Fundusze inwestycyjne i inne formy inwestowania

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

fundusze inwestycyjne i inne formy inwestowaniaOsoby, które chcą, aby ich pieniądze zarabiały bardziej dynamicznie niż na lokatach bankowych – fundusze inwestycyjne oraz alternatywne inwestycyjne mogą być znacznie lepszym rozwiązaniem.

Poniższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty, ani propozycji doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa. Pamiętaj również, że każda inwestycja jest związane z ryzykiem inwestycyjnym, np. zmiana wartości jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji rynkowej. Żaden podmiot oferujący inwestycje alternatywne nie zapewnia, ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych. Każda inwestycja jest dokonywana na własne ryzyko i odpowiedzialność. Co to oznacza? Należy wiedzieć w co inwestujemy pieniądze, w jaki sposób się to odbywa i jednocześnie musimy mieć świadomość, że możemy utracić przynajmniej części wpłaconych środków, w szczególności w razie zaistnienia niekorzystnej koniunktury rynkowej.

Wybierając fundusz inwestycyjny, najbardziej istotne pytania, które mogą pojawiają się dotyczą wyboru TFI oraz kiedy i jakiego typu jednostki uczestnictwa w danym momencie kupować lub sprzedawać.

Zanim jednak ulokujesz pierwsze pieniądze, powinieneś zastanowić się nad swoimi potrzebami i oczekiwaniami związanymi z inwestowaniem pieniędzy. Musisz się również zastanowić nad tym, jak bardzo skłonny jesteś ryzykować własne oszczędności, w jakiej wysokości lub części otrzymywanych dochodów.

Sposób inwestowania na rynku funduszy, powinien wynikać z określenia okresu inwestowania: krótko-, średnio- lub długoterminowego. Należy również pamiętać o dywersyfikacji portfela, czyli podzieleniu inwestowanych pieniędzy na różne typy instrumenty czy nawet fundusze.

Inwestorzy w większości wypadków podejmują działania, aby dopasować ryzyko inwestycji w stosunku do długości jej trwania. Pamiętając, że im bardziej długookresowa inwestycja, tym bardziej jesteśmy narażeni na ryzyko okresowych spadków jej rentowności.

Ryzyko inwestycyjne

Do najbardziej ryzykownych inwestycji należą akcje notowane na giełdach. W przeciągu kilku lat zdarzają się gwałtowne wzrosty indeksu lub jego spadek. Ich gwałtowne wahania, w przypadku dużego udziału w portfelu inwestycyjnym, może być okresowo odczuwalne.

Natomiast w dłuższej perspektywie wzrasta prawdopodobieństwo, że zamkniesz daną inwestycje z zyskiem. Generalnie przyjmuje się zasadę, że krótsza inwestycja w większym stopniu powinna bazować na papierach dłużnych, natomiast dłuższa na akcjach.

W przypadku bardzo krótkiej, kilkumiesięcznej inwestycji, powinniśmy się zastanowić czy jest to opłacalne, biorąc pod uwagę opłaty pobierane przez TFI.

Najnowszy przegląd kredytów mieszkaniowych na 200 tys. zł znajdziesz tutaj: Kredyty mieszkaniowe 200 tys zł

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok