Jak zbudować pozytywną historię kredytową?

Sposób jest jeden: wystarczy terminowo i regularnie spłacać zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o wywiązywaniu się ze zobowiązań. Od czego zależy wiarygodność kredytowa?

jak zbudować pozytywną historię kredytową

Biuro Informacji Kredytowej przyznaje klientowi banku od 1 do 5 gwiazdek lub od 192 do 631 punktów. Oczywistym jest, że im więcej gwiazdek lub punktów, tym lepiej. Ocena punktowa klienta ma bardzo duży wpływ nie tylko na to, czy bank udzieli kredytu, ale również na jakich warunkach.

BIK analizując posiadane informacje, uwzględnia informacje dotyczące spłaconych i aktualnych kredytów i pożyczek. Do wyliczenia oceny punktowej (scoring BIK) stosowany jest specjalny algorytm.

Cztery rodzaje informacji brane przy ocenie wiarygodności kredytowej:

1) Jakość kredytów

W tej grupie informacje dotyczą terminowość ich spłacania. Każda spłata raty w terminie, podnosi ocenę punktową, opóźnienia – obniża ocenę. Obniżka oceny zależy od trzech czynników:

– jak często został przekraczany termin płatności,
– długość opóźnienia,
– jak duża była kwota niespłacona w terminie.

Opóźnienia są zapisywane w przedziałach czasowych: 0-30 (dni), 31-90 lub 91-180.

To głównie jakość kredytów decyduje czy otrzymamy kredyt czy nie, bowiem jego waga wynosi aż 76%!

2) Aktywność kredytowa

Dotyczy liczby spłaconych i posiadanych kredytów. Im dłuższa pozytywna historia spłacanych zobowiązań, tym lepiej. Statystyka wskazuje jasno, że im dłuższa jest pozytywna historia aktywności kredytowej, tym mniejsze ryzyko kredytowe.

Aktywność kredytowa nie jest tym samym co liczba kredytów. Im więcej zobowiązań kredytowych, tym mniejsza ocena.

Aktywność kredytowa to 11% w ogólnej ocenie punktowej.

A co w przypadku, kiedy nie braliśmy jeszcze nigdy kredytu lub pożyczki? Nie mamy wówczas historii kredytowej w BIK, a tym samym nie można wyliczyć oceny scoringowej. Nie otrzymamy wówczas kredytu? Jeżeli byłoby tak, to nikt nigdy, nie otrzymałby kredytu. W takim przypadku bank ocenia zdolność kredytową korzystając z danych na podstawie wniosku kredytowego.

Czy ocenę „aktywności kredytowej” można podnieść?

Tak. „Ślady” po poprawnie obsługiwanych kredytach zostają wymazane z chwilą spłaty (chyba, że wyraziliśmy zgodę na ich przetwarzanie, co jest wskazane ze względu na ocenę wiarygodności w przyszłym okresie). „Ślad” po źle spłacanych zobowiązaniach zostają w BIK przez okres pięciu lat.

3)Wykorzystanie limitów kredytowych

Waga tego czynnika jest stosunkowo niewielka i wynosi ok. 8%. Są tutaj brane pod uwagę wszystkie limity kredytowe w ror i na kartach kredytowych. Jeżeli wykorzystujesz je często i do tego w całości, to dla BIK oznacza to wyższe ryzyko kredytowe. Obniża to w oczywisty sposób ocenę scoringową.

4) Ubieganie się o kredyty

Ostatnia kategoria brana pod uwagę przy wyliczaniu oceny scoringowej i wpływa na nią w 5%. System BIK bierze do analizy, jak często klient składa wnioski kredytowe. System może (ale nie musi, tak jak to ma miejsce w przypadku kredytów hipotecznych – klient szuka najlepszej oferty) ocenić negatywnie sytuację, w której klient w krótkim czasie zapytał o kredyt w kilku bankach, ale kredytu nie dostał.

Warto zaznaczyć jedno, że to nie BIK, a bank lub firma pożyczkowa decyduje o tym czy przyzna nam kredyt lub pożyczkę.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok