Historia Fortis Banku Polska S.A.

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-16 – ostatnia aktualizacja

Fortis Bank Polska był bankiem specjalizującym się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz zamożnych klientów indywidualnych. Od 2009 należy do grupy BNP Paribas. Poniżej przedstawiamy krótką historię Fortis Banku Polska S.A.
Historia Fortis Banku Polska S.A.
Historia Fortis Banku Polska S.A. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Fortis Bank początki: lata dziewięćdziesiąte

W 1990 roku zostaje zawiązana spółka Krakowskie Towarzystwo Bankowe (z inicjatywy Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego i Agencji Rozwoju Przemysłu SA).

1991

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został strategicznym akcjonariuszem Banku, który przyjął nazwę „Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie SA”.

1994

 • PPABank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Wdrożono system EQUATION zapewniający łączność „online” pomiędzy placówkami Banku.
 • Nazwa „Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie SA” została zmieniona na „Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA”.

1995

PPABank podpisał umowę o współpracy z Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (ECC) – dotychczasowe „okienka kredytowe” Korporacji stają się placówkami PPABanku.

1998

PPABank podpisał umowę o współpracy z Fortis Bankiem (wtedy Generale Bank).

1999

 • Sfinalizowanie transakcji pomiędzy Fortis Bank a PAEF i ECC, w wyniku której Fortis Bank powiększył swoje udziały w PPABanku do 68,5% a następnie w wyniku publicznego wezwania do sprzedaży akcji Fortis Bank zwiększył swe udziały w PPABanku do 98,38%.
 • PPABank nabył 100% akcji Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego SA.
 • PPABank kupił od Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sieć Punktów Obsługi Klientów w głównych miastach Polski.

Nowy początek. Dynamiczny rozwój banku

2000

 • 3 lipca zarejestrowano nową nazwę i siedzibę banku.
 • 24 stycznia Bank uruchomił system bankowości internetowej – Pl@net.

2001

Wydzielenie w strukturach Banku linii biznesowej dedykowanej do obsługi dużych przedsiębiorstw i stworzenie Centrów ds Obsługi Średnich i Dużych Firm.

2002

Bank posiada 28 placówek usytuowanych w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 900 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Bank Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji.

Ciekawostki:
Promocja Olimpijska Kart VISA Salt Lake City 2002. Do wygrania były między innymi 2-osobowe wycieczki na narty do Salt Lake City oraz aparaty fotograficzne Kodak .

2003

 • Wprowadzenie do oferty polisy na życie „Czysty Zysk” (we współpracy z Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA).
 • Rozpoczęcie projektu „Do Unii Europejskiej z Fortis Bankiem”.
 • Wprowadzenie do oferty posagowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o nazwie „Lepsze Jutro Dziecka”.

2004

Wprowadzenie do oferty:  kredytu hipotecznego dla firm,  IKE w postaci rachunku bankowego i w formie funduszu inwestycyjnego IKE Fortis FIO.

2005

 • Wprowadzenie do oferty usług bankowości prywatnej.
 • Fortis Program Inwestycyjny w ofercie dla klientów indywidualnych (we współpracy z AEGON Tuż).
 • Wprowadzenie do oferty kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold.
 • Uruchomienie Międzynarodowego Centrum Rozliczeniowego w Krakowie.

2006

 • Pierwsza transakcja handlu prawami do emisji CO2 w Polsce.
 • Bank posiada 40 placówek w największych miastach w Polsce, zatrudnia blisko 1100 osób.
 • Wszystkie firmy z grupy Fortis zaczynają się posługiwać jednym logotypem. Jednym z elementów strategii jest oferowanie wszystkich usług pod jedną marką (ang. One company under one flag). W Polsce jednym znakiem posługują się wszystkie spółki z grupy obecne na polskim rynku: Fortis Bank Polska, Fortis Lease Polska, Fortis Securities Polska oraz Fortis Investments.
Ciekawostki:
W 2006 roku Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych opracowało raport „Polska 2016”, przygotowanym na zlecenie Fortis Banku Polska SA. W scenariuszu inercyjnym prognozowane tempo rozwoju gospodarczego jest niższe, średnio 3,8 proc. rocznie (w wariancie dynamicznym 5,1 proc.). Wynika z założenia, że prywatyzacja, deregulacja i liberalizacja gospodarki nie są kontynuowane. Taka polityka wpłynie m.in. na gorsze wykorzystanie funduszy pomocowych UE i przełoży się na słabszy impuls dla popytu inwestycyjnego. W efekcie udział inwestycji w PKB wyniesie na koniec 2016 r. niewiele ponad 19 proc. W tym scenariuszu stopa bezrobocia obniży się w ciągu najbliższych 10 lat do 12,3 proc. Przyjęcie euro nastąpi po roku 2016.

2007

 • Zmiana adresu siedziby centrali Fortis Bank Polska SA na ul. Suwak 3 w Warszawie.
 • Alexander Paklons zostaje nowym prezesem Fortis Banku Polska SA.

2009: Fortis Bank Polska przekształca się w BNP Paribas Fortis

Spółka reprezentująca belgijski rząd – Société Fédérale de Participations et d’Investissement, ogłosiła 10 stycznia 2009 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Fortis Banku Polska będących w publicznym obrocie (0,71 proc. akcji Fortis Banku Polska). Posiadacze akcji polskiego banku mieli możliwość odsprzedaży tych walorów belgijskiemu Fortis Bankowi SA/NV po cenie 222 zł. Przyjmowanie zapisów zakończyło się 27 lutego. Do tego czasu akcjonariusze zapisali się na sprzedaż ponad 87 tys. akcji. Belgijski Fortis Bank SA/NV jest właścicielem 16,7 mln akcji Fortis Banku Polska, co stanowi 99,81 wszystkich akcji. W wolnym obrocie znajdowało się 0,19 proc. akcji polskiego banku (poprzednio: 0,71 proc.).

6 marca 2009 zawarte zostało nowe porozumienie pomiędzy Fortis holding, BNP Paribas a spółką SFPI/FPIM (zarządzającą w imieniu belgijskiego rządu przejętymi aktywami Fortisu) w sprawie zmienionych warunków transakcji.

Szukasz kredytu gotówkowego? Konieczne jest sprawdzenie propozycji kredytów gotówkowych, a następnie ich porównanie.
Ile wyniesie rata kredytu gotówkowego? Sprawdź: oszacowanie wysokości rat kredytowych od 1000 zł do 250 000 zł.

W maju 2009 roku sfinalizowane zostało przejęcie pakietu kontrolnego Fortis Banku Belgia przez grupę BNP Paribas. Fortis Bank – poprzez swojego bezpośredniego właściciela – dołączył do struktur BNP Paribas. Następstwem zmian jest rebranding Fortis Banku Polska.

2 października klienci banku otrzymują wiadomość mailową (wybrane informacje):

Od 5 października strona internetowa Fortis Banku Polska dostępna będzie pod nowym adresem. Nie zmieni się adres bankowości internetowej. Aktualny adres strony banku będzie funkcjonowała jeszcze przez rok jako alias. Oznacza to, że po 5 października po wybraniu adresu: www nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę www. System bankowości internetowej nadal będzie dostępny pod adresem: www.

Odświeżony zostanie również wygląd strony WWW – jej stylistyka zostanie dostosowana do standardów obowiązujących w całej grupie BNP Paribas.[…].

Zmiany na stronach WWW związana są z wprowadzeniem nowego logo BNP Paribas Fortis, które od października pojawi się również na placówkach banku. W maju tego roku Fortis Bank Polska – poprzez swojego bezpośredniego właściciela – dołączył do struktur europejskiej grupy BNP Paribas.

Wprowadzenie nowego logo ma charakter marketingowy, formalno-prawna nazwa banku to nadal Fortis Bank Polska SA.”

Na przełomie października i listopada w mediach rozpoczęła się kampania reklamowa wprowadzająca markę BNP Paribas Fortis na polski rynek.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok