Firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-30 – ostatnia aktualizacja

Firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet i pożyczki na dowolny cel. Rynek pożyczek pozabankowych jest mocno zróżnicowany, pomimo tego dominującą rolę odgrywa kilka firm pożyczkowych, które posiadają łącznie ponad 80 proc. udziałów w rynku.
firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet
Firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Na czym zarabiają firmy pożyczkowe?

Firmy pożyczkowe zwykle ob­sługują klientów o najniższym scoringu, którym bank odmówił udzielenia kredytu. Ryzyko niespłacenia takiej pożyczki jest dużo większe niż kredytu bankowego na taką samą kwotę, dlatego pożyczka pozabankowa jest znacznie droższa.

Na przychody firm pożyczkowych składa­ją się:

  • odsetki i opłaty od udzielonego finansowania,
  • przychody wynikające ze sprzedaży portfeli wie­rzytelności,
  • inne wynikające z ustawy o ra­chunkowości.

Co ciekawe, w rachunkach zysków i strat jako przychód widnieją także opłaty i odsetki z pożyczek udzie­lonych, które nigdy nie zostały spłacone.

Firmy pożyczkowe pozabankowe przez internet. Krótkoterminowe i na raty

W serwisie można skorzystać z przeglądu firm pozabankowych i pożyczek internetowych. Są to pożyczki pozabankowe na raty, jak i bardzo popularne kilka lat temu, krótkoterminowe do 60 dni. Jest to prosty i szybki sposób na zapoznanie się z ofertą firm i aplikowanie o pożyczkę w serwisie internetowym danego podmiotu.

Porównując pożyczki pozabankowe przez internet, ale i w firmach stacjonarnych, należy zawsze zwracać uwagę na cenę, którą będziemy musieli zapłacić. Jest ona wyrażona w całkowitym koszcie pożyczki oraz w RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania).

Zgodnie z Ustawą o kredycie kon­sumenckim, w reklamach muszą być podane informacje o kosztach pożyczki. Instytucja pożyczkowa ma obowiązek przekazania klientowi, i to jeszcze zanim zostanie podpisana umowa, formularz informacyjny o ponoszonych przez niego kosztach. Jednak te pojawiające się w reklamach, dotyczą jedynie przykładu reprezentatywnego.

Nie należy mylić RRSO z oprocentowaniem nominalnym (RSO) lub całkowitym kosztem. RRSO podawane jest w procentach i wyraża koszt pożyczki w re­lacji do jej kwoty, jaki musiałaby ponieść osoba zaciągająca zobowiązanie, gdyby wzięła po­życzkę na rok.

W przypadku pożyczek gotówkowych z krótkim okresem spłaty i na niską kwotę, RRSO zawsze będzie miał wysokie wartości. Nie oznacza to wcale, że za pożyczkę zapłacimy tysiące złotych – im krótszy czas trwania pożyczki, tym wyższe RRSO.

Bardziej czytelny wydaje się całkowity koszt pożyczki.

Firmy pożyczkowe i niektóre regulacje

W celu ochrony pożyczkobiorców zostało wdrożonych szereg regulacji. Jest to z pewnością jeden z silniej regulowanych sektorów go­spodarki. Wprowadzono między innymi zmiany związane z obniże­nie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wymogi organi­zacyjno-prawne.

  • Firmy pożyczkowe muszą działać w formie spółki z o.o. lub SA i jednocześnie posiadają co najmniej 200 tys. zł kapitału zakładowego w całości pokrytego ze środków pieniężnych.
  • Ustawa wprowa­dziła również próg maksymalnych kosztów windykacyj­nych na podstawie stopy referencyjnej NBP. Oznacza to, że obecnie maksymalne koszty windykacyjne (czynności związane z windykacją nie­spłaconej pożyczki) nie mogą przekroczyć obecnie 24,50 proc. w skali roku.
[2 x (bieżąca stopa referencyjna NBP + 5,5%)] = 2 x (6,75% + 5,5%). Kwiecień 2023 r.
  • Zostało ograniczone tzw. rolowanie pożyczek. Udzielenie przez firmę pożyczkową kolejnej pożyczki w okresie 120 dni od wypłaty pierwszej, pożyczkobiorcy, który nie dokonał pełnej spłaty zobowiązania, nie może być sposobem na obejście przepisów o limicie pozaodsetkowych kosztów kredytu.
  • Limit kosztów w ramach 120 dni liczony jest od pierwszej pożyczki i obejmuje on także koszty udzielania kolejnych pożyczek w tym zakresie czasowym.
  • W ramach ustawy o kredycie hipotecznym wpro­wadzono Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy KNF-ie, do którego wpis jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów udzie­lających kredytu konsumenckiego.

Pożyczka pozabankowa nie dla każdego

Przyznawalność pożyczek jest to stosunek liczby wniosków złożo­nych przez klientów do faktycznie przyznanych i wypłaconych pożyczek.

Pożyczka na 100% przyznawalności? Nie ma, ani takiej pożyczki, ani firmy. Nie każdy wniosek jest rozpatrywany pozytywnie. Firmy pożyczkowe weryfiku­ją klientów w bazach zewnętrznych (np. BIK i bazy dłużników) oraz stosują różne modele scoringowe.

Gdzie dają pożyczki każdemu? Pożyczka z 100% przyznawalności – gdzie jej szukać? Jeżeli jakakolwiek strona internetowa udziela odpowiedzi twierdzącej, że są takie firmy, to po prostu, wprowadza Ciebie intencjonalnie w błąd.

W stosunku do lat ubiegłych nastąpił względny spadek pozytywnie rozpatrywanych wniosków nowym klientom, natomiast nastąpił wzrost w przypadku klientów powracających.

Jak się okazuje, firmy, które mają w swojej ofercie pierwszą darmową pożyczkę dla nowych klientów, średnia przyznawalność jest znacznie niższym poziomie niż w przypadku firm, które takiej pożyczki nie mają w ofercie.

Darmowa pożyczka pozabankowa w firmie pożyczkowej

Tzw. darmowa pożyczka (klient terminowo spłacający zobowiązanie nie ponosi kosztów z tytułu od­setek i opłat) jest przede wszystkim działaniem marketingowym oraz stanowi element weryfikacji zdolności płatniczych klienta.

Instytucje pożyczkowe, m.in. z uwagi na ograni­czenia kapitałowe i model biznesowy, preferują kredytowanie klientów powracających, czyli ta­kich, którzy już raz w przeszłości otrzymali pożyczkę i ją spłacili.

W 2013 r. firmy pożyczkowe zrzeszone w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych akceptowały 4 na 10 wniosków od nowego klienta. Rok później było to tylko 19 proc., a w 2017 r. spadł do 17 proc.

Konsumenci mają świadomość, że na rynku jest kilkadziesiąt firm pożyczkowych, które udzielają pierwszej darmowej pożyczki nowym klientom. Dlatego w pierwszej kolejności szukają firm pożyczkowych z taką ofertę. Do konkretnej firmy pożyczkowej klient powraca dopiero w sytuacji, gdy sięga po pożyczkę na wyższą kwotę.


Źródła:

1. Raport „Sektor pożyczek pozabankowych – dwie strony rynku” opracowanego przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego i Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (pzip.pl),
2. Rejestr Instytucji Pożyczkowych – Komisja Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok