Firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet

Firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet. Rynek pożyczek pozabankowych jest mocno zróżnicowany, pomimo tego dominującą rolę odgrywa kilka firm pożyczkowych, które posiadają łącznie ponad 80 proc. udziałów w rynku.

Firmy pożyczkowe zwykle ob­sługują klientów o najniższym scoringu, którym bank odmówił udzielenia kredytu. Ryzyko niespłacenia takiej pożyczki jest dużo większe niż kredytu bankowego na taką samą kwotę, dlatego pożyczka pozabankowa jest znacznie droższa.

Na przychody firm pożyczkowych składa­ją się odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek, przychody wynikające ze sprzedaży portfeli wie­rzytelności, a także inne wynikające z ustawy o ra­chunkowości. Co ciekawe, w rachunkach zysków i strat jako przychód widnieją także opłaty i odsetki z pożyczek udzie­lonych, które nigdy nie zostały spłacone.

W serwisie można skorzystać z wyszukiwarki pożyczek pozabankowych, zarówno na raty, jak i krótkoterminowych. Jest to prosty i szybki sposób na zapoznanie się z ofertą firm pożyczkowych i aplikowanie o pożyczkę w wybranych firmach pożyczkowych.

Firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet. Krótkoterminowe i na raty

Firmy Pożyczkowe – Pożyczki Krótkoterminowe

Firmy Pożyczkowe – Pożyczki Na Raty

Porównując pożyczki pozabankowe pod względem ceny należy zwracać uwagę na na całkowity koszt pożyczki lub jej RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Informacja, zgodnie z ustawą o kredycie kon­sumenckim, znajduje się w reklamach i na ulotkach (przykłady reprezentatywne) oraz w ofertach przedstawianych klientowi.

Nie należy jednak mylić RRSO z oprocentowaniem nominalnym lub całkowitym kosztem. RRSO, w procentach, wyraża koszt pożyczki w re­lacji do jej kwoty, jaki musiałaby ponieść osoba zaciągająca zobowiązanie, gdyby wzięła po­życzkę na rok.

W przypadku pożyczek gotówkowych z krótkim okresem spłaty i na niską kwotę, RRSO zawsze będzie miał wysokie wartości. Nie oznacza to wcale, że za pożyczkę zapłacimy tysiące złotych – im krótszy czas trwania pożyczki, tym wyższe RRSO.

Firmy pożyczkowe i niektóre regulacje

W celu ochrony pożyczkobiorców zostało wprowadzonych szereg regulacji. Jest to z pewnością jeden z silniej regulowanych sektorów go­spodarki. Wprowadzono między innymi zmiany związane z obniże­nie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzono wymogi organi­zacyjno-prawne.

  • Firmy pożyczkowe muszą działać w formie spółki z o.o. lub SA i jednocześnie posiadają co najmniej 200 tys. zł kapitału zakładowego w całości pokrytego ze środków pieniężnych.
  • Ustawa wprowa­dziła również próg maksymalnych kosztów windykacyj­nych na podstawie stopy referencyjnej NBP. Oznacza to, że obecnie maksymalne koszty windykacyjne (czynności związane z windykacją nie­spłaconej pożyczki) nie mogą przekroczyć 14 proc. w skali roku.
  • Zostało ograniczone tzw. rolowanie pożyczek. Udzielenie przez firmę pożyczkową kolejnej pożyczki w okresie 120 dni od wypłaty pierwszej, pożyczkobiorcy, który nie dokonał pełnej spłaty zobowiązania, nie może być sposobem na obejście przepisów o limicie pozaodsetkowych kosztów kredytu.
  • Limit kosztów w ramach 120 dni liczony jest od pierwszej pożyczki i obejmuje on także koszty udzielania kolejnych pożyczek w tym zakresie czasowym.
  • W ramach ustawy o kredycie hipotecznym wpro­wadzono Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy KNF-ie, do którego wpis jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów udzie­lających kredytu konsumenckiego. Na początku kwietnia 2019 r. w rejestrze znajdowały się 445 instytucje pożyczkowe.

TOP 5 Firmy Pożyczkowe o największych zyskach*

Za rok 2017
L.p. | Instytucja pożyczkowa | Zysk netto | Przychody

 1. Vivus | 95 239 800 zł | 344 607 900 zł
 2. Profi Credit | 82 850 383 zł | 692 529 985 zł
 3. Everest Finanse | 72 884 194 zł | 294 287 823 zł
 4. Provident | 28 693 574 zł | 1 302 721 436 zł
 5. Wonga | 5 903 424 zł | 108 607 656 zł.

Za rok 2016
L.p. | Instytucja pożyczkowa | Zysk netto | Przychody

 1. Provident| 109 885 944 zł | 1 427 754 052 zł
 2. Everest Finanse | 103 585 387 zł | 241 558 222 zł
 3. Profi Credit | 96 301 816 zł | 476 167 907 zł
 4. Vivus | 92 924 400 zł | 346 551 200 zł
 5. Capital Service | 6 063 000 zł | 74 347 000 zł.

* W zestawieniu firmy, dla których działalność pożyczkowa jest działalnością dominującą.
Źródło: „Sektor pożyczek pozabankowych – dwie strony rynku”, www.pzip.pl.

Pożyczka pozabankowa nie dla każdego

Przyznawalność pożyczek jest to stosunek liczby wniosków złożo­nych przez klientów do faktycznie przyznanych i wypłaconych pożyczek.

Oczywiście nie każdy wniosek jest rozpatrywany pozytywnie. Firmy pożyczkowe weryfiku­ją klientów w bazach zewnętrznych (np. BIK) oraz stosują różne modele scoringowe.

W stosunku do lat ubiegłych nastąpił względny spadek przyznawalności po­życzek nowym klientom w firmach pożyczkowych, natomiast wzrost w przypadku klientów powracających.\

W przypadku firm, które w swojej ofercie mają pierwszą darmową pożyczkę, średnia przyznawalność dla nowych klientów jest znacznie na niższym poziomie niż w przypadku firm, które takiej pożyczki nie mają.

Darmowa pożyczka pozabankowa w firmie pożyczkowej

Tzw. darmowa pożyczka (klient terminowo spłacający zobowiązanie nie ponosi kosztów z tytułu od­setek i opłat) jest przede wszystkim działaniem marketingowym oraz stanowi element weryfikacji zdolności płatniczych klienta.

Instytucje pożyczkowe, m.in. z uwagi na ograni­czenia kapitałowe i model biznesowy, preferują kredytowanie klientów powracających, czyli ta­kich, którzy już raz w przeszłości otrzymali pożyczkę i ją spłacili.

W 2017 r. przyznwalność pożyczek dla nowych klientów (firmy pożyczkowe zrzeszone w PZIP ) wyniósł 17 % (tylko co drugi klient otrzymywał pożyczkę).

Konsumenci mają świadomość, że na rynku jest kilkadziesiąt firm pożyczkowych, które udzielają pierwszej darmowej pożyczki nowym klientom. Dlatego w pierwszej kolejności szukają firm pożyczkowych z taką ofertę. Do konkretnej firmy pożyczkowej klient powraca dopiero w sytuacji, gdy sięga po pożyczkę na wyższą kwotę.

———
W artykule wykorzystano:
– raport „Sektor pożyczek pozabankowych – dwie strony rynku” opracowanego przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego i Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (www.pzip.pl),
– Rejestr Instytucji Pożyczkowych – Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)

Aneks: Rejestr Instytucji Pożyczkowych KNF wg miejscowości. Stan na 21 marzec 2019 r.

Numer wpisu do rejestru Firma Siedziba i adres KRS NIP
Ulica Numer Kod Miejscowość

AUGUSTÓW
– RIP000005 LOGAR Sp. z o.o. Rynek Zygmunta Augusta 39 16-300 Augustów | 661633 8461664038
– RIP000139 DUKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Młyńska 20/4 16-300 Augustów | 577125 8461662973

BARCICE
– RIP000299 POSO-TELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Barcice 82 33-342 Barcice | 612270 7343539015

BARLINEK
– RIP000218 LUKAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mostkowo 48a/5 74-320 Barlinek 603101 5971733794

BIAŁA PODLASKA
– RIP000430 STL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Terebelska 60 B lok. 13 21-500 Biała Podlaska 597265 5372632466

BIAŁYSTOK
– RIP000057 MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Świętego Rocha 5 lok. 9 15-879 Białystok | 358994 5422971817
– RIP000082 „BW” FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kamienna 10/1 15-021 Białystok | 50121 5422707351
– RIP000102 IN TOTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sienkiewicza 55A lok. 53 15-002 Białystok|630373 5432183547
– RIP000210 VIRRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M.M. Kolbe 29 15-174 Białystok 583722 9662100403
– RIP000280 PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ks. Pawła Grzybowskiego 53 15-612 Białystok 607468 5423254609
– RIP000404 PIXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 B 15-888 Białystok 530323 5272722744
– RIP000405 LTU FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jurowiecka 56 15-101 Białystok 611492 5423255388
– RIP000406 TUSUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Młynowa 38 lok. 41 15-404 Białystok 507929 5272712533
– RIP000407 ARENA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawska 6 lok. 32 15-063 Białystok 617270 9662104051

BIELAWA
– RIP000006 „WĘGLIŃSKI INVEST” Sp. z o.o. Wolności 121 58-260 Bielawa 664140 8822126317

BIELSKO-BIAŁA
– RIP000012 PROMESA FINANSE SP. Z O.O. 11 Listopada 60-62 43-300 Bielsko-Biała 695989 9372699662
– RIP000054 PROFI CREDIT POLSKA S.A. Browarna 2 43-300 Bielsko-Biała 518190 5472151080
– RIP000088 HONESTA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Barlickiego 5/42 43-300 Bielsko-Biała 599232 5472158308
– RIP000340 GRUPA FINANSOWA KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ratuszowa 2/5 43-300 Bielsko-Biała 613993 9372680964
– RIP000412 „ABACUS FINANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Piekarska 86 43-300 Bielsko-Biała 613348 6263021497
– RIP000454 INWESTYCJE BPC SPÓŁKA AKCYJNA Komorowicka 39 43-300 Bielsko-Biała 737878 9372713942

BOCHNIA
– RIP000238 GRUPA KAPITAŁOWA GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poniatowskiego 24 32-700 Bochnia 618823 8681960431
– RIP000320 POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poniatowskiego 24 32-700 Bochnia 244277 8681817082
– RIP000359 FUNDUSZ POŻYCZKOWY B&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poniatowskiego 24 32-700 Bochnia 587003 8681964908

BOGORIA
– RIP000288 GOLD CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kiełczyna Kolonia 1 28-210 Bogoria 423000 8661733873

BOLESŁAWIEC
– RIP000044 EMPRESTIMO SP. Z O.O. Zgorzelecka 33 59-700 Bolesławiec 496228 6121852136

BRZEG
– RIP000262 GLOBAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mleczna 4A 49-300 Brzeg 455150 7471892987

BRZOZÓW
– RIP000296 MONETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adama Mickiewicza 33 36-200 Brzozów 611311 6861687355

BUK
– RIP000436 BIO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przykop 4 64-320 Buk 598314 7773258276

BYDGOSZCZ</strong
– RIP000001 DOLZ – FINANCE Sp. z o.o. Śniadeckich 18 85-011 Bydgoszcz 529332 9671360581
– RIP000003 ŚLIMAK FINANCE Sp. z o.o. Śniadeckich 18 85-011 Bydgoszcz 424026 9671354824
– RIP000016 DAIGLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kujawska 8 85-031 Bydgoszcz 519142 9532643281
– RIP000017 GRUPA KAPITAŁOWA PARKMAR INKASSO SPÓŁKA AKCYJNA Kujawska 6 85-031 Bydgoszcz 528462 9532642583
– RIP000070 EUROEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Królowej Jadwigi 19 lok. 4 85-231 Bydgoszcz 531523 9671361882
– RIP000075 TRANSFER SYSTEM MONTAŻY FINANSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Śniadeckich 44/4 85-011 Bydgoszcz 249032 9671232920
– RIP000076 LYNX FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sienkiewicza 17A 85-037 Bydgoszcz 562760 9671365360
– RIP000125 DOBRA MONETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Królowej Jadwigi 19/4 85-231 Bydgoszcz 520625 9671361149
– RIP000232 MY-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krakowska 18/3 85-045 Bydgoszcz 424425 9671354988
– RIP000237 MAŁY-KREDYT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ K.Chodkiewicza 14/10 85-064 Bydgoszcz 613508 9671375938
– RIP000279 KLM – CENTRUM DORADZTWA I USŁUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Planu 6-letniego 38 lok. 8 85-806 Bydgoszcz 334013 9532595369
– RIP000345 WILARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gdańska 25 85-005 Bydgoszcz 586221 5542933050
– RIP000423 VANCO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świekatowska 2 85-412 Bydgoszcz 530510 9671361847

CHEŁMEK
– RIP000225 7 POŻYCZKA GRUPA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowowiejska 36A 32-660 Chełmek 573489 5492441987
– RIP000324 EXPRESSPOŻYCZKI.PL GRUPA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowowiejska 36A 32-660 Chełmek 569814 5492441846

CHORZÓW
– RIP000107 SUKURS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Katowicka 169 41-500 Chorzów 589748 6272743830
– RIP000416 CONTANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Osiedlowy 2/1 41-506 Chorzów 637238 6272745585

CIECHANÓW
– RIP000112 BANKNOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawska 15 06-400 Ciechanów 583246 5662015227

CIESZYN
– RIP000214 ETO KAVKAZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Srebrna 13 43-400 Cieszyn 548533 5482669039
– RIP000425 CAR SERVICE GROUP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rynek 6 43-400 Cieszyn 753486 5482701398

CZECHOWICE-DZIEDZICE
– RIP000264 FLOTA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Morcinka 4/4 43-502 Czechowice-Dziedzice 716838 6521742486

CZĘSTOCHOWA
– RIP000104 POŻYCZ TU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dąbrowskiego 21 lok. 5 42-200 Częstochowa 607024 5732862436
– RIP000111 LOOK POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Okulickiego 61 42-218 Częstochowa 394817 5732835416
– RIP000179 EURO PROVIDUS SPÓŁKA AKCYJNA Racławicka 22 42-200 Częstochowa 248917 8971711021
– RIP000255 GTW FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Najświętszej Marii Panny 3 42-202 Częstochowa 706767 9492222951
– RIP000355 REVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dojazdowa 1 lok. 7 42-200 Częstochowa 563139 9492201819
– RIP000365 MEGA FINANSE MF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Najświetszej Marii Panny 23 42-202 Częstochowa 591761 9492204338

DĄBROWA GÓRNICZA
– RIP000185 MATPOL FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3-go Maja 14 41-300 Dąbrowa Górnicza 611757 6292474445
– RIP000194 HSZ FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawska 55 42-530 Dąbrowa Górnicza 582116 6292473316
– RIP000229 AM KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chopina 16B 41-300 Dąbrowa Górnicza 715402 6292485992
– RIP000145 GAMMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kościuszki 18 33-200 Dąbrowa Tarnowska 499534 8172175333

EŁK
– RIP000091 FINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nadjeziorna 3 19-300 Ełk 600544 8481864131
– RIP000093 ULTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Traugutta 8 19-300 Ełk 599997 8481864094

GDAŃSK
– RIP000059 OPTIMA SP. Z O.O. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk 355315 5833101093
– RIP000078 CROSS LOAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chłopska 53 80-350 Gdańsk 492470 5842734219
– RIP000098 SWISS CREDIT SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szafarnia 10 80-755 Gdańsk 552023 5833177937
– RIP000153 ZŁOTÓWKA THREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Różany Stok 3D/4 80-177 Gdańsk 649599 9571090231
– RIP000154 ZŁOTÓWKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Różany Stok 3D/4 80-177 Gdańsk 611250 9571084940
– RIP000155 ZŁOTÓWKA DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Różany Stok 3D/4 80-177 Gdańsk 632523 9571088151
– RIP000180 EASY RATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grunwaldzka 309 80-309 Gdańsk 703704 5842765906
– RIP000273 GD MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Długa 52/53 m. 5 80-831 Gdańsk 683690 5833252165
– RIP000349 PRO DOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bulońska 16/17 80-288 Gdańsk 382536 9571051521
– RIP000357 PRO DOMO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bulońska 16/16 80-288 Gdańsk 626909 9571087192

GDYNIA
– RIP000022 MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA Stefana Batorego 28-32 81-366 Gdynia 387861 5862235689
– RIP000128 NEXT CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adwokacka 50/6 81-527 Gdynia 681959 5862319280
– RIP000222 INCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Abrahama 15/2 81-352 Gdynia 471296 5862284127
– RIP000266 ASPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Starowiejska 58/2 81-356 Gdynia 145951 5862097253
– RIP000366 PLUSKASA SPÓŁKA AKCYJNA Kartuska 15A/4 81-044 Gdynia 437390 5862279646
– RIP000392 VIVVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Zwycięstwa 241/13 81-521 Gdynia 741274 5862334144
– RIP000424 ANTARES FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętojańska 43 lok. 23 81-391 Gdynia 753718 5862337734
– RIP000434 SPECTRUM FINANSE DLA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Leśna 32 B/8 81-549 Gdynia 762637 5862339905

GLIWICE
– RIP000228 REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Toszecka 101 44-117 Gliwice 443428 9691606832
– RIP000289 PLUS GOTÓWKA SPÓŁKA AKCYJNA Mikołowska 7/104 44-100 Gliwice 563538 6312657658

GŁOGÓW
– RIP000150 SPAR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Konrada I 17/5 67-200 Głogów 649359 6932179897
– RIP000256 FORSA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Herbowa 18/9 67-200 Głogów 636211 6932179443

GORZÓW WLKP
– RIP000360 DREW-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Borowskiego 2a-3 66-400 Gorzów Wielkopolski 356360 8561828189

GOSTYNIN
– RIP000033 MILDUM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wojska Polskiego 37 lok. 2 09-500 Gostynin 625778 9710724077
– RIP000034 MILDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wojska Polskiego 37 lok. 1 09-500 Gostynin 620956 9710724031

GOSTYŃ
– RIP000433 BERG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocławska 152A 63-800 Gostyń 751948 6961892362

GRUDZIĄDZ
– RIP000062 BEZBANQ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mickiewicza 40/8 lok. P.410 86-300 Grudziądz 605392 8762463599

IŁAWA
– RIP000383 „SPEED MONEY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kardynała Wyszyńskiego 6 14-200 Iława 657564 7441815031

INOWROCŁAW
– RIP000007 PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bp. Antoniego Laubitza 2A 88-100 Inowrocław 544865 5562756496

JACZÓW
– RIP000039 KaPi HOME FINANCE SP. Z O.O. Liliowa 4 67-200 Jaczów 681809 6932180966

JASTRZĘBIE
– RIP000438 MSG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ptaków Leśnych 17 05-510 Jastrzębie 617957 9512413477

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
– RIP000286 AGART FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrzosowa 12A 44-335 Jastrzębie-Zdrój 600123 6332235216

JAWORZNO
– RIP000168 FORDICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Św. Jana 12 43-600 Jaworzno 605395 6322014620
– RIP000316 NEKSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Marszałka Piłsudskiego 44 43-600 Jaworzno 608142 6322014732
– RIP000399 MONEY PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grunwaldzka 34a 43-600 Jaworzno 721849 6322019586
– RIP000440 A-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grunwaldzka 53 43-600 Jaworzno 620854 6322015039

JELENIA GÓRA
– RIP000009 KOMFORT Sp. z o.o. Wolności 208 L.U.1 58-560 Jelenia Góra 694185 6112784949
– RIP000030 LIDER POŻYCZKI GOTÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Cieplicka 64 58-560 Jelenia Góra 596571 6112764214
– RIP000043 MAX CASH POŻYCZKI GOTÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Osiedle Robotnicze 51 58-506 Jelenia Góra 655446 6112771579

KALISZ
– RIP000283 CIRRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Złota 1 62-800 Kalisz 469193 6182144385

KTOWICE
– RIP000120 BUSINESS EVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jana III Sobieskiego 11 lok. E6 40-082 Katowice 438337 6342813815
– RIP000173 SMARTCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawska 40 lok. 25 40-008 Katowice 650910 9542772146
– RIP000219 APJD FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sokolska 78-80 40-087 Katowice 682418 6342897019
RIP000341 Z4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krasińskiego 29 lok. 9 40-019 Katowice 398769 6342798211
RIP000411 PROVEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Konduktorska 33 40-155 Katowice 540323 9542752698
RIP000426 PROMEDIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jana III Sobieskiego 11 lok. E6 40-082 Katowice 678340 6342895859

KĘDZIERZYN KOŹLE
RIP000258 ODPOWIEDZIALNE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przodowników Pracy 6D 47-223 Kędzierzyn Koźle 718954 7492100566
RIP000344 PEWNA KASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mościckiego 6D 47-223 Kędzierzyn Koźle 724343 7492100997

KIELCE
RIP000023 KANCELARIA FINANSOWA LEGE ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zagnańska 218 25-563 Kielce 598692 9591969021
RIP000084 NG PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sienkiewicza 66 25-501 Kielce 574341 9591964609
RIP000085 LS NEXUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sienkiewicza 66 25-501 Kielce 657839 9591982435
RIP000248 PROSPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sienkiewicza 78A 25-501 Kielce 596981 9591968470
RIP000313 „MULTIFINANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Paderewskiego 7/10 25-017 Kielce 598806 9591969044

KLUCZE
RIP000375 GRUPA FINANSOWA JPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chechło, ul. Hutnicza 24 32-310 Klucze 571583 6372196273

KOŁOBRZEG
RIP000204 POLSKI LOMBARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Słowińców 7 78-100 Kołobrzeg 518728 6711816302

KONIN
RIP000358 KRAJOWE CENTRUM POŻYCZKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje 1 Maja 11 62-510 Konin 667879 6653005796

KOSZALIN
RIP000284 MOGAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Partyzantów 17/110 75-411 Koszalin 717606 6692543629

KOZŁÓW
RIP000158 OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bryzdzyń 38A 32-241 Kozłów 643600 6591545294

KRAKÓW
RIP000300 FORIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bronowicka 75B/1 30-091 Kraków 609074 6772400719
RIP000072 VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bociana 20 31-231 Kraków 281138 9452081295
RIP000176 LIME-KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Św.Filipa 23/6 lok. 6 31-150 Kraków 557478 6783154750
RIP000257 BAKSY FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Królewska 82 30-079 Kraków 606326 6772399850
RIP000277 T & T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lea 114 pok. 134 30-133 Kraków 483252 6772377618
RIP000290 PROSPERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Armii Krajowej 19 30-150 Kraków 608921 8992786662
RIP000305 AMBULANCE BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Skawińska 22/5 31-066 Kraków 338599 6772334170
RIP000311 JOKAN LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE Kluczborska 48 lok. 3U 31-271 Kraków 612125 1060005591
RIP000319 BCS GWARANT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Westerplatte 2 31-033 Kraków 383614 6762438583
RIP000372 AGENCJA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Osiedle 2 Pułku Lotniczego 29A lok. 7 31-869 Kraków 485123 9492195898
RIP000379 RAPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ostatnia 1C 31-444 Kraków 647952 5252684957
RIP000384 RODZINNE CHWILÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Skawińska 22/5 31-066 Kraków 608955 6762504067
RIP000442 AMG GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Józefa Dietla 97 31-031 Kraków 601946 6762501726

KROSNO
RIP000348 ART-MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podwale 12 38-400 Krosno 598671 6842642400

KROTOSZYN
RIP000437 PIK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn 575614 6211812809

LEGNICA
RIP000241 DR POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kawaleryjska 1 59-220 Legnica 547169 6912508837
RIP000274 KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Środkowa 22/4 59-220 Legnica 720455 6912535113
RIP000414 EUCO FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Św. Maksymiliana Kolbe 18 59-220 Legnica 551053 9512390664

LESZNO
RIP000147 REWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wołodyjowskiego 57 64-100 Leszno 613425 6972322332
RIP000244 DOBRY KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Narutowicza 63A/9 64-100 Leszno 611980 6972322852
RIP000336 FIRMA 66 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ofiar Katynia 12/2 64-100 Leszno 606382 6972322378

LESZNOWOLA
RIP000230 FINANCIAL BENEFITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jedności 68 05-506 Lesznowola 441348 1231272779
RIP000231 POD ZABEZPIECZENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jedności 68 05-506 Lesznowola 468900 1231278954
RIP000282 MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Słoneczna 207 05-506 Lesznowola 606918 1231313194
RIP000386 M FINANCE CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Janczewice, ul. Jedności 113 05-506 Lesznowola 635195 1231323442

LEŚNA
RIP000103 PROXIMUS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zacisze 13 59-820 Leśna 615858 6131576513

LIPNO
RIP000008 BRING UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mickiewicza 10/1 87-600 Lipno 534333 5252604906

LUBARTÓW
RIP000455 POLSKIE CENTRUM POŻYCZKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ks. J. Popiełuszki 25/15 21-100 Lubartów 766639 7142051726

LUBIN
RIP000223 OPUS CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ B. Chrobrego 4 59-300 Lubin 697659 6922515974
RIP000259 BARY BARTŁOMIEJ DZIEWIATOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesława Chrobrego 4 59-300 Lubin 717152 6922516784

LUBLIN
RIP000206 FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Poznańska 61 20-731 Lublin 667716 7123335894
RIP000294 POMARAŃCZA OWOCNE POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Cisowa 11 lok. 205 20-703 Lublin 608542 7123306438

LUBOŃ
RIP000200 FAST CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wojska Polskiego 5A 62-030 Luboń 472910 7831702300
RIP000201 GROS KAPITAŁ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wojska Polskiego 5A 62-030 Luboń 434269 7831692240
RIP000325 GROS KAPITAŁ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wojska Polskiego 5A 62-030 Luboń 472801 7831702317

ŁAPY
RIP000293 POLSKIE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mała 17 lok. 14 18-100 Łapy 607471 9662102968
RIP000314 POLSKI – KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gen. Władysawa Sikorskiego 9 lok. 23 18-100 Łapy 605560 9662102709

ŁASK
RIP000317 KZK KREDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kilińskiego 15 98-100 Łask 609967 8311634389

ŁAZISKA GÓRNE
RIP000378 BIURO POŚREDNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dworcowa 35 43-170 Łaziska Górne 607616 6351837695

ŁÓDŹ
RIP000031 iCREDIT SPÓŁKA Z O.O. Orla 13 lok. 10 90-317 Łódź 495693 5213664459
RIP000087 NORTE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łagiewnicka 54/56 lok. 213 91-463 Łódź 697246 7262667909
RIP000268 FUNEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Henryka Sienkiewicza 85 90-057 Łódź 701262 9512448406
RIP000303 SUPERCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wersalska 47/75 p. 112 91-212 Łódź 603668 9471986488
RIP000402 MTS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żurawia 7/9 91-455 Łódź 738309 7262673991
RIP000446 TOP MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ferdynanda Ossendowskiego 7 93-228 Łódź 610974 7262659821

ŁUKÓW
RIP000389 POLSKIE FINANSE PRZEMYSŁAW MIECZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wyszyńskiego 28 21-400 Łuków 597018 8252176694

MICHAŁOWICE
RIP000159 EBANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kasztanowa 44 05-816 Michałowice 587268 5342511692
RIP000448 CONNECT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Kasztanowa 44 05-816 Michałowice 581280 5342509519

MIEJSKA GÓRKA
RIP000211 ZIELIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dworcowa 2 63-910 Miejska Górka 508289 6991955386

MIELEC
RIP000011 JK Investment Group Sp. z o.o. Kilińskiego 2 39-300 Mielec 693280 8172184680

MIĘDZYRZECZ
RIP000370 BIURO KREDYTOWE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przemysłowa 1 66-300 Międzyrzecz 613273 5961751394

MIKOŁÓW
RIP000115 WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów 190266 6351687020

MIŃSK MAZOWIECKI
RIP000354 FENIKS POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawska 163/16 05-300 Mińsk Mazowiecki 599690 8222352382

MOGILANY
RIP000309 MBF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Osiedle Parkowe Wzgórze 69 32-031 Mogilany 726774 9442259277

MOSINA
RIP000328 P.H.U. CALYPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac 20 Października 22 62-050 Mosina 730427 7773319167
RIP000329 P.H.U. NOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac 20 Października 22 62-050 Mosina 730424 7773319173

NOWY SĄCZ
RIP000356 AVIOR FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Jana Długosza 73 33-300 Nowy Sącz 601745 7343537648
RIP000441 ALWIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Naściszowska 11 33-300 Nowy Sącz 319859 7343350832

NYSA
RIP000301 POLSKA KASA AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podolska 18/120 48-303 Nysa 586105 7532438806

OKRAJNIK
RIP000126 AJL-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Strażacka 1a 34-321 Okrajnik 495503 5532514185

OLEŚNICA
RIP000165 K & W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łąkowa 1F 56-400 Oleśnica 186087 9111212827
RIP000252 DOLNOŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA „SEZAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wojska Polskiego 52 56-400 Oleśnica 175033 9111841517

OLSZTYN
RIP000429 BOJAROWICZ POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kościuszki 32/1 10-504 Olsztyn 608407 7393884754
RIP000449 RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Witosa 1 J/9 10-688 Olsztyn 770652 7393924011

OPOLE
RIP000027 COMFORT CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA Katowicka 39 lok. 517 45-061 Opole 652202 7543133921
RIP000191 DELTA KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ozimska 4 lok. 7 45-057 Opole 612988 7543118092
RIP000363 FORMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Winowskie Wzgórze 8 45-950 Opole 605005 7543074532
RIP000364 LIMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Winowskie Wzgórze 8 45-950 Opole 109725 7542724063
RIP000376 ARGO PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krakowska 37 45-075 Opole 599481 7543110044

OSTROŁĘKA
RIP000014 KONKRET Sp. z o.o. Goworowska 6A 07-410 Ostrołęka 539702 7582289739
RIP000063 GRUPA FINANSOWA AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mikołaja Kopernika 7/51 07-410 Ostrołęka 591509 7582358713
RIP000064 KREDICO2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tadeusza Rejtana 1 07-410 Ostrołęka 546302 7582356625
RIP000123 CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA Janusza Korczaka 73 07-409 Ostrołęka 407127 7582351711
RIP000450 CENTRUM POŻYCZKOWO KREDYTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gen. Ignacego Prądzyńskiego 4 lok. 43 07-410 Ostrołęka 587475 7582358558

OSTRÓW MAZOWIECKI
RIP000339 HERMES POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Widnichowska 24/15 07-300 Ostrów Mazowiecka 617447 7591743675
RIP000451 MULTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mieczkowskiego 19 07-300 Ostrów Mazowiecka 594712 7591743356

OŚWIĘCIM
RIP000370 BIURO KREDYTOWE PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orłowskiego 24/2 32-600 Oświęcim 570006 5492441763

OŻARÓW
RIP000335 TREFLE CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Floriana 12A/14 05-850 Ożarów Mazowiecki 550819 1182107016

PIŁA
RIP000114 SZYBKA POŻYCZKA – ARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bydgoska 151 64-920 Piła 492605 7642665420
RIP000143 SZYBKA POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bydgoska 151 64-980 Piła 339167 7642628749
RIP000144 PARTNER POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bydgoska 151 64-920 Piła 411008 7642662901
RIP000203 SZYBKA POŻYCZKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bydgoska 151 64-920 Piła 413482 7831686908
RIP000308 SKARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Zwycięstwa 18 64-920 Piła 677348 7642679735
RIP000315 SPEEDY CASH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wapienna 4 64-920 Piła 611345 7642672271
RIP000342 FINANCIAL SAFETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14 Lutego 8 64-920 Piła 600333 7642671716
RIP000409 SZYBKA POŻYCZKA POLSKA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bydgoska 151 64-920 Piła 547849 7642668737

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
RIP000312 POLSKIE BIURO POŻYCZKOWE GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Młynarska 1 97-300 Piotrków Trybunalski 565810 7712881816

PŁOCK
RIP000106 MIKRO-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Boryszewska 44C/12 09-410 Płock 595244 7743225237
RIP000167 KREDOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zbożowa 7/9 09-410 Płock 707137 7743237878
RIP000318 ATJM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 09-407 Płock 661614 7743232763

POZNAŃ
RIP000025 EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Stary Rynek 88 61-772 Poznań 541824 7831722320
RIP000045 SANTANDER F24 SPÓŁKA AKCYJNA Kolorowa 8 60-198 Poznań 81788 7781337346
RIP000080 WGIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Starołęcka 7 61-361 Poznań 612548 7822618913
RIP000162 POLSKA PLATFORMA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Andersa 7 61-894 Poznań 632303 7831738858
RIP000163 TAIMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Andersa 7 61-894 Poznań 628106 7831738841
RIP000164 HELP INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Andersa 7 61-894 Poznań 644246 7831738806
RIP000169 AM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Andersa 7 61-894 Poznań 337439 7811842972
RIP000193 AGENCJA FINANSOWA PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żywokostowa 8 61-680 Poznań 601301 9721261155
RIP000195 ASETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Głogowska 55/57/5 60-738 Poznań 433905 7792408653
RIP000209 PREMIUM POŻYCZKI SPÓŁKA AKCYJNA Paczkowska 26 60-171 Poznań 449031 7792411224
RIP000216 MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Os. Piastowskie 36 61-151 Poznań 543889 7822580659
RIP000278 DZIESIĄTKA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 27 Grudnia 3 61-737 Poznań 69320 7842426890
RIP000326 INVESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Głogowska 55/57/5 60-738 Poznań 600589 7792439317
RIP000327 VISSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Głogowska 55/57/5 60-738 Poznań 321413 7792349040
RIP000347 Rh INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Międzyleska 31 60-474 Poznań 540483 7811905626
RIP000353 GOOD GUYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wierzbięcice 18 61-561 Poznań 195707 7781217961
RIP000388 PAYFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań 739572 7831782316
RIP000453 OMNICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Emilii Sczanieckiej 1/16 60-215 Poznań 297656 7792327908

PRASZKA
RIP000131 LUKASPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kościuszki 20 46-320 Praszka 651593 5761580232

PUŁAWY
RIP000439 KAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Władysława Grabskiego 7A/3 24-100 Puławy 606390 7123309891

RACIBÓRZ
RIP000213 FIDEM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Starowiejska 9 47-400 Racibórz 714341 6392014542

RADOM
RIP000067 PIKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niemcewicza 33 26-600 Radom 411776 9482596822

RAWA MAZOWIECKA
RIP000015 CASHSPORT.pl SP. Z O.O. Al. Konstytucji 3 Maja 2 96-200 Rawa Mazowiecka 535562 8351605164

RUDA ŚLĄSKA
RIP000151 LUKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Katowicka 54 41-700 Ruda Śląska 475900 6412531141

RYBNIK
RIP000138 MTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chabrowa 30B 44-210 Rybnik 658295 6423199319

SANOK
RIP000221 „DUET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mickiewicza 29 38-500 Sanok 232581 6871817776
RIP000247 „PBSPARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kościuszki 22 38-500 Sanok 171485 6842339570

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
RIP000310 DUKAT FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3A 39-120 Sędziszów Małopolski 607879 8181719815

SĘKOCIN NOWY
RIP000245 KOMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Krakowska 55 05-090 Sękocin Nowy 719851 5342577260

SIEDLCE
RIP000161 HORTUS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jana Kilińskiego 16 08-110 Siedlce 575232 8212644367
RIP000398 MAZOWIECKIE CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rytla 26/13 08-110 Siedlce 737252 8212658493
RIP000415 PRESTAMO CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kazimierza Pułaskiego 33/10 08-110 Siedlce 751579 8212660159

SIEWIERZ
RIP000418 TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA Przemysłowa 2 42-470 Siewierz 412832 6252318182

SKAWINA
RIP000220 FALCON CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ks. Jerzego Popiełuszki 2C 32-050 Skawina 611169 9442250721

SŁUPNO
RIP000443 KRAJOWE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Magnoliowa 6A 09-472 Słupno 759034 7743244080

SOPOT
RIP000046 AVALIA SPÓŁKA Z O.O. Mikołaja Reja 13/15 81-874 Sopot 451581 5842730486
RIP000109 BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot 320590 5851351185

SOSNOWIEC
RIP000065 ARTCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kosynierów 44 41-219 Sosnowiec 596668 6443514617
RIP000066 CREDIT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ostrogórska 9 lok. 2/4/1 41-200 Sosnowiec 600537 6443515054
RIP000073 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kanarków 5 41-200 Sosnowiec 324046 6443418888
RIP000184 NEXXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kosynierów 44 41-219 Sosnowiec 596226 6443514669
RIP000188 MMCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kosynierów 44 41-219 Sosnowiec 656149 6443523674
RIP000189 KREDYT 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ostrogórska 9 41-200 Sosnowiec 602266 6443515396
RIP000306 AGNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Komuny Paryskiej 23 41-219 Sosnowiec 496719 6443506285

STARE MIASTO
RIP000217 KREDYTY PARTNERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Topolowa 34 62-571 Stare Miasto 429442 6652990196

STAROGARD GDAŃSKI
RIP000083 WYGODNA RATA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Owidzka 20 83-200 Starogard Gdański 614977 5922266401

SULECHÓW
RIP000254 PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jodłowa 10 66-100 Sulechów 613497 9731029402

SUWAŁKI
RIP000110 ARGENTUM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mickiewicza 11/202 16-400 Suwałki 337492 5213540243
RIP000249 BIGCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chłodna 6 16-400 Suwałki 384925 8442342380
RIP000361 DAILY CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tadeusza Kościuszki 47C 16-400 Suwałki 726954 8442362129
RIP000369 POLI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lityńskiego 16 B lok. 31 16-400 Suwałki 337393 5213540289
RIP000452 ZOEFIN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chłodna 6 16-400 Suwałki 761494 8442364430

SZCZECINA
RIP000174 SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Wojska Polskiego 62 70-477 Szczecin 610849 8522619866
RIP000182 FIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Niepodległości 18-22 lok. 428 70-412 Szczecin 632201 8513198253
RIP000291 ALIBABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Teofila Starzyńskiego 9A/3 70-506 Szczecin 600114 8513191618
RIP000330 HOLDCASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Cyfrowa 6 71-441 Szczecin 727845 8513223494
RIP000346 ACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jagiellońska 39b 70-382 Szczecin 360723 8522576080

SZPETAL GÓRNY
RIP000061 PAN POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wiślana 31c 87-811 Szpetal Górny 610942 8883124933

ŚWIDNICA
RIP000086 SUBTENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pl. Św. Małgorzaty 3 58-100 Świdnica 609726 8842763702

ŚWIEBODZICE
RIP000420 GOSPODARSTWO ROLNE „MAR-CIECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mokrzeszów 111 I/10 58-160 Świebodzice 225058 6222661886

TARNOWSKIE GÓRY
RIP000350 FINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tylna 10 42-600 Tarnowskie Góry 510517 6452539893

TORUŃ
– RIP000175 PROFINANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jana Sobieskiego 22a/23 87-100 Toruń 592113 5213715808
– RIP000199 ODF-OBIEKTYWNE DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Długa 12 87-100 Toruń 361660 8792633422
– RIP000304 „SKARBIEC POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Polskiego Czerwonego Krzyża 35 lok. 9 87-100 Toruń 682871 9562324617
– RIP000343 JANALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Polna 8J lok. 31 87-100 Toruń 602579 9562315989

TUREK
– RIP000250 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uniejowska 35A 62-700 Turek 603784 6681972924

TYCHY
– RIP000122 PROFINET SPÓŁKA AKCYJNA Metalowa 3 43-100 Tychy 320642 6462617169
– RIP000157 POŚREDNICTWO FINANSOWE „JOCKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sienkiewicza 2 43-100 Tychy 489543 6462932511
– RIP000226 KRONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Piwowarów 33 43-300 Tychy 180078 6492126252
– RIP000421 PROSPERO SPÓŁKA AKCYJNA Edukacji 48 43-100 Tychy 754870 6462972545
– RIP000444 FENIKO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Towarowa 23 43-100 Tychy 752082 6462973881

WADOWICE
– RIP000094 MARKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kościuszki 20 34-100 Wadowice 604527 5512624114

WARSZAWA
– RIP000004 VIPPO Sp. z o.o. Solec 22 00-410 Warszawa 669289 5272801231
– RIP000018 ZAPLO SP. Z O.O. Żwirki i Wigury 16C Budynek B4 02-092 Warszawa 483782 5213660875
– RIP000020 VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Żwirki i Wigury 16C Budynek B4 02-092 Warszawa 418977 5252531320
– RIP000026 EASY MONEY SP. Z O.O. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa 664373 5252702253
– RIP000028 PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Józefa Bema 83 lok. 1 01-233 Warszawa 243456 5262897264
– RIP000029 KREDITECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Prosta 51 00-838 Warszawa 429058 5252534005
– RIP000032 PSF LOANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 200/345 02-486 Warszawa 643924 5223074239
– RIP000035 MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Lechicka 23A 02-156 Warszawa 422868 5242711463
– RIP000036 EDEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kuszników 20 lok. 1 03-272 Warszawa 161801 5242754478
– RIP000037 CREDISSIMO POLSKA SP. Z O.O. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa 677340 5252710583
– RIP000038 CASH SERVICE 4 HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bagno 2 lok. 71 00-112 Warszawa 603569 5252648418
– RIP000040 YES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Rodziny Hiszpańskich 8 02-685 Warszawa 489140 5213657548
– RIP000041 DUO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postępu 15C 02-676 Warszawa 600398 5213721743
– RIP000042 CREDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Domaniewska 39A 02-672 Warszawa 596712 5213718830
– RIP000047 CREDITYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 12/3 02-556 Warszawa 701336 5213800158
– RIP000048 MINICREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Słomińskiego 15 lok. 506 00-195 Warszawa 371165 5252494263
– RIP000049 MILOAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Domaniewska 39 02-672 Warszawa 613477 5223060869
– RIP000050 DUCATOS SP. Z O.O. Postępu 18B 02-676 Warszawa 655385 7010645707
– RIP000051 PRIMASTAR SP. Z O.O. Domaniewska 47 lok. 10 02-672 Warszawa 655110 7010645328
– RIP000052 SPEED CASH POLSKA SP. Z O.O. Mazowiecka 9 00-052 Warszawa 476807 5252568139
– RIP000055 PROVIDENT POLSKA S.A. Inflancka 4A 00-189 Warszawa 9389 5251571292
– RIP000056 GWARANT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Twarda 18 00-105 Warszawa 610279 5272764895
– RIP000058 AD CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 87 00-844 Warszawa 604185 5252648921
– RIP000068 YOLO SPÓŁKA AKCYJNA Twarda 18 00-105 Warszawa 372319 8971702186
– RIP000071 MONETAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 Stycznia 56 02-146 Warszawa 563536 5213699558
– RIP000079 GETBUCKS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa 481703 7010400360
– RIP000089 WONGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Żaryna 2 B bud. D 02-593 Warszawa 412352 1132853869
– RIP000090 FINGO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Serocka 3/1A 04-333 Warszawa 663247 1132930245
– RIP000092 GLOBMONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Prosta 51 00-838 Warszawa 551208 5223026134
– RIP000095 PSA CONSUMER FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Domaniewska 44 A 02-672 Warszawa 618642 5213735679
– RIP000096 LENS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Rtm. Witolda Pileckiego 63 02-781 Warszawa 654197 9512425581
– RIP000099 CAPITAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa 598912 5213720933
– RIP000100 MAESTRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świetojerska 5/7 lok. 303 00-236 Warszawa 598970 5213720703
– RIP000101 DINERS CLUB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Senatorska 12 00-082 Warszawa 25953 5271728928
– RIP000105 LIBERIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wincentego Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa 600387 5213721737
– RIP000108 LJ FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Solidarności 147/33 00-898 Warszawa 591846 5223048880
– RIP000113 LIMIT POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Mazowiecka 11 lok. 49 00-052 Warszawa 669366 5252703985
– RIP000116 MOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Krakowska 197 02-180 Warszawa 580983 7010514253
– RIP000117 VIA SMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa 367773 8992704871
– RIP000118 CASHALOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa 609073 5223058683
– RIP000124 SYNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Solidarności 115 lok. 2 00-140 Warszawa 468669 5252576386
– RIP000127 AASA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa 411939 5252528111
– RIP000130 KLASTOPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 87 00-844 Warszawa 543682 5252609507
– RIP000135 PAYPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Domaniewska 37 02-672 Warszawa 575158 5213705997
– RIP000136 IPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al.. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa 333174 7010191956
– RIP000146 TMK FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Złota 61 lok. 100 00-819 Warszawa 601052 5272759368
– RIP000148 ANMAROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bema 83 01-233 Warszawa 337367 7010204179
– RIP000156 ALFAKREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pańska 96 lok. 38 00-837 Warszawa 458132 8442351597
– RIP000166 WA PILOT ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jasna 26 00-054 Warszawa 674609 5252708215
– RIP000170 KIM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Hoża 86 lok. 410 00-682 Warszawa 600780 7010545986
– RIP000171 MDP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 87 00-844 Warszawa 600366 5272758771
– RIP000172 C2FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wyczółki 71 02-820 Warszawa 715035 9512454252
– RIP000177 NORDECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 4/13 00-131 Warszawa 552638 5252614997
– RIP000181 POLSKIE TOWARZYSTWO POŻYCZKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Srebrna 16 00-810 Warszawa 416477 9482592201
– RIP000183 SUPERGROSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Inflancka 11/27 00-189 Warszawa 551150 5252607460
– RIP000186 NINIWA POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Williama Heerleina Lindleya 16 02-013 Warszawa 605526 5213725190
– RIP000187 AFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowogrodzka 50/54 lok. 419 00-695 Warszawa 579363 5213708659
– RIP000190 BACCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Komisji Edukacji Narodowej 93 02-777 Warszawa 386087 9512334714
– RIP000192 ERIDU POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 87 00-844 Warszawa 607705 5213726479
– RIP000197 VFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Obywatelska 11/23 02-409 Warszawa 536465 5223021941
– RIP000198 STAY SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chmielna 2/31 00-020 Warszawa 607397 5252651283
– RIP000202 POLSKI HOLDING KAPITAŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10 02-013 Warszawa 614289 7010570257
– RIP000205 ALFA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowogrodzka 50/54 lok. 428 00-695 Warszawa 579136 5252632179
– RIP000212 LIWONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rakuszanki 5 02-496 Warszawa 62508 5222507848
– RIP000227 INCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa 604092 5252648795
– RIP000233 POLCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pokorna 2 lok. 1044 00-199 Warszawa 429935 5213635239
– RIP000234 WACREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Twarda 18 00-105 Warszawa 609271 5213727504
– RIP000235 OREON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa 630857 5272776556
– RIP000236 FINVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 00-124 Warszawa 630804 5223068701
– RIP000239 UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Krakowska 2 02-284 Warszawa 341057 1132398690
– RIP000240 BALT CREDIT SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętokrzyska 18/228 00-052 Warszawa 491442 7010411381
– RIP000242 VULCAN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa 553535 5252615301
– RIP000243 ZALICZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przasnyska 6B 01-756 Warszawa 394906 5272661439
– RIP000246 CK MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Woziwody 44 02-908 Warszawa 607348 1231313490
– RIP000251 FINANCIAL COMPANY „KORONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 02-001 Warszawa 595817 5252643088
– RIP000253 MARSHAL LION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Marszałkowska 72/20 00-545 Warszawa 581414 7010514193
– RIP000260 SZYBKA GOTÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa 461830 5252554232
– RIP000261 CREDITSTAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grochowska 306/308 03-840 Warszawa 479212 5213656885
– RIP000263 CENTRUM ROZWIĄZAŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Twarda 18 00-105 Warszawa 586553 5252637490
– RIP000265 AXCESS FINANCIAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Taneczna 18 02-829 Warszawa 371234 5272642979
– RIP000267 SGOTOWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Twarda 18 00-105 Warszawa 703801 5252729789
– RIP000269 EKASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tawarda 18 00-105 Warszawa 637673 5272780167
– RIP000270 PAYDAYLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Twarda 18 00-105 Warszawa 637996 5272780345
– RIP000271 PROSTYKREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Twarda 18 00-105 Warszawa 637693 5272780150
– RIP000272 MASH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 172 02-486 Warszawa 422999 5252532791
– RIP000275 MOZIPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 96 00-078 Warszawa 702073 7010765624
– RIP000276 CREDISSIMO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Śniadeckich 10 00-656 Warszawa 710239 7010792503
– RIP000281 BIZON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tadeusza Borowskiego 2 03-475 Warszawa 545343 5213690238
– RIP000287 EKSPRESS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Belgijska 11/8 02-511 Warszawa 531394 5213683161
– RIP000292 AP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stawy 5 02-467 Warszawa 717653 5223113181
– RIP000295 NET GOTÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa 610459 7010355665
– RIP000298 RAPID FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Postępu 18a 02-676 Warszawa 439376 5252542660
– RIP000307 POLAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warecka 11 00-034 Warszawa 343175 5213550299
– RIP000321 LOAN ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa 544100 5272729611
– RIP000323 NET CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Prosta 68 00-838 Warszawa 401570 5272670266
– RIP000331 E-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Emilii Plater 53 00-113 Warszawa 603417 5252648370
– RIP000333 ATS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chłopickiego 49a/20 04-275 Warszawa 390276 1132841518
– RIP000334 MILUCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa 609277 5213727444
– RIP000351 GOBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lechicka 23A 02-156 Warszawa 516085 5223017773
– RIP000367 RODZINNE TOWARZYSTWO FINANSOWE FINGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Stanisława Kazury 2 02-795 Warszawa 425928 9512356779
– RIP000374 NOVINA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa 383435 9512304179
– RIP000377 KUKUŁKA-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa 565114 5252623915
– RIP000380 FUNDUSZ MIKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przemysława Gintrowskiego 34 02-697 Warszawa 105527 5261018585
– RIP000385 ID FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Hrubieszowska 6A 01-209 Warszawa 587232 5272751237
– RIP000387 EASY PAYMENT SERVICES OOD (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE Aleje Jerozolimskie 89/43 02-001 Warszawa 720382 1070040459
– RIP000390 IWOCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chmielna 2 lok. 31 00-020 Warszawa 491269 1070028599
– RIP000391 GLOBAL FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa 715241 5252737458
– RIP000394 REVO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 2 lok. 29 00-131 Warszawa 655200 5252691673
– RIP000396 CARDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wołoska 5 02-657 Warszawa 623659 5213738821
– RIP000400 POŻYCZKA PIENIĘDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 87 00-844 Warszawa 686386 5272813240
– RIP000401 POŻYCZKA REFINANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Twarda 18 00-105 Warszawa 707825 5252731912
– RIP000403 SKYCASH FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa 736296 5252753925
– RIP000408 ONEY FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogrodowa 58 00-876 Warszawa 747738 5272859012
– RIP000410 NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 00-379 – Warszawa 93218 5252100353
– RIP000413 NORDBALTICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 – Warszawa 751832 7010873213
– RIP000417 FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AL.. Solidarności 12 03-411 Warszawa 36118 5242213280
– RIP000419 KREDYT POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Modlińska 6, lok. 209 03-216 Warszawa 213346 5262685059
– RIP000422 REFINANSOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wólczyńska 303 01-919 Warszawa 194312 5252289729
– RIP000427 FIN4EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólna 52/54 lok. 12A 00-684 Warszawa 723991 7010810402
– RIP000428 „FOX MONEY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa 759669 7010893782
– RIP000431 PANDA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gandhiego 27/53 02-645 Warszawa 759369 5213847697
– RIP000432 PSF LOANS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleje Jerozolimskie 200/345 02-486 Warszawa 764127 5223145399
– RIP000435 FORD CREDIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Taśmowa 7 02-677 Warszawa 759185 5213842642
– RIP000447 CARD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowy Świat 33 lok. 13 00-029 Warszawa 749563 5252764030
– RIP000456 TWISTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 2 02-566 Warszawa 689624 9512442875

WĄGROWIEC
– RIP000302 DENAJRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Janowiecka 35/12 62-100 Wągrowiec 596354 7661994490

WĄSOSZ GÓRNY
– RIP000285 PARTRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zamojskiego 17 42-110 Wąsosz Górny 570098 5742059014

WIELICZKA
– RIP000149 PIENIĄŻEK-POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ochota 2 lok. 3 32-020 Wieliczka 629014 6832090287

WŁOCŁAWEK
– RIP000081 FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Celulozowa 37/38 87-800 Włocławek 621605 8883125789
– RIP000129 SALES FORCE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łęgska 4 87-800 Włocławek 589176 8883123827
– RIP000137 FIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Chopina 38A lok. 13 87-800 Włocławek 642589 8883127044
– RIP000224 FIDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łęgska 4 87-800 Włocławek 598743 8883124175
– RIP000322 NOBILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Łęgska 4 87-800 Włocławek 592391 8883123968

WODZISŁAW ŚLĄSKI
– RIP000077 FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Targowa 7 44-300 Wodzisław Śląski 577691 6472572362
– RIP000121 FORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Targowa 7 44-300 Wodzisław Śląski 610491 6472573976
– RIP000338 GRUPA ITIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Targowa 12 44-300 Wodzisław Śląski 616432 6392009877

WROCŁAW
– RIP000010 MOVE ON SP. Z O.O. Podwale 83 50-414 Wrocław 695670 8992828478
– RIP000021 CARECASH Z O.O. Tadeusza Zielińskiego 4/1A 53-531 Wrocław 350638 8971759677
– RIP000069 GRUPA FINANSOWA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jemiołowa 44/104 53-426 Wrocław 175317 8971683744
– RIP000074 SMS KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świętego Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław 610035 8971731029
– RIP000119 ZWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ks. Piotra Wawrzyniaka 3A 53-022 Wrocław 698437 8992830593
– RIP000132 FELPOL UBEZPIECZENIA I FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kaczeńcowa 8 51-180 Wrocław 545632 8952041269
– RIP000133 MEDIPE CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Strzegomska 236a 54-432 Wrocław 448968 8971787521
– RIP000160 MBR FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Plac Solny 16 50-062 Wrocław 535456 8982204256
– RIP000196 DEBTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nabycińska 19/411 53-577 Wrocław 465814 8943046528
– RIP000207 UŁAN POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grabiszyńska 281/121 53-234 Wrocław 470141 8943046758
– RIP000208 HUZAR POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świdnicka 39 50-029 Wrocław 6662666 8971836449
– RIP000297 TAKTO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szczytnicka 11 50-382 Wrocław 595762 8951852770
– RIP000362 FUNDUSZ POŻYCZKOWO-PORĘCZENIOWY GRANT SPÓŁKA AKCYJNA Św. Mikołaja 19 50-128 Wrocław 697479 8943043547
– RIP000373 NOVUM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wołowska 8 51-116 Wrocław 252906 8942862527
– RIP000381 CTE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Powstańców Śląskich 28/30 53-333 Wrocław 644439 8992800132
– RIP000393 EFIMEA SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Powstańców Śląskich 16-18 53-314 Wrocław 741343 8992848274
– RIP000397 LS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleksandra Ostrowskiego 7 lok. 304 53-238 Wrocław 733364 8943129786
– RIP000445 POLSKIE POŻYCZKI PRYWATNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleksandra Hercena 3-5 50-453 Wrocław 674270 8992816564

ZABRZE
RIP000215 SPARTANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wolności 94 41-800 Zabrze 704906 6482785444
– RIP000395 SPARTA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wolność 94 41-800 Zabrze 537283 6292470737

ZAWIERCIE
– RIP000060 EXPRESS FINANCE S.A. Kościuszki 15 42-400 Zawiercie 373729 5272645848

ZBIERSK
– RIP000332 „ATIZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zbiersk Kolonia 39 62-830 Zbiersk 608199 9680978441

ZIELONA GÓRA
– RIP000152 TAYLOR FINANCE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Plac Bohaterów 1 65-050 Zielona Góra 606347 9731028561
– RIP000382 CURRENCY LENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sienkiewicza 9 65-001 Zielona Góra 291971 973091903

Źródło: Rejestr instytucji pożyczkowych KNF

Aktualizacja: 17 grudzień 2020 r.

2 komentarze do “Firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet”

 1. Bardzo się spodobało, że wszystko jest online i przejrzyste warunki pożyczki, polecam.

 2. Coraz mniej tych firm pożyczkowych w internecie. Kiedyś było dużo więcej.

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok