Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-07-11 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Kredyty gotówkowe, ale i pożyczki gotówkowe w różnych formach, są nieodłącznymi elementami życia wielu Polaków. Banki prześcigają się w atrakcyjnych ofertach, kusząc potencjalnych klientów obietnicą szybkiego i łatwego dostępu do gotówki. Jednak czy rzeczywiście każdy może skorzystać z tych propozycji? Pytanie: „Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?” nurtuje wielu potencjalnych kredytobiorców.
ilustracja do artykułu: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy?
Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej1, w maju 2024 roku średnia wartość udzielonego kredytu gotówkowego wynosiła prawie 25 tys. zł, co pokazuje, że Polacy chętnie sięgają po tego typu finansowanie. Jednak za tymi liczbami kryje się skomplikowany proces oceny zdolności kredytowej, który determinuje, czy bank przyzna nam pożądaną kwotę.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej czynnikom wpływającym na zdolność kredytową oraz temu, jakie zarobki są potrzebne, by ubiegać się o kredyt w wysokości 50, 100 czy nawet 200 tysięcy złotych. Rozwiejemy wątpliwości i przedstawimy praktyczne wskazówki, które pomogą zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego.


Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt gotówkowy?

Uzyskanie kredytu gotówkowego wiąże się z koniecznością spełnienia kilku podstawowych warunków przedstawionych przez bank. Kluczowym elementem w procesie przyznawania kredytu jest oczywiście ocena zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Zgodnie z definicją zawartą w prawie bankowym, zdolność kredytowa to możliwość terminowego regulowania rat kredytu wraz z odsetkami.

Oczywiście osoba wnioskująca o kredyt musi być pełnoletnia, posiadać dokument tożsamości i mieć nieograniczone prawa do podejmowania czynności prawnych.

Banki przeprowadzają indywidualną analizę każdego wnioskodawcy, aby ustalić maksymalną kwotę kredytu, która może zostać przyznana przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. W ramach tej oceny, instytucje finansowe przeprowadzają ocenę kredytową, koncentrując się głównie na:

  1. Wysokości dochodów. Bank analizuje regularność i stabilność przychodów wnioskodawcy. Im wyższe i bardziej stabilne dochody, tym większa szansa na uzyskanie kredytu o wyższej wartości.
  2. Stałych miesięcznych wydatkach. Oceniane są koszty utrzymania kredytobiorcy, takie jak czynsz, opłaty za media czy wydatki na żywność. Niższe stałe koszty zwiększają zdolność kredytową.
  3. Aktualne zobowiązania finansowe. Bank sprawdza, czy wnioskodawca posiada inne kredyty, pożyczki lub zobowiązania finansowe, które mogą wpływać na jego możliwość spłaty nowego kredytu.
Bank dla potwierdzenia osiąganych dochodów może żądać dokumentów, np.: zaświadczenia o zarobkach, deklaracji PIT czy wyciągu z konta za ostatnie 3-6 miesiące.

Oprócz tych podstawowych kryteriów, instytucje finansowe mogą brać pod uwagę również inne czynniki, takie jak historia kredytowa klienta, jego wiek, wykształcenie czy stabilność zatrudnienia. Warto pamiętać, że każdy bank może mieć nieco inne wymagania i stosować nieco inne metody oceny zdolności kredytowej.

Spełnienie tych warunków nie gwarantuje automatycznie przyznania kredytu, ale znacząco zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dlatego przed złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i upewnić się, że spełniamy podstawowe kryteria wymagane przez banki.


Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to kompleksowa ocena możliwości finansowych potencjalnego kredytobiorcy. Jest ona kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję banku o przyznaniu kredytu gotówkowego. Składa się na nią wiele elementów, które bank analizuje, aby określić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki.

Podstawowym czynnikiem analizy zdolności kredytowej są dochody wnioskodawcy. Bank bierze pod uwagę nie tylko ich wysokość, ale również źródło i stabilność. Stałe zatrudnienie na umowę o pracę jest zazwyczaj oceniane korzystniej niż nieregularne przychody z umów cywilnoprawnych.

Równie istotne są wydatki kredytobiorcy. Instytucje finansowe analizują koszty utrzymania gospodarstwa domowego, zobowiązania finansowe, takie jak inne kredyty, pożyczki czy limity w kartach kredytowych. Wszystkie te elementy wpływają na ocenę, ile pieniędzy potencjalny kredytobiorca może przeznaczyć na spłatę nowego zobowiązania.

Historia kredytowa to kolejny kluczowy aspekt. Bank sprawdza wiarygodność klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i innych bazach danych, w tym również i w rejestrach dłużników. Pozytywna historia spłat wcześniejszych zobowiązań znacząco zwiększa szanse na uzyskanie kredytu, podczas gdy negatywne wpisy najczęściej skutkują odmową przyznania kredytu gotówkowego, nawet przy wysokich dochodach.

Warto również wspomnieć o dodatkowych czynnikach, które mogą wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej. Należą do nich: wykształcenie, zawód, stan cywilny, posiadane ubezpieczenia czy nawet długość zamieszkania pod aktualnym adresem. Te elementy, choć mniej znaczące, mogą wpłynąć na ostateczną decyzję banku.

Należy pamiętać, że każda instytucja finansowa stosuje własne, szczegółowe procedury oceny zdolności kredytowej.


Ile trzeba zarabiać aby dostać kredyt gotówkowy?

Wysokość zarobków niezbędna do uzyskania kredytu gotówkowego nie jest jednoznacznie określona. Banki analizując sytuację finansową wnioskodawcy, biorą pod uwagę nie tylko jego dochody, ale i również wydatki. Kluczowa jest zdolność do regularnej spłaty rat przy jednoczesnym pokryciu codziennych kosztów życia.

Banki oceniają, ile pieniędzy zostaje kredytobiorcy „na rękę” po opłaceniu niezbędnych wydatków. W przypadku kredytów gotówkowych, banki często opierają się na statystycznych danych z GUS.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w swoich badaniach, w roku 2023 odnotowano wzrost średniego miesięcznego dochodu rozporządzalnego per capita, który osiągnął poziom 2678 zł. Jednocześnie, przeciętne wydatki miesięczne na jednego członka gospodarstwa domowego w 2023 roku ukształtowały się na poziomie 1636 zł 2.

Zatem odpowiedź na pytanie „ile trzeba zarabiać” zależy od indywidualnej sytuacji. Ważne jest, aby po pokryciu kosztów utrzymania i spłacie raty, pozostała kwota zapewniała komfortową sytuację finansową. Bank musi mieć pewność, że kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać zobowiązanie bez uszczerbku dla swojego codziennego funkcjonowania.

Z propozycjami banków zapoznasz się tutaj: Kredyty i pożyczki gotówkowe.

Jakie zarobki, aby dostać kredyt gotówkowy?

Określenie konkretnego progu zarobków gwarantującego otrzymanie kredytu gotówkowego jest trudne, ponieważ każdy wnioskodawca ma inną zdolność kredytową. Oznacza to, że nie tylko uzyskują inne dochody, ale również mają inne wydatki.

Przykładowo, osoba zarabiająca 2500 zł netto miesięcznie i prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, po odliczeniu podstawowych kosztów utrzymania, może dysponować kwotą około 1000 zł. Jest to dochód rozporządzalny, który musi wystarczyć zarówno na zapłacenie raty kredytowej, jak i ewentualne inne wydatki.

Należy zdawać sobie sprawę, że banki zawsze sprawdzają historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Z raportu dowiedzą się czy spłacasz inne zobowiązania i jak sobie z nimi radzisz. Inne kredyty czy limity odnawialne zawsze zmniejszają zdolność kredytową. Jednakże, wyższe zarobki mogą zrekompensować nawet znaczne obciążenia finansowe.

Ostatecznie, nie ma uniwersalnej kwoty zarobków gwarantującej otrzymanie kredytu. Bank ocenia całościową sytuację finansową wnioskodawcy, biorąc pod uwagę jego dochody, wydatki i historię kredytową. Kluczowe jest, aby po spłacie raty kredytowej pozostała kwota pozwalała regulować inne bieżące zobowiązania.


Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 50 tys. kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy na kwotę 50 000 zł jest często wybieranym rozwiązaniem przez wielu Polaków. Jego popularność wynika z relatywnie prostej procedury uzyskania oraz możliwości złożenia wniosku zarówno w oddziale banku, jak i przez bankowość internetową.

Aby ubiegać się o taki kredyt, minimalne wymagane zarobki oscylują wokół 2500 zł netto miesięcznie. Jednakże, ta kwota zakłada brak innych znaczących zobowiązań finansowych.

Wysokość raty dla kredytu 50 000 zł uzależniona jest od okresu kredytowania i oprocentowania. Przyjmując, że oprocentowanie nominalne wynosi 11% rocznie, to rata dla 7 lat wyniesie 856,12 zł, a koszt odsetkowy 21 914,23 zł.

Oszacowane wysokości zarobków dla singla i rodziny z jednym dzieckiem, przy założeniu, że jest wnioskodawcy nie posiadają innych zobowiązań kredytowych, a raty kredytowe są równe.

5 lat6 lat7 lat8 lat9 lat
singiel2700 zł2400 zł2300 zł2300 zł2200 zł
rodzina
2+1
4500 zł4600 zł4500 zł4400 zł4400 zł

Wyliczenia rat i kosztów oraz przegląd banków: Kredyt gotówkowy 50 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 100 tys. kredytu?

Uzyskanie kredytu w wysokości 100 tysięcy złotych wymaga spełnienia określonych kryteriów finansowych. Banki, ze względu na zwiększone ryzyko związane z tak znaczącą kwotą, dokładnie analizują zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Ale co ciekawe, o taki kredyt można wnioskować online.

Zazwyczaj minimalny próg dochodowy dla takiego zobowiązania oscyluje wokół 4000 zł netto miesięcznie, przy założeniu braku innych obciążeń finansowych.

Jak wysoka rata kredytowa? Miesięczna rata równa takiego kredytu przy spłacie rozłożonej na 120 rat i przy RSO 11% wyniesie 1 377,50 zł. Całkowity koszt odsetkowy pożyczki 65 300,01 złotych.

Oszacowane zarobki netto dla kredytu na 100 000 zł – dla singla i rodziny 2+1.

7 lat8 lat9 lat10 lat
singiel4000 zł3700 zł3400 zł3200 zł
rodzina 2+15400 zł5300 zł5200 zł5100 zł

Wyliczenia rat i kosztów oraz przegląd banków: Kredyt gotówkowy 100 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 200 tys. kredytu?

Wbrew powszechnej opinii, uzyskanie kredytu gotówkowego na kwotę 200 tysięcy złotych jest jak najbardziej możliwe. Niektóre instytucje finansowe oferują nawet pożyczki sięgające 250 tysięcy złotych.

Przeciętnie, minimalne wymagane zarobki dla takiego kredytu oscylują wokół 7000 zł netto miesięcznie, przy założeniu braku innych obciążeń finansowych. Banki przeprowadzają szczegółową analizę zdolności kredytowej, oceniając możliwości klienta do terminowej spłaty zobowiązania.

Warto mieć na uwadze, że miesięczna rata takiego kredytu może wahać się w okolicach 2 755,00 zł (rata równa, RSO 11%). Całkowity koszt pożyczki może sięgnąć nawet 130 tysięcy złotych.

Oszacowane zarobki netto dla kredytu na 200 000 zł – dla singla i rodziny 2+1.

7 lat8 lat9 lat10 lat
singiel6300 zł5700 zł5300 zł5000 zł
rodzina 2+17900 zł7200 zł6700 zł6600 zł

Wyliczenia rat i kosztów oraz przegląd banków: Kredyt gotówkowy 200 tys. zł.

Jak bank oblicza wysokość kredytu gotówkowego?

Proces obliczania wysokości kredytu gotówkowego przez banki jest złożony i zindywidualizowany. Choć kiedyś instytucje finansowe musiały ściśle przestrzegać wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, obecnie mają większą swobodę w ustalaniu własnych kryteriów.

Kluczowym elementem w kalkulacji jest stosunek zobowiązań kredytobiorcy do jego dochodów netto, znany jako wskaźnik DTI (Debt to Income). Dawniej nie mógł on przekraczać 50-65%, ale teraz każdy bank ustala własne limity.

Przykładowo, osoba zarabiająca 2000 zł netto miesięcznie, bez innych zobowiązań, może liczyć na kredyt w wysokości kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od okresu spłaty.
Warto podkreślić, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Banki analizują również dodatkowe czynniki, takie jak stabilność zatrudnienia czy posiadany majątek. Celem jest zapewnienie, że klient będzie w stanie regularnie spłacać kredyt.

Ze względu na różnice w metodach kalkulacji, ten sam klient może otrzymać różne propozycje kwot kredytu w poszczególnych bankach. Dlatego warto porównać oferty kilku instytucji przed podjęciem ostatecznej decyzji.


Jak zdolność kredytowa wpływa na kredyt gotówkowy?

W przypadku niewielkich sum finansowania i z krótkim czasem spłaty, banki często stosują uproszczone procedury oceny wniosku. Proces ten zazwyczaj ogranicza się do podstawowej weryfikacji tożsamości wnioskodawcy oraz analizy jego dochodów, często bazując jedynie na oświadczeniu klienta lub na wyciągu z konta. W takich sytuacjach kwoty kredytu są ustalane w sposób zindywidualizowany, a bank może być bardziej elastyczny w swojej ocenie.

Dla większych kwot lub dłuższych okresów spłaty, zdolność kredytowa nabiera większego znaczenia. Banki przeprowadzają wtedy dokładniejszą analizę sytuacji finansowej klienta, biorąc pod uwagę nie tylko jego dochody, ale także historię kredytową, obecne zobowiązania finansowe oraz koszty utrzymania. Mogą być również w takiej sytuacji wymagane dodatkowe zabezpieczenia.


Jak wysoki może być kredyt gotówkowy?

Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego, jaki można uzyskać, zależy od wielu czynników, ale zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim 3, nie może być większy niż 255 550 zł. Jednak w praktyce większość banków ustala swoje własne limity, które zwykle oscylują wokół 150 000 – 250 000 zł.

Aby uzyskać kredyt przekraczający 250 tysięcy zł, konieczne jest posiadanie wysokich zarobków. Kluczowe znaczenie ma tu oczywiście zdolność kredytowa, ale także okres kredytowania i oprocentowanie kredytu.

Przykładowo, przy założeniu 10-letniego okresu spłaty i oprocentowania na poziomie 10,50%, o maksymalną kwotę kredytu mogłaby się ubiegać para bez dzieci, gdzie każda osoba zarabia w okolicach średniej krajowej (ok. 7700 zł) 4.


Źródła:
1 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/836468/bik-najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-maj-2024-r.
2 Sytuacja gospodarstw domowych w 2023 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2023-r-w-swietle-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,23.html.
3 Ustawa o kredycie konsumenckim https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715.
4 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 r. wynosiło 7768,35 zł brutto https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-styczniu-2024-roku,3,146.html.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok