Jak dostać kredyt konsolidacyjny?

Jak dostać kredyt konsolidacyjny? Czym jest konsolidacja kredytów? W jakim banku zapytać o konsolidację kredytów i pożyczek? Najczęściej zadawane pytania dotyczące kredytów konsolidacyjnych. Nie szukaj daleko, tylko sprawdź w serwisie od A do Z.

jak dostać kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to z pewnością wygodne rozwiązanie, ale i niekiedy konieczne i jedynie możliwe. Z reguły nie przynosi oszczędności (jeżeli bierzemy pod uwagę koszt całkowity), ale na pewno pomoże poprawić płynność finansową. Najważniejsze informacje dotyczące kredytów konsolidacyjnych – kiedy należy skorzystać z takiego rozwiązania?

Co daje konsolidacja kredytów?

Spłata zaledwie dwóch zobowiązań kredytowych w tym samym czasie, np. pożyczki gotówkowej i zadłużenia na karcie kredytowej, może przyczynić się do trudności w „dopięciu” domowego budżetu. To również konieczność pamiętania o różnych terminach płatności poszczególnych rat

Założenia konsolidacji kredytów można w zasadzie sprowadzić do trzech zasadniczych celów:

 • Poprawy płynności finansowej, czyli ograniczenia wydatków związanych z obsługą zadłużenia.
 • Zwiększenia zdolności kredytowej.
 • Zaoszczędzenia na spłacie starych kredytów, jeżeli nowa oferta kredytowa jest oferowana na zdecydowanie lepszych warunkach.

W dwóch pierwszych przypadkach następuje obniżenie raty kredytowej poprzez wydłużenie okresu kredytowania. W ostatnim przypadku najczęściej jest następuje skrócenie czasu spłaty i zwiększenie raty.

co daje konsolidacja kredytów

Co oznacza kredyt konsolidacyjny?

Co to znaczy kredyt konsolidacyjny? Jest to rodzaj kredytu konsumenckiego udzielanego przez banki i SKOK-i, na spłatę posiadanych zobowiązań bankowych. Jest to kredyt celowy, który może być przeznaczony wyłącznie na spłatę innych kredytów i pożyczek.

Kredytu konsolidacyjnego nie uzyskasz w firmach pożyczkowych, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Podmioty te udzielają pożyczki gotówkowe, które mogą być przeznaczone na dowolny cel, również na spłatę zobowiązań bankowych, ale zdecydowanie nie jest to najlepsze rozwiązanie.

co oznacza kredyt konsolidacyjny

Czy kredyt konsolidacyjny jest ubezpieczony?

Ubezpieczenie spłaty kredytu może dotyczyć każdego zobowiązania, w tym również kredytu konsolidacyjnego. W przypadku kredytów konsolidacyjnych gotówkowych, ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale bank może uzależnić pozytywne rozpatrzenie wniosku od jego wykupienia.

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej skutkuje wzrostem kosztów całkowitych kredytu, przy niezmienionych warunkach oferty standardowej. Jeżeli bank zaproponuje skorzystanie z ubezpieczenia i jednocześnie zgodzi się na obniżenie prowizji lub oprocentowania, należy porównać koszt całkowity obu opcji kredytowych. Zapoznaj się oczywiście również z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Z opcją ubezpieczenia kredytu konsolidacyjnego, najczęściej spotkać się można w następujących sytuacjach:

 • wysoka kwota kredytu konsolidacyjnego,
 • długi okres kredytowania,
 • nie najlepsze ocena kredytowa konsumenta,
 • konsolidacja hipoteczna,
 • możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania.

Jednym z banków, który proponuje ubezpieczenie kredytu konsolidacyjnego, jest Alior Bank.

Ubezpieczenie kredytu konsolidacyjnego w Alior Bank

1. Dla kwoty kredytu konsolidacyjnego powyżej 70 000 zł bank wymaga zabezpieczenia kredytu w formie cesji z umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i NNW. Zawarcie umowy ubezpieczenia w Alior Banku jest dobrowolne. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

2. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy i NNW z PZU SA. Ochrona trwa w okresie obowiązywania umowy kredytowej, ale nie dłużej niż 60 miesięcy (5 lat). Miesięczne świadczenie z tytułu utraty pracy przysługuje: „o ile utrata pracy nastąpiła nie wcześniej niż 61. dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia„. Ochrona trwa także po przedterminowej całkowitej spłacie kredytu (o ile nie zostanie zgłoszona rezygnacja z ubezpieczenia).

Alior Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w Komisji Nadzoru Finansowego i działającym na rzecz wielu ubezpieczycieli.

źródło: aliorbank.pl 5.11.2021 r.

czy kredyt konsolidacyjny jest ubezpieczony

Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca?

W zasadzie, żaden kredyt konsumencki nie jest opłacalny, a w tym również i kredyt konsolidacyjny. Dlaczego? Ponieważ za pożyczony kapitał należy zapłacić odsetki, a często również i dodatkowe koszty.

To wszystko sprawia, że im większa łączna całkowita wysokość kosztów, to kredyt będzie droższy. Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że w przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego wystąpią dodatkowo koszty:

 • wyceny nieruchomości,
 • ubezpieczenia na życie kredytobiorcy,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ustanowienia hipoteki.

Jeżeli jednak w przeszłości zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki z wysokim oprocentowaniem stałym, to zamieniając je na znacznie korzystniejszą ofertę i jednocześnie skracając czas spłaty, można zaoszczędzić na spłacanym kredycie.

Należy jednak pamiętać, że w zdecydowanej większości, konsolidacja zobowiązań bankowych przeprowadzana jest w celu zmniejszenie obciążeń z tytułu regulowania rat. Patrząc z takiej perspektywy, konsolidacja jest z pewnością opłacalna, ponieważ więcej pieniędzy pozostaje w domowym budżecie i to bez konieczności zwiększania dochodów czy ograniczania innych wydatków.

czy kredyt konsolidacyjny się opłaca

Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny?

Jeżeli spłacasz już kredyt konsolidacyjny, to istnieje możliwość, aby skonsolidować kredyt z innymi zobowiązaniami. Należy mieć jednak świadomość, że banki z reguły dość niechętnie podchodzą do takiego rozwiązania.

Polityka banków dotycząca tego, co podlega konsolidacji, a co jest z automatu odrzucana, jest bardzo różnorodna. W niektórych bankach, gama konsolidowanych produktów jest bardzo szeroka i kończy się na kredytach hipotecznych, a w niektórych jest ograniczona praktycznie wyłącznie do kredytów i pożyczek gotówkowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy możesz włączyć do konsolidacji kredyt konsolidacyjny, skontaktuj się z wybranymi bankami i zapytaj doradcę bankowego.

Dla kogo kredyt konsolidacyjny?

Z kredytu konsolidacyjnego mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy:

 • posiadają odpowiednio wysoką zdolność kredytową,
 • pozytywną historię kredytową w BIK,
 • chcą spłacić stare kredyty i pożyczki bankowe.

Ocena kredytowa, a więc zbadanie zdolności kredytowej oraz sprawdzenie historii kredytowej, ma miejsce w każdym przypadku, kiedy ubiegasz się o jakikolwiek kredyt bankowy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że np. kilka tygodni wcześniej bank pozytywnie zaopiniował Twój wniosek o kartę kredytową lub przyznał limit w koncie. Każdorazowo kontaktując się z bankiem w sprawie oferty kredytowej, zgodnie z wymogami Ustawy o kredycie konsumenckim, bank przeprowadza rzetelną ocenę zdolności kredytowej.

Korzystając z kredytu konsolidacyjnego możesz skonsolidować TYLKO kredyty bankowe, czasami kredyty udzielone przez SKOK-i, a konsolidacji kredytowej w zasadzie nie podlegają pożyczki niebankowe.

Wszelkiego rodzaju zobowiązania niebankowe zaciągnięte w firmach pożyczkowych, mogą zostać uregulowane z dodatkowej gotówki, udzielonej w ramach kredytu konsolidacyjnego lub korzystając z pożyczki konsolidacyjnej.

A może kredyt lub pożyczka gotówkowa?

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok