Gdzie najłatwiej uzyskać kredyt konsolidacyjny

Gdzie najłatwiej uzyskać kredyt konsolidacyjny na spłatę wielu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach? Przyjmując, że masz dobrą zdolność kredytową i pozytywną historię kredytową (w BIK), to nie powinno być żadnych problemów z konsolidacją kredytową.

gdzie najłatwiej uzyskać kredyt konsolidacyjny

Na czym polega konsolidacja kredytów? Konsolidacja kredytowa polega na połączeniu wybranych zobowiązań w jedno nowe. Ostatecznie zamiast kilku (a niekiedy i kilkunastu) rat kredytowych, w każdym miesiącu płacić będziesz jedną.

Istotne jest to, że nowa rata, może być znacznie mniejsza od sumy rat płaconych dotychczas, ze względu na wydłużenie czasu kredytowania. Tym samym konsolidacja poprawi płynność finansową i sytuację w domowym budżecie.

Co można skonsolidować? Przede wszystkim są to kredyty i pożyczki gotówkowe (z jakiego banku najlepiej wziąć kredyt gotówkowy), ale również i kredyty samochodowe, ratalne, karty kredytowe, zadłużenie w ROE-ach, a nawet i kredyty hipoteczne.

Wybór jest duży, ale należy jednak brać pod uwagę, że to bank decyduje, nie tylko o zakresie przeprowadzanej konsolidacji, ale i o jej warunkach.

O konsolidacji mówi się potocznie, że jest to połączenie kilku zobowiązań w jedno. Nie jest to prawda, bo nie następuje tu łączenie kredytów, ale ich spłata i zaciągnięcie nowego. Podobnie, nie jest to kredyt oddłużeniowy, chociaż i taką terminologię stosuje się powszechnie.

Gdzie najłatwiej uzyskać kredyt konsolidacyjny – w jakim banku?

Jeżeli szukasz kredytu na skonsolidowanie zobowiązań, to można skontaktować się z jednym z poniższych banków.

Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca? W zasadzie zaciągnięcie żadnego kredytu konsumenckiego nie jest opłacalne. W konsolidacji kredytów najczęściej chodzi o zwiększenie rozporządzalnego budżetu (czyli tej części, które pozostaje do swobodnej dyspozycji) oraz o zwiększenie zdolności kredytowej.

I temu właśnie służy wydłużenie czasu kredytowania: aby rata kredytu konsolidacyjnego była znacznie mniejsza. Jednak w ostatecznym rozrachunku następuje wzrost całkowitych kosztów kredytowych ze względu na większy koszt odsetkowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konsolidacji kredytów oraz kredytu konsolidacyjnego zostały umieszczone poniżej.

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym, a to oznacza, że może być przeznaczony tylko na spłatę określonych zobowiązań. Kredytobiorca samodzielnie decyduje o tym, jakie kredyty chce włączyć do konsolidacji, czyli spłacić wcześniej.

Na szczęście nie obowiązku konsolidacji wszystkich aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek. Mogą to być zatem wybrane kredyty gotówkowe, ratalne, debet w rachunku czy inne limity kredytowe.

To samo dotyczy również banków i nie ma w stosunku do nich ograniczeń. Może się jednak zdarzyć, że z oferty promocyjnej wyłączone są produkty kredytowe banku, dokonującego konsolidacji.

A jak wygląda sytuacja z pożyczkami zaciągniętymi w instytucjach pożyczkowych? W zasadzie nie można włączyć do konsolidacji tzw. chwilówek czy pożyczek ratalnych, ale można je spłacić wcześniej, korzystając z dodatkowej gotówki (przyznawanej w ramach konsolidacji i włączanej do kredytu konsolidacyjnego) lub decydując się na pożyczkę konsolidacyjną.

Kredytu konsolidacyjnego nie znajdziesz w ofercie firm pożyczkowych (szybkie pożyczki gotówkowe przez internet), ponieważ podmioty nie będące bankami (lub SKOK-ami) nie mogą udzielać kredytów, tylko pożyczki gotówkowe.

Kiedy można wziąć kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny, podobnie, jak każdy inny kredyt, jest skierowany do osób posiadających odpowiednio wysoką ocenę kredytową, czyli mają dobrą zdolność kredytową i pozytywną historię kredytową.

Potencjalni kredytobiorcy, którzy zdecydują się na skonsolidowanie kredytów, kierują się kilkoma przesłankami, z których najważniejsze są:

 • Zmniejszenie liczby spłacanych zobowiązań.
 • Poprawa płynności finansowej, a więc obniżenie wysokości miesięcznych zobowiązań.
 • Zwiększenie zdolności kredytowej, która związana jest z obniżeniem raty, a więc i z wydłużeniem okresu kredytowania.
 • Możliwość uzyskania dodatkowej gotówki.

Jeszcze kilka miesięcy temu można byłoby dodać punkt: zamiana droższych kredytów na tańszy, ale po ostatnich kilku dużych podwyżkach stóp procentowych, jest to już w zasadzie temat nieaktualny.

Kiedy warto wziąć kredyt konsolidacyjny?

Odpowiedzieliśmy na pytanie dotyczące sytuacji, kiedy może być rozważana konsolidacja kredytów. Pojawia się jednocześnie pytanie nowe: nie kiedy można, ale kiedy warto zastanowić się na poważnie nad skonsolidowaniem kredytów.

Konsolidacja jest najczęściej rozważana w momencie, kiedy stopniowo zaczyna się pogarszać bilans domowego budżetu. I tak się dzieje obecnie, kiedy rosnąca inflacja powoduje wzrost kosztów utrzymania, a wysokie stopy procentowe spowodowały, że wzrost rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Pomimo, że kredyt konsolidacyjnego w ostatecznym rozrachunku zawsze powoduje wzrost całkowitego zadłużenia w stosunku do stanu przed konsolidacją, w wielu przypadkach jest jedyną alternatywną, pozwalającą poprawić sytuację finansową. Ma to miejsce przede wszystkim kiedy:

 • Nie ma możliwości zwiększenia dochodów, a ograniczanie innych wydatków nie pozwala na wygenerowanie odpowiedniego marginesu wolnych środków.
 • Obawiamy się, że zbyt duża liczna rat kredytowych spowoduje chaos w domowym budżecie i niebezpieczeństwo przeoczenia płatności rat.
 • Spłacamy kredyty i pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem. Każda podwyżka stóp procentowych w perspektywie miesiąca-dwóch spowoduje wzrost sumy płaconych rat.
 • Niezbędna jest sanacja, czyli uzdrowienie domowych finansów.

Odnosząc się do ostatniego punktu, kredyt konsolidacyjny nie jest panaceum na kłopoty finansowe, ponieważ nie dotyka ich źródła. Najczęstszą przyczyną (ale nie jedyną) jest tzw. przekredytowanie – zbyt duża liczba spłacanych zobowiązań.

Skonsolidowanie kredytów i wydłużenie czasu kredytowania pozwoli zmniejszyć ratę i obniżyć koszt obsługi zadłużenia. Jeżeli jednak będziemy się zadłużać w czasie spłaty kredytu konsolidacyjnego, to kłopoty finansowe nie znikną, tylko będą się ponownie nawarstwiać.

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

Mechanizm działania konsolidacji nie jest skomplikowany i nie różni się mocno od innych kredytów.

Wniosek o kredyt konsolidacyjny gotówkowy jest podobny do wniosku o kredyt gotówkowy. Jedyna różnica jest taka, że dodatkowo należy wyszczególnić kredyty i pożyczki, które mają zostać spłacone przez kredytodawcę.

Bank dokonujący konsolidacji spłaca zobowiązania w poszczególnych bankach i udziela kredytu w takiej wysokości (kwota kapitału jest równa sumie rat oraz wykorzystanych limitów kredytowych).

Ponieważ to bank samodzielnie spłaca wierzycieli, to środki z kredytu nie są przekazywane do rąk kredytobiorcy.

Wyjątkiem jest pożyczka konsolidacyjna, w przypadku której bank przekazuje środki na konto pożyczkobiorcy, który samodzielnie spłaca wybrane kredyty i pożyczki.

W ramach kredytu konsolidacyjnego można otrzymać również dodatkowe środki z przeznaczeniem na dowolny cel. Ponieważ jest to konsolidowana pożyczka gotówkowa, pieniądze wypłacane są na rachunek kredytobiorcy.

Oczywiście, pozytywne rozpatrzenie wniosku wymaga – a o czym już wielokrotnie tutaj wspominaliśmy – odpowiedniej oceny kredytowej.

Po przeprowadzonej konsolidacji kredytobiorca reguluje tylko jedno zobowiązanie (jeżeli skonsolidował wszystkie kredyty), a więc płaci miesięcznie tylko jedną ratę kredytową.

Kredyt konsolidacyjny zalety

Dobry kredyt konsolidacyjny? To przede wszystkim tani kredyt, czyli z jak najniższym kosztem. A jakie są zalety kredytu konsolidacyjnego? Żadne.

Kredyty i pożyczki konsumenckie nie mają w zasadzie żadnych zalet. No dobrze, można kupić towar lub usługę nie mając wystarczających oszczędności. Ale niezależenie czy będzie to kredyt konsolidacyjnym, gotówkowy czy mieszkaniowy, to i tak należy oddać znacznie więcej niż tylko pożyczony kapitał. Taka jest specyfika kredytów konsumenckich wydawanych na konsumpcję.

Jeżeli jednak spojrzymy na konsolidację kredytów, to znajdziemy kilka zalet, o których zostało już wspomniane powyżej.

1. Zdecydowanie niższa wysokość raty miesięcznej w stosunku do sumy rat konsolidowanych zobowiązań .
2. Jedna rata kredytowa po konsolidacji.
3. Jeden termin płatności pomaga uniknąć przeoczenia uregulowania należności.
4. Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia przekłada się pozytywnie na domowy budżet.
5. Możliwość uzyskania dodatkowej gotówki.

Wady kredytu konsolidacyjnego

Już wiesz, że żaden kredyt nie jest opłacalny i jeżeli nie musisz, to nie pożyczaj. Niekiedy mówi się, że kredyty są dla ludzi bogatych i jest w tym stwierdzeniu nieco prawdy.

Zasadniczą wadą kredytu konsolidacyjnego jest oczywiście jego koszt całkowity. Na jego wysokość wpływają odsetki, prowizje i inne dodatkowe opłaty.

Najpowszechniejszym kosztem są oczywiście odsetki, a pozostałe koszty mogą wystąpić, ale nie muszą. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest to oferta promocyjna.

Ze względu na wydłużenie spłaty kredytu konsolidacyjnego, dzięki czemu możliwe jest obniżenie wysokości rat miesięcznych, rośnie koszt zapłaconych odsetek. A to ma bezpośrednie przełożenie na całkowity koszt.

Im dłuższy będzie okres kredytowania, tym rata będzie mniejsza, ale rośnie całkowity koszt odsetkowy.

Jeżeli bank nalicza również prowizję za udzielenie kredytu, to jest kolejny wydatek, który należy ponieść w związku z kredytem.

Innymi kosztami dodatkowymi mogą być ubezpieczenia, a dla kredytów konsolidacyjnych hipotecznych opłaty niebankowe, czyli sądowe i notarialne.

2 komentarze do “Gdzie najłatwiej uzyskać kredyt konsolidacyjny”

 1. Alior Bank można polecić ze względu na wysoką konsolidację – nawet do kwoty 200 000 zł do 120 miesięcy spłaty. Co więcej konsolidacja jest również dostępna przez internet.

  Poza tym zdecydowana większość banków oferuje możliwość uzyskania kredytu konsolidacyjnego, w tym także przez internet. Jak dostać kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska? Kredyt konsolidacyjny w Santander Internet lub w aplikacji Santander Mobile.

  Dla mBank to bankowość elektroniczna i przez aplikację.

  Bardzo często wprowadza się w błąd potencjalnych kredytobiorców, pisząc, że o kredyt konsolidacyjny najłatwiej w instytucjach pozabankowych. A co więcej, na jednym z popularnych portali kredytowych, znalazłem informację, że w firmie pożyczkowych nie trzeba wykazywać zdolność kredytową. Bzdura kompletna!

  1. W tzw. parabankch są tylko pożyczki gotówkowe. 2. Sprawdzają one zdolność kredytową. 3. Nie ma tam kredytów konsolidacyjnych. 4. Pożyczki są tam znacznie droższe niż podobne w bankach. Wystarczy tylko dopisać, że w niejednej firmie pożyczkowej oprocentowanie nominalne osiąga 12,5% (maksymalnie dopuszczalne w lutym 2022 r., a w bankach jest to średnio 7-9%).

  Oczywiście najłatwiej uzyskać kredyt konsolidacyjny w banku, w którym posiadasz konto, ale nie oznacza, że jest to najtańszy wybór.

 2. Jak zatem może skorzystać z kredytu konsolidacyjnego osoba zadłużona? Tak naprawdę wiele możliwości nie ma.

  Jeżeli raport BIG będzie miał ocenę negatywną, to takie osoby zadłużone nie mają co liczyć na konsolidację kredytów w banku. Jedyna możliwość, to negocjowanie umów kredytowych i pożyczkowych, aby obniżyć raty, aby sobie poradzić ze spłatą.

  Osoby szukające kredytu konsolidacyjnego, niekiedy wysyłają również zbyt dużo zapytań do banków w sprawie kredytu konsolidacyjnego, co może niekiedy również pogorszyć historię kredytową.

  Do konsolidacją kredytów należy podejść indywidualnie, bo niekiedy biura pośrednictwa kredytowego (te w internecie również) naliczają wysokie koszty, a jednocześnie kierują wiele zapytań do banków, co niekiedy ma negatywne konsekwencje i zmniejsza możliwości uzyskania kredytu.

  Przykładem takiego postępowania są niekiedy doradcy finansowi i kredytowi, firmy pośrednictwa kredytowego, wysyłające po kilka zapytań do banków co ma wpływa na scoring w BIK.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok