Koniec z wieloma ratami! Kredyt konsolidacyjny przez internet – skonsoliduj swoje zobowiązania!

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-30 – ostatnia aktualizacja

Kredyt konsolidacyjny przez internet:
1. Cała procedura konsolidacji przebiega online, najczęściej w modelu hybrydowym, bez konieczności wizyty w banku.
2. Kredyt konsolidacyjny online jest dostępny w Alior Banku do wysokości 200 tysięcy do 10 lat.
3. Przez internet nie można skonsolidować kredytów hipotecznych, ale można uzyskać dodatkowe środki finansowe.
4. Z propozycjami banków oraz z kredytami i pożyczkami konsolidacyjnymi zapoznasz się tutaj: konsolidacja – lista banków.
Kredyt konsolidacyjny przez internet
Kredyt konsolidacyjny przez internet. Źródło: kredytyporownywarka.pl
Kredyt konsolidacyjny przez internet to skuteczne rozwiązanie dla osób, które mają kilka zobowiązań kredytowych, ponieważ pozwala połączyć je wszystkie w nowy kredyt. Dzięki konsolidacji kredytów przez internet możesz uporządkować swoje finanse, poprawić płynność finansową i obniżyć wysokość nowej raty. I to bez wychodzenia z domu!


Konsolidacja kredytów online to proces całkowicie zdalny, ale najczęściej przy udziale telefonicznym konsultanta z banku. Wniosek kredytowy możesz złożyć przez internet, a środki zostaną przekazane bezpośrednio na spłatę Twoich zobowiązań. Jest kilka banków oferuje kredyt konsolidacyjny online, np. Alior Bank, gdzie możesz złożyć wniosek w zaledwie kilka minut.

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych online to szansa na odzyskanie kontroli nad domowym budżetem. Dzięki niższej racie miesięcznej łatwiej jest spłacać zobowiązania, a ryzyko wystąpienia opóźnień w płatności nowej raty zostanie zredukowane, ponieważ rata może być znacząco niższa w porównaniu do sumy rat poprzednio płaconych.

Jeśli masz problemy ze spłatą kilku rat, warto rozważyć kredyt konsolidacyjny on line. Dzięki niemu, poprawiając zdolność kredytową, możesz wnioskować w ramach konsolidacji o dodatkową gotówkę na dowolny cel, na przykład zamknięcie pożyczek niebankowych.


Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Co to jest kredyt konsolidacyjny i konsolidacja?

Kredyt konsolidacyjny nie jest skomplikowanym produktem kredytowym i przypomina w swojej konstrukcji kredyty gotówkowe (lub hipoteczne – z pewnymi ograniczeniami).

Jest on kredytem celowym, przeznaczanym na spłatę (zamknięcie) wybranych zobowiązań kredytowych spłacanych aktualnie w różnych bankach. Środków z kredytu najczęściej nie otrzymamy na konto, bowiem to bank samodzielnie przelewa odpowiednie kwoty na rachunki wierzycieli.

Ale jest i możliwość otrzymania pieniędzy na rachunek i samodzielnej spłaty kredytów, np. z pożyczką konsolidacyjną (bankową).

Potocznie mówi się, że konsolidacja kredytów jest łączeniem różnych kredytów (pożyczek) bankowych w jeden nowy. W praktyce nie ma jednak mowy o łączeniu (czy zamianie) kredytów, bo jak zostało napisane powyżej, następuje spłata wybranych zobowiązań bankowych z nowego kredytu.


Jakie są korzyści z konsolidacji kredytów?

Można wyróżnić 4 zasadnicze przesłanki, dla których jest robiona konsolidacja i brany jest kredyt konsolidacyjny.

 1. Nr 1. Istotnym aspektem konsolidacji, ale nie zawsze najważniejszym, jest to, że banki pozwalają włączyć do konsolidacji wiele różnych umów kredytowych i zredukować ich liczbę do akceptowalnego minimum.
 2. Nr 2. Konsolidując zobowiązania możesz również zmniejszyć wysokość nowej raty – poprzez wydłużenie czasu kredytowania – i tym samym poprawić sytuację domowego budżetu zwiększając płynność finansową oraz zdolność kredytową.
 3. Nr 3. Dodatkowa gotówka możliwa do uzyskania dzięki zwiększeniu zdolności kredytowej.
 4. Nr 4. Potencjalne oszczędności na spłacie zobowiązań. Podstawowym warunkiem jest, aby nowy kredyt był korzystniejszy cenowo od konsolidowanych kredytów. Warunek numer dwa: odpowiednio dobry czas spłaty, co może spowodować, że nowa rat będzie wyższa.

Jakie kredyty można spłacić w konsolidacji online?

Gama zobowiązań, które podlegają połączeniu jest teoretycznie nieograniczona. Oznacza to, że można w ramach kredytu konsolidacyjnego spłacić wszystkie kredyty i pożyczki bankowe. W praktyce zakres konsolidacji ustala konkretny bank.

Najczęściej konsolidacji podlegają:

 • kredyty i pożyczki gotówkowe,
 • kredyty ratalne,
 • kredyty samochodowe,
 • zadłużenie w kartach kredytowych i limitach ROR.
W zdecydowanej większości banki nie zgadzają się skonsolidować pożyczek pozabankowych, a w przypadku kredytu konsolidacyjnego przez internet nie można skonsolidować kredytów i pożyczek hipotecznych.

Nie ma oczywiście obowiązku połączenia wszystkich zobowiązań, a decyzja zależy wyłącznie od kredytobiorcy. Może on wskazać te zobowiązania, które maja zostać spłacone z nowego kredytu, a pozostała regulować tak jak do tej pory.


Różnice między tradycyjnym a online kredytem konsolidacyjnym

Kredyt konsolidacyjny można zaciągnąć na dwa sposoby – tradycyjny i online. Podstawowe różnice i podobieństwa:

 1. Sposób aplikowania. W przypadku tradycyjnego kredytu musisz udać się do oddziału banku, wypełnić wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty osobiście. Natomiast konsolidacja kredytów online odbywa się zdalnie – wszystkie formalności można załatwić przez internet, bez wychodzenia z domu.
 2. Kwota kredytowania. Dla konsolidacji przez internet jest zazwyczaj niższa.
 3. Czas spłaty kredytu. Dla kredytów konsolidacyjnych gotówkowych jest to maksymalnie 120 miesięcy.
 4. Konsolidowane produkty. Z konsolidacji internetowej wyłączone są produkty hipoteczne.
 5. Czas oczekiwania na decyzję kredytową jest podobny. Niezbędna jest weryfikacja dokumentów i złożonego wniosku. W obu przypadkach wstępną decyzję można otrzymać w ciągu kilkudziesięciu minut.
 6. Podpisanie umowy. Jeżeli kredyt jest udzielany 100% online, to umowa jest podpisywana drogą elektroniczną. Najczęściej jednak należy udać się do placówki bankowej i tam ją podpisać. Niekiedy jest dostępna opcja dostarczenia umowy do podpisania przez kuriera.

Reasumując, obie ścieżki prowadzą do tego samego celu – połączenie zobowiązań w jeden nowy. To czy zdecydujemy się na kredyt konsolidacyjny online czy tradycyjny, zależy od naszych preferencji i dostępnej oferty kredytowej w bankach.


Jak działa kredyt konsolidacyjny przez internet?

Proces kredytowy można opisać w kilku zdaniach. Po złożeniu wniosku i pozytywnym jego zaopiniowaniu, następuje podpisanie umowy. Bank z reguły nie wypłaca środków finansowych, a samodzielnie spłaca wyszczególnione zobowiązania w bankach.

Dokonuje zatem przelewu środków w odpowiedniej wysokości na wskazane rachunki, aby spłacić pożyczki gotówkowe, kredyty ratalne, samochodowe, itp.

Na konto kredytobiorcy przelewane są ewentualnie środki pieniężne z tzw. dodatkowej gotówki. Jest to pożyczka gotówkowa z przeznaczeniem na dowolny cel, wliczana do konsolidacji i zwiększająca wysokość kredytu konsolidacyjnego.

W przypadku pożyczek gotówkowych konsolidacyjnych jest możliwość otrzymania środków na konto i samodzielnego uregulowania zobowiązań. Bank z reguły na to daje kilka dni i czasami wymaga przedstawienie zaświadczenia o zamknięciu kredytów.

Spłata kredytu następuję zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Proces aplikacji o kredyt konsolidacyjny online

Aby uzyskać kredyt konsolidacyjny należy wypełnić i złożyć wniosek kredytowy. Można go pobrać w banku, który przeprowadzi konsolidację lub jeżeli został wybrany kredyt konsolidacyjny internetowy, należy wypełnić go przez online.

W obu przypadkach możesz liczyć na pomoc pracownika banku przy jego wypełnieniu.

Do wniosku należy również dołączyć wymagane dokumenty oraz zamieścić informacje o produktach kredytowych, które mają zostać spłacone.


Jakie dokumenty potrzebne do konsolidacji?

Aby ubiegać się o kredyt konsolidacyjny, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • Dowód tożsamości ze zdjęciem.
 • Zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów, uwzględniające wszystkie źródła dochodów wymienione we wniosku. Inne źródła dochodów nie są akceptowane.
 • Umowy kredytowe i pożyczkowe, które zamierzamy skonsolidować.

W przypadku osób pracujących na etacie, konieczne jest przygotowanie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodów. Jeśli wnioskodawca nie pracuje na etacie, to wówczas będzie odpowiedni dokument do danej sytuacji. Na przykład dla emerytów i rencistów jest to ostatni odcinek świadczenia, może to być również wyciąg z konta za ostatnie 3-6 miesięcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć dodatkowo:

 • Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub odpis z KRS.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.
 • Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o braku zaległości ze składkami.
O wszystkich niezbędnych dokumentach wymaganych przy kredycie konsolidacyjnym zostaniesz poinformowany przez bank. Dodatkowe informacje w temacie: Jakie dokumenty potrzebne do kredytu konsolidacyjnego?

Jak spłacany jest kredyt konsolidacyjny interentowy?

Kredyt konsolidacyjny jest spłacany, jak każdy inny kredyt – niezależenie czy został przyznany online czy tradycyjnie – w ratach kapitałowo-odsetkowych. Co miesiąc, w wyznaczonym terminie i wysokości, wynikające z przyjętego harmonogramu, powinna być dokonana płatność.

Kredyt może być spłacany w ratach równych lub malejących.

 1. Rata równa kredytu konsolidacyjnego jest to rata, która jest stała przez cały okres kredytowania. Oznacza to, że wysokość raty jest taka sam w każdym miesiącu.
 2. Rata malejąca zmniejsza się wraz ze spłatą zadłużenia. Oznacza to, że wysokość raty jest najwyższa w w pierwszym miesiącu spłaty, a następnie z każdym kolejnym jest coraz mniejsza.

Raty równe są bardziej popularne niż raty malejące, ponieważ są bardziej przewidywalne i łatwiej jest zarządzać domowym budżetem. Jednak raty malejące są bardziej opłacalne, ponieważ pozwalają zaoszczędzić na odsetkach.

Tabela, która przedstawia różnice między ratami równymi a malejącymi:

CechaRata równaRata malejąca
Wysokość ratyStałeZmieniająca się
Koszty odsetkoweWyższeNiższe
Spłata zadłużeniaWolniejszaSzybsza
Zdolność kredytowaLepszaGorsza
OpłacalnośćMniejszaWiększa

Wybór rodzaju raty kredytu zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jeśli zależy Ci na przewidywalności i łatwości zarządzania budżetem, to lepszym rozwiązaniem będzie rata równa. Jeśli natomiast zależy Ci na niższych kosztach kredytu, to lepszym rozwiązaniem będzie rata malejąca.


Zalety kredytów konsolidacyjnych online

Zalety kredytu konsolidacyjnego online można sprowadzić do kilku podstawowych i są to w zasadzie takie same plusy, jak dla kredytów konsolidacyjnych standardowych.

Atuty kredytu konsolidacyjnego przez internet można sprowadzić do kilku podstawowych.

Ogólne:

 1. Zmniejszenia liczby kredytów bankowych i uporządkowanie finansów osobistych. Po przeprowadzonej konsolidacji wszystkich kredytów, spłacane jest jedno zobowiązanie.
 2. Jeden termin płatności raty. Nie musimy pamiętania o różnych datach i wykonywać kilku przelewów.
 3. Obniżenie miesięcznej raty, biorąc pod uwagę miesięczną sumę rat konsolidowanych kredytów.
 4. Termin spłaty kredytu konsolidacyjnego, a konkretnie ratę, można ustalić na dzień po otrzymaniu wynagrodzenia na konto.
 5. Zobowiązania, które zostały zaciągnięte na szczególnie niekorzystnych warunkach, np. z wysokim oprocentowaniem stałym, mogą zostać spłacone na znacznie korzystniejszych warunkach. Przy odpowiednio ustalonych warunkach kredytowania, są możliwe do uzyskania zyski z przeprowadzonej konsolidacji.
 6. Zwiększenie zdolności kredytowej umożliwia pozyskania dodatkowej gotówki. Większa zdolność jest efektem zmniejszenia rat – wydłużenia czasu kredytowania. Przy kredycie konsolidacyjnym możliwe jest wnioskowanie również o ekstra gotówkę. Pieniądze kredytobiorca otrzymuje na konto i może z nich dowolnie korzystać.

Zalety kredytu konsolidacyjnego przez internet:

 1. Złożenie wniosku bez wychodzenia z domu. Na spokojnie i bez stresu można wypełnić wniosek kredytowy.
 2. Możliwość skorzystania z kalkulatora i oszacowanie raty – również z dodatkową gotówką.
 3. Brak zabezpieczeń hipotecznych. Może być wymagane wykupienie polisy ubezpieczeniowej.
 4. Składając wniosek online możliwa jest konsultacja z pracownikiem banku. Jeżeli jest to model hybrydowy, to pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej wypełni wniosek na podstawie przekazanych danych.

Jak szybko dostać kredyt konsolidacyjny przez internet?

Decyzja o udzieleniu kredytu konsolidacyjnego online jest podejmowana po rozpatrzeniu wniosku i analizie oceny ryzyka kredytowego.

Od momentu złożenia wniosku i dopełnienia formalności, do momentu wydania decyzji nie powinno upłynąć więcej niż 1-2 dni robocze. Szybkość weryfikacji jest uzależnione od liczby złożonych wniosków w banku w tym samym czasie, liczby konsolidowanych zobowiązań czy od wysokości kredytu konsolidacyjnego.

Należy pamiętać, że kredytobiorca nie ma bezpośredniego wpływu na długość procesu rozpatrywania wniosku, ale bank może rozpocząć całą procedurę dopiero wówczas, kiedy zostanie on poprawnie wypełniony z dołączonym kompletem wymaganych dokumentów.

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to kredyt konsolidacyjny można dostać nawet w tym samym dniu.


Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych online

Osoby zmagające się z problemem nadmiernego zadłużenia często szukają rozwiązania, które pomoże im odzyskać kontrolę nad finansami. W takich sytuacjach kredyt konsolidacyjny online może okazać się pewnym rozwiązaniem. Jest to specjalna oferta przeznaczona dla zadłużonych w bankach, pozwalająca połączyć wszystkie raty w jedną, niższą miesięczną opłatę.

Na rynku nie ma odrębnego produktu nazywanego „kredytem oddłużeniowym„. Konsolidacja kredytów to jedyna opcja umożliwiająca skuteczne rozwiązanie problemu zadłużenia. Dzięki niej można uregulować wszystkie należności, a następnie spłacać już tylko jeden zobowiązanie na korzystniejszych warunkach.

Jest oczywiście opcja restrukturyzacji zadłużenia, ale dotyczy to przeważnie jednego kredytu. Podobnie, jak w przypadku kredytów konsolidacyjnych, jedną z możliwości jest wydłużenie czasu spłaty.

Proces konsolidacji kredytów dla zadłużonych online przebiega w pełni zdalnie. Wnioskowanie odbywa się przez internet, bez konieczności wizyty w oddziale banku, a podpisanie umowy następuje najczęściej w placówce banku.

Instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby ułatwić zadłużonym wyjście z pętli zadłużenia, o ile są ku temu przesłanki, a potencjalny kredytobiorca ma odpowiednią zdolność kredytową i wiarygodność kredytową.


Ocena kredytowa w banku osoby zadłużonej

Ocena scoringowa w BIK jest jednym z elementów branych przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego. Tzw. zły BIK może utrudnić czy niekiedy wręcz uniemożliwić uzyskanie kredytu.

Kredyt konsolidacyjny uzyskają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią zdolność kredytową oraz wiarygodność kredytową.

Oba te elementy są zawsze badane przez bank w momencie składania wniosku kredytowego i nie ma znaczenia, że weryfikacja nastąpiła dwa tygodnie wcześniej, kiedy otrzymaliśmy limit w koncie.

Bank zgodnie z prawem1 musi ocenić jakie jest ryzyko udzielenia kredytu DZISIAJ i czy sytuacja finansowa kredytobiorcy pozwala spłacać kredyt konsolidacyjny zgodnie z przyjętymi założeniami.

Każdy z banków ostateczną ocenę kredytową przeprowadza na podstawie złożonego wniosku wraz z kompletem dołączonych dokumentów.


Co zrobić, jeżeli zdolność kredytowa jest za mała do konsolidacji kredytów?

Może okazać się, że nasza zdolność kredytowa jest zbyt mała, aby zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w określonej wysokości. Można wówczas rozważyć:

 1. Wydłużenie czasu kredytowania jeszcze bardziej, aby uzyskać jeszcze mniejszą ratę kredytową.
 2. Wyłączyć z konsolidacji jedno ze zobowiązań i spłacić je wcześniej, np. zamykając limit w koncie czy na karcie kredytowej i rezygnując z produktu.
 3. Zapytać o kredyt konsolidacyjny w innym banku.
 4. Przeprowadzić restrukturyzację jednego kredytu, np. poprzez wydłużenie czasu spłaty i zmniejszenie raty. Jeżeli kłopoty są krótkoterminowe, to można zapytać o wakacje kredytowe.
 5. Przenieść do innego banku jeden kredyt i wydłużyć czas spłaty.
 6. Poszukać współkredytobiorcy.
 7. Zaproponować zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt konsolidacyjny online

Przeglądając warunki konkretnej propozycji zwracać należy uwagę na kilka podstawowych elementów. Powinny być one przedstawione w jasny i przystępny sposób.

Co jest ważne? Przede wszystkim to, aby były to propozycje z bieżącego miesiąca.

Na przykład zamiana wysokości stóp procentowych na początku miesiące zwiększa ryzyko, że na jego koniec oferty będą już całkowicie inne.

Zanim zdecydujesz się na konsolidację i wybór banku, sprawdź m.in.:

 1. Wysokość oprocentowania kredytu oraz pozostałe opłaty dodatkowe (prowizje, ubezpieczenie, itp.).
 2. Czy ponosisz koszty przedterminowej spłaty konsolidowanych kredytów i pożyczek? Z pewnością odpowiednie zapisy znajdziesz w umowach kredytowych.
 3. Jaka będzie wysokość miesięcznej raty po konsolidacji i czy będzie ona mniejsza od sumy rat konsolidowanych zobowiązań?
 4. Jakie kredyty i pożyczki bank pozwala skonsolidować? Nie każdy konsoliduje wszystkie zobowiązania.
 5. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z konsolidacji?
 6. Czy jest możliwość otrzymania dodatkowej gotówki z kredytem konsolidacyjnym, jeżeli będzie potrzebna?
 7. Jaki będzie koszt całkowity kredytu?

Oprocentowanie kredytów konsolidacyjnych online

Jednym z podstawowych elementów kosztowych wpływających na cenę kredytu konsolidacyjnego jest oprocentowanie nominalne. Stawka określa, ile będziesz musiał zapłacić odsetek od pożyczonej kwoty. Im niższe oprocentowanie, tym mniejsze podstawa do ich wyliczania.

Odsetki, ze względu na wysokość kredytu i czas spłaty, stanowię z reguły największą część kosztów kredytu.

Jak obecnie wygląda zestawienie kredytów konsolidacyjnych pod względem oprocentowania nominalnego? Na podstawie propozycji kredytowych.

 • Bank Pekao S.A.: zmienne 10,45%.
 • BNP Paribas: stałe 10,99%.
 • PKO BP: zmienne 13,99%.
 • Santander Bank: do 15,99% w skali roku. Dla umowy zawieranej do 24 miesięcy – oprocentowanie stałe, powyżej zmienne. Wysokość oprocentowania ustalane są indywidualnie na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego online dla Alior Banku, to oprocentowanie stałe 11,90%.

Oprocentowania nominalne z przykładów reprezentatywnych. Przeczytaj dodatkowo: Co to jest i ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu?

Opłaty dodatkowe kredytów konsolidacyjnych online

Warto jednak pamiętać, że oprócz oprocentowania, na ostateczny koszt konsolidacji składają się również inne opłaty. Banki pobierać mogą prowizję, która jest związana z uruchomieniem kredytu. Jej wysokość jest stała lub ustalana procentowo od kwoty pożyczki.

Dodatkowym kosztem może być ubezpieczenie kredytu, które wprawdzie najczęściej nie jest obowiązkowe, ale często banki zachęcają do jego wykupienia. Chroni ono przed konsekwencjami nieprzewidzianych sytuacji życiowych utrudniających spłatę rat.

Zamykając stare zobowiązania, banki mogą również naliczyć opłatę za ich wcześniejszą spłatę. Nie jest to element bezpośrednio związany z kredytem konsolidacyjnym, ale wpływa na ogólny koszt konsolidacji.


Ile kosztuje kredyt konsolidacyjny?

Cena, czyli koszt kredytu konsolidacyjnego jest uwarunkowany kilkoma czynnikami. Ostateczny koszt kredytu zależy od:

 • oprocentowania nominalnego kredytu (odsetki) i kosztów dodatkowych,
 • okresu spłaty kredytu konsolidacyjnego – im jest dłuższy, tym większe odsetki,
 • rodzaju rat kredytowych – stałe bądź malejące (mniejsze odsetki, ale większe początkowe raty).

Dodatkowo, decyzja o skorzystaniu z dodatkowych produktów bankowych, takich jak ubezpieczenia, może wpłynąć na zaproponowane warunki kredytu, np. brak prowizji czy mniejsze oprocentowanie.

Na przykład koszt całkowity kredytu konsolidacyjnego na 55 tysięcy z oprocentowaniem nominalnym 10,99% na 6 lat, bez prowizji, ubezpieczenia i innych kosztów, z ratą równą (1 046,59 zł) wyniesie 20 354,67 zł.

Oferta kredytów konsolidacyjnych online

Z propozycjami kredytów i pożyczek konsolidacyjnych zapoznasz się w kilku bankach komercyjnych:

 • Bank Pekao,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Alior Bank,
 • PKO BP,
 • Santander Bank Polska.


Lista może być dłuższa lub krótsza, ponieważ propozycji jest naprawdę dużo. Oczywiście nie każdy taka oferta bankowa jest warta uwagi. Dlaczego?

Jest kilka elementów, które decydują o tym, czy zainteresować się daną propozycją.

 • jakie zobowiązania można skonsolidować,
 • jaka jest maksymalna kwota kredytu,
 • jaki jest maksymalny czas spłaty,
 • czy można otrzymać dodatkową gotówkę.

Najważniejszy czynnikiem jest jednak cena kredytu, czyli całkowity koszt kredytowania.


Kredyt konsolidacyjny online w Alior Bank

Kredyt konsolidacyjny przez internet, czyli konsolidacja bez wychodzenia z domu, to propozycja w Alior Banku. Jest to model hybrydowy – aplikowanie odbywa się częściowo przez internet i przez telefon, w rozmowie z konsultantem.

Oferta kredytu konsolidacyjnego w Alior Banku przez internet umożliwia połączenie różnych kredytów w jedną ratę, przy okresie spłaty do 10 lat, a kwota kredytu może sięgać nawet 200 tysięcy złotych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi 12,57%. Warto zauważyć, że dla nowych klientów istnieje możliwość skorzystania z oferty bez prowizji i z dodatkową gotówką.

 • Obowiązkowe ubezpieczenie od kwoty 100 tys. Zł brutto.
 • Formalności załatwiane są zdalnie: przez telefon i e-mail.
 • Szybki i wygodny proces aplikacji.
Więcej informacji i kompleksowa analiza kredytu: Konsolidacja kredytu Alior Bank.

Rekomendacje dla osób rozważających konsolidację kredytów

Pytanie dotyczące tego czy warto powinno być rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem konkretnej sytuacji w jakiej znajduje się kredytobiorca.

Takiego pytania nie można analizować w oderwaniu od stanu domowego budżety, aktualnej sytuacji finansowej i perspektyw na kolejne miesiące.

Są przesłanki, kiedy warto przemyśleć kredyt konsolidacyjny przez internet, a są również i takie, które konsolidację kredytów wręcz wymuszają.

Mniejsza miesięczna rata daje zdecydowanie większy komfort i poczucie bezpieczeństwa w dłuższym czasie, ponieważ mamy kontrolę nad osobistymi finansami. Pod warunkiem jednak, że nie zaczniemy się ponownie zadłużać.

Kredyt konsolidacyjny daje szerokie możliwości:

 • połączenie zadłużenia różnego typu: kredyty i pożyczki gotówkowe, samochodowe, a kończąc na kredytach odnawialnych,
 • zmniejszenie raty i uzyskanie ekstra gotówki,
 • zmniejszenie kosztów obsługi zadłużanie.

Kiedy pomyśleć o konsolidacji?

Konsolidacja kredytu i kredyt konsolidacyjny sprawdzają się w momencie, kiedy zamierzamy ograniczyć ryzyko wystąpienia opóźnień w spłacie zobowiązań. Przyczyny opóźnień mogą być różne, ale skutki są takie same:

 • większy chaos i pogorszenia kondycji domowego budżetu,
 • pogorszenie się wiarygodności kredytowej w BIK i brak możliwość uzyskania kredytu w przyszłości.

Konsolidacja kredytów pozwala łączyć wybrane kredyty, bez przymusu konsolidowania wszystkich. Możliwe jest zatem wytypowanie tych kredytów, które ciążą nam najbardziej, a pozostałe można spłacać tak, jak dotychczas.

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego wiąże się z posiadaniem odpowiedniej zdolności kredytowej oraz „dobrego BIK-u”. Bez odpowiedniej oceny kredytowej nie jest możliwe otrzymania finansowania. I dobrze jest zastanowić się nad konsolidacją, jeżeli jeszcze wszystko jest w porządku.


Kredyt konsolidacyjny nie jest antidotum na przekredytowanie

Kredyt konsolidacyjny nie rozwiązuje oczywiście problemów powstałych z przekredytowania czy złego zarządzenia domowym budżetem. Może natomiast pomóc, pomimo zwiększenia najczęściej zadłużenia, w odzyskaniu płynności finansowej.

Jeżeli spłacane jest kilka, a nierzadko nawet kilkanaście, zobowiązań w miesiącu, to kredyt konsolidacyjny stwarza możliwości przezwyciężenia problemów finansowych i zmianę struktury domowego budżetu.


Kredyt konsolidacyjny i oszczędności na spłacie

Kredyty konsolidacyjne nie są adresowane tylko i wyłącznie do kredytobiorców z kłopotami finansowymi.

Przy dobrej kondycji budżetowej, to również możliwość tańszego pożyczenia pieniędzy, niż gdybyśmy osobno brali kredyt lub pożyczkę. Czy warto wziąć kredyt konsolidacyjny, kiedy szukamy możliwości zmniejszenia zadłużenia? Tak, jeżeli stare i drogie kredyty zostaną zastąpione kredytem tańszym.

Wymagana to jednak przeprowadzenie analizy kredytowej, aby stwierdzić, przy jakich założeniach takie rozwiązanie jest opłacalne.

Atrakcyjny i szybki kredyt konsolidacyjny bez wysiłku?

Bank nie zaproponuje nam konsolidacji sam z siebie. Należy się zgłosić do banku i zapytać o taką możliwość. Następnie, jak to ma miejsce w przypadku każdego kredytu, należy złożyć wniosek i przygotować wymagane dokumenty. Analizowana jest wówczas zdolność kredytowa i podejmowana decyzja.

Aby dostać kredyt konsolidacyjny na atrakcyjnych warunkach, całościowa ocena kredytowa nie może budzić żadnych wątpliwości banku. Im będzie ona wyższa, to i kredyt konsolidacyjny zostanie udzielony na lepszych warunkach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – Kredyt konsolidacyjny przez internet

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kredytu konsolidacyjnego online. W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na kluczowe kwestie, które nie pojawiły się powyżej, ale mogą być istotne dla Ciebie w procesie ubiegania się o kredyt i przy przeprowadzaniu konsolidacji online. Dzięki temu zyskasz pełniejszy obraz tego produktu finansowego i będziesz mógł podjąć bardziej świadomą decyzję i zadecydujesz, czy kredyt konsolidacyjny przez internet to odpowiednie rozwiązanie w Twojej sytuacji finansowej.


Ile kredytów można połączyć przez internet?

To, ile kredytów i pożyczek można poddać konsolidacji i jakie to mogą być zobowiązania, zależy tylko i wyłącznie od oferty kredytowej konkretnego banku.

Generalnie nie ma limitu w liczbie zobowiązań do konsolidacji. Na przykład w ING Bank Śląski, jest to maksymalnie 7 kredytów, ale z kolei w Banku Pekao, takiego ograniczenia już nie ma.

W zasadzie najważniejsza jest analiza zdolności kredytowej, ponieważ można dążyć do konsolidacji tylko dwóch kredytów na łączną kwotę 200 tys. zł i kredytu nie otrzymać. Można mieć osiem zobowiązań na 200 tys. zł i kredyt otrzymać.


Jakie są rodzaje kredytów konsolidacyjnych?

Podział kredytów konsolidacyjnych można przeprowadzić głównie ze względu na:

 • kanał dystrybucji – online i tradycyjnie oraz
 • wymagane zabezpieczenie.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych przez internet są to przeważnie kredyty bez zabezpieczenia. Jest to zatem zwykły kredyt konsolidacyjny gotówkowy, gdzie zabezpieczenia są takie same jak w przypadku kredytów gotówkowych.

Drugim rodzajem jest kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem. Może to być wkupiona polisa ubezpieczeniowa czy poręczenie osoby trzeciej.

Natomiast ostatnim rodzajem kredytu konsolidacyjnego jest kredyt konsolidacyjny hipoteczny. I jak nazwa na to wskazuje, zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka na nieruchomości. Obecnie, dla konsolidacji online nie jest to rozwiązanie, które znajdziemy w ofercie banków. Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, to należy skontaktować się z bankiem bezpośrednio.


Jaka jest maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego przez internet?

Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego gotówkowego w zależności od oferty banku, wynosi od ok. 150 tys. zł do 250 tys. zł. W Alior Banku ta kwota wynosi 200 tysięcy złotych.

W sytuacji, kiedy korzystamy z dodatkowej gotówki, to całkowita kwota kredytowania nie może przekraczać dopuszczalnej kwoty kredytowania udzielanego przez bank.

Załóżmy, że bank w swojej ofercie kredyt konsolidacyjny do 200 tys. zł i pozwala skorzystać z dodatkowej gotówki do 20% wysokości konsolidowanych zobowiązań.

Chcąc skonsolidować kredyty i skorzystać z dodatkowej gotówki, maksymalna kwota konsolidacji nie może przekroczyć ok. 160 tys. zł.


Czy można wziąć dodatkową gotówkę z kredytem konsolidacyjnym on line?

Tak, poza samym połączeniem kredytów, możliwe jest również skorzystanie z opcji uzyskania dodatkowych środków. Są to ekstra środki finansowe, które kredytobiorca może przeznaczyć na dowolny cel. Remont mieszkania, zakup sprzętu AGD i RTV, działki rekreacyjnej. Pełna dowolność.

Wydłużając czas spłaty kredytu konsolidacyjnego następuje zmniejszenie raty. Konsekwencją są mniejsze wydatki w domowym budżecie, a to przekłada się na zwiększenie zdolności kredytowej.

Wysokość dodatkowych środków zależy od propozycji banku oraz od nowej zdolności kredytowej. Na przykład w Banku Pekao S.A. kwota dodatkowych środków to 25% wysokości przeprowadzonej konsolidacji.

Musisz zdawać sobie sprawę, że ta dodatkowa pożyczka ujęta w kredycie zwiększa nie tylko samą kwotę kredytu konsolidacyjnego, ale całkowity koszt kredytu oraz ratę kredytową.


Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt konsolidacyjny przez internet?

Dokładne wyliczenia zdolności kredytowej, a tym samym i wysokość zarobków netto, obliczy wybrany bank. W każdym z banków zdolność kredytowa będzie nieco inna. Poniżej następujące założenia pozwalają oszacować wysokość zarobków netto dla konsolidacji na 55 tysięcy złotych:

 • kredyt konsolidacyjny 55000 zł bez dodatkowej gotówki.
 • Konsolidacja obejmuje wszystkie zobowiązania kredytowe, w tym także limity w koncie i karcie kredytowej.
4 lata5 lat6 lat7 lat
singiel3500 zł2900 zł2600 zł2400 zł
rodzina
2+1
5100 zł4800 zł4700 zł4600 zł

1 Wymóg zbadania zdolności kredytowej określa Prawo bankowe https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971400939 i Ustawa o kredycie konsumenckim https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715.
Kredyt konsolidacyjny przez internet – publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok