Dokumenty do kredytu konsolidacyjnego

2022-12-20 – ostatnia aktualizacja

Dokumenty do kredytu konsolidacyjnego, które należy złożyć, są w zasadzie podobne w każdym banku. Mogą się one nieznacznie różnić w poszczególnych instytucjach. Pamiętać należy również o tym, że są dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych: gotówkowe i hipoteczne, w związku z czym i zakres formalności i obowiązkowe dokumenty w obu przypadkach będzie inna.

dokumenty do kredytu konsolidacyjnego

Jakie dokumenty do kredytu konsolidacyjnego będą wymagane przez bank? Przede wszystkim są to:

1. Dokument potwierdzający tożsamość. Najczęściej jest to dowód osobisty, ale może być to również paszport.
2. Dokumenty identyfikujące zobowiązania. Są to wszelkiego rodzaju umowy kredytowe i pożyczkowe zawarte z bankami. Oprócz umów mogą to być również inne dokumenty, pod warunkiem, że zaakceptuje je bank:

 • zaświadczenie/opinia o zobowiązaniach,
 • zaświadczenie o aktualnym zadłużeniu,
 • wyciąg transakcji z konta,
 • wyciąg transakcji z rachunku karty kredytowej,
 • potwierdzenia przelewów,
 • dowody lub książeczki wpłat,
 • zestawienia lub harmonogramy spłat,
 • potwierdzenia salda rachunku.

3. Zaświadczenie o dochodach. Na podstawie udokumentowanych dochodów bank może przeprowadzić analizę zdolności kredytowej. Wymagane dokumenty zależą od rodzaju źródła uzyskiwanych dochodów:

 • umowa o pracę – może to być np. zaświadczenie o dochodzie,
 • renta/emerytura – np. decyzja o przyznaniu/waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego,
 • działalność gospodarcza – np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów/przychodów,
 • gospodarstwo rolne – np. deklaracje VAT-7, VAT -7K z okresu ostatnich 3 miesięcy lub rejestr/ewidencja sprzedaży VAT również w formie podsumowania,
 • pozostałe i umowy cywilno-prawne.

Co jest potrzebne do kredytu konsolidacyjnego, jakie wymagane dokumenty do przeprowadzenia konsolidacji, należy przygotować… dowiemy się w banku.

Nie musisz szukać informacji na stronach instytucji, ponieważ pracownik banku poinformuje Ciebie, jakie dokumenty – w zależności od źródła dochodów, rodzaju kredytu konsolidacyjnego – należy poszukać.

Czy kredyt konsolidacyjny różni się od innych kredytów?

Różnica zachodzi wyłącznie w celu kredytowania. Kredyt konsolidacyjny można otrzymać, podobnie zresztą, jak każdy inny kredyt, w banku. Nie jest to jednak kredyt, którym można swobodnie dysponować, a środki tak pozyskane, mogą być przeznaczone wyłącznie na spłatę wcześniejszą wybranych zobowiązań.

Warto podkreślić, że w przypadku kredytu konsolidacyjnego, pieniędzy na konto nie otrzymujemy, ponieważ bank, który konsolidację przeprowadza, spłaca wierzycieli (banki) samodzielnie. Natomiast jeżeli wybierzemy pożyczkę konsolidacyjną, rzecz jasna bankową, to pieniądze są przelewane na konto pożyczkobiorcy i to on – mając wyznaczony na to czas – spłaca wybrane kredyty i pożyczki.

Z pożyczki konsolidacyjnej można zamknąć zadłużenie w limicie ROR czy zadłużenie w karcie kredytowej.

Kredyty konsolidacyjne gotówkowe i hipoteczne

W ten sposób, zamiast kilku kredytów spłacać będziemy tylko jeden nowy kredyt – jeżeli zostały skonsolidowane wszystkie zobowiązania, a wydłużając czas kredytowania, możliwe jest znaczące zmniejszenie raty.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych wyróżniamy dwa rodzaje tych kredytów:

 • gotówkowe oraz
 • hipoteczne.

Kredyty konsolidacyjne hipoteczne wymagają zabezpieczenia hipotecznego, a tym samym więcej formalności i dokumentów jest wymaganych i ich analiza zajmuje więcej czasu. Ale taki kredyt pozwala np. skonsolidować również kredyt hipoteczny, kwota konsolidacji może być znaczącą większa, a spłata rozłożona na 20-25 lat. Oprocentowanie nominalne kredytów konsolidacyjnych hipotecznych jest mniejsze niż gotówkowych i zbliżone do występującego w przypadku kredytów hipotecznych.

Najtańszy kredyt hipoteczny – przegląd kredytów na nieruchomość.

Konsolidacja gotówkowa bez zabezpieczenia hipotecznego jest jednak powszechniej wybierana. Formalności są podobne, jak w przypadku kredytów gotówkowych: maksymalna kwota kredytu jest również wysoka – nawet i 250 tys. zł, długi czas kredytowania do 10 lat i możliwość znalezienia takiego kredytu w promocji (jest również kredyt konsolidacyjny internetowy), sprawia, że jest zdecydowanie chętniej wybierany niż kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok