Gdzie wziąć kredyt i jaki kredyt?

2023-04-22 – ostatnia aktualizacja

Gdzie wziąć kredyt, w jakim banku? Zanim spróbujemy na to pytanie, to należałoby zadać sobie również pytanie dodatkowe, pomocnicze: na co chcesz przeznaczyć środki z kredytu?

Gdzie wziąć kredyt

WPROWADZENIE do kredytu

Bardzo istotne jest to, aby cel finansowy był ściśle dopasowany do produktu kredytowego (ewentualnie odwrotnie). Jednym słowem, musisz wybrać taki kredyt, przy pomocy którego zrealizujesz postawiony cel. A jednocześnie będzie najbardziej efektywnym i korzystnym wyborem (chociaż to ostatnie nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia…).

Na sfinansowanie zakupu mieszkania, samochodu czy comiesięcznych płatności za usługi, wykorzystywane są różne produkty kredytowe.

Poniżej zapoznasz się z podstawową charakterystykę kredytów oferowanych przez banki, a odnośniki prowadzą do artykułów tematycznych, w których znajdziesz rozwinięcie tematu.

Gdzie można wziąć kredyt? Tylko w bankach:

  • komercyjnych,
  • spółdzielczych,
  • SKOK-ach.

Kredytu nie otrzymamy w żadnej firmie pożyczkowej, jedynie pożyczkę (ale może ona kwalifikować się do szerszego pojęcia kredytów konsumenckich).

Gdzie wziąć kredyt gotówkowy?

Bankowy kredyt gotówkowy, czy alternatywna pożyczka gotówkowa, może zostać przeznaczona na dowolny cel. Nie musimy w żaden sposób rozliczać się z wydatkowania środków finansowych. Można je w całości lub częściowo przeznaczyć np. na zakup samochodu z komisu, wyremontowanie mieszkania, założenie klimatyzacji na lato, nagłe i niespodziewane wydatki.

Kredyt gotówkowy znajduje się w ofercie banków komercyjnych i spółdzielczych oraz w SKOK-ach. Natomiast kredytu nie otrzymamy w firmach pożyczkowych – jedynie pożyczki gotówkowe.

Nie ma kredytu gotówkowego bez BIK. Bank zanim wyda ostateczną decyzję o udzieleniu finansowania musi przeprowadzić:

1. analizę zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty kredytu przy określonych warunkach oraz
2. zapoznać się z raportem BIK dotyczącym historii kredytowej.

Nie spełnienie jednego z tych dwóch elementów analizy kredytowej, spowoduje odrzucenie wniosku kredytowego.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy jest rodzajem kredytu celowego  na zakup ruchomości. Już sama wskazuje, że środki mogą być przeznaczone na zakup samochodu z salonu (ale tę niszę właściwie obsługują tzw. banki samochodowe przy danym koncernie samochodowym), ale i z „drugiej ręki”, np. z komisu samochodowego.

Niekoniecznie finansowanym środkiem trwałym musi być wspomniany samochód. Zakup innej ruchomości, np. motoroweru, łodzi czy motoru również jest możliwe do zrealizowania z kredytu samochodowego.

Jest to kredyt z tańszym oprocentowaniem niż kredyty gotówkowe, maksymalna kwota sięga 250 tys. zł, ale czas spłaty jest krótszy i nie przekracza z reguły 6-8 lat. Bank może wprowadzać również inne ograniczenia związane z kredytowaniem.

Gdzie po kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest również kredytem celowym. Musi zostać przeznaczony na cele stricte związane z zakupem lub budową nieruchomości, ściśle związane z zapisami w umowie kredytowej.

Natomiast pożyczka hipoteczna, której jednym wspólnym mianownikiem z kredytem hipotecznym jest forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania – hipoteka na nieruchomości – może być przeznaczona na cel dowolny, np. na zakup samochodu, remont mieszkania, a nawet i zakup niewielkiej nieruchomości.

Definicja kredytu hipotecznego odnosi się do rodzaju zabezpieczenia – hipotece na nieruchomości, a nie do celu jego przeznaczenia. Banki bardzo często stosują różne nazewnictwo kredytów hipotecznych: kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany, kredyt remontowy, wskazując w ten sposób konkretne przeznaczenie kredytu.

Gdzie kredyt konsolidacyjny i konsolidacja kredytów?

Kolejnym z kredytów celowych jest kredyt konsolidacyjny. Mało popularny przed podwyżkami stóp procentowych.

Zainteresowanie zwiększyło się po kilku miesięcznym wzroście rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym (2021 – 2022) i wciąż rosnących wydatkach gospodarstw domowych spowodowanych inflacją.

Na co może zostać przeznaczony? Tylko na spłatę (zamknięcie) obecnie spłacanych kredytów i pożyczek bankowych.

Cel przeprowadzanej konsolidacji może być różny. Najczęściej jest to zmniejszenie liczby spłacanych zobowiązań, obniżenie nowej raty kredytowej w celu poprawienia płynności finansowej lub zwiększenia zdolności kredytowej.

Więcej na temat kredytów konsolidacyjnych i konsolidacji:

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) (inaczej nazywany debetem)

Jest to umowa o kredyt, który bank udostępnia konsumentowi, umożliwiając mu w ten sposób dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki zgromadzone na rachunku. W zasadzie kredyt taki powinien być traktowany jako pożyczka gotówkowa na dowolny cel.

Przegląd kont bankowych:

Karta kredytowa

Karta kredytowa jest rodzajem kredytu odnawialnego. Za zakupione towary lub usługi płaci bank i tym samym udziela posiadaczowi karty kredytu, który jest on zobowiązany spłacić na zasadach i w terminie określonych w umowie.

Kredyt refinansowy

Jest to przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku, czyli spłata dotychczasowego zobowiązania poprzez zaciągnięcie nowego kredytu hipotecznego na innych warunkach.

Nie jest to kredy konsolidacyjny hipoteczny! Konsolidacja hipoteczna dotyczy kilku różnych zobowiązań i ma na celu przede wszystkim zmniejszenie raty kredytowej. Konsolidacja hipoteczna, podobnie jak np. kredyt hipoteczny, zabezpieczona jest na nieruchomości kredytobiorcy (lub ewentualnie osoby trzeciej).

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok