Jak poradzić sobie ze zbyt dużymi ratami kredytów?

2023-11-22 – ostatnia aktualizacja

Jak poradzić sobie ze zbyt dużymi ratami kredytów? Jest jasne, że nadmierne zadłużenie przejawia się głównie z trudnościami w regulowaniu rat kredytowych. Jak poradzić sobie z takim problemem? Czy może nie odbierać telefonów z banków i czekać na to, że „jakoś wszystko się ułoży”?

jak poradzić sobie ze zbyt dużymi ratami kredytów

Najgorszy sposób, to oczywiście ten ostatni – nicnierobienie. Kończy się z reguły jeszcze większymi kłopotami finansowymi. Pamiętaj, że działania polegające na poprawieniu płynności finansowej, nie mają nic wspólnego z oddłużaniem!

Bardzo często można spotkać się z określeniem – kredyt oddłużeniowy – najczęściej w odniesieniu do kredytu konsolidacyjnego. Należy podkreślić, że nie ma takiego kredytu oraz żaden bank nie oferuje takiego produkty. Co najwyżej oddłużanie, w pewnym zakresie, może odnosić się do procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu

ZALETY: Wydłużenie okresu kredytowania spowoduje zmniejszenie raty kredytowej i poprawę płynności finansowej kredytobiorcy.

WADY: Zwiększenie kosztu całkowitego kredytu.

Karencja w spłacie kredytu

Rozwiązanie stosowane w przypadku tymczasowych (okresowych) kłopotów finansowych.

ZALETY: Zawieszenie spłaty rat kredytu w części kapitałowej na określony czas – przeważnie od 3 d0 6 miesięcy.

WADY: Czasami pobierana jest opłata za udzielenie karencji w spłacie. Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty części odsetkowej raty, a po zakończeniu karencji zwiększona jest wysokość raty.

Wakacje kredytowe

Rozwiązanie stosowane w przypadku tymczasowych (okresowych) kłopotów finansowych.

ZALETY: Zawieszenie spłaty rat kredytowych w całości – najczęściej na okres 1-3 miesięcy.

WADY: Czasami pobierana jest opłata za udzielenie karencji w spłacie. Po zakończeniu okresu zawieszania spłaty, następuje zwiększenie wysokości raty.

Konsolidacja kredytów

ZALETY: Polega na spłacie aktualnych kredytów i pożyczek bankowych ze środków finansowych uzyskanych z kredytu konsolidacyjnego. Główną zaletą konsolidacji kredytowej jest zamiana kilku różnych zobowiązań bankowych w jeden kredyt. Dzięki wydłużeniu okresu kredytowania następuje zmniejszenie raty kredytowej, a tym samym i poprawa płynności finansowej i zdolności kredytowej.

WADY: Dodatkowe koszty (odsetki, prowizja, opłaty dodatkowe) związane z uruchomieniem kredytu. W przypadku konsolidacji hipotecznej wymaganym zabezpieczeniem spłaty kredytu, jest hipoteka na nieruchomości.

Refinansowanie kredytu

ZALETY: Zamiana droższego kredytu hipotecznego na tańszy w innym banku. Dzięki zmniejszeniu wysokości raty, następuje poprawa płynności finansowej.

WADY: Dodatkowe koszty związane z uruchomieniem kredytu.

Przewalutowanie kredytu

ZALETY: Najczęściej dotyczy kredytów hipotecznych i polega na zamiana waluty kredytu w trakcie jego spłaty. Po przewalutowaniu następuje zmniejszenie wysokości rat.

WADY: Pojawia się ryzyko kursowe. Niekiedy pobierana jest przez bank opłata.

Zmiana harmonogramu spłat

ZALETY: Ustalenie nowego terminu spłat rat kredytowych. Najczęściej stosowana w sytuacji, kiedy następuje zmiana daty otrzymywania wynagrodzenia przez kredytobiorcę.

WADY: Czasami pobiera jest opłata za zmianę harmonogramy spłaty.

Upadłość konsumencka

ZALETY: Oddłużenie konsumenta przy jednoczesnym maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż majątku dłużnika i realizację planu spłaty wierzycieli. Część zadłużenia może być przez sąd umorzona, a po ogłoszeniu dłużnika upadłym, jego zadłużenie nie powiększa się.

WADY: Z procesu upadłościowego mogą skorzystać wyłącznie osoby, których zadłużenie powstało w wyjątkowych okolicznościach i w warunkach niezależnych od nich. Dłużnik jest zobowiązany wyjawić syndykowi cały swój majątek.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok