Jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny?

Publikacja: 2020-12-02. Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-18 – ostatnia aktualizacja

Jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny? Pomiędzy kredytem gotówkowym, a hipotecznym zachodzą zasadnicze różnice. Dodatkowo kredyt hipoteczny jest kredytem celowym, a to oznacza, że uzyskane środki finansowe można przeznaczyć tylko na cel zapisany w umowie.
jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny
Jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jaki kredyt będzie lepszy: gotówkowy czy hipoteczny? Zanim na to odpowiemy, należałoby zapoznać się z definicją samego kredytu.

Prawo bankowe definiuje kredyt jako umowę zawartą pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Ten pierwszy zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę pieniędzy na ustalony cel.

Natomiast kredytobiorca korzysta z przyznanych środków zgodnie z warunkami, które zostały określone w umowie oraz zobowiązuje się do zwrotu pożyczonego kapitału wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty.

Definicja kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny został zdefiniowany między innymi w Ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Artykuł 3 tejże Ustawy stanowi, że w ramach umowy o kredyt hipoteczny:

1. kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub
2. daje mu przyrzeczenie udzielenia takiego kredytu,

którego spłata jest zabezpieczona hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną.

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony np. na nabycie:

 • lub utrzymanie prawa własności lokalu, budynku lub gruntu,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • udziałów w powyższych prawach.

W zależności od celu przeznaczenia, z kredytu hipotecznego można wydzielić kredyty mieszkaniowe, budowlane czy remontowe. Niemniej jednak wyczerpują one definicję kredytu hipotecznego.

Definicja kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim, którego definicja została opisana w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Zgodnie z jej zapisami, zobowiązanie jest zaciągane tylko przez konsumenta (osobę fizyczną) w kwocie nieprzekraczającej 255 550 zł. Środki uzyskane z kredytu konsumenckiego nie mogą być przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt hipoteczny i gotówkowy – cel finansowania

Z definicji kredytu gotówkowego i hipotecznego jasno wynikają różnice związane z celem finansowania. O ile kredyt gotówkowy można przeznaczyć dowolnie, tylko z pewnymi ograniczeniami, to w przypadku kredytu hipotecznego takiej dowolności już nie mamy.

Kredyt hipoteczny musi zostać przeznaczony wyłącznie na cele związane z zakupem lub budową nieruchomości lub ewentualnie z jej modernizacją. Przykładowo może to być:

 • Zakup mieszkania, domu z rynku pierwotnego albo wtórnego.
 • Zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej.
 • Kupno domku letniskowego, garażu, miejsca parkingowego.
 • Budowa domu, mieszkania, garażu.
 • Remont, modernizacja, wykończenie nieruchomości.
 • Wykupienie nieruchomości od gminy, spółdzielni mieszkaniowej.
Zakup działki ogrodniczej ROD. Jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny? Przy niewielkiej wartości nieruchomości można wybrać kredyt gotówkowy. Szybciej go uzyskać, bez dużych formalności, jak to ma miejsce przy kredycie hipotecznym. Kredyt gotówkowy na działkę ogrodniczą.

Kredyt hipoteczny i gotówkowy – wysokość kredytu

Wysokość kredytu hipotecznego może być znacząco wyższa od kredytu gotówkowego. Wartość kredytu zabezpieczonego na hipotece nieruchomości jest ograniczona do wyceny nieruchomości oraz zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Minimalna kwota kredytu hipotecznego to ok. 40-50 tys. zł, w zależności od wybranego banku.

Natomiast maksymalna wysokość kredytu gotówkowego jest ustalona w Ustawie o kredycie konsumenckim i nie przekracza kwoty 255 550 zł.

Wyjątek: jeżeli kredyt gotówkowy jest przeznaczony na remont domu lub mieszkania, to w takiej sytuacji kredyt może być większy.

Zakup garażu na kredyt. Jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny? Zdecydowana większość kredytobiorców wybiera kredyt gotówkowy ze względu na możliwość szybkiego sfinalizowania umowy.

Kredyt hipoteczny i gotówkowy – okres kredytowania

Zdecydowanie dłuższy czas spłaty zobowiązania jest dla kredytu hipotecznego. Teoretycznie kredyt hipoteczny można dostać na 35 lat. Jednak KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) zarekomendowała bankom, aby nie udzielały kredytów na okres dłuższy niż 25 lat.

A jak wygląda to w przypadku kredytów gotówkowych? Udzielany jest maksymalnie na 10 lat. Jednak średnia kwota kredytu gotówkowego (ok. 20 tys. zł) jest znacząco mniejsza niż kredytu hipotecznego. Przy takiej kwocie finansowania, nie ma sensu nadmiernie wydłużać czasu spłaty. Zresztą banki również w tym zakresie mogą ustalać limity czasu spłaty, np. 5 lat dla kredytów do 25 tys. zł.

Procedura uzyskania kredytu hipotecznego i gotówkowego

Uzyskanie kredytu hipotecznego jest znacznie dłuższe niż dla kredytu gotówkowego. Wymaga od wnioskodawcy złożenie szeregu dokumentów:

 • tożsamościowe – dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem,
 • finansowe, np. zaświadczenie o zarobkach,
 • dotyczące kupowanej nieruchomości, np. umowa przedwstępna.

Bank zgodnie z prawem, ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej, liczonego od momentu złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

W przypadku kredytów gotówkowych środki finansowe można otrzymać nawet w tym samym dniu, co złożony wniosek. W ofercie banków znajdziemy również kredyty gotówkowe online, na zaświadczenie i oświadczenie.

Niezależnie o jaki kredyt się ubiegamy i o jaką kwotę bank zbada zdolność i wiarygodność kredytową.

Jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny? Z punktu widzenia formalności, wymaganych dokumentów i czasu na wydanie decyzji, lepszą opcją jest kredyt gotówkowy.

Kredyt hipoteczny – wkład własny

Wkład własny występuje tylko przy kredytach hipotecznych. Nigdy nie ma takiego wymogu przy kredytach i pożyczkach gotówkowych.

Wkład własny może pojawiać się również przy kredytach samochodowych.

Kredyt gotówkowy ma taką przewagę nad hipotecznym, że można zakupić nieruchomość do 250 tys. zł bez posiadania wymaganego wkładu własnego. W przypadku kredytu hipotecznego 250 tys. zł, konieczny wkład wyniósłby od 25 tys. zł (10%) do 50 tys. zł (20%).

Czym się różni kredyt gotówkowy od hipotecznego? 7 różnic

Główne różnice zachodzące pomiędzy kredytem gotówkowym i hipotecznym:

1. Podstawa prawna:
Kredyt gotówkowy: Ustawa o kredycie konsumenckim, Prawo bankowe.
Kredyt hipoteczny: Prawo bankowe, Ustawa o kredycie hipotecznym. Pośrednio Ustawa kredycie konsumenckim.

2. Cel finansowania:
Kredyt gotówkowy: dowolny.
Kredyt hipoteczny: związany tylko z zakupem, budową lub modernizacją nieruchomości.

3. Okres kredytowania:
Kredyt gotówkowy: od ok. 3 miesięcy do 10 lat.
Kredyt hipoteczny: maksymalnie do 35 lat.

4. Procedura rozpatrywania wniosku:
Kredyt gotówkowy: szybko i minimalne formalności, decyzja może być wydawana nawet w ciągu 1 dnia.
Kredyt hipoteczny: dużo formalności i dokumentów, decyzja podejmowana do 21 dni (może być dłuższa w szczególnych przypadkach, np. duża liczba wniosków złożona w tym samym czasie).

5. Wkład własny:
Kredyt gotówkowy: brak wkładu własnego.
Kredyt hipoteczny: wymagany wkład własny 10-20% wartości kupowanej nieruchomości.

6. Koszt całkowity kredytu przy takiej samej kwocie:
Kredyt gotówkowy: wyżej jest oprocentowany, mogą wystąpić dodatkowe koszty, np.: prowizja, opłaty dodatkowe, ubezpieczenie.
Kredyt hipoteczny: niższe oprocentowanie, ale wystąpią koszty pozabankowe, np. opłaty notarialne i sądowe.

7. Zabezpieczenie spłaty kredytu:
Kredyt gotówkowy: standardowe, niekiedy może wystąpić ubezpieczenie.
Kredyt hipoteczny: hipoteka na kredytowanej nieruchomości, ubezpieczenia.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny, a ile gotówkowy?

Czy kredyt hipoteczny jest tańszy od gotówkowego? Jest to istotna kwestia, ale wyłącznie przy porównywaniu kredytów o takich samych parametrach. Jest to nieco utrudnione, ponieważ w przypadku kredytu hipotecznego występują koszty pozabankowe.

Nawet, jeżeli weźmiemy pod uwagę niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego, to przy stosunkowo niewielkich kwotach (ok. 50- 100 tys. zł) różnice nie będą zbyt duże na korzyść kredytu hipotecznego, a formalności już są zdecydowanie większe.

Koszty związane z kredytem hipotecznym, są związane m.in. z:

 • opłatą za sporządzenie operatu szacunkowego – wycena nieruchomości,
 • prowizją za udzielenie kredytu,
 • kosztami ubezpieczenia: obowiązkowymi i fakultatywnymi,
 • opłatami sądowymi i notarialnymi.

Kredyt gotówkowy ma wprawdzie wyższe oprocentowanie, ale przy wysokich stopach procentowych, te różnice nie są aż tak wysokie, jak w latach przed 2021 r.

Kredyt hipoteczny na 100 000 zł

Przykład kredytu hipotecznego na 100 000 zł. Okres kredytowania 116 miesięcy. Wkład własny: 20% wartości nieruchomości. Oprocentowanie kredytu: 11,14 % w skali roku (stopa zmienna WIBOR 6M: 7,34 % i marża banku 3,80 p.p.).

Kredyt spłacany w 116 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 115 rat po 1 412,02 zł, ostatnia 1 452,06 zł.

Całkowity koszt kredytu 65 834,36 zł, w tym:

 • odsetki 63 834,36 zł,
 • prowizja 2% od kwoty udzielonego kredytu 2 000 zł.
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł.
 • podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 zł.

W całkowitym koszcie kredytu nie zostały uwzględnione koszty ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz jej wyceny.

Kredyt gotówkowy na 100 000 zł

Przykład kredytu gotówkowego na 100 000 zł. Okres kredytowania 116 miesięcy. Oprocentowanie kredytu: 13,25% w skali roku.

Kredyt spłacany w 116 miesięcznych równych: 1 533,06 zł.

Całkowity koszt kredytu 77 834,90 zł, w tym:

 • odsetki 77 834,90 zł,
 • prowizja 0 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 177 834,90 zł.

Kredyt hipoteczny, czy gotówkowy? Który kredyt się bardziej opłaca?

Na podstawie powyższego wyliczenia, odpowiedź na pytanie: Jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny?, wcale nie jest jasne.

Dla kredytu hipotecznego pominięty został koszt wyceny, ubezpieczenia czy opłat notarialny. Natomiast dla kredytu gotówkowego przyjęte zostało dość wysokie oprocentowanie nominalne, a w ofertach promocyjnych można znaleźć mniejsze nawet o cały 1 punkt procentowy.

O tym, który z produktów kredytowych jest lepszy i bardziej opłacalny można stwierdzić dopiero po porównaniu indywidualnie przedstawionych ofert. I oczywiście należy wziąć pod uwagę preferencje, potrzeby i możliwości kredytobiorcy.

Nie ma jednego i prostego rozwiązania dla każdego kredytobiorcy. Kredyt gotówkowy ma większe oprocentowanie i znacznie krótszy okres kredytowania. Nie wymaga jednak, aż takiej „papierologi” i tak wielu formalności.

Natomiast kredyt hipoteczny pozwala uzyskać znacznie większą kwotę finansowania, a długi okres kredytowania pozwala w maksymalny sposób obniżyć ratę.

Kiedy kredyt gotówkowy a kiedy hipoteczny?

Jeśli masz zgromadzone oszczędności w kwocie nie większej niż 20-30 proc. wartości nieruchomości, to wówczas rozwiązaniem jest kredyt hipoteczny.

Kiedy jest to zakup na stosunkową niewielka kwotę lub brakuje niewielkiej kwoty, kilkadziesiąt tysięcy złotych, to można wziąć pod uwagę kredyt gotówkowy.

Jaki kredyt lepszy gotówkowy czy hipoteczny? Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od celu kredytowania, od wysokości potrzebnego finansowania i czasu spłaty, w jakim możesz uregulować zobowiązanie.

Jeżeli nie wiesz, jaki kredyt wybrać, to najlepiej jest skontaktować się z bankiem i zapytać o to doradcę bankowego.

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok