Gdzie wziąć kredyt?

Gdzie wziąć kredyt w banku? Ale zanim odpowiesz sobie na to pytanie, to należy zadać sobie również pytanie dodatkowe, pomocnicze: na co chcesz przeznaczyć środki z kredytu?

Gdzie wziąć kredyt

Bardzo istotne jest to, aby cel finansowy był ściśle dopasowany do produktu kredytowego (ewentualnie odwrotnie), czyli musisz wiedzieć na co chcesz przeznaczyć środki pieniężne i w jaki sposób wybrany cel skredytować.

Na sfinansowanie zakupu mieszkania, samochodu czy comiesięcznych płatności za usługi, wykorzystywane są różne produkty kredytowe.

Na skróty – gdzie wziąć kredyt:

GOTÓWKOWY
SAMOCHODOWY
HIPOTECZNY
KONSOLIDACYJNY
KARTY KREDYTOWE

Gdzie wziąć kredyt lub pożyczkę gotówkową?

Pożyczka gotówkowa może zostać przeznaczona na dowolny cel, np. zakup samochodu z komisu, remont mieszkania, wakacyjny wyjazd, opłata za studia, zakup sprzętu AGD/RTV.

Bardzo często zamiennie stosuje się kredyty i pożyczki gotówkowe, mając na uwadze ten sam produkt bankowy.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy jest przeznaczany najczęściej na zakup samochodu, np. z salonu lub z komisu samochodowego. Ale może zostać również przeznaczony na zakup innej ruchomości, np. motoroweru, łodzi czy motoru.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony m.in. na zakup mieszkania, domu, generalny remont nieruchomości. Musi zostać wykorzystany zgodnie z zapisem w umowie kredytowej. Natomiast pożyczka hipoteczna, która jest, podobnie jak kredyt hipoteczny, zabezpieczona na nieruchomości, może być przeznaczona na cel dowolny, np. zakup samochodu.

Definicja kredytu hipotecznego odnosi się do rodzaju zabezpieczenia – hipoteka na nieruchomości, a nie do celu jego przeznaczenia. Banki bardzo często stosują różne nazewnictwo kredytów hipotecznych: kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany, kredyt remontowy, wskazując w ten sposób konkretne przeznaczenie kredytu.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym i może być przeznaczony wyłącznie na spłatę (zamknięcie) starych kredytów i pożyczek bankowych nowym kredytem.

Cel przeprowadzanej konsolidacji może być różny. Najczęściej jest to obniżenia nowej raty kredytowej, aby poprawić płynność finansową lub zwiększyć zdolność kredytową.

Karta kredytowa

Karta kredytowa jest rodzajem kredytu odnawialnego. Za zakupione towary lub usługi płaci bank i tym samym udziela posiadaczowi karty, kredytu, który jest on zobowiązany spłacić na zasadach i w terminie określonych w umowie.

Kredyt refinansowy

Jest to przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku, czyli spłata dotychczasowego zobowiązania i zaciągnięcie nowego kredytu hipotecznego na innych warunkach.

Nie jest to kredy konsolidacyjny hipoteczny! Konsolidacja hipoteczna dotyczy kilku różnych zobowiązań i ma na celu przede wszystkim zmniejszenie raty kredytowej. Konsolidacja hipoteczna, podobnie jak np. kredyt hipoteczny, zabezpieczona jest na nieruchomości kredytobiorcy (lub ewentualnie osoby trzeciej).

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR) (inaczej nazywany debetem)

Jest to umowa o kredyt, który bank udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki zgromadzone na rachunku. W zasadzie kredyt taki powinien być traktowany jako pożyczka gotówkowa na dowolny cel.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok