Jak wygląda konsolidacja kredytów?

2023-05-19 – ostatnia aktualizacja

Jeżeli zastanawiasz się nad skonsolidowaniem kredytów, to pewnie chcesz wiedzieć jak wygląda konsolidacja kredytów i jaki jest GŁÓWNY cel takiej operacji? Przede wszystkim obniżenie wysokości nowej raty kredytowej w stosunku do sumy rat konsolidowanych kredytów.

jak wygląda konsolidacja kredytów

W kontekście konsolidację kredytów pojawia się dość często pytanie, czy konsolidacja kredytów jest opłacalna? Ale podobne pytanie można sformułować w stosunku do wszystkich kredytów konsumpcyjnych. I jaka będzie odpowiedź? Negatywna.

Co w takim razie wyróżnia ten szczególny rodzaj kredytu i jak wygląda konsolidacja kredytów?

Definicja kredytu konsolidacyjnego

Jak można krótko zdefiniować kredyt konsolidacyjny? Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt celowy, który przeznaczany jest tylko w jednym celu, aby spłacić z tak uzyskanych środków, inne zobowiązania. Te „inne„, to kredyty i pożyczki, które zostały zaciągnięte w różnych bankach, wysokościach i terminach spłaty.

Nie można skonsolidować wszystkich długów. Szerzej na ten temat w osobnych artykule: Konsolidacja długów, to samo co konsolidacja kredytów?

Czy warto zrobić konsolidację?

Konsolidacja kredytów ma kilka zasadniczych celów, z których najważniejszy jest taki, że pomaga poprawić płynność finansową domowego budżetu. W efekcie przeprowadzonej konsolidacji, kredytobiorca ma tylko jeden kredyt. Nowa miesięczna rata jest najczęściej znacznie niższa – niekiedy nawet i o 30% – od sumy kilku pojedynczych należności (jak wygląda konsolidacja kredytów w krótkim przykładzie, znajduje się poniżej). Głównie dlatego, że został odpowiednio wydłużony czas spłaty. Wszystkie inny pozytywne aspekty, w zasadzie są pochodną przeprowadzonej konsolidacji:

 • zredukowanie liczby spłacanych zobowiązań,
 • jeden termin płatności, który może być ustalony np. 2-3 dni po otrzymaniu wynagrodzenia,
 • poprawa bilansu w domowym budżecie bez konieczności zwiększania dochodów lub ograniczenia innych wydatków,
 • zwiększenie zdolności kredytowej,
 • możliwość uzyskania dodatkowej gotówki w ramach kredytu konsolidacyjnego lub większej pożyczki/kredytu niż przed przeprowadzoną konsolidacją.

2 rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Czy można również skonsolidować kredyt hipoteczny (mieszkaniowy)? Można. Zwróćmy uwagę, że zakres konsolidacji obejmuje kredyty i pożyczki:

 • gotówkowe,
 • ratalne,
 • hipoteczne,
 • samochodowe oraz
 • zadłużenia na kartach kredytowych i rachunkach ROR.

Są 2 rodzaje kredytów konsolidacyjnych. Ten podział wynika z rodzaju zabezpieczenia spłaty:

 • gotówkowe – najbardziej popularne i ogólnie dostępne. Generalnie nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie kredytu (ale może być konieczne wykupienie ubezpieczenia). Maksymalna wysokość kredytu to ok. 250 tys. zł. Okres spłaty 10 lat.
 • hipoteczne – kredyt zabezpieczony jest hipoteką na nieruchomości. W tym przypadku wysokość konsolidacji jest ograniczona do wysokości wycenionej nieruchomości – z reguły nie więcej niż 60-70% jej wartości. Okres spłaty może wynieść nawet i 30 lat.

Konsolidacja z zabezpieczeniem na hipotece

1. Konsolidacja kredytu z zabezpieczeniem na hipotece jest możliwa w wówczas, kiedy właścicielem nieruchomości jest kredytobiorca, a hipoteka nie jest obciążona żadnymi wpisami.

2. Istnieje również możliwość zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości, której właścicielem jest inna osoba.

3. Kredyt konsolidacyjny można być również zabezpieczony na hipotece nieruchomości, której zakup został sfinansowany z kredytu hipotecznego i nadal jest spłacany. Jeżeli LTV (wkład własny + spłacony kapitał + konsolidowane zobowiązania) nie przekracza dopuszczalnego przez bank poziomu, to nie powinno być problemów z przeprowadzeniem konsolidacji.

Największą zaletą konsolidacji hipotecznej jest niższe oprocentowanie w porównaniu do konsolidacji gotówkowej oraz możliwość wydłużenia czasu spłaty. Natomiast konsolidacja gotówkowa jest mniej sformalizowana i szybsza do przeprowadzenia.

Konsolidacja kredytów gotówkowych

Najlepszy kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, to właśnie kredyt konsolidacyjny gotówkowy. Konsolidacja kredytów gotówkowych jest powszechniejsza, ponieważ to przede wszystkim kredyty i pożyczki gotówkowe oraz limity kart kredytowych i rachunków ROR są najczęściej konsolidowane.

Warunki uzyskania kredytu konsolidacyjnego gotówkowego są bardzo podobne do tych, które są wymagane w przypadku kredytów gotówkowych. Bank zbada zarówno zdolność i wiarygodność kredytową. Zostanie przeprowadzona standardowa analiza oceny kredytowej, taka sama, jaka ma miejsce w przypadku pozostałych kredytów.

Każdorazowo składając wniosek kredytowy, powinniśmy wziąć pod uwagę, że finansowanie w bankach mogą otrzymać tylko te osoby, które mają pozytywną historią kredytową w BIK. Opóźnienie w płatności rat (najczęściej przekraczające 30 dni) obecnie i w przeszłości, może skutecznie przeszkodzić w uzyskaniu kredytu.

Różnica we wniosku o kredyt konsolidacyjny i gotówkowy sprowadza się właściwie do jednej: w tym pierwszym przypadku należy dodatkowo podać kredyty i pożyczki, które mają zostać spłacone.

Czy konsolidacja kredytów jest opłacalna?

Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia na tak zadane pytanie spojrzymy.

Jeżeli wyznacznikiem jest poprawienie płynności finansowej, to oczywiście zmniejszenie raty i poprawa sytuacji domowego budżetu jest opłacalne.

Natomiast jeżeli przyjrzymy się kosztom kredytowym, to niestety, najczęściej wystąpi wzrost wysokości zadłużenia w stosunku do tego, jakie miało miejsce przed konsolidacją.

Należy uwzględnić fakt, że jest to nowy kredyt i zostaną naliczone nowe koszty, z których najczęstsze to odsetki i prowizja, ale – zwłaszcza w przypadku dużych konsolidacji – może być konieczne ubezpieczenie kredytu.

Całkowita kwota do spłaty składa się z pożyczonego kapitału oraz całkowitych kosztów.

A rata kredytowa? Jest niższa od sumy rat poprzednio spłacanych, dzięki wydłużeniu czasu kredytowania. Każdy dodatkowy miesiąc spłaty oznacza mniejszą ratę, ale z drugiej strony wzrasta całkowity koszt odsetek i tym samym rośnie cena zobowiązania.

Jak wygląda konsolidacja kredytów na przykładzie

Warunki na jakich zostanie przeprowadzona konsolidacja zależy oczywiście od banku i zaproponowanej oferty. A ona jest zawsze indywidualna, uzależniona od oceny kredytowej. Dlatego możemy posługiwać się wyłącznie pewnymi założeniami, które pozwalają jedynie oszacować wyniki.

Jak wygląda konsolidacja kredytów w praktyce? Przyjmijmy, że spłacasz obecnie następujące zobowiązania:

 • pożyczka gotówkowa 35 tys. zł – do spłaty pozostało 28 rat po 807,74 zł (spłaconych zostało 30),
 • kredyt ratalny 15 tys. zł – do spłaty pozostało 20 rat po 396,04 zł (spłaconych zostało 28),
 • pożyczka samochodowa 10 tys. zł – do spłaty pozostało 12 rat po 348,51 zł (spłaconych zostało 21).

Miesięczna łączna wysokość rat wynosi 1552,29 zł przy zadłużeniu całkowitym 34 719,64 zł.

Bank udziela kredytu konsolidacyjnego na 34 719,64 zł na 6 lat. Oprocentowanie nominalne 12,24% w skali roku. Odsetki są jedynym kosztem kredytowym.

Po przeprowadzonej konsolidacji nowa rata równa wyniesie 889,91 zł, czyli miesięczne obciążenia zostaną zmniejszone o ponad 600 zł.

Biorąc pod uwagę, dłuższy okres kredytowania powoduje wzrost kosztów odsetkowych, to całkowita kwota do zwrotu zwiększy się do 44 495,46 zł (o koszt odsetkowy 9 775,82 zł).

konsolidacja kredytów przed i po konsolidacji

Jak wygląda konsolidacja kredytów? Zadłużenie przed i po konsolidacji. Źródło: kredytyporownywarka.pl

PODSUMOWANIE

Jak wygląda konsolidacja kredytów czy jak może wyglądać, to już wiemy. Możliwe jest uzyskanie kilku wymiernych korzyści, zaczynając od zmniejszenia kwoty miesięcznej raty, a kończąc na uzyskaniu dodatkowej gotówki w ramach kredytu.

Jeżeli zasadniczym czynnikiem konsolidacji kredytów jest poprawa płynności finansowej, to należy maksymalnie ograniczyć cenę kredytu. Powinniśmy zatem pamiętać o:

 • porównaniu ofert kredytowych z uwzględnieniem całkowitego kosztu kredytu oraz RRSO,
 • szukaniu ofert promocyjnych,
 • jeżeli nie jest konieczne nie korzystać z dodatkowej gotówki (ale może być ona przeznaczona na spłatę pożyczek niebankowych),
 • wybrać odpowiedni czas spłaty kredytu – nie powinien być zbyt długi (koszty kredytowe) oraz zbyt krótki (ryzyko, że niespodziewany wzrost wydatków spowoduje ponowne kłopoty finansowe).
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok