Ile czasu bank rozpatruje wniosek o kredyt hipoteczny?

Ile czasu bank rozpatruje wniosek o kredyt hipoteczny? 1 dzień, 1 miesiąc, a może dłużej? Składając wniosek o kredyt hipoteczny (mieszkaniowy), każdy klient chciałby, aby bank jak najszybciej rozpatrzył jego wniosek. Najlepiej jeszcze na miejscu… Niestety, nie jest to wniosek o pożyczkę gotówkową, i nie ma możliwości, aby uzyskać natychmiastową odpowiedź.

ile czasu bank rozpatruje wniosek o kredyt hipoteczny

Każdy bank, który otrzymuje wniosek kredytowy od potencjalnego klienta, potrzebuje więcej lub mniej czasu, aby sprawdzić wszystkie wymagane formalności.

Czas rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny będzie nieco inny w Banku Millennium, a inny w PKO BP. To w takim razie, szczegółowo, ile to potrwa? 3 tygodnie? Miesiąc? Nie przedłużając: proces przyznawania kredytu hipotecznego składa się z kilku podstawowych etapów.

Kredyt hipoteczny – badanie zdolności kredytowej

Jeden z najważniejszych czynników, który jest brany pod uwagę, to ocena zdolności kredytowej. Jest ona przeprowadzana pod względem ilościowym i jakościowym. Nie wchodząc w szczegóły zagadnienia, brane są pod uwagę min. następujące czynniki:

 • dochód na osobę w gospodarstwie domowym,
 • koszty utrzymania,
 • suma rat spłacanych kredytów,
 • wiek,
 • miejsce zamieszkania,
 • wykształcenie.

Przyjmując, że historia kredytowa w BIK jest również pozytywna, należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego. Należy dołączyć wymagane dokumenty, z których najczęściej są to:

 • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych zarobków,
 • wyciąg z konta bankowego,
 • zapis w księdze wieczystej,
 • informacje o wykonawcy, pozwolenia na budowę, itp.

I następnie rozpoczyna się proces weryfikacji wniosku.

Ile czasu bank rozpatruje wniosek o kredyt hipoteczny teoretycznie?

Na udzielenie odpowiedzi banki mają trzy tygodnie. I tak to wygląda w teorii. Jednak w praktyce proces ten przeciąga się do miesiąca lub dłużej. W maju 2021 r. było to nawet dwa miesiące! Dlaczego tak długo?

Z kilku powodów. Są banki, które rozpatrują wniosek kredytowy w dwóch etapach.

ETAP 1. W dwóch pierwszych tygodniach, bank przeprowadza analizę dostarczonych załączników. Brak, nawet jednego wymaganego dokumentu, wstrzymuje proces rozpatrywania wniosku. Dlatego, aby wszystko odbyło się jak najszybciej, należy dopilnować, aby złożyć od razu wszystkie dokumenty.

Jeżeli nie wiesz jakie, to zapytaj w banku lub umów się na spotkanie z pośrednikiem finansowym. Lista jest dostępna poniżej:

Cała powyższa analiza nie powinna przekroczyć wspomnianych dwóch tygodni. Dopiero w następnym kroku wydawana jest WSTĘPNA DECYZJA.

ETAP 2. W kolejnych tygodniach bank wykonuje wycenę nieruchomości, na którą zaciągasz kredyt hipoteczny.

Dwuetapowy proces rozpatrywania wniosku jest z reguły lepszy niż jednoetapowa procedura, ze względu na to, że wstępna decyzja zazwyczaj nie różni się od tej ostatecznej. I w zasadzie po dwóch tygodniach masz dość klarowną sytuację.

Czas rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny może być dłuższy

Najczęstszymi sytuacjami, kiedy bank potrzebuje znacznie więcej czasu na wydanie decyzji są:

 • błędnie złożone lub niekompletne dokumenty. Bank poprosi Ciebie wówczas o ponowne złożenie załączników bądź uzupełnienie dokumentów.
 • duża liczba wniosków do rozpatrzenia, co ma miejsce obecnie.

Jak podaje BIK w swoim raporcie z 7 maja 2021 r., w kwietniu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie prawie 51 tys. potencjalnych kredytobiorców. Porównując to rok do roku, jest to wzrost o +83,1%. W porównaniu do marca 2021 r., liczba wnioskujących nieznacznie jednak spadła (-9,2%).

Średnia wysokość wnioskowanego kredytu hipotecznego w kwietniu 2021 r. wyniosła 320,61 tys. zł. 1

Co dalej, po pozytywnej weryfikacji wniosku o kredyt hipoteczny?

Kiedy tylko wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziesz musiał podpisać umowę kredytową z bankiem. Kiedy przeniesiesz na siebie własność nieruchomości podpisując akt notarialny oraz złożysz wniosek o wpisanie hipoteki na rzecz banku, następuje uruchomienie kredytu.

Artykuły powiązane z kredytem hipotecznym:

Dla osób bardziej zainteresowany sprawą techniczną:

Etapy weryfikacji wniosku o kredyt hipoteczny

W początkowej fazie następuje przyjęcie wniosku i weryfikacja klienta przez algorytm bankowy. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie posiadanych przez bank informacji i parametrów. Wstępna selekcja pozwala przyspieszyć cały proces ubiegania się o kredyt. Jeżeli I etap został zaliczony, w kolejnym etapie następuje sprawdzenie kompletności wniosku.

Dopiero na kolejnym etapie przeprowadzana jest analiza prawna, która weryfikuje stan prawny dotyczący zarówno celu, jak i zabezpieczenia kredytu oraz przeprowadzana jest analiza techniczna – rzeczoznawca weryfikuje nieruchomość od strony technicznej.

Po przeprowadzeniu powyższych procesów, analityk banku wylicza zdolność kredytową klienta i wydaje opinię z uwzględnieniem możliwości regulowania zobowiązania.

W przedostatnim kroku zazwyczaj jest podejmowana decyzja kredytowa (tzw. na pierwszą rękę), którą kończy analityk ekonomiczny na podstawie analizy ekonomicznej. I dopiero po tym podejmowana jest decyzja ostateczna poprzez zweryfikowanie przez innego analityka poprawność przeprowadzonej pracy przez osobę, która zajmowała się tym wnioskiem.


1 Źródło: media.bik.pl „Wzrost BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe w kwietniu 2021 r. do rekordowych 94,3%”.

10 komentarzy do “Ile czasu bank rozpatruje wniosek o kredyt hipoteczny?”

 1. Niejeden doradca mówi, że obecnie jest znacznie szybciej i nie ma zatorów, tak jak to było jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

 2. Przykładowy opis procesu kredytowego w ING Bank:

  1. Przygotowanie Formularza Informacyjnego.
  2. Rejestracja w PDP.
  3. Analiza dokumentów.
  4. Informacja wstępna.
  5. Wycena nieruchomości (szacowany czas przygotowania dokumentu to minimum 10 dni roboczych).
  6. Wydanie decyzji.

  źródło: ing.pl/partner/indywidualni/hipoteka/proces-kredytowy

 3. Teraz to już będzie znacznie szybciej, biorąc pod uwagę spadek składanych wniosków kredytowych.

 4. PKO BP umożliwia zdalne składanie wniosku o kredyt hipoteczny w serwisie transakcyjnym. Wszystkie formalności można załatwić teraz online. Wystarczy wypełnić wniosek i dołączyć do niego wymagane dokumenty, a w oddziale pojawisz się tylko raz, aby podpisać umowę kredytową. Na każdym etapie może korzystać ze wsparcia doradcy.

  PKO Bank Polski udostępnił klientom całkowicie zdalną obsługę wniosku kredytowego, począwszy od otrzymania informacji o kredycie i spersonalizowanej oferty aż do złożenia wniosku o kredyt wraz z niezbędnymi dokumentami w serwisie transakcyjnym. Teraz każda osoba zainteresowana kredytem hipotecznym bez wychodzenia z domu, kontaktując się również zdalnie z doradcą hipotecznym, może uzyskać szczegółowe informacje o ofercie i warunkach kredytu hipotecznego, jak również wypełnić zdalnie wniosek o jego udzielenie. Wizyty w oddziale ograniczone zostały wyłącznie do jednego spotkania, podczas którego zostanie podpisana umowa.

  Pierwszym krokiem jest spotkanie klienta z doradcą. Spotkanie w wybranym terminie i formule. Podczas rozmowy klient otrzymuje formularz informacyjny wraz z ofertą na zmienną stopę procentową i z okresowo stałą stopą procentową oraz listę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. W przypadku spotkania online dokumenty te przesyłane są mailem. Obie oferty dostępne są również w serwisie transakcyjnym. Wybierając jedną z nich klient może rozpocząć rejestrację wniosku w serwisie. Część informacji jest uzupełniana automatycznie. Klient weryfikuje czy dane są poprawne, wypełnia brakujące informacje oraz dołącza wymagane pliki z dokumentami. Wystarczy zrobić im zdjęcie np. telefonem i dodać jako załącznik. Można załączyć pliki w różnych formatach. Wniosek można zapisać i wrócić do niego w dowolnym momencie, bez utraty wprowadzonych już danych.

  Na każdym etapie rozpatrywania wniosku przez bank można sprawdzić status sprawy w serwisie transakcyjnym, skontaktować się z osobistym doradcą lub uzupełnić brakujące dokumenty. Dzięki możliwości zdalnego wnioskowania klient od początku w dowolnych warunkach i dowolnym czasie może zapoznać się z ofertą przedstawianą przez bank, skonsultować z doradcą, uzupełnić brakujące dokumenty bez konieczności kilkukrotnych wizyt w oddziale.

  Pozwala to znacznie skrócić czas rozpatrywania wniosku i szybciej reagować na ewentualne pytania klienta

  Wniosek o kredyt hipoteczny online jest również dostępny dla osób nieposiadających konta w banku. Wystarczy, że uzyskają dostęp do serwisu transakcyjnego.

  Osoby, które spłacają kredyt hipoteczny mogą już wiele spraw załatwić poprzez bankowość internetową, np.:
  – uruchomić kolejną transzę kredytu,
  – spłacić kredyt przed terminem,
  – zmienić rachunek do spłaty,
  – złożyć wniosek o zawieszenie raty.

  Dodawane są kolejne dyspozycje, wnioski i zaświadczenia, np. wizja online, pozwalająca na zdalne oględziny wycenianej nieruchomości, bez konieczności fizycznej wizyty rzeczoznawcy w nieruchomości. Ponadto, bank nie wymaga dostarczenia odpisu z księgi wieczystej – sam weryfikuje nieruchomość w CBDKW.

  źródło: media.pkobp.pl/154818-wniosek-o-kredyt-hipoteczny-on-line-w-pko-banku-polskim.

 5. Złożyłem komplet dokumentów (wraz z operatem szacunkowym), wniosek został przyjęty, a bank nie prosił o dodatkowe dokumenty… 21 dni, to kompletna fikcja.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok