Jak wygląda konsolidacja kredytów

Jak wygląda konsolidacja kredytów i jakie są jej rodzaje i warunki? Konsolidacja kredytowa to „połączenie” dwóch lub większej liczby zobowiązań w jeden nowy kredyt. Jaki jest GŁÓWNY cel takiej operacji? Przede wszystkim obniżenie wysokości nowej raty kredytowej w stosunku do sumy rat konsolidowanych kredytów.

jak wygląda konsolidacja kredytów

W przypadku konsolidacji kredytów bardzo często pojawia się pytanie, czy konsolidacja kredytów jest opłacalna? Jeżeli rozszerzymy pytanie do wszystkich kredytów konsumenckich i zdamy to samo pytanie, to odpowiedź będzie negatywna. Ale co wyróżnia właśnie ten szczególny rodzaj kredytu, że kredytobiorcy decydują na konsolidację kredytów?

Jak można krótko zdefiniować kredyt konsolidacyjny? Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt celowy, który przeznaczony może być  wyłącznie na spłatę innych zobowiązań. Te „inne” zobowiązania, to kredyty i pożyczki, które zostały zaciągnięte w różnych bankach, wysokościach i terminach spłaty.

Konsolidacja kredytów ma kilka zasadniczych celów, z których najważniejszym jest to, że pomaga poprawić płynność finansową domowego budżetu, a tym samym uniknąć ryzyka nieterminowej spłaty kredytów i pożyczek. W efekcie, po przeprowadzonej konsolidacji, kredytobiorca ma tylko jeden kredyt. Nowa miesięczna rata jest najczęściej znacznie niższa – niekiedy nawet i o 30% – od sumy kilku pojedynczych należności. Przede wszystkim dlatego, że został odpowiednio wydłużony czas spłaty. Wszystkie inny pozytywne aspekty, w zasadzie są pochodną przeprowadzonej konsolidacji kredytów:

 • zredukowanie liczby spłacanych zobowiązań,
 • jeden termin płatności, który może być ustalony np. 2-3 dni po otrzymaniu wynagrodzenia,
 • poprawa bilansu w domowym budżecie bez konieczności zwiększania dochodów lub ograniczenia innych wydatków,
 • zwiększenie zdolności kredytowej,
 • możliwość uzyskania dodatkowej gotówki w ramach kredytu konsolidacyjnego lub większej pożyczki/kredytu niż przed przeprowadzoną konsolidacją.

Konsolidacja a kredyt hipoteczny, czyli rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Czy można również skonsolidować kredyt hipoteczny (mieszkaniowy)? Można. Zwróćmy uwagę, że zakres konsolidacji obejmuje kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • ratalne,
 • hipoteczne,
 • samochodowe oraz
 • zadłużenia na kartach kredytowych i rachunkach ROR.

Ze względu na rodzaj zabezpieczenia kredytów konsolidacyjnych wyróżniamy dwa rodzaje:

 • gotówkowe – najbardziej popularne i ogólnie dostępne. Generalnie nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie kredytu, a wysokość kredytu nie przekracza 200 tys. zł, a okres spłaty 10 lat.
 • hipoteczne – kredyt zabezpieczony jest hipoteką na nieruchomości. W tym przypadku wysokość konsolidacji jest ograniczona do wysokości wycenionej nieruchomości – najczęściej nie więcej niż 60-70% jej wartości – a okres spłaty może wynieść nawet i 30 lat.

1. Konsolidacja kredytu z zabezpieczeniem na hipotece jest możliwa w wówczas, kiedy potencjalny kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości, a hipoteka nie jest obciążona żadnymi wpisami.

2. Istnieje również możliwość zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości, której właścicielem jest inna osoba.

3. Kredyt konsolidacyjny można być również zabezpieczony na hipotece nieruchomości, której zakup został sfinansowany z kredytu hipotecznego i nadal jest spłacany. Jeżeli LTV (wkład własny + spłacony kapitał + konsolidowane zobowiązania) nie przekracza dopuszczalnego przez bank poziomu, to nie powinno być problemów z przeprowadzeniem konsolidacji.

Największą zaletą konsolidacji hipotecznej jest zdecydowanie niższe oprocentowanie w porównaniu do konsolidacji gotówkowej oraz możliwość wydłużenia czasu spłaty. Natomiast konsolidacja gotówkowa jest szybsza, mniej sformalizowana i szybsza do przeprowadzenia.

Konsolidacja kredytów gotówkowych

Konsolidacja kredytów gotówkowych jest powszechniejsza, ponieważ to właśnie kredyty i pożyczki gotówkowe są najbardziej popularnymi produktami kredytowymi (również chętnie są składane wnioski o karty kredytowe i limity w rachunkach ROR).

Warunki uzyskania kredytu konsolidacyjnego gotówkowego są bardzo podobne do tych, które są wymagane w przypadku kredytów gotówkowych. Bank zbada zarówno zdolność kredytową, jak i wiarygodność kredytową. Zostanie przeprowadzona normalna analiza oceny kredytowej, taka jaka ma miejsce w przypadku innych kredytów. Różnica pomiędzy wnioskiem o kredyt konsolidacyjny, a kredyt gotówkowy sprowadza się właściwie do jednej: w tym pierwszym przypadku należy dodatkowo podać kredyty i pożyczki, które chcesz skonsolidować.

Każdorazowo składając wniosek kredytowy, powinniśmy wziąć pod uwagę, że finansowanie w bankach mogą otrzymać tylko te osoby, które mają pozytywną historią kredytową w BIK. Opóźnienie w płatności rat (najczęściej przekraczające 30 dni) obecnie i w przeszłości, może skutecznie przeszkodzić w przeprowadzeniu konsolidacji.

A jak jest z tą „mityczną” opłacalnością kredytów konsolidacyjnych?

Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna?

Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia na tak zadane pytanie patrzymy.

Jeżeli wyznacznikiem jest poprawienie płynności finansowej, to oczywiście zmniejszenie raty i poprawa sytuacji domowego budżetu jest opłacalne.

Natomiast jeżeli spojrzysz na konsolidację kredytów przez pryzmat ekonomiczny, to niestety, następuje wzrost wysokości zadłużenia w stosunku do tego, jakie miało miejsce przed konsolidacją.

Należy bowiem pamiętać, że jest to nowy kredyt i zostaną naliczone nowe koszty, z których najbardziej popularne są odsetki i prowizja, ale często – zwłaszcza w przypadku dużych konsolidacji – może być wybrane również ubezpieczenie. To wszystko oznacza, że poza pożyczonym kapitałem musisz również oddać naliczone koszty.

A rata kredytowa? Rata kredytowa jest niższa od sumy rat poprzednio spłacanych, dzięki wydłużeniu czasu kredytowania. Każdy dodatkowy miesiąc spłaty oznacza mniejszą ratę, ale z drugiej strony wzrasta całkowity koszt odsetek i tym samym rośnie cena kredytu.

Jak wygląda konsolidacja kredytów na przykładzie

Warunki na jakich zostanie przeprowadzona konsolidacja zależy oczywiście od banku i zaproponowanej oferty. A oferta kredytowa jest zawsze indywidualna, uzależniona od oceny kredytowej. Dlatego możemy posługiwać się wyłącznie pewnymi założeniami, które pozwalają jedynie oszacować wyniki.

Przyjmijmy, że spłacasz obecnie kredyty i pożyczki na kwotę 60 tys. zł:

 • pożyczka gotówkowa 35 tys. zł – do spłaty pozostało 28 rat po 610 zł (spłaconych zostało 45),
 • kredyt ratalny 15 tys. zł – do spłaty pozostało 20 rat po 370 zł (spłaconych zostało 28),
 • pożyczka samochodowa 10 tys. zł – do spłaty pozostało 36 rat po 260 zł (spłaconych zostało 8).

Wysokość rat wynosi 1240 zł. Bank udziela kredytu konsolidacyjnego na 6 lat. Po przeprowadzonej konsolidacji nowa rata kredytowa wyniesie 1028 zł, czyli miesięczne obciążenia zostaną zmniejszone o ponad 200 zł. Pamiętając, że jest to nowy kredyt, a dłuższy okres kredytowania powoduje wzrost kosztów kredytowania, okazuje się, że:

 • całkowita wartość kredytu wyniesie 74 016 zł,
 • koszt kredytu 14 016 zł.

To wszytko oznacza, że Twoje całkowite zadłużenie wzrośnie z 60 tys. zł (przed konsolidacją) do 74 016 zł (po konsolidacji).

Konsolidacja kredytów na zakończenie

Podsumowując, kredyt konsolidacyjny to niewątpliwie wiele korzyści, zaczynając od zmniejszenia kwoty miesięcznej raty, a kończąc na możliwości uzyskania dodatkowej gotówki w ramach kredytu.

Jeżeli zasadniczym czynnikiem konsolidacji kredytów jest poprawa płynności finansowej, to warto jest maksymalnie ograniczyć cenę kredytu, poprzedzający wybór banku. Powinniśmy zatem pamiętać o:

 • porównaniu ofert kredytowych z uwzględnieniem całkowitego kosztu kredytu oraz RRSO,
 • szukaniu ofert promocyjnych, np. pożyczka konsolidacyjna w Banku Pekao bez prowizji (promocja do końca czerwca 2021 r.)
 • jeżeli nie jest konieczne, nie korzystać z dodatkowej gotówki (może być ona przeznaczona na spłatę pożyczek niebankowych),
 • wybrać odpowiedni czas spłaty kredytu – nie powinien być zbyt długi (koszty kredytowe) oraz zbyt krótki (ryzyko, że niespodziewany wzrost wydatków spowoduje ponowne kłopoty finansowe).
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok