Jak zbudować pozytywną historię kredytową?

2024-01-29 – ostatnia aktualizacja

Jeden sposób na to, jak zbudować pozytywną historię kredytową. Wystarczy terminowo i regularnie spłacać zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o wywiązywaniu się ze zobowiązań. Od czego zależy wiarygodność kredytowa?

jak zbudować pozytywną historię kredytową

Od historii kredytowej (czy pozytywnej, to już inna sprawa…) jest Biuro Informacji Kredytowej. Ocena punktowa może przyjąć wartość od 0 do 100.

Oczywistym jest, że im więcej punktów, tym lepiej. Ocena punktowa klienta ma bardzo duży wpływ nie tylko na to, czy bank udzieli kredytu, ale również na jakich warunkach.

BIK analizując posiadane informacje uwzględnia te, które dotyczą spłaconych i aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek. Do wyliczenia oceny punktowej (scoring BIK) stosowany jest specjalny algorytm.

Cztery rodzaje informacji brane przy ocenie wiarygodności kredytowej:

Jakość kredytów

W tej grupie informacje dotyczą terminowość ich spłacania. Każda spłata raty w terminie, podnosi ocenę punktową, opóźnienia – obniża ocenę. Obniżka oceny zależy od trzech czynników:

– jak często został przekraczany termin płatności,
– długość opóźnienia,
– jak duża była kwota niespłacona w terminie.

Aktywność kredytowa

Dotyczy liczby spłaconych i posiadanych kredytów. Im dłuższa pozytywna historia spłacanych zobowiązań, tym lepiej. Mniejsze jest ryzyko kredytowe.

Aktywność kredytowa nie jest tym samym co liczba kredytów. Im więcej zobowiązań kredytowych, tym ocena będzie mniejsza.

A co w przypadku, kiedy nie braliśmy jeszcze nigdy kredytu lub pożyczki? Nie mamy wówczas historii kredytowej w BIK, a tym samym nie można wyliczyć oceny scoringowej. Nie otrzymamy wówczas kredytu? Jeżeli byłoby tak, to nikt nigdy, nie otrzymałby kredytu. W takim przypadku bank ocenia zdolność kredytową korzystając z danych na podstawie wniosku kredytowego.

Czy ocenę „aktywności kredytowej” można podnieść?

Tak. „Ślady” po poprawnie obsługiwanych kredytach zostają wymazane z chwilą spłaty (chyba, że wyraziliśmy zgodę na ich przetwarzanie, co jest wskazane ze względu na ocenę wiarygodności w przyszłym okresie). „Ślad” po źle spłacanych zobowiązaniach zostają w BIK przez okres pięciu lat.

Wykorzystanie limitów kredytowych

Waga tego czynnika jest stosunkowo niewielka, jednak brane są pod uwagę wszystkie limity kredytowe w ROR i na kartach kredytowych. Jeżeli wykorzystujesz je często i do tego w całości, to dla BIK oznacza to wyższe ryzyko kredytowe. Obniża to w oczywisty sposób ocenę scoringową.

Częstotliwość składania wniosków kredytowych

System BIK bierze do analizy, jak często klient składa wnioski kredytowe w ciągu 12 miesięcy. System może ocenić negatywnie sytuację, w której klient w krótkim czasie ubiegał się o kredyt w kilku bankach, ale kredytu nie dostał.

Wnioski o ten sam rodzaj kredyt, które zostały złożone do 14 dni są traktowane jako jedno zapytanie kredytowe. Można zatem śmiało porównywać oferty kredytowe bez obawy, że obniżymy swoją ocenę punktową.

Warto zaznaczyć jedno, że to nie BIK, a bank lub firma pożyczkowa decyduje o tym czy przyzna nam kredyt lub pożyczkę.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok