Dobry bank na kredyt konsolidacyjny

Dobry bank na kredyt konsolidacyjny? Oczywiście, wybór banku jest bardzo istotny, podobnie zresztą jak i samej oferty kredytowej. Ale na początku należy przybliżyć istotę konsolidacji i odpowiedzieć krótko na zasadnicze pytanie: co to jest kredyt konsolidacyjny?

dobry bank na kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja kredytowa umożliwia:

1. Spłacenie starych kredytów i pożyczek bankowych nowym kredytem. Potocznie mówi się o konsolidacji, jako o „połączeniu” kredytów lub „zastąpieniu” starych zobowiązań, jednym nowym.

2. W ramach nowej umowy skonsolidować można co najmniej dwa zobowiązania. Spłata dotyczy szerokiego zakresu produktów kredytowych: kredytów gotówkowych, samochodowych, ratalnych, mieszkaniowych, jak i zadłużenia na kartach kredytowych i limitów w rachunkach ROR.

3. Wydłużenie okresu kredytowania sprawia, że nowa rata jest znacznie mniejsza od sumy rat konsolidowanych kredytów.

4. Poprawa płynności finansowej i zwiększenie zdolności kredytowej, pozwala wnioskować o dodatkową gotówkę w ramach konsolidacji. Jest to najczęściej konsolidowana w ramach kredytu, pożyczka gotówkowa, którą można przeznaczyć na dowolny cel.

Dobry bank na kredyt konsolidacyjny – propozycje kredytowe

Jeżeli spłacasz obecnie już kilka pożyczek i kredytów i chcesz je skonsolidować, to w kolejnym kroku należałoby oszacować wysokość konsolidowanych zobowiązań (suma rat pozostających do uregulowania) i skontaktować się z bankiem.

Warunki oferowanych kredytów konsolidacyjnych różnią się od standardowych pożyczek i kredytów gotówkowych – są często tańsze. Znaczenie częściej oferowane są również kredyty i pożyczki konsolidacyjne w promocji, np. z niższym oprocentowaniem nominalnym lub przy braku prowizji.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku konsolidować wszystkim zobowiązań. Można wybrać te, które chcemy połączyć i wykluczyć kredyty, z którymi spłatą sobie poradzimy, np. pozostaje kilka rat do zamknięcia zobowiązania.

Warto zwrócić uwagę, że z konsolidacji częściej korzysta się po to, aby poprawić płynność finansową i wygospodarować lepszą zdolność kredytową. Rzadziej korzysta się po to, aby zmniejszyć całkowity kosz kredytu lub wysokość zadłużenia.

Konsolidacja kredytowa pomaga zmniejszyć wysokość nowej raty kredytowej, a tym samym zmniejszyć wydatki w domowym budżecie. Ostatecznie zwiększa się rozporządzalny budżet i zdecydowanie lepiej jest nim zarządzać. Zamiast kilku terminów płatności i przelewów do wielu banków, można zredukować ich liczbę do jednego, z płatnością raty, np. 2-3 dni po otrzymaniu wynagrodzenia na konto.

Brak zdolności kredytowej a kredyt konsolidacyjny

Przed udzieleniem konsumentowi kredytu lub pożyczki, każdy bank (ale również SKOK i firma pożyczkowa) ma obowiązek wynikający z przepisów prawa upewnić się, że:

  • klient ma wystarczającą zdolność, aby poradzić sobie z zapłaceniem ustalonych rat, zgodnie z ustalonym harmonogramem i na warunkach określonych w umowie.

Procedura ta określana jest jako analiza zdolności kredytowej. Odbywa się poprzez porównanie uzyskiwanych dochodów do ponoszonych wydatków. Wydatki obejmują zarówno te związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, jak i ze spłatą zobowiązań kredytowych.

Dodatkowo bank sprawdza w BIK historię kredytową, bazy dłużników oraz inne bankowe systemy. W ten sposób podmiot finansujący może oszacować zdolność potencjalnego kredytobiorcy do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania.

Zgodnie z Rekomendacją T Komisji Nadzoru Finansowego, miesięczna rata kredytu zaciąganego na co najmniej 12 miesięcy, nie może przekroczyć:

  • 50% wysokości dochodów netto, jeśli zarobki są niższe od średniej krajowej,
  • 64% wysokości dochodów netto, jeśli zarobki są wyższe niż średnia krajowa.

Przyjmuje się, że bezpiecznym poziomem zadłużenia jest ok. 30-40%. Im mniejsze są oszczędności generowane w domowym budżecie, tym większe niebezpieczeństwo, że niespodziewane wydatki lub spadek dochodów, spowodują zachwianie płynności finansowej.

  • Jeżeli łączna wysokość posiadanego zadłużenia nie jest wysoka, ale łączna miesięczna rata jest duża, to skutecznie może to zablokować możliwość uzyskania kolejnej pożyczki. Rozwiązaniem problemu jest właśnie konsolidacja.
  • Opóźnienia w regulowaniu rat przekraczające 30 dni, bardzo często uniemożliwiają zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu. Dlatego tak istotne jest podjęcie odpowiednich działań z dużym wyprzedzeniem.
  • Kredyt konsolidacyjny nie może być przeznaczony na spłatę pożyczek w firmach pożyczkowych. Na zamknięcie drogich pożyczek niebankowych może być przeznaczona dodatkowa gotówka, przyznana w ramach kredytu konsolidacyjnego.

Korzystny kredyt konsolidacyjny

Spłata pożyczki samochodowej, pożyczki gotówkowej, kart kredytowych i kredytów ratalnych – razem czy osobno – może doprowadzić do utraty panowanie nad tym co się spłaca, a nierzadko do przeoczenia płatności. Może to powodować oczywiście pogorszenie wiarygodności kredytowej i (niespodziewana) negatywna decyzja kredytowa, w momencie kiedy takie finansowanie będzie faktycznie potrzebne.

Ponieważ kredyt konsolidacyjne nie generuje oszczędności kredytowych – ze względu na to, że jest to nowy kredyt, a okres spłaty jest znacznie wydłużony – należy szukać jak najtańszego kredytu. Dodatkowo, im lepszą ocenę (kredytową) uzyskasz w banku, to i z pewnością lepsze warunki, na jakich zostanie udzielony kredyt.

Największe oszczędności mogą osiągnąć osoby, które zdecydują się na tzw. konsolidację hipoteczną. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Dla banku jest to duża gwarancja na odzyskanie pieniędzy, nawet wówczas, kiedy kredytobiorca przestanie płacić raty.

Ze względu na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez bank, klientowi można zaproponować nie tylko lepsze warunki, ale i jeszcze bardziej wydłużyć czas spłaty.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek hipotecznych jest znacznie niższe, niż w przypadku kredytów konsolidacyjnych gotówkowych.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny:

  • Zabezpieczeniem może być nieruchomość kredytobiorcy lub osoby trzeciej (jeżeli wyrazi na to zgodę).
  • Łącznie z kredytem hipotecznym (mieszkaniowym) mogą zostać skonsolidowane pozostałe kredyty i pożyczki.
  • Jest tańszy niż podobny kredyt gotówkowy, ale: opłacalny jest od wysokich kwot (min. 50 tys. zł) i dodatkowo należy liczyć się z kosztami niebankowymi, np. opłaty notarialne.
  • Czas spłaty może być wydłużony do 30 lat (gotówkowe: maks. 10 lat), a wysokość konsolidacji wynosi do 60-70% wartości nieruchomości (gotówkowe: maks. 200 tys. zł).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok