Jak poprawić szybko zdolność kredytową?

2023-04-08 – ostatnia aktualizacja

Bez względu na to, czy ubiegasz się o niewielką pożyczkę gotówkową, czy charakteryzujący się zdecydowanie większą liczbą formalności kredyt mieszkaniowy, ocena zdolności kredytowej ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez bank. Obok oceny wiarygodności kredytowej w BIK jest podstawowym elementem oceny kredytowej.

jak poprawić szybko zdolność kredytową

Zdolność kredytowa jest badana przez każdą instytucję udzielającą finansowania i jest obowiązkowe 1. Zatem zostanie przeprowadzona zarówno w banku, jak i w firmie pożyczkowej internetowej czy stacjonarnej.

Zdolność kredytowa, to nic innego jak zdolność kredytobiorcy do terminowego – zgodnie z ustalonym harmonogramem i warunkami umowy – spłacania zobowiązania (kapitału) wraz z naliczonymi kosztami (odsetki, prowizja, inne), które są pobierane przez bank, a niezbędne do uzyskania kredytu.

Jej podstawowym założeniem jest ocena ryzyka, jakie związane jest z pożyczeniem pieniędzy osobie, która składa wniosek. Im mniejsze będzie ryzyko, tym lepiej z punktu widzenie instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki.

Co decyduje o wysokości zdolności kredytowej

Analizę zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez banki, można podzielić na dwie podstawowe części:

 • ilościową i
 • jakościową.

Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej, w której brane są pod uwagę między innymi:

 • uzyskiwane dochody (z różnych źródeł, w tym premie kwartalne i roczne),
 • źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.),
 • miesięczne koszty utrzymania (czynsz i wszelkiego rodzaju opłaty za media, itp.),
 • aktualne zadłużenie, np. spłacane kredyty i pożyczki, limity w kartach kredytowych i w ROR-ach, poręczone kredyty, itd.

Bank porównuje zatem Twoje przychody i wydatki w skali miesiąca i wie, jak wygląda Twój rozporządzalny dochód, i czy jest on wystarczająco wysoki, aby spłacić nowe zobowiązanie.

Druga część analizy to analiza jakościowa. Polega na sprawdzeniu danych, które mają wpływ na skłonność konsumenta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań i można wymienić m.in.:

 • liczba osób będących na jego utrzymaniu,
 • stan cywilny,
 • wiek,
 • status mieszkaniowy i majątkowy,
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • wykonywany zawód,
 • zajmowane stanowisko,
 • miejsce zamieszkania,
 • historia kredytowa BIK.

Historia kredytowa w BIK nie wpływa bezpośrednio na wysokość kredytu, ale ocena wiarygodności kredytowej jest kluczowe przy całościowej ocenie kredytowej.

Każdy bank pobiera raport z BIK, aby dowiedzieć się czy:

 • posiadasz jakieś zobowiązania (kredyty, pożyczki, karty, limity, poręczenia),
 • jak spłacasz obecne i wcześniejsze kredyty lub pożyczki.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Co daje wyższa zdolność kredytowa? Przede wszystkim ma ona przełożenie na możliwość uzyskania większej kwoty kredytu o, który się ubiegasz. To również szansa na zdecydowanie bardziej korzystniejsze warunki kredytowania, i to zarówno w przypadku niewielkiej pożyczki gotówkowej, ale i dużego kredytu mieszkaniowego.

W jaki sposób poprawić zdolność kredytową samodzielnie?

 • nie korzystaj z żadnych usług tzw. „czyszczenia BIK” – to nie działa, a tylko prowadzi do straty pieniędzy
 • zadbaj o historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) od pierwszego zaciągnięte zobowiązania. Terminowa spłata zwiększa ocenę punktową (tzw. „scoring”). Jeżeli planujesz skorzystać z finansowania w banku w niedalekiej przyszłości, a masz „czysty BIK” (nie brałeś żadnego kredytu w przeszłości), to nie jest to wcale idealna sytuacja – bank nie wie jak poradzisz sobie ze spłatą zobowiązani. Rozwiązaniem może być kupno produktu na raty, jeszcze kilka miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji o terminowo regulowanych zobowiązaniach ma również przełożenie na ocenę w BIK. Jest to sygnał dla banku, że ma do czynienia z rzetelnym kredytobiorcą, który nie ma czego się obawiać.
 • nieużywane karty kredytowe i niewykorzystywane kredyty odnawialne obniżają dochód netto. Do oceny zdolności kredytowej wliczany jest limit całościowy. Spłata limitów i zrezygnowanie z tych produktów z pewnością przełoży się na lepszą ocenę zdolności kredytowej.
 • może również zdarzyć się, że zapomniałeś o tym, że posiadasz kartę kredytową – pewnie narosły odsetki, a może dane nie zostały zaktualizowane.
 • zamiana rat malejących na równe. Są one niższe i wpływają na wydłużenie czasu spłaty, a tym samym podnoszą koszt spłaconego zobowiązania, to również zwiększają zdolność kredytową (zwłaszcza w przypadku niewielkich kwot kredytowania).
 • w przypadku kredytów mieszkaniowych, im wyższy jest wkład własny (niż wymagane 20%), tym lepsza jest ocena i możliwość nie tylko uzyskania większej kwoty, ale i skorzystaniu na obniżeniu np. marży, oprocentowania lub prowizji.
 • skonsolidowanie kredytów korzystając z kredytu konsolidacyjnego i wydłużenie czasu kredytowania powoduje nie tylko zredukowanie zobowiązań, ale i obniżenie raty.

Kto wyliczy dokładnie zdolność kredytową?

Jeżeli chcesz skorzystać z kalkulatorów zdolności kredytowej, to oczywiście możesz z nich korzystać. Musisz jednak brać pod uwagę to, że będą to tylko wyliczenia szacunkowe, które mogą się znacznie różnić od tych wyliczonych w banku. Co więcej, każdy z banków nieco inaczej ją wylicza (różne algorytmy) i dlatego w jednym banku możesz mieć ją większą, a w innym mniejszą.

Najlepiej jest zatem wybrać bank i skontaktować się w sprawie kredytu. Początkowo otrzymasz wyłącznie wstępną ocenę zdolności kredytowej, która i tak będzie bliższa stanowi faktycznemu, niż w przypadku kalkulatorów. Pomoże jednak rozważyć decyzję o złożeniu wniosku kredytowego na przybliżoną wartość i czasie spłaty. Dopiero po złożeniu wniosku kredytowego następuje właściwa ocena.

 


1 Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Zgodnie z nią, państwa członkowskie powinny podjąć właściwe działania, biorąc pod uwagę specyficzne cechy swojego rynku kredytów, w celu promowania odpowiedzialnych praktyk na wszystkich etapach kredytowych stosunków umownych.
Ocena zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej przeprowadzania zostały opisane dodatkowe w Ustawie o kredycie konsumencki.

3 komentarze do “Jak poprawić szybko zdolność kredytową?”

 1. Jak szybko poprawić zdolność kredytową? 1. Spłacić kredyty i pożyczki lub/i 2. zwiększyć dochody. Innej możliwości nie ma.

 2. Szybko zdolność kredytową można poprawić poprze zamknięcie (spłata) kredytu. Najłatwiej jest pozbyć się limitu w koncie lub zmniejszyć jego wysokość. Zamknięcie kart kredytowych lub zwiększenie dochodów (nawet poprzez umowę zlecenie).

 3. Jak szybko poprawić zdolność kredytową? Spłacić wcześniej lub nadpłacać kredyty lub pozamykać/zmniejszyć limity w kartach i na kontach.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok