Jak otrzymać kredyt bez historii kredytowej? Sprawdzone wskazówki

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-25 – ostatnia aktualizacja

Historia kredytowa to niewątpliwie jeden z kluczowych czynników branych pod uwagę przez banki przy ocenie zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Instytucje finansowe chcą mieć pewność, że pożyczone pieniądze zostaną terminowo spłacone, dlatego tak duże znaczenie przykładają do przeszłych doświadczeń związanych z regulowaniem zobowiązań. Opóźnienia lub zaległości w płatnościach mogą skutecznie uniemożliwić otrzymanie kredytu.
jak otrzymać kredyt bez historii kredytowej - pierwszy kredyt
Pierwszy kredyt. Jak otrzymać kredyt bez historii kredytowej? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jednak co w sytuacji, gdy ktoś dopiero składa swój pierwszy wniosek o kredyt i nie posiada jeszcze historii w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)? Czy osoba, która nigdy dotąd nie zaciągała żadnych zobowiązań w instytucji finansowej, może w ogóle liczyć na pozytywną decyzję kredytową? Odpowiedź brzmi: tak, chociaż droga do otrzymania pierwszego kredytu bez historii może być nieco bardziej wyboista.

Nie oznacza to jednak, że jest to zadanie niewykonalne. Istnieją pewne sprawdzone sposoby i wskazówki, które pomogą zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego, ale i także kredytu hipotecznego czy innego rodzaju finansowania mimo braku oceny punktowej w BIK. Kluczową kwestią jest udowodnienie bankowi swojej wiarygodności i zdolności do terminowej obsługi przyszłego zobowiązania. W tym artykule przedstawimy konkretne metody na otrzymanie kredytu dla osób bez historii kredytowej.


Dlaczego historia kredytowa ma kluczowe znaczenie przy ubieganiu się o kredyt?

Historia kredytowa zawiera informacje o dotychczasowych zobowiązaniach finansowych, takich jak kredyty, pożyczki, karty kredytowe czy zakupy na raty. Wszelkie opóźnienia w płatnościach lub zaległości są tam odnotowywane, stanowiąc dla banku sygnał o potencjalnych problemach ze spłatą nowego zobowiązania. Dlatego właśnie weryfikacja historii kredytowej pozwala instytucjom i to nie tylko bankom, ale i np. firmom pożyczkowym, na ocenę ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danej osobie.

Pozytywna historia kredytowa, wolna od opóźnień i zaległości, świadczy o dobrej ocenie wiarygodności kredytobiorcy i jego zdolności do terminowego regulowania płatności. Im lepszy scoring i dłuższa historia rzetelnego obsługiwania zobowiązań, tym większe są szanse na otrzymanie kredytu, ale i również na korzystniejszych warunkach.

Z drugiej strony, negatywne wpisy w bazie BIK, takie jak opóźnienia w regulowaniu zobowiązań, a nawet brak spłaty zadłużenia, skutecznie uniemożliwiają otrzymanie kredytu lub w najlepszym przypadku oferta banku będzie mniej korzystna.

Gdy kredytobiorca figuruje w rejestrach dłużników, ryzyko udzielenia finansowania jest zbyt duże, co zawsze kończy się odrzuceniem wniosku.

Dlatego historia kredytowa jest tak istotna – stanowi kluczowy element oceny wniosku kredytowego przez banki oraz interpretacji zdolności i wiarygodności kredytobiorcy.


Czy bez historii kredytowej masz szanse na otrzymanie kredytu?

Brak historii kredytowej nie musi stanowić przeszkody nie do pokonania przy ubieganiu się o kredyt. Jednak okoliczności, w jakich znajduje się wnioskodawca są w tym przypadku kluczowe. Ważna jest kwota, o jaką stara się przyszły ewentualny kredytobiorca, a to jest już bezpośrednio związane z jego źródłem dochodu, sytuacją zawodową, czyli od ogólnej zdolności kredytowej.

W przypadku kredytów gotówkowych na mniejsze sumy, na przykład do kilkunastu tysięcy złotych, lub rat za zakupy w sklepach AGD, RTV, banki nie robią problemu z przyznaniem finansowania osobom bez historii w BIK. Szanse na pozytywną decyzję wzrastają, jeśli potencjalny kredytobiorca posiada konto ROR (Rozliczeniowo-Oszczędnościowe) w danym banku. Dzięki temu analitycy mogą łatwiej oszacować ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

Dodatkowym atutem, który może przechylić szalę na korzyść wnioskodawcy bez oceny punktowej w BIK, jest stabilna sytuacja zawodowa i finansowa. Jeżeli wnioskodawca ma stałą pracę, odpowiednie wynagrodzenie oraz niewielkie comiesięczne wydatki (a nie ma przecież innych wydatków związanych z innymi kredytami czy limitami), to na pewno jego szanse na kredyt lub pożyczkę rosną.

Znacznie trudniej jest jednak otrzymać kredyt hipoteczny, samochodowy czy gotówkowy na duże kwoty bez żadnej historii kredytowej w bazie BIK. W takich przypadkach, kiedy zobowiązanie rozłożone jest na lata, brak jakichkolwiek informacji o wcześniejszym zachowaniu kredytowym stanowi zbyt duże ryzyko dla banku.


Kredyt hipoteczny bez historii kredytowej w BIK

Kredyt hipoteczny bez historii kredytowej jest jak najbardziej możliwy, jednak wiąże się z pewnymi utrudnieniami i ryzykiem po stronie banku. Kluczową kwestią jest oczywiście zdolność kredytowa wnioskodawcy oraz zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości.

Banki mogą zdecydować się udzielić kredyt hipoteczny osobom bez oceny punktowej w BIK, ale pod warunkiem, że uzyskują one dochody ze stabilnego źródła dochodu. Dobrze jest posiadanie stałej i dobrze płatnej pracy, najlepiej na umowę o pracę na czas nieokreślony, co daje bankowi większą pewność, że kredytobiorca będzie w stanie terminowo regulować raty.

Dodatkowym atutem w tym przypadku, i dotyczy to każdego wnioskodawcy, jest fakt, że zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest sama nieruchomość. W przypadku nieterminowej spłaty bank może ją przejąć i odzyskać należność. Dzięki temu ryzyko udzielenia finansowania osobie bez historii kredytowej jest niższe niż w przypadku kredytów niezabezpieczonych.

Jednak brak jakiejkolwiek historii w BIK sprawia, że banki często są zmuszone zaoferować niższą kwotę kredytu lub wymagać wyższego wkładu własnego od wnioskodawców. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed potencjalnym ryzykiem wynikającym z braku danych na temat wcześniejszego zachowania kredytowego klienta.

Dlatego przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny warto wypracować chociaż podstawową historię kredytową, na przykład poprzez wzięcie niewielkiej bankowej pożyczki gotówkowej na dowolny cel lub dokonanie zakupów na raty. Pozytywny scoring z pewnością zwiększy szanse na otrzymanie wyższej kwoty finansowania na zakup nieruchomości.


Kredyt gotówkowy bez historii kredytowej

Również kredyt gotówkowy bez historii kredytowej jest możliwy w banku, ale takie finansowanie może być szczególnie trudne, kiedy złożony wniosek jest na dużą kwotę. Nie oznacza to jednak, że jest to zadanie niewykonalne. Banki, oceniając zdolność kredytową, biorą pod uwagę wiele czynników, a brak oceny punktowej w BIK nie dyskwalifikuje automatycznie wnioskodawcy.

Kluczową rolę odgrywa rzecz jasna stabilna sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy. Wysokość i źródło dochodów, staż pracy zawodowej, w tym staż w obecnym miejscu zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę oraz stosunki osiągane przychody do ponoszonych kosztów utrzymania – to wszystko ma ogromne znaczenie. Jeśli dochód rozporządzalny będzie na odpowiednim poziomie, to szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego znacznie wzrastają, nawet bez historii kredytowej.

Innym istotnym czynnikiem może być liczba osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy. Im więcej z nich, tym większe uznanie znajdują potencjalne obciążenia finansowe, a co za tym idzie – wyższe ryzyko dla banku. Posiadanie zabezpieczenia w postaci np. poręczyciela lub wykupionego ubezpieczenia również zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnej decyzji kredytowej.

Ponieważ nie jest to kredyt hipoteczny, to w przypadku kredytów gotówkowych na wyższe kwoty, zwłaszcza długoterminowych, brak jakiejkolwiek historii kredytowej może zostać negatywnie zweryfikowany przez bank.

Kredyt ratalny bez historii kredytowej

Jeśli nie posiadasz historii kredytowej, wciąż możesz otrzymać kredyt ratalny w banku. Pamiętaj jednak, że brak historii kredytowej może wpłynąć na niższą dostępność kwoty kredytu. Banki oceniają ryzyko udzielania finansowania na podstawie Twojej historii kredytowej i przyznają wyższą kwotę dopiero po odnotowaniu spłacie wcześniejszego zobowiązania i to pod warunkiem, że nie było większych opóźnień.

Otrzymanie pierwszego kredytu może być początkiem budowania pozytywnej historii kredytowej, co z kolei zwiększy Twoją zdolność kredytową i pozwoli na uzyskanie korzystniejszych warunków w przyszłości. Po spłaceniu pierwszego kredytu ratalnego, bank może pozytywnie zaopiniować wniosek o kredyt na wyższą kwotę.


Pierwszy kredyt bez historii kredytowej – jak zwiększyć swoje szanse?

Ubieganie się o pierwszy kredyt bez posiadania historii w BIK może stanowić nie lada wyzwanie. Brak jakichkolwiek wcześniejszych doświadczeń w regulowaniu takich zobowiązań, sprawiają, że banki postrzegają takich wnioskodawców jako bardziej ryzykownych. Ale nie oznacza to wcale, że otrzymanie finansowania jest niemożliwe.

Jeżeliby banki uznawałaby, że kredytu nie można udzielać osobom bez historii kredytowej, to w zasadzie nikomu nie mogłyby przyznać finansowania.

Wystarczy odpowiednio przygotować się do złożenia wniosku kredytowego, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnej decyzji.

 1. Kluczową kwestią jest posiadanie regularnych dochodów, które można w pełni udokumentować. Banki chcą mieć pewność, że kredytobiorca będzie w stanie terminowo regulować raty i spłaci całość zobowiązania. Dlatego przed aplikowaniem o kredyt warto upewnić się, że nasza sytuacja finansowa jest przejrzysta i nie powinna budzić żadnych wątpliwości.
 2. Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiednie określenie kwoty kredytu. Zbyt wysoka względem naszych możliwości finansowych może zostać uznana za nadmierne ryzyko i skutkować odmową lub obniżeniem kwoty. Można skorzystać z kalkulatora rat kredytu gotówkowego i oszacować czy rata wraz z wydatkami stałymi i na konsumpcję nie przekracza dochodów netto. Dobrze, aby zostało jeszcze odpowiednio dużo pieniędzy na dowolne wydatki.
 3. Brak historii kredytowej można także zrekompensować poprzez zaoferowanie bankowi dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku kredytu hipotecznego może to być wyższy wkład własny, zmniejszający ryzyko dla instytucji finansowej. Alternatywnie można poprosić osobę w lepszej sytuacji materialnej o poręczenie, co także zwiększy szanse na uzyskanie finansowania.

Pamiętaj! Informacje podane we wniosku kredytowym muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Błędy czy nieprawidłowości mogą opóźnić wydanie decyzji, a nawet potraktowane jako próba wyłudzenia kredytu.

Otrzymanie pierwszego kredytu bez historii w BIK nie wymaga jakiś szczególnych warunków, ale warto się do niego odpowiednio przygotować.


Jak dostać kredyt bez historii kredytowej? – podstawowe kroki

Uzyskanie kredytu bez posiadania wcześniejszej historii kredytowej może wydawać się nie lada wyzwaniem. Banki są bardziej ostrożne w przypadku wnioskodawców bez żadnej oceny punktowej w BIK, postrzegając ich jako potencjalnie bardziej ryzykownych kredytobiorców. Nie oznacza to jednak, że jest to zadanie niewykonalne. Kluczem jest prawidłowe przygotowanie się i podjęcie odpowiednich kroków.

  1. Pierwszym z nich powinno być sprawdzenie, czy aby na pewno nie figurujesz w rejestrach dłużników. Zdarzają się przypadki wyłudzenia danych osobowych w celu zaciągnięcia pożyczki lub kredytu. W takiej sytuacji należy doprowadzić do jak najszybszego usunięcia takich nieprawdziwych informacji.
Sprawdzając zadłużenie osoby prywatnej można skorzystać z takich programów jak np.: Rejestr Dłużników ERIF (https://erif.pl), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej czy Krajowy Rejestr Długów (https://krd.pl).
 1. Przygotuj dokumenty, które będą potrzebne przy analizie wniosku kredytowego – lista dokumentów w przypadku każdego rodzaju kredytu jest nieco inna, ale zaświadczenie o dochodach i dokument tożsamości będą potrzebne.
 2. Odpowiednio oszacuj zdolność kredytową i kwotą, o jaką zamierzasz się ubiegać. Kwota kredytu powinna być dokładnie odzwierciedlać Twoje potrzeby finansowe. Zbyt wysoka, to niepotrzebne koszty kredytu i większa cena za pożyczenie kapitału.
 3. Przy kredycie hipotecznym wymagany jest wkład własny – minimum 10 procent wartości kupowanej nieruchomości. Więcej w osobnym artykule: Co oznacza wkład własny przy kredycie hipotecznym?

Dzięki odpowiednim przygotowaniu, otrzymanie pierwszego kredytu bez historii kredytowej jest możliwe, choć wymaga nieco więcej starań niż w przypadku osób z już wypracowanym scoringiem.


Jakie są wymagania, by wziąć pierwszy kredyt w historii… bez historii?

Chcesz wziąć kredyt bez historii kredytowej w BIK? Banki i inne instytucje finansowe muszą zweryfikować Twoją zdolność kredytową oraz wiarygodność, w tym przypadku zerową wiarygodność (w ujęciu punktowym, oczywiście). Dlatego przy składaniu wniosku o pierwszy kredyt, wnioskodawca musi spełnić kilka kluczowych wymagań.

 • Pełnoletność, czyli ukończenie 18 lat. Jest to najniższy dopuszczalny wiek, choć w niektórych przypadkach banki mogą podwyższyć tę granicę według własnych kryteriów.
 • Zdolność kredytowa. Po pierwsze ważne jest posiadanie stałego źródła dochodów, które kredytobiorca będzie w stanie odpowiednio udokumentować. Potrzebne będą zaświadczenia o zatrudnieniu, umowa o pracę lub cywilnoprawna, czasami wystarczy wyciąg z konta bankowego potwierdzające regularne wpływy finansowe. Po drugie, do oceny zdolności poza dochodami brane są również miesięczne wydatki, liczby osób pozostających na utrzymaniu oraz ewentualne inne zobowiązania finansowe, np. alimenty.
 • Brak jakichkolwiek negatywnych wpisów w bazie Biura Informacji Kredytowej. Jeżeli już masz historię kredytową, to ewentualne zaległości w spłacie wcześniejszych zobowiązań mogą skutecznie uniemożliwić otrzymanie kolejnego kredytu.

Pomimo braku historii w BIK, spełnienie powyższych kryteriów znacząco zwiększa szanse na otrzymanie pierwszego kredytu.


Gdzie po kredyt bez historii kredytowej?

Osoby bez historii kredytowej mogą starać się o kredyt praktycznie w każdym banku, a o pożyczkę gotówkową w firmach pożyczkowych.

Nie powinniśmy jednak zaczynać zadłużać się od pożyczek w firmach pożyczkowych. Jeżeli chcesz zapoznać się z propozycjami firm, to sprawdzisz jest tutaj: Niebankowe Pożyczki Online.

W przypadku kredytu gotówkowego do kilku lub kilkunastu tys. zł, nie powinno być kłopotu z jego przyznaniem przy najniższej krajowej (oczywiście, przy spełnieniu wymaganych przez bank warunków).

Jednak pamiętaj, że im dłuższy jest czas spłaty kredytu, tym rata będzie mniejsza (a tym samym i większa będzie zdolność kredytowa), ale zwiększy się koszt odsetkowy (i tym samym kredyt będzie droższy).

Jeżeli ubiegasz się o pierwszy kredyt gotówkowy, to najlepiej na początku sprawdzić bank, w którym masz konto i na które wpływa wynagrodzenie. Dzięki temu bank może nie tylko szybko zapoznać się z historią rachunku, ale i oszacować ryzyko kredytowe. Ale także należy porównać oferty kredytów gotówkowych lub każdego innego kredytu, co pozwoli wybrać tańsze finansowanie.


Jak budować dobrą historię kredytową przez lata?

Zbudowanie dobrej historii kredytowej jest kluczowe, ponieważ wpływa na przyszłe możliwości uzyskania kredytu, bądź pożyczki. Zbudowanie dobrej historii kredytowej zajmuje trochę czasu, ale jest to możliwe dzięki kilku prostym działaniom:

 1. Spłacaj terminowo wszystkie swoje zobowiązania. Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą kredytodawcy muszą zwracać uwagę, jest terminowe regulowanie zobowiązań. Dotyczy to nie tylko kredytów czy pożyczek, ale również innych zobowiązań, np. rachunki za telefon, prąd, gaz, telewizję kablową, mandaty.
 2. Kontroluj swoją historię kredytową. Rób to raz na kilka miesięcy, co pozwoli na szybsze wykresie ewentualnych nieprawidłowości.
 3. Nie pożyczaj, jeżeli nie musisz. Łatwo jest otrzymać finansowanie, ale trudniej się spłaca. Pamiętaj, aby oszczędzać, ponieważ mając oszczędności nie musisz pożyczać lub pożyczysz mniej.
 4. Z rozwagą korzystaj z limitów w kontach i na kartach kredytowych.

Kredyt bez historii kredytowej – podsumowanie

Pierwszy kredyt gotówkowy w życiu? Sytuacja, kiedy rozważana jest decyzja o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki gotówkowej, nie jest czymś nadzwyczajnym. Częściej bywa, że pierwszym zobowiązaniem bankowym nie jest wcale kredyt gotówkowy, ale kredyt ratalny, limit kredytowy lub debet w koncie.

Niezależnie na jaki produkt kredytowy się zdecydujesz, to ocena kredytowa, czyli zdolność i wiarygodność kredytowa są najważniejszymi przesłankami, które bierze bank pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego.

Pierwszy kredyt bez historii w BIK może być problemem, jeżeli chcemy skorzystać z finansowania z banku, ale nie powoduje, że wniosek jest automatycznie odrzucany. Bank po prostu nie wie, jak radziliśmy sobie w przeszłości ze spłatą zobowiązań i w związku z tym może mieć wątpliwości, czy kredyt bądź pożyczka zostanie spłacona w terminie.

Jak w związku z tym wziąć taki pierwszy kredyt lub pożyczkę? Należy przygotować dowód osobisty, zaświadczenie od pracodawcy dotyczące uzyskiwanych dochodów i złożyć wniosek kredytowy.

Każdy produkt kredytowy zaciągnięty w banku jest odnotowany w Twoje historii kredytowej. I ma to zastosowanie zarówno w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych, jak i kredytów ratalnych, kart kredytowych, limitów i debetów w ROR-ach czy dla kredytów hipotecznych.

Ważne jest, aby spłaty zobowiązań były terminowe, bowiem tylko w ten sposób można stworzyć dobrą historię kredytową. I nie ma tutaj znaczenia na jaką kwotę zostało zaciągnięte zobowiązanie, jaki jest limit kredytowy – najistotniejsza jest spłata bez opóźnień.

Zapamiętaj!

 1. Lepszy scoring (wartość punktowa) w raporcie BIK, tym większe szanse na korzystniejszy kredyt.
 2. Punktacja w BIK pojawia się dopiero po 6 miesiącach od rozpoczęcia spłaty.
 3. Negatywna historia kredytowa wyklucza możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki bankowej (ale niekoniecznie pożyczki pozabankowej).
 4. Scoring kredytowy jest również wyliczany przez banki dla każdego potencjalnego kredytobiorcy i określa ryzyko braku spłaty zobowiązania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok