Informacje kredytowe z banków. 7 wrzesień 2019

2023-04-21 – ostatnia aktualizacja

Alior Bank pod koniec lipca wystartował z promocją kredytu hipotecznego pod nazwą „Własne M w wielkim mieście”. Promocja pozwala zapłacić mniej za kredyt na zakup mieszkania z rynku wtórnego. Obejmuje on Warszawę, Kraków i Wrocław.

informacja o kredytach banki 7 09 2019 rok

Promocyjne warunki kredytu hipotecznego Megahipoteka pod hasłem „Własne M w wielkim mieście”:

  • marża obniżona nawet do 1.65%,
  • prowizja od 1%.

Z promocji mogą skorzystać posiadacze Konta Jakże Osobistego, którzy:

  • co miesiąc zapewnią wpływy na rachunek w wysokości minimum 1500 zł,
  • wykonają minimum trzy transakcje bezgotówkowe kartą,
  • wykupią ubezpieczenie na życie.

Dla osoby, która nie zdecyduje się na ubezpieczenie, a spełni pozostałe warunki, marża wyniesie od 2,2%, a prowizja w wysokości 2%.

Osoby, które będą chciały ubiegać się o o finansowanie w ramach promocji „Własne M w wielkim mieście”, powinni osiągać dochody z tytułu umowy o pracę, renty lub emerytury.

W ramach promocji, maksymalna kwota kredytu hipotecznego to 700 tys. zł. Maksymalny okres kredytowania 30 lat. RRSO dla kredytu hipotecznego wynosi 4,75%.

Oferta obejmuje nieruchomości (również miejsca parkingowe czy garaż) zakupione w granicach administracyjnych Wrocławia, Krakowa i Warszawy.

Jak wyjaśnia Jolanta Gładyś, Dyrektor Działu Bankowości Hipotecznej w Alior Banku, w przypadku długookresowego finansowania, klienci zwracają przede wszystkim uwagę na koszty kredytu, które zostały znacznie obniżone. Dodaje jednocześnie, że atrakcyjne warunki cenowe kredytu, sprawiają, że jest on dostępny dla szerokiej grupy klientów na rynkach o największej liczbie transakcji związanych z zakupem nieruchomości.

Promocja potrwa trwa do października 2019 roku.

Źródło: aliorbank.pl Konsolidacja kredytu Alior Bank.

NWZ Banku Millennium podjęło uchwałę o połączeniu Banku Millennium i Euro Banku

27 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., zatwierdziło połączenie Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A.

Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium stwierdził, że z zadowoleniem przyjął fakt zaakceptowania przez akcjonariuszy banku plan połączenia obu banków. Dodał, że w wyniku fuzji oczekują korzyści, jakie wynikają z efektu skali wraz z jeszcze efektywniejszą obsługą połączonej bazy klientów.

Połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Euro Banku w zamian za akcje Banku Millennium. Stosunek wymiany akcji uzgodniony przez Zarządy Banku Millennium i Euro Banku wynosi: 4,1 Akcji Połączeniowych w zamian za jedną akcję Euro Banku.

Fuzja stanie się skuteczna w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Banku Millennium. Musi to być poprzedzone decyzją KNF w sprawie zezwolenia na połączenie oraz na zmiany Statutu Banku Millennium. Bank Millennium chce, aby prawnego połączenia obu banków dokonało się w dniu 1 października 2019 roku.

Źródło: www.bankmillennium.pl

Citi Handlowy wdrożył biometryczny proces kredytowy o kartę kredytową

27 sierpnia 2019

Citi Handlowy uruchomił zdalny i zautomatyzowany proces aplikowania o kartę kredytową, oparty o rozwiązania biometryczne. Jest to pierwszy bank w Polsce, który wdrożył taką procedurę, pozwalającą skrócić wydanie decyzji kredytowej nawet do 30 minut.

Jak wyjaśnia Sabina Zielińska, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Optymalizacji Biznesu, Citi Handlowy dąży m.in. do wprowadzenia intuicyjnych procesów samoobsługowych oraz do maksymalnego ułatwienia nowym klientom dostępu do produktów bankowych. Bank przygotował cyfrowe rozwiązania, pozwalające klientowi wnioskowanie o pożyczkę lub kartę kredytową bez wychodzenia z domu. Jak dodaje, nowy proces to dostarczenia dokumentacji przez internet, efektywna analiza danych kredytowych oraz zdalne potwierdzenie tożsamości klienta oparte o biometrię twarzy.

Proces aplikowania o kredyt w Citi Handlowy:

1. wypełnienie wniosku kredytowego – wystarczy dostęp do internetu, bez konieczności instalowania aplikacji.
2. zdalne biometryczne potwierdzenie tożsamości – jest to możliwe dzięki wykorzystaniu biometrii twarzy i tzw. selfie. Klient zostanie poproszony o zrobienie zdjęcia, zarówno swojego dowodu osobistego, jak i zdjęcia swojej twarzy (tzw. selfie). Rozwiązanie biometryczne pozwala na potwierdzenie zgodności selfie ze zdjęciem z dokumentu tożsamości, autentyczności dowodu oraz samego selfie.
3. automatyczna weryfikacja dochodu – klient dołącza dokumenty dochodowe w wymaganym do automatycznej weryfikacji formacie pdf.

Biometryczny proces kredytowy został wprowadzony we współpracy z dwoma podmiotami z branży fintech. Sabina Zielińska dodaje, że jest to „mała rewolucja” w bankowości. Rozwiązanie jest dostępne dla klientów banków na każdym urządzeniu, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Biometryczny proces kredytowy jest dostępny na stronie banku Citi Handlowy, a w następnych etapach zostaną wdrożone na stronach zewnętrznych, umożliwiających aplikowanie o kartę kredytową.

Źródło: citibank.pl. Karty kredytowe, w tym również oferowane przez Bank Citi Handlowy sprawdzisz TUTAJ: Tania karta kredytowa.

Kilka podstawowych informacji dotyczących kart kredytowych.

Co oznacza okres bezodsetkowy w przypadku kart kredytowych?

Okres bezodsetkowy nazywany jest również „okresem odroczonych płatności“. To czas, średnio 51-60 dni, kiedy możemy korzystać z nieoprocentowanego kredytu na karcie kredytowej.

Od kiedy liczy się okres bezodsetkowy?

Aby skorzystać z takiej możliwości, należy dokonać płatności bezgotówkowej kartą kredytową i w terminie wskazanym przez bank spłacić całość zadłużenia. Nie zostaniemy w takiej sytuacji obciążeni odsetkami od pożyczonych pieniędzy.

Czego nie obejmuje okres bezodsetkowy?

Nie obejmuje on wypłat gotówki z bankomatu (jest to już operacja gotówkowa) – dotyczy wyłącznie płatności bezgotówkowych, czyli np. dokonanych w sklepie czy w innych lokalach usługowych.

Gdzie znajdę informację dotyczące terminów płatności i trwania okresu bezodsetkowego?

Są one podawane w wyciągach do karty kredytowej. Wybierając kartę kredytową w banku – sprawdź w ofercie lub zapytaj sprzedawcę w banku.

Czy pieniądze na karcie są bezpieczne?

Pieniądze na kartach są bezpieczne pod warunkiem, że nikt pozami nami nie zna numeru PIN. Nie należy PIN-u do kart nosić w portfelu, zapisywać na karcie czy podawać innym osobom. Nie należy również ujawniać osobom nieuprawnionym:

  • numeru karty,
  • data ważności,
  • kodu CVV2/CVC2 (znajduje się na rewersie karty).

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty, należy niezwłocznie skontaktować się bankiem. Każdy bank posiada swój numer alarmowy, na który należy wówczas zadzwonić. Po zgłoszeniu kradzieży lub zgubienia karty, zostaje ona niezwłocznie i nieodwołalnie zastrzeżona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok