Gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy?

2024-03-18 – ostatnia aktualizacja

Gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy lub pożyczkę bankową? Zanim podejmiesz próbę analizy ofert kredytowych i stworzenia swojego INDYWIDUALNEGO rankingu kredytów gotówkowych, należy zawsze porównać ofertę uwzględniając koszty kredytowe: poszczególne osobno oraz całkowite.
gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy
Gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Podstawowe koszty kredytu gotówkowego:

 • Odsetki kredytowe. Naliczane są na podstawie oprocentowanie nominalne kredytu.
Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe najczęściej występuje w przypadku kredytów krótkoterminowych, natomiast zmienne ustalane jest dla długoterminowych zobowiązań. Nie jest to jednak reguła!

Odsetki kredytowe, to najczęściej koszt nr 1 – najwyższy. Im wyższe jest oprocentowanie kredytu (nominalne w skali roku), to tym większe będą odsetki od pożyczonego kapitału. Np.:

Dla kredytu gotówkowego w wysokości 15 tys. zł zaciągniętego na 4 lata (raty równe), dla ustalonego oprocentowania, koszt odsetkowy wyniesie:

 • 5% – 1 581,09 zł,
 • 6% – 1 909,22 zł,
 • 7% – 2 241,30 zł,
 • 8% – 2 577,30 zł,
 • 9% – 2 917,23 zł.

Dodatkowo należy pamiętać, że całkowity koszt odsetek rośnie między innymi wraz z kwotą oraz czasem spłaty kredytu. Na wysokość zapłaconych odsetek ma również wpływ rodzaj rat kredytowych (stałe lub malejące), data wypłacenia środków oraz daty płatności rat.

 • Prowizja za udzielenie kredytu. Najczęściej naliczana jest jako pewien ustalony procent od wysokości kredytu. Np. prowizja w wysokości 10% od 10 tys. zł to 1000 zł, od 25 tys. zł 2500 zł.

Gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy? Przegląd banków i propozycji

Najczęstszymi, dodatkowymi kosztami związanymi z kredytami i pożyczkami gotówkowymi są prowizja i ubezpieczenie. Mogą to być również inne opłaty, które bardziej powszechne są w przypadku szybkich pożyczek pozabankowych przez internet. Nazywane są różnie, np. opłaty administracyjne, za obsługę, za rozpatrzenie wniosku, itp. Kreatywność firm pożyczkowych w stosowaniu takiej nomenklatury jest bardzo duża…

Prowizja kredytowa może być pobierana przed udzieleniem finansowania lub kredytowana.

Prowizja kredytowa jest stała, co oznacza, że jej wysokość nie zależy od czasu spłaty. Niezależnie czy pożyczamy na 2 lata czy 5 lat, prowizja 10% od 5 tys. zł wyniesie 500 zł.

Pamiętaj, że jej wysokość ma największy wpływ na całkowity koszt kredytu w przypadku zobowiązań krótkoterminowych. Takim skrajnym przypadkiem są pożyczki pozabankowe krótkoterminowe, gdzie opłaty pozaodsetkowe stanowią prawie 100% kosztów zobowiązania!

Ubezpieczenie kredytu. Najczęściej nieobowiązkowe. Jeżeli jest już wymagane, to najczęściej w przypadku wysokich kwot kredytowych, z długim okresem kredytowania lub w przypadku nie najlepszej oceny kredytowej. Niekiedy zamiast konieczności wykupienia ubezpieczenia, bank może zaproponować inną formę zabezpieczenia spłaty wierzytelności, np. poręczenie osób trzecich, zastaw, itp.

Tanie kredyty gotówkowe, czyli koszt całkowity kredytu

Wszystkie koszty, które jesteś zobligowany ponieść na rzecz banku, w związku z udzieleniem kredytu, podliczone łącznie, decydują o całkowitym koszcie kredytu. Jest to nic innego, jak cena, którą przyjdzie nam zapłacić za pożyczenie pieniędzy. Jasne jest zatem, że im niższy będzie koszt, to kredyt gotówkowy będzie tańszy.

Już zatem wiesz, że:

 • Niskie oprocentowanie nominalne kredytu lub pożyczki gotówkowej niekoniecznie oznacza najtańszy kredyt.
 • W przypadku kredytów z krótkim okresem spłaty, to koszty pozaodsetkowe (prowizja kredytowa, za rozpatrzenie wniosku, administracyjna, itp.) mogą w największym stopniu wpływać na cenę zobowiązania.
 • Mała rata kredytowa nie oznacza taniego kredytu. Im dłuższy jest czas kredytowania, tym więcej należy zapłacić odsetek.
Kalkulatory kredytów gotówkowych, podobnie jak i rankingi kredytowe, nie są najlepszymi narzędziami do porównywania kosztów. Należy to zrobić samodzielnie, mając do dyspozycji ofertę kredytową.

A jak porównać kredyty gotówkowe? Opierając się na koszcie całkowitym kredytu lub na oprocentowaniu rzeczywistym (RRSO – Rzeczywista Roczna Stopę Oprocentowania).

RRSO jest to całkowity kosz kredytu wyrażony procentowo w stosunku do całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym. Kredytodawcy są obowiązani informować o RRSO (jak i o całkowitym koszcie i poszczególnych elementach składowych) dla każdego kredytu konsumenckiego.

Ważne jest, aby porównywać TAKIE SAME kredyty: co do wysokości, czasu kredytowania i rodzaju rat, aby otrzymać miarodajne wyniki. Dzięki temu możesz stwierdzić, która oferta jest korzystniejsza pod względem ponoszonych kosztów. Przypomnijmy: mniejszy koszt całkowity (mniejsze RRSO) oznacza tańszy kredyt.

Czy warto zatem szukać i analizować dziesiątki propozycji? Nie, bo nawet mając do dyspozycji zaledwie trzy oferty, jesteśmy w stanie wybrać korzystny kredyt gotówkowy.

Przykład dla kredytu gotówkowego (bez kredytowanych kosztów) na 30 965,67 zł. 84 miesięczne raty równe. RRSO 20,30%. Oprocentowanie 9,41%.

Całkowita kwota do zapłaty: 55 628,74 zł.
Całkowity koszt kredytu: 24 663,07 zł, w tym:

 • odsetki 14 994,93 zł,
 • prowizja 4,81% – 1 489,45 zł,
 • ubezpieczenie 8 178,69 zł.

Wyliczenia na dzień 19 grudnia 2022 r.

Dodatkowe koszty kredytu gotówkowego

Już w trakcie spłaty kredytu gotówkowego możesz się zdecydować na zmianę warunków na jakich został udzielony kredyt. Pociąga to za sobą zawsze dodatkowe koszty. Warto zatem zapoznać się również, przed podpisaniem umowy, z tabelę pobieranych opłat i prowizji za różne czynności bankowe.

Najbardziej popularne dodatkowe opłaty:

 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Nie jest ona pobierana przez wszystkie banki, ale może być taka opłata naliczona (zgodnie z Ustawą o kredycie konsumencki).
 • Opłata za udzielenie karencji w spłacie kredytu lub za skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych. Karencję w spłacie polega na zawieszenie części kapitałowej raty, natomiast wakacje kredytowe, to zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej. Bank z reguły pobierają za to dodatkowe opłaty.
 • Zmiana warunków umowy. Podpisanie tzw. aneksu do umowy najczęściej wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 • Inne przykładowe opłaty: za zmianę parametrów kredytu na wniosek klienta, wydanie zaświadczenia o kredycie, korzystanie z pakietu usług bankowych (np. opłata za prowadzenie rachunku bankowego, jeżeli nie jest bezpłatne lub korzystanie darmowe jest obwarowane określonymi działaniami ze strony klienta banku).

Podsumowując temat i odpowiadając na pytanie: Gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy?, należy zawsze porównać indywidualnie przedstawione przez bank oferty kredytowe. Dodatkowo pożyczając mniej, na krótszy czas i jednocześnie negocjując warunki na jakich zostanie udzielony kredyt, można w maksymalnie możliwy sposób, zmniejszyć koszt zobowiązania.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok