Jaki procent kredytu gotówkowego?

Jaki procent kredytu gotówkowego? Takie dość tajemnicze pytanie może dotyczyć kilku zagadnień, ale i tak ostatecznie, wszystko sprowadza się do tego, ile zapłacimy za pożyczenie pieniędzy.

jaki procent kredytu gotówkowego

Najważniejszy podział oprocentowania kredytów gotówkowych (jak i oczywiście pożyczek gotówkowych), który powinien interesować konsumenta, można sprowadzić do:

  • oprocentowania nominalnego,
  • oprocentowania rzeczywistego (RRSO),
  • oprocentowania maksymalnie dopuszczalnego przez prawo.

Oprocentowanie nominalne w kredycie gotówkowym

Oprocentowanie nominalne jest jedynym z elementów RRSO i na jego podstawie wyliczane są odsetki od pożyczonego kapitału.

Przy wyliczaniu oprocentowania kredytów i depozytów (ich stóp procentowych) banki posługują się stopą podstawową (lub bazową), której wartość ustalana jest indywidualnie w banku – najczęściej w oparciu o stopy rynkowe.

W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopą:

  • oficjalną banku centralnego (ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej NBP),
  • rynkową – oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami.

Wstępuje również stopa nominalna – oficjalne oprocentowanie – i realna – pomniejszone o wartość inflacji.

Oprocentowanie nominalne jest podawane w skali roku i może być stałe lub zmienne.

  • stałe – wielkość nie ulega zmianie w zależności od sytuacji rynkowej – raty kredytowe (równe) pozostają na tym samym poziomie przez cały czas trwania umowy kredytowej.
  • zmienne – nominalna wielkość jest wartością zmienną, podawaną w odniesieniu do innej wielkości (najczęściej do tzw. stawki bazowej), stanowiącej parametr zmienności. Podniesienie lub zmniejszenie przez RPP NBP stóp procentowych, powoduje odpowiednio: wzrost/spadek oprocentowania kredytu oraz wzrost/spadek raty kredytu.
Przeczytaj również: Jaki bank ma najtańszy kredyt gotówkowy. Oprocentowanie nominalne roczne w wybranych propozycjach kredytów gotówkowych w bankach.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę i pamiętać o tym, że łączna suma zapłaconych odsetek, będzie zależeć od pożyczonego kapitału, okresu kredytowania i rodzaju rat kredytowych (malejące lub stałe).

Oprocentowanie rzeczywiste w kredycie gotówkowym

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) uwzględnia nie tylko oprocentowanie nominalne, ale również pozostałe koszty kredytu, np. prowizję i inne opłaty. RRSO pokazuje zatem całkowity koszt kredytu, ale nie jest określony kwotowo, lecz procentowo w stosunku do kwoty kredytu i w stosunku rocznym.

Podanie RRSO kredytu lub pożyczki jest wymagane przepisami prawa i jego wyliczenie ma pomóc konsumentowi w porównania kosztów kredytów oferowanych przez banki i pozostałe instytucje finansowe.

Sposób wyliczenia RRSO został określony w załącznik nr 4 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.).9

Obliczenia RRSO uwzględniają należności w wysokości z dnia zawarcia umowy kredytowej.

Maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego

Maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek zgodnie z art. 359 § 21 w zw. z art. 359 § 2 odsetki maksymalne nie mogą wynieść więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych, a te są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego plus 3,5%.1

Obecnie – stan na grudzień 2022 r. – maksymalne oprocentowanie wynosi 20,50%, natomiast RRSO w rzeczywistości może przyjmować wartości od:

  • 0%, kiedy konsument nie ponosi żadnych kosztów kredytowych, czyli oddaje tylko pożyczony kapitał.

do


1 Stopy procentowe NBP.
Artykuł „Jaki procent kredytu gotówkowego?” – zaktualizowany grudzień 2022 r.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok