dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego pożyczki gotówkowejDokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego lub pożyczki gotówkowej zależą głównie od wymagań banku, ale są pewne standardowe dokumenty, które należy przygotować.

Z pewnością będzie potrzebny dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport. Poniżej propozycji przegląd dokumentów.

Kredyt gotówkowy. Pożyczka gotówkowa. Dokumenty

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu lub pożyczki gotówkowej. Najczęściej jest potrzebny tylko jeden z wymienionych dokumentów.

UMOWA O PRACĘ

Jeżeli często zmieniamy pracę, to bank może poprosić o świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy i poprzednią umowę o pracę.

RMUA ZUS – dokument dla osoby ubezpieczonej, przekazywany co miesiąc przez płatnika składek. Jest to potwierdzenie objęcia ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych do przekazania za ubezpieczonego składek.

UMOWA CYWILNOPRAWNA / KONTRAKT

UMOWA NAJMU lub DZIERŻAWY

dodatkowo do wyboru:

Dokumenty wniosek kredytowy. Emerytura

Najczęściej potrzebny jest tylko jeden z wymienionych dokumentów.

EMERYTURA

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY

Dokumenty wniosek kredytowy. Renta

RENTA RODZINNA

RENTA STRUKTURALNA

RENTA INNA

Dokumenty wniosek kredytowy. Działalność gospodarcza

dodatkowo do wyboru:

Dokumenty wniosek kredytowy. ZASADY OGÓLNE I ZALICZKI UPROSZCZONE

dodatkowo do wyboru:

Dokumenty wniosek kredytowy. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

dodatkowo do wyboru:

Dokumenty wniosek kredytowy. KARTA PODATKOWA

Dokumenty wniosek kredytowy. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJOWANYCH

Dokumenty wniosek kredytowy. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA (NIE DOTYCZY KARTY KREDYTOWEJ)