Jak można zmniejszyć raty kredytów?

Jak można zmniejszyć raty kredytów? Czy można zmniejszyć raty kredytu? Na te i na wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule. Zastanawiasz się po co konsolidować pożyczki i kredyty? Aby było łatwiej zapanować nad domowymi finansami.

Jeden kredyt czy pożyczka, karta kredytowa czy limit w koncie – można sobie poradzić bez konsolidacji. A jak takich kredytów i pożyczek jest kilka?! To już nic nie można zrobić? Dopóki masz odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową, to masz większe szanse na to, że poradzisz sobie z zadłużeniem. Co prawda, będzie to wymagało zaakceptowania pewnych wyrzeczeń, konsekwencji w działaniu, a sama konsolidacja kredytów ma również wady, ale jest to możliwe!

Kiedy należałoby rozważyć skonsolidowanie kredytów i pożyczek bankowych?

1. Łączna suma rat, które płacisz w każdym miesiącu jest stanowczo zbyt duża.

Należy pamiętać, że w marcu 2022 po raz kolejny zostały podniesione stopy procentowe. A to oznacza, że wzrosną raty kredytowe w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Nie jest to z pewnością ostatnia podwyżka i z dużym prawdopodobieństwem następna będzie miała miejsce na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Przeczytaj maile z banków, a dowiesz się czy wzrosło oprocentowanie kart kredytowych, z których korzystasz, jak również i limitów udostępnionych w koncie lub spłacanych pożyczek i kredytów.

Inflacja również nie zwalnia – nie tylko ceny żywności rosną, ale i koszty utrzymania gospodarstw domowych (czynsze, prąd, gaz) również stają się coraz większe. A kiedy dostałeś ostatnią pożyczkę w pracy? To wszystko sprawia, że netto na rękę pozostaje coraz mniej pieniędzy.

2. Różne terminy płatności rat.

Można się pogubić i przeoczyć termin płatności, jeżeli nie masz ustawionych stałych przelewów. Również fakt, że niektóre raty wypadają kilka dni przed otrzymaniem wynagrodzenia na konto, może spowodować, że nieoczekiwany wydatek naruszy płynność finansową.

3. Nowy kredyt lub pożyczka.

Dla osób, które chcą pożyczyć pieniądze, skonsolidowanie kredytów poprawi zdolność kredytową. Mniejsza rata kredytowa, to większy rozporządzalny budżet.

4. Oszczędności na konsolidacji.

Ostatnie podwyżki stóp procentowych cofnęły kredytobiorców o ponad dekadę. Obecnie jest koszt pożyczenia pieniędzy jest znacznie większy niż rok czy dwa lata temu.

Czy można zaoszczędzić na konsolidacji? Jest to już obecnie znacznie trudniejsze zadanie, niż to miało miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. No, chyba że oprocentowanie nowego kredytu będzie zdecydowanie niższe niż konsolidowanych kredytów, i dodatkowo zostanie skrócony czas kredytowania.

Pamiętaj, aby dokładnie przeanalizować koszty kredytowe, które poniesiesz w związku z nowym zobowiązaniem. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego – analiza kosztów powinna być przeprowadzona w każdej sytuacji, kiedy korzystasz z obcych środków finansowych.

Jak zmniejszyć ratę spłacanego kredytu?

W przypadku jednego zobowiązania najlepszym wyjściem byłoby podpisanie aneksu do umowy i wydłużenie czasu kredytowania. Czekanie, że „jakoś to będzie„, do niczego dobrego nie doprowadzi. Należy działać zdecydowanie i jak najszybciej skontaktować się z bankiem lub poszukać dodatkowego dochodu.

Nie masz pieniędzy, aby zapłacić ratę? W żadnym przypadku nie pożyczaj pieniędzy w firmie pożyczkowej! To szybka droga do wpadnięcia w spiralę zadłużenia! W następnym miesiącu nie tylko będziesz musiał oddać pożyczone pieniądze w firmie pożyczkowej, ale i zapłacić ratę w banku!

A co z kartą kredytową lub limitem w rachunku?

Czy można spłacić kartę kredytową na raty?

Banki umożliwiają spłatę karty kredytowej na raty. W takiej sytuacji należy uiścić minimalną kwotę, która została wyznaczona przez bank, a pozostałe zadłużenie może zostać rozłożone na raty.

Rozłożenie spłaty karty kredytowej na raty, może się odbyć wyłącznie na Twój wniosek. Bank nie zrobi tego automatycznie.

W jaki sposób odbywa się spłata karty w ratach? Podobnie jak w przypadku kredytu/pożyczki gotówkowej. Bank rozkłada zadłużenie na równe raty miesięczne. Okres kredytowania może wynieść kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy – wszystko zależy od wysokości kwoty pozostającej do spłaty.

Wykorzystany limit w koncie ROR może być zmniejszony poprzez każdą wpłatę, ale i tak od pozostałej kwoty są naliczane odsetki. Pamiętaj! Zmniejszenie wysokości limitu, jak i jego zamknięcie, najczęściej wiąże się z pewnymi opłatami.

W przypadku kart kredytowych oraz limitów w koncie, oprocentowane nominalne jest w przeważającej części zmienne i dodatkowo ustalane na poziomie maksymalnie dopuszczalnym (lub nieznacznie niżej). Oznacza to, że ostatnie podwyżki stóp procentowych odbiły się również na koszcie pożyczonych pieniędzy w przypadku korzystania z tych dwóch produktów kredytowych.

Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej. RRSO 11,02%. Oprocentowanie zmienne nominalne 10,50% w skali roku. Całkowita kwota kredytu 14 000 zł (udostępniony limit). Całkowity koszt kredytu 808,97 zł (odsetki). Całkowita kwota do zapłaty 14 808,97 zł. 12 miesięcznych rat równych po 1 234,08 zł. Kalkulacja na dzień 15 grudnia 2021 r.

Jak zmniejszyć raty spłacanych kredytów?

Kiedy spłacasz kilka kredytów i pożyczek jednocześnie, to podpisywania aneksów do poszczególnych umów kredytowych może być zadaniem zbyt czasochłonnym, a w tym przypadku ważne jest błyskawiczne działanie.

Dla wielu osób jedynym słusznym wyjściem okazuje się konsolidacja kredytów i kredyt konsolidacyjny.

Kredyt konsolidacyjny – na czym polega? Ujmując rzecz najprościej i potocznie: kredyt konsolidacyjny to połączenie wybranych kredytów i pożyczek bankowych w jedno zobowiązanie.

Połączenie kredytów oznacza, że bank spłaca zobowiązania, które zostały wyszczególnione we wniosku kredytowym i przyznaje nowy kredyt. Czyli zamiast np. 4 kredytów do spłacenia po konsolidacji pozostaje 1.

Bank nie przelewa tych pieniędzy na Twoje konto i nie czeka, aż spłacisz zobowiązania. Robi to sam. Wyjątkiem jest pożyczka konsolidacyjna – środki finansowe trafiają na Twój rachunek i samodzielnie regulujesz zobowiązania w terminie wyznaczonym przez bank.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem udzielanym na konkretny cel – jest to tzw. kredyt celowy. Oznacza to, że środki finansowe mogą zostać przeznaczano tylko i wyłącznie na cel zapisany w umowie, czyli na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Innym rodzajem kredytów celowych są np. kredyty samochodowe, mieszkaniowe czy refinansowe.

Bank może udzielić jednego z dwóch rodzajów kredytów konsolidacyjnych

Podział kredytów konsolidacyjnych w zasadzie opiera się na formie zabezpieczenia spłaty:

 • bez zabezpieczenia hipotecznego – kredyt konsolidacyjny gotówkowy,
 • z zabezpieczeniem hipotecznym – kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Niekiedy jeszcze można podzielić je na kanały dystrybucji:

 • tradycyjne – wniosek składany w placówce bankowej. Dotyczy kredytów konsolidacyjnych gotówkowych i hipotecznych.
 • przez internet – wniosek składany online, a procedura odbywa się telefonicznie i przez internet. Dotyczy tylko kredytów konsolidacyjnych gotówkowych.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy udzielany jest dla kredytów konsumpcyjnych i obejmuje konsolidację kredytów i pożyczek:

 • gotówkowych,
 • ratalnych,
 • samochodowych,
 • kart kredytowych,
 • limitów w rachunkach ROR.

Maksymalna kwota kredytu? Nie przekracza 200 tys. zł. Termin spłaty? Maksymalnie do dziesięciu lat.

Niekiedy dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest ubezpieczenie NWW oraz od utraty pracy.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wymaga posiadania zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Może ona należeć do kredytobiorcy lub osoby trzeciej, jeżeli oczywiście wyrazi zgodę.

Skonsolidowane mogą być wówczas tylko kredyty konsumenckie, np. te które zostały wymienione powyżej, ale również do takiej konsolidacji można włączyć kredyt hipoteczny.

Spłata kredytu konsolidacyjnego hipotecznego jest rozkładana na znacznie dłuższy czas niż w przypadku kredytu gotówkowego – nawet do 25 lat. Wysokość maksymalna kredytu zależy od wyceny nieruchomości i zazwyczaj wynosi 60-80% jej wartości.

Zakres konsolidacji i warunki udzielenia kredytu konsolidacyjnego są ustalane indywidualnie przez bank.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Przykład propozycji kredytu konsolidacyjnego hipotecznego.

1. Cele, na jakie może zostać wykorzystany kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką. Spłata zobowiązań:

 • kredyt / pożyczka gotówkowa,
 • kredyt / pożyczka samochodowa,
 • limit w karcie kredytowej,
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
 • kredyt / pożyczka hipoteczna,
 • kredyt mieszkaniowy – spełnione muszą być łączne warunki: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności do nieruchomości,
 • kredyt studencki,
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy,
 • zobowiązania zaciągnięte wobec banku, w który składany jest wniosek o kredyt konsolidacyjny.

2. Możliwość o wnioskowanie o dodatkowe środki do maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł.

3. Formy zabezpieczenia.

1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:

 • weksel in blanco kredytobiorcy wystawiony na rzecz banku wraz z deklaracją wekslową,
 • hipoteka ustanawiana na rzecz banku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • cesja praw na rzecz banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • wskazanie banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej umowy kredytowej,
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez bank dla kredytobiorcy, w całym okresie kredytowania, w sytuacji kiedy kredytobiorca wskaże we wniosku kredytowym, że spłata kredytu konsolidacyjnego oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z postanowieniami umowy będzie odbywać się ze wskazanego rachunku.

2. Zabezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki (do wyboru):

 • poręcznie wekslowe,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku,
 • podwyższenie marży kredytu.

4. Okres kredytowania od 1 roku do 25 lat – na wniosek wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do 30 lat.

5. Rodzaj dostępnej stopy oprocentowania kredytu konsolidacyjnego hipotecznego:

 • stała,
 • zmienna,
 • stanowiąca połączenie obu rodzajów oprocentowania.

6. Koszty całkowite kredytu konsolidacyjnego hipotecznego oraz koszt usług dodatkowych z reguły obejmują:

 • odsetki w całym okresie kredytowania,
 • prowizję,
 • koszt ustanowienia hipoteki,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC),
 • koszt ubezpieczenie nieruchomości,
 • koszt ubezpieczenia na życie,
 • koszt wyceny nieruchomości,
 • opłaty notarialne.

Obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (kosztu całkowitego) może dokonać wyłącznie bank, który przedstawia ZAWSZE indywidualną ofertę kredytową z uwzględnieniem zdolności i wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Aby zapoznać się dokładnie z propozycją i poznać szczegóły oferty, należy skontaktować się z wybranym bankiem.

Zaleta kredytu konsolidacyjnego jest zarówno jego wadą

Zalety, które wiążą się ze skonsolidowaniem zobowiązań, zostały już przedstawione powyżej. Dla przypomnienia:

 • zredukowanie liczby spłacanych kredytów i pożyczek do akceptowalnego minimum,
 • jedna niższa rata kredytowa,
 • ujednolicenie oferty kredytowej,
 • poprawa płynności finansowej,
 • zwiększenie zdolności kredytowej,
 • możliwość uzyskania dodatkowej gotówki.

A co z wadami? Jest jedna zasadnicza: całkowita wysokość zadłużenia wzrośnie. Dlaczego tak się dzieje?

W jaki sposób zostaje zmniejszona nowa rata? Czy dlatego, że kredyt konsolidacyjny jest oferowany bardzo dobrych warunkach?

Co prawda oprocentowanie kredytów konsolidacyjnych gotówkowych jest z reguły niższe niż podobnych kredytów gotówkowych, ale nie aż tak, aby radykalnie zmniejszyć ratę.

Rata kredytowa jest mniejsza z jednego powodu: z wydłużenia czasu spłaty. Jednak kredyt jest oprocentowany, a to oznacza, że zostaną naliczone odsetki. Im zatem dłużej spłacamy kredyt, tym większy będzie całkowity koszt odsetek.

W przypadku każdego kredytu, poza pożyczonym kapitałem należy oddać odsetki. Ich wysokość jest pochodną wysokości przyjętego oprocentowania, wysokości kredytu, czasu spłaty zobowiązania i rodzaju wybranych rat (malejące lub stałe).

Zadłużenie zatem nie znika w jakiś cudowny sposób, ale jest po prostu zamienione na inne, a czas spłaty rozłożony na dłuższy okres.

Przykład:

Jeżeli konsolidujesz zobowiązania na łączną kwotę 40 tys. zł (suma wszystkich rat), to zaciągasz kredyt konsolidacyjny na taką kwotę. Jeżeli jedynym kosztem kredytu jest oprocentowanie (np.: 7,50% w skali roku – raty stałe), to w zależności od czasu spłaty, całkowity koszt odsetek wyniesie:

 • 5 lat – 8 091,08 zł – rata: 801,52 zł,
 • 6 lat – 9 795,52 zł – rata: 691,60 zł,
 • 7 lat – 11 536,61 zł – rata: 613,53 zł,
 • 8 lat – 13 314,06 zł – rata: 555,35 zł.

O taką kwotę (odsetek) zatem wzrośnie również Twoje całkowite zadłużenie, pomimo że rata kredytowa będzie mniejsza

Niebezpieczeństwem, które wiąże się z konsolidacją kredytów, jest złudzenie, że poradziliśmy sobie z problemem finansowym, jakim było przekredytowanie.

Teraz po konsolidacji kredytów można się ponownie zadłużać… Błąd! Jest to tylko początek drogi do naprawienia domowych finansów. Jeżeli zaczniesz ponownie zaciągać pożyczki i kredyty, to problem nadmiernego zadłużenia, wysokich rat i utraty płynności finansowej, wróci za kilkanaście miesięcy.

Konsolidacja kredytów nie jest receptą na pozbycie się długu, a jedynie pierwszym krokiem do sanacji domowego budżetu.

Dla kogo kredyt konsolidacyjny?

Konsolidacja kredytów i sam kredyt konsolidacyjny nie sprawdzi się u wszystkich dłużników (nie ma produktu uniwersalnego dla każdego).

Jeżeli zaciągając pas i ograniczając inne wydatki, dasz radę płacić obecne raty, to lepiej przy tym pozostać. Po prostu, wyjdzie taniej

Jeżeli potrzebujesz dodatkową gotówkę (kredyt lub pożyczkę), a masz odpowiednią zdolność kredytową, to można wziąć pod uwagę konsolidację kredytów.

Jeżeli obawiasz się utraty płynności finansowej, to nie masz na co czekać i należy przemyśleć konsolidację kredytową i zmniejszenie raty, uwzględniając, że całkowite zadłużenie wzrośnie.

Jeżeli masz już problemy finansowe i zalegasz z płatnościami rat, to nie trać więcej czasu! Może się okazać, że kredytu konsolidacyjnego nie otrzymasz, ale być może banki wyrażą zgodę (chociażby niektóre z nich) na zrestrukturyzowanie zadłużenia, np. poprzez wydłużenie czasu kredytowania, prolongatę w spłacie czy oferując wakacje kredytowe.

Dodatkowa gotówka z kredytem konsolidacyjnym

Jeżeli bank oferuje kredyt konsolidacyjny z tzw. dodatkową gotówką, a bank z pewnością – przy dobrej zdolności kredytowej – takie środki zaproponuje, to należy zastanowić się czy faktycznie takie pieniądze są Tobie potrzebne.

Nie jest to żaden prezent od banku, a jedynie pożyczka gotówkowa, która jest Tobie udzielana i automatycznie konsolidowana.

Bardzo często pojawia się pytanie: czy banki konsolidują chwilówki i pożyczki ratalne zaciągnięte w firmach pożyczkowych?

Nie, nie konsolidują takich zobowiązań, ale można tę dodatkową gotówkę przeznaczyć na ich spłatę.

W przypadku pożyczki konsolidacyjnej bankowej możesz również z takiej możliwości skorzystać. Pożyczka konsolidacyjna bardziej przypomina pożyczkę gotówkową i zakres konsolidowanych zobowiązań jest nieco szerszy niż w przypadku kredytów konsolidacyjnych.

Konsolidacja kredytów i kredyt konsolidacyjny – podsumowanie

1. Kredyt konsolidacyjny nie jest antidotum na kłopoty finansowe i nie rozwiązuje ich przyczyn, ale łagodzi skutki przekredytowania.

2. Kredyt konsolidacyjny pozwala uporządkować domowe finanse i terminowo spłacać ratę (raty), ale również na uzyskanie dodatkowych niezbędnych środków bez konieczności sięgania za jakiś czas po nową pożyczkę.

3. O kredyt konsolidacyjny mogą ubiegać wyłącznie osoby z pozytywną ocenę kredytową, mając do wyboru dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych: hipoteczne i gotówkowe.

4. Korzystny wybór oferty kredytowej sprowadza się do przeanalizowania ofert kredytowych z uwzględnieniem kosztów całkowitych kredytów i ich porównania.

5. W czasie spłaty kredytu konsolidacyjnego, powinniśmy unikać zaciągania nowych zobowiązań i wywiązywać się terminowo z ustalonego harmonogramu spłat.

6. Raty kredytowe powinny być odpowiednio dopasowane do aktualnej i antycypowanej sytuacji finansowej. Nie powinny być one zatem, ani zbyt wysokie (niewielkie i okresowe zawirowanie finansowe spowodują powstanie zatorów płatniczych), ani zbyt niskie (niepotrzebne zwiększenie kosztów całkowitych).

7. Każdy kredyt, w tym również kredyt konsolidacyjny, można spłacić wcześniej w całości, częściowo lub dokonywać tzw. nadpłaty raty – zapłacić więcej niż wynika to z przyjętego harmonogramu (nigdy odwrotnie!).

Dobre zarządzenie domowymi finansami w nowej sytuacji, pomoże utworzyć niezbędną poduszkę finansową, które może okazać się zbawienna przy pogorszeniu się warunków ekonomicznych.

2 komentarze do “Jak można zmniejszyć raty kredytów?”

 1. Wydłużenie czasu spłaty kredytu jest praktycznie jedynym sposobem, aby na obniżyć ratę. Dzieje się tak dlatego, że kwota zobowiązania będzie rozłożona na więcej miesięcy.I w ten sposób raty stają się niższe.

  Jednak należy brać pod uwagę, że im bardziej wydłużamy ten okres, to tym więcej odsetek musimy zapłacić.

  Przy jednym spłacanym kredycie, to należy skontaktować się z bankiem, w którym spłacamy zobowiązanie. Jeżeli chcemy, to jest możliwość, aby skonsolidować jeden kredyt i dobrać gotówkę. W tym przypadku, to już najlepiej sprawdzić inne oferty w bankach, bo może być taniej niż w „swoim”. Podobnie jest z kredytem konsolidacyjnym, tylko, że to rozwiązanie jest polecane przy więcej niż dwóch kredytach lub pożyczkach.

 2. Najlepiej jest nie brać żadnych kredytów, to nie będzie żadnych rat kredytowych!

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok