Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-14 – ostatnia aktualizacja

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego lub pożyczki gotówkowej zależą głównie od wymagań banku, ale są pewne standardowe dokumenty, które należy przygotować.

dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego
Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Z pewnością będzie potrzebny dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport. Poniżej propozycji przegląd dokumentów.

Kredyt gotówkowy. Pożyczka gotówkowa. Dokumenty

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu lub pożyczki gotówkowej. Najczęściej jest potrzebny tylko jeden z wymienionych dokumentów.

UMOWA O PRACĘ

 • zaświadczenie z zakładu pracy z ostatniego miesiąca o wysokości dochodów i okresie zatrudnienia,
 • druk RMUA wystawiony w ciągu ostatnich 3 m-cy,
 • wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 3 m-ce,
 • PIT 11/PIT 40 za rok poprzedni. Najczęściej jest akceptowany mniej więcej do połowy roku.

Jeżeli często zmieniamy pracę, to bank może poprosić o świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy i poprzednią umowę o pracę.

RMUA ZUS – dokument dla osoby ubezpieczonej, przekazywany co miesiąc przez płatnika składek. Jest to potwierdzenie objęcia ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych do przekazania za ubezpieczonego składek.

UMOWA CYWILNOPRAWNA / KONTRAKT

 • umowa / kontrakt wraz z rachunkami lub wciągiem z rachunku zawarte w ciągu ostatnich 1 m-cy,
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z ostatnich 12 miesięcy z zestawienie uzyskiwanych kwot dochodu w poszczególnych miesiącach.

UMOWA NAJMU lub DZIERŻAWY

 • oryginały umów zawartych w ostatnich 12 miesiącach,

dodatkowo do wyboru:

 • dowody opłacenia podatku za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach wraz z wyciągiem lub historią rachunku, na który przekazywany jest czynsz.

Dokumenty wniosek kredytowy. Emerytura

Najczęściej potrzebny jest tylko jeden z wymienionych dokumentów.

EMERYTURA

 • decyzja o przyznaniu emerytury,
 • ostatnia waloryzacja emerytury,
 • ostatni odcinek emerytury,
 • wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc,
 • potwierdzenie przelewu emerytury,
 • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia.

ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY

 • decyzja o wysokości wypłaty świadczenia przedemerytalnego
  przez ZUS,
 • ostatnia waloryzacja świadczenia przedemerytalnego z ZUS,
 • ostatni odcinek świadczenia,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który jest przekazywane świadczenie za ostatni miesiąc,
 • potwierdzenie przelewu świadczenia,
 • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu świadczenia.

Dokumenty wniosek kredytowy. Renta

RENTA RODZINNA

 • decyzja ZUS o przyznaniu renty rodzinnej,
 • ostatnia waloryzacja renty rodzinnej,
 • ostatni odcinek renty,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na które przekazywane jest świadczenie za ostatni miesiąc,
 • potwierdzenie przelewu renty,
 • zaświadczenie ZUS o otrzymywaniu świadczenia.

RENTA STRUKTURALNA

 • decyzja KRUS/ARiMR o przyznaniu renty strukturalnej,
 • ostatnia waloryzacja renty,
 • ostatni odcinek renty,
 • wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca, na który przekazywane jest świadczenie,
 • zaświadczenie z ZUS o otrzymywaniu renty.

RENTA INNA

 • decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu renty innej niż rodzinna,
 • ostatnia waloryzacja renty ZUS/KRUS,
 • ostatni odcinek renty,
 • wyciąg z rachunku za ostatni miesiąc, na który przekazywana jest renta,
 • potwierdzenie przelewu renty za ostatni miesiąc,
 • zaświadczenie ZUS o otrzymywaniu świadczenia.

Dokumenty wniosek kredytowy. Działalność gospodarcza

 • zaświadczenie o wpisie do EDG lub wypis z KRS,

dodatkowo do wyboru:

 • dowody opłacenia podatku dochodowego do US za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach,
 • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

Dokumenty wniosek kredytowy. ZASADY OGÓLNE I ZALICZKI UPROSZCZONE

 • PIT 36/36L (jeśli wniosek składany jest po 20 lipca),
 • jeżeli jest prowadzona – tabela amortyzacji za rok bieżący,

dodatkowo do wyboru:

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (jeżeli wniosek składany jest do dnia 20 lipca, należy przedstawić podsumowanie poprzedniego roku z PKPiR oraz podsumowanie roku bieżącego, jeżeli wniosek składany jest po 20 lipca),
 • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych narastająco od początku roku wystawione przez biuro rachunkowe.
Kredyt konsolidacyjny bez prowizji? Faktycznie może być taniej. Sprawdź propozycje kredytów i pożyczek w bankach.

Dokumenty wniosek kredytowy. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • PIT36 (w przypadku wniosku składanego po 20 lipca),
 • umowa spółki,
 • dowody opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 m-ce,

dodatkowo do wyboru:

 • formularz F-01 za ostatni kwartał,
  rachunek zysku i strat oraz bilans za rok bieżący lub rachunek zysku i strat oraz bilans za rok poprzedni, jeżeli wniosek składany jest do końca marca,
 • zaświadczenie o przychodach, kosztach, zysku brutto i wysokości należnego podatku wystawionego przez biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy lub księgowanego firmy (pod warunkiem, że nie jest nim właściciel firmy). Powinno być wystawione minimum za 3 miesiące roku bieżącego lub za rok poprzedni, jeżeli wniosek składany jest do końca marca.

Dokumenty wniosek kredytowy. KARTA PODATKOWA

 • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej.

Dokumenty wniosek kredytowy. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJOWANYCH

 • PIT 28 za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US,
 • zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku lub odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 miesiące,
 • odcinki opłaconego podatku dochodowego do US za ostanie 3 miesiące.

Dokumenty wniosek kredytowy. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA (NIE DOTYCZY KARTY KREDYTOWEJ)

 • zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • ustalenie dochodu na podstawie wielkości gospodarstwa: umowa o dzierżawę gruntu zawarta co najmniej 12 miesięcy wstecz,
 • ustalenie dochodu na podstawie faktury ze sprzedaży produktów rolnych: faktury VAT RR z ostatnich 12 miesięcy; decyzja ARiMR o przyznaniu dopłat unijnych lub wyciąg/historię rachunku, dokumentującą wpływ dopłat,
 • umowa dzierżawy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok