Ile idzie przelew z banku do banku?

Przelew z jednego banku do drugiego, to obecnie kwestia kilku minut lub godzin. Cała procedura nie może trwać zbyt długo, ponieważ jest to tradycyjnie wygodny sposób na przekazywanie pieniędzy. W poniższym wpisie dowiesz się ile czasu idzie zwykły przelew krajowy, a jak długo czeka się na pieniądze z banku zagranicznego.
ile idzie przelew z banku do banku
Ile idzie przelew z banku do banku? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Co to jest przelew (polecenie przelewu)? Jest to jedna z form rozliczeń płatności bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty ze wskazanego rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek płatniczy odbiorcy (beneficjenta).

Warunek przyjęcia przez bank polecenia przelewu? Posiadanie przez płatnika na koncie wystarczającej kwoty pieniędzy, aby taki przelew mógł zostać zrealizowany.

Jak zrobić przelew bankowy?

W jaki sposób przelać pieniądze na inny rachunek bankowy? Wydając bankowi dyspozycję przelewu. Jak to zrobić?

1. Zaloguj się do swojego banku korzystając z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.
2. Podaj dane. Niekoniecznie należy je wpisać to w takiej kolejności, jak poniżej:

 • nazwa odbiorcy przelewu: imię i nazwisko osoby fizycznej, podstawowe dane dla osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawne),
 • numer rachunku odbiorcy – zwróć uwagę, że w Polsce rachunek bankowy składa się z 26. cyfr,
 • kwota i waluta przelewu,
 • numer rachunku zlecającego,
 • nazwa zlecającego przelew,
 • tytuł zobowiązania – krótka informację dotyczące powodu dokonywania przelew, np. zapłata za FV 12/04,
 • data przelewu – może to być wybrany dzień, niekoniecznie na dzień składania polecenia przelewu.

W wersji elektronicznej nie ma podpisu i pieczęci.

3. Dokończenie weryfikacji płatności, np. poprzez zaakceptowanie wysłania przelewu poprzez autoryzację otrzymanym kodem sms.

Dyspozycja polecenia przelewu może być złożona poprzez:

 • tradycyjny dokument papierowy,
 • bankowość elektroniczną,
 • aplikację dostosowaną do urządzeń mobilnych,
 • telefonicznie (systemu IVR1).

Ile trwa przelew na konto?

1. Przelew pieniędzy w tym samym banku.

Pieniądze przesyłane pomiędzy kontami prowadzonymi w ramach tego samego banku, dotrą do odbiorcy w zasadzie w tej samej minucie (dotyczy to również tzw. subkont). Banki wykonują natychmiast takie zlecenie przelewu pieniędzy.

Tak samo działa przelew na konto za pomocą BLIK.

1. Przelew pieniędzy między bankami.

Bank powinien zaksięgować otrzymane polecenie przelewu najpóźniej w następnym dniu roboczym, jak tylko go otrzyma.

O której godzinie dany przelew trafi na konto odbiorcy? O tym decyduje harmonogram godzin przelewów, w których są realizowane i w każdym z banków będą to nieco inne godziny.

Polecenia przelewu są realizowane pomiędzy bankami w Polsce, ale także z bankami zagranicznymi.

W przesyłaniu pieniędzy pomiędzy bankami pośredniczy Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)2. Przekazuje ona pieniądze w ramach systemów:

 • Elixir,
 • Express Elixir,
 • SORBNET2,
 • BlueCash.

W sytuacji, kiedy zależy Tobie, aby płatności trafiły do odbiorcy w innym banku jeszcze tego samego dnia, to przelew należy wykonać w ramach systemu Elixir. Jeśli chcesz mieć pewność, że płatność znajdzie się u odbiorcy w ciągu kilku minut, skorzystaj z przelewu Express Elixir.

Ile czasu idzie przelew?

Pieniądze trafią na rachunek odbiorcy w innym banku najpóźniej w następnym dniu roboczym. W sytuacji, kiedy zależy Tobie na bardzo szybkim przekazaniu pieniędzy, można skorzystać z innych – szybkich przelewów:

1. Przelew internetowy Express Elixir. Przelanie pieniędzy z jednego banku do innego trwa kilka chwil. Przelew jest nie tylko szybki, ale i bezpieczny, ponieważ nad operacją czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa. Koszt przelewu Express Elixir można znaleźć w taryfie opłat i prowizji banku, z którego wykonywany jest przelew.

Czy wiesz, że?

 • Przelew w Pekao S.A. można zrobić codziennie z wyjątkiem przerwy między 3.00 a 3.30 w nocy. (Sprawdź przegląd kont bankowych, które można założyć przez internet: Konto bankowe porównanie banków.)
 • Tabela banków, w których można skorzystać z przelewu Express Elixir dostępna jest na stronie https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci,
 • Za pośrednictwem Express Elixir istnieje możliwość dokonania natychmiastowych płatności do ZUS i US. Dostępność jednak uzależniona jest od banku nadawcy.

2. Szybki przelew BlueCash . Natychmiastowe przelanie pieniędzy na inne konto w banku, zwane przelewem ekspresowym, jest wykonywane przez system BlueCash. Korzystając z tej usługi środki finansowe zostają przekazane odbiorcy w kilka minut. Ekspresowa usługa działa również w dni wolne od pracy (weekendy, święta). Lista banków, do których można wykonać przelew wykorzystując System Płatności BlueCash: https://bluecash.pl/spbc/out.

2. System SORBNET. System prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP). Umożliwia w również krótkim czasie – nie dłużej niż godzinę zazwyczaj – przelanie środków pieniężnych do innego banku.

Przy przelewaniu dużych kwot (nie ma ograniczeń) jest stosowany system SORBNET2.

Czy są ograniczenia w przelewach ekspresowych?

Z pewnością przelewy ekspresowe czy natychmiastowe są bardzo pomocne, np. jeżeli zależy nam na szybkich dokonaniu płatności za zakupiony towar lub usługę. Mają one jednak swoje pewne ograniczenia.

1. System Express Elixir obsługuje przelewy jedynie w PLN (w polskich złotych). Co więcej, ekspresowego przelewu nie można zlecić, jeśli bank odbiorca nie obsługuje takiej usługi.
2. System SORBNET2 ma ograniczenia czasowe dostępności. Aby przelew środków został zrealizowany i pieniądze trafiły do odbiory jeszcze tego samego dnia, to należy je wysłać do godziny 15.

Czy przelew jest realizowany w dniu wolnym od pracy?

Banki nie realizują przelewów Elixir oraz SORBNET2 w dni wolne od pracy. I to dotyczy zarówno weekendów, jak i wszystkich ustawowych świąt. Jeżeli zatem dyspozycja przelewu zostanie złożona w te dni, to wówczas odbiorca na jego realizację będzie musiał poczekać do najbliższego dnia roboczego.

Natomiast przelewy BlueCash oraz Express Elixir są realizowane codziennie.

Przeczytaj również:

Jak długo idzie przelew do banku za granicą?

Wykonanie przelewu na zagraniczny rachunek bankowy uzależniony jest od sposobu zlecenia transakcji. Pieniądze do zagranicznego banku można przekazać za pomocą przelewów:

 • SEPA – środki są przeliczane na euro. Przekazywane są w jeden dzień roboczy do krajów Unii Europejskiej oraz Andory, Islandii i Wielkiej Brytanii.
 • SWIFT – przelew można wykonać w dowolnej walucie pomiędzy kontami bankowymi nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Czas oczekiwania na zaksięgowanie pieniędzy, to około 3 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia.
Powyższe przelewy nie są realizowane w systemach ekspresowych i nie można ich przyspieszyć. Standardowy czas realizacji przelewu SWIFT w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to 3 dni robocze. Czas ten jednak MOŻE ulec wydłużeniu, ale i skróceniu. Możliwe są dodatkowe wydatki za każdą transakcję SEPA lub SWIFT. Należy zapoznać się z tabelą opłat banku realizującego przelew.

Jaka jest różnica pomiędzy przelewem krajowym a własnym?

Szczególnym rodzajem transferu środków pieniężnych jest przelew własny. Operacja wykonywana jest pomiędzy dwoma kontami należącymi do klienta w jednym banku.

Polega to na tym, że logując się do bankowości internetowej można przelewać środki dowolnie na posiadane subkonta, np. z konta rozliczeniowego na oszczędnościowe i odwrotnie. Przekazania pieniędzy następuje natychmiastowo.

Przelew własny najczęściej nie wymaga autoryzacji, np. poprzez wpisanie kodu SMS. Jest to spowodowane tym, że pieniądze nie „opuszczają” banku: pozostają w rękach klienta i jednocześnie są w tym samym banku. Taki przelew uznawany jest za bezpieczny i niewymagający dodatkowej weryfikacji.

Ile idzie przelew tradycyjny?

Przelew wewnętrzny realizowany pomiędzy dwoma kontami w tym samym banku odbywa się natychmiastowo w kilka sekund. Nie ma znaczenia dzień tygodnia czy pora dnia.

Pieniądze przesłane pomiędzy bankami przechodzą przez pośrednika. Jest nim Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), która prowadzi system rozliczeń bankowych Elixir.

Transfery w ramach przelewu krajowego Elixir odbywają się w dni robocze w 3 sesjach:

 • rano: 09:30-11:00,
 • po południu: 13:30-15:00,
 • późnym południem: 16:00-17:30.

Banki dostosowują swoje harmonogramy wysyłania przelewów właśnie do tych godzin, aczkolwiek każdy z nich może działać nieco inaczej.
Na przykład poranne sesje wychodzące mają miejsce około 8:00-8:30, a przychodzące między 10:00 a 12:00.

Sesja wychodząca – księgowanie przychodzących przelewów do systemu Elixir. Sesja przychodząca – odbieranie transferów.

Jeżeli zatem chcesz sprawdzić, jak długo idzie zlecony przelew krajowy, należy sprawdzić dwa banki: nadawcę i odbiorcę oraz sesje księgowań w obu bankach (można to zrobić na stronach internetowych banków). Pozwoli to oszacować czas dotarcia pieniędzy na rachunek.

Czy za przelew krajowy Elixir należy dodatkowo zapłacić? Najczęściej realizowany jest bez dodatkowych opłat.

Przelew krajowy Express Elixir – pozwala dokonać natychmiastowego przelewu krajowego między dwoma bankami z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

System w większości banków działa 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę. Korzystanie z  Express Elixir jest bezpieczne i wygodne, ale wiąże się bardzo często z dodatkową opłatą. Ile wynosi opłata za korzystanie z Express Elixir? Różnie w każdym z banków. Informację można znaleźć w tabeli opłat i prowizji dla danego typu rachunku.

W niektórych bankach wprowadzana jest krótka przerwa dla przelewów Express Elixir pomiędzy 23:00 a 0:00 dnia następnego.

Jak wykonać bezpieczny przelew krajowy?

Wykonują jakikolwiek przelew krajowy do innego banku, należy zadbać o bezpieczeństwo. Zapamiętaj!

1. Przelewy krajowe należy realizować korzystając z bezpiecznego i sprawdzonego systemu. Można to zrobić w bankowości elektronicznej swojego banku.

2. Bezpieczny przelew to pewność, że urządzenie, z którego go wykonujesz nie jest zainfekowane przez złośliwe oprogramowanie. Należy mieć zainstalowany sprawdzony i włączony (!) program antywirusowy przy pomocy którego należy skanować regularnie komputer czy smartfona.

3. Nie loguj się do banku z otwartych i niezabezpieczonych hotspotów.

4. Zanim zalogujesz się do bankowości elektronicznej, sprawdź:

 • czy adres banku na pasku przeglądarki jest prawidłowy?
 • czy widnieje przy nim zamknięta zielona kłódka, a sam adres zaczyna się od htpps?

5. Jeżeli masz wątpliwości co do jednego z powyższych punktów, nie loguj się do banku i nie transferuj środków.

6. Banki nie wysyłają sms-em czy mailem linków do logowania, aby zrobić przelew! Jeżeli otrzymasz taki link, może to być próba oszustwa! Nie klikaj i nie sprawdzaj co będzie dalej, a tym bardziej nie loguj się do banku i nie wykonuj żadnego przelewu.

7. Wykonując przelew sprawdź numer konta odbiorcy – czy jest prawidłowy.

8. Wpisz odbiorcę i wypełnij w krótkich słowach tytuł przelewu.

9. Otrzymując SMS/maila z kodem autoryzacyjnym dokładnie przeczytaj treść wiadomości. Upewnij się, że zarówno kwota przelewu się zgadza, ale i rachunek (najczęściej są to 4 ostatnie cyfry).

Mając jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń na infolinię banku, aby upewnić się, że postępujesz w prawidłowy i przede wszystkim, w bezpieczny sposób.

Jeżeli szukasz banku, w którym można założyć rachunek osobisty przez internet, aby wykonywać przelewy, sprawdzisz poniżej. Konta firmowe: Rachunek bankowy dla firm – gdzie jest najlepszy?


1 IVR (Interactive Voice Response) – Interaktywna Odpowiedź Głosowa (IOG). System komunikacyjny polegający na tym, że dzwoniący otrzymuje interaktywną obsługę. Stosowana m.in. przez firmy pozostające w częstym kontakcie z klientem. https://pl.wikipedia.org/wiki/Interactive_voice_response.
2 Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) – instytucja odpowiedzialna za przeprowadzane usługi rozliczeniowe i płatności w Polskim systemie bankowym. KIR oferuje usługi w systemie rozliczeń międzybankowych, płatności mobilnych i online, transakcje kartowe oraz w zakresie podpisu elektronicznego. https://www.kir.pl.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok