Firmy pożyczkowe regulacje

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Znowelizowana ustawa o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 11.03.2016 r. wprowadziła wiele rozwiązań, które wzmacniają ochronę konsumentów w segmencie kredytów konsumenckich udzielanych przez firmy pożyczkowe, banki i SKOK-i.

OPŁATA PRZEDWSTĘPNA

Kredytodawca ma obowiązek zwrócenia klientowi uiszczonych przez niego wszystkich kosztów i opłat, poniesionych przed podpisaniem umowy, w przypadku kiedy nie doszło do jej zawarcia. Przed nowelizacją wiele nieuczciwych firm pożyczkowych wyłudzało pieniądze od potencjalnych klientów, obiecując pożyczkę, której faktycznie potem nie udzielało.

OGRANICZENIE KOSZTÓW POŻYCZKI

Wprowadzone zostały dwa nowe limity kosztów kredytów

a) Przed nowelizacją istniał limit maksymalnego oprocentowania. Tutaj nic się nie zmieniło. Od 1 stycznia 2016 r. jest wyliczany jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP (obecnie 1,5%) i 3,5% (łącznie 5%). Czyli 2×5% = 10%. Jest to maksymalne oprocentowanie nominalne kredytów konsumenckich.

b) Maksymalny pułap kosztów pozaodsetkowych. Limit ogranicza wszystkie koszty, poza odsetkami, które ponosi konsument w związku z umową o kredyt konsumencki. „Wszystkie koszty”, czyli limit obejmuje prowizję, opłaty, koszty usług dodatkowych (np. obsługa domowa), ubezpieczenie. Koszty pozaodsetkowe kredytu nie mogą przekroczyć sumy dwóch składników: 25% kredytu – jest to część stała oraz 30% wartości kredytu w skali roku – część zmienna, która zależy od czasu trwania umowy kredytowej.

Wysokość kosztów zależy od czasu kredytowania: im jest on krótszy, tym mniejsze opłaty.

Jak to wygląda w praktyce?

  • Pożyczka 1000 zł na 12 miesięcy. Maksymalna kwota opłat wynosi 550 zł (25% + 30%).
  • Pożyczka 1000 zł na 6 miesięcy. Maksymalna kwota opłat wynosi 400 zł (25% + 15%).
  • Pożyczka 1000 zł na 1 miesiąc. Maksymalna kwota opłat wynosi 275 zł (25% + 2,5%).

c) Limit ograniczający wysokości opłat pobieranych z tytułu zaległości w spłacie, w tym odsetek za opóźnienia. Koszty te zostały ograniczone do wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, określonej przez Kodeks cywilny.

Limit jest wyliczany jako dwukrotność stopy referencyjnej NBP (obecnie 1,5%) + 5,5%. Limit zatem wynosi 14% rocznie (1,5% + 5,5% = 7% x 2 = 14%).

Przykład: W przypadku opóźnienia w spłacie 100 zł, opłaty z tego tytułu (w tym także są wliczone odsetki karne), nie mogą przekraczać 14 zł rocznie, czyli na miesiąc wynosi to 1,17 zł. Opłaty pobierane z tytułu zaległości w spłacie obejmują między innymi oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego, wezwania do zapłaty (listowne, telefoniczne, smsy), koszty windykacji, itp.

ROLOWANIE POŻYCZKI

Nie jest już możliwe wielokrotne przedłużanie pożyczki, co wiązało się wcześniej z opłatami. Pożyczkę można było praktycznie przedłużać w nieskończoność. Tak już na szczęście nie jest, ponieważ udzielając kolejnej pożyczki w okresie do 120 dni (4 miesiące) od daty udzielenia pierwszej pożyczki, wszystkie pobierane w tym czasie opłaty muszą się zmieścić w limicie kosztów pozaodsetkowych naliczanych od kwoty pożyczki, której spłata jest odraczana. Czyli w jednych firmach pożyczkowych możemy jeszcze przedłużyć pożyczkę, a w innych nie będzie takiej możliwości.

FIRMA POŻYCZKOWA JAKO BIZNES

Firma pożyczkowa jak założyć? Wymogi prawne związane z prowadzeniem działalności polegającej na udzielaniu pożyczek konsumenckich. Nie każdy podmiot może prowadzić działalność gospodarczą w segmencie pożyczek gotówkowych pozabankowych. Ustawa jasno określa wymogi:

  • organizacyjno-prawne: spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • kapitałowe: firm musi posiadać co najmniej 200 000 zł kapitału zakładowego,
  • osobowe: we władzach podmiotu nie mogą zasiadać osoby skazane za przestępstwa gospodarcze.

W serwisie znajdziesz informacje na temat: firmy pożyczkowe w Polsce, firmy pożyczkowe lista oraz firmy pożyczkowe przez internet. Jakie są firmy pożyczkowe internetowe oraz rzetelne firmy pożyczkowe i sprawdzone firmy pożyczkowe online: Na co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę pozabankową.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok