),

4) kosztów ustanowienia zabezpieczeń i ubezpieczenia (z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu – wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami – na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta),

5) kosztów wynikających ze zmiany kursów walut.

Pamiętajmy o tym (i warto to jest wziąć pod uwagę szukając kredytu mieszkaniowego), że nawet najbardziej szczegółowy kalkulator kredytu hipotecznego nie prezentuje dokładnie wszystkich kosztów, ani nie prezentuje kosztu całkowitego. W przypadku kiedy chcemy wiedzieć co, ile kosztuje i jaki kredyt wybrać, najlepszą opcją jest kontakt z bankiem lub ze sprawdzonym pośrednikiem finansowym.

25000 zł kredytu gotówkowego? Kredyt gotówkowy w takiej właśnie wysokości uzyskać można w kilku bankach. Sprawdź gdzie po taki kredyt – lista banków oraz możliwość skontaktowania się z bankami (krótki formularz kontaktowy można wysłać przez internet i przedstawiciel banku oddzwoni).

1 thought on “Jakie czynniki wpływają na koszt kredytu mieszkaniowego?”

 1. Patrycja

  Można skorzystać z kredytu mieszkaniowego o oprocentowaniu stałym i to oznacza, że kredyt mieszkaniowy przez pierwsze 60 miesięcy (5 lat) od dnia jego uruchomienia będzie oprocentowany stałą stopą procentową. I po tym okresie jego oprocentowanie będzie zmienne, chyba, że skorzystamy z oferty dalszego obowiązywania stałej stopy procentowej.

  Przed upływem 60 miesięcy otrzymamy z banku propozycję NOWEGO stałego oprocentowania na kolejne 60 miesięcy. Nowe oprocentowanie może być zatem wyższe lub niższe niż to, które obowiązywało do tej pory, a to oznacza wzrost lub spadek NOWEJ raty kredytu.

  Podczas obowiązywania stałej stopy procentowej rata nie ulegnie zmianie w związku ze podwyższeniem lub obniżeniem stop procentowych.

  Kolejnej propozycji otrzymania oprocentowania stałego nie otrzymasz, jeżeli pozostały czas do końca spłaty kredytu mieszkaniowego będzie krótszy niż 60 miesięcy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok