Dobry bank na kredyt konsolidacyjny

2023-01-15 – ostatnia aktualizacja

Dobry bank na kredyt konsolidacyjny? Oczywiście, wybór banku jest niezwykle istotny, podobnie zresztą jak i samej oferty kredytowej. Ale na początku należy przybliżyć istotę konsolidacji i odpowiedzieć krótko na zasadnicze pytanie: co to jest kredyt konsolidacyjny?

dobry bank na kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja kredytowa umożliwia:

1. Spłacenie starych kredytów i pożyczek bankowych nowym kredytem. Potocznie mówi się o konsolidacji, jako o „połączeniu” kredytów lub „zastąpieniu” starych zobowiązań, jednym nowym.

2. W ramach nowej umowy skonsolidować można nawet dwa zobowiązania z szerokiego zakresu produktów kredytowych: kredytów gotówkowych (kredyt na 10 tys. zł), samochodowych, ratalnych, mieszkaniowych, jak i zadłużenia na kartach kredytowych i limitów w rachunkach ROR.

Do innego banku można „przenieść” nawet jedne kredyt i przeprowadzić konsolidację. Jest to możliwe w sytuacji, kiedy wybieramy również dodatkową gotówkę, czyli korzystamy z pożyczki gotówkowej.

3. Wydłużenie okresu kredytowania sprawia, że nowa rata jest znacznie mniejsza od sumy rat konsolidowanych kredytów.

4. Poprawa płynności finansowej i zwiększenie zdolności kredytowej, pozwala wnioskować o dodatkową gotówkę w ramach konsolidacji lub zwiększyć kwotę kredytu w przyszłości.

Dobry bank na kredyt konsolidacyjny – propozycje kredytowe

Jeżeli regularnie spłacasz kilka pożyczek i kredytów bankowych, nie masz żadnych opóźnień i chcesz je skonsolidować, to w kolejnym kroku należy:

 • dokonać wybory produktów kredytowych, które zostaną spłacone,
 • obliczyć wysokość konsolidacji – suma rat pozostających do uregulowania, ewentualne niespłacone limity w ROR-ach, zadłużenie na kartach kredytowych,
 • skontaktować się z bankiem.

Dobry bank na kredyt konsolidacyjny? Przegląd banków i oferowanych kredytów i pożyczek konsolidacyjnych:

Warunki oferowanych kredytów konsolidacyjnych różnią się od standardowych pożyczek i kredytów gotówkowych – są często nieco tańsze. Coraz częściej znaleźć można kredyt i pożyczki konsolidacyjne w promocji, np. z obniżonym oprocentowaniem nominalnym lub bez prowizji.

Bankom zależy, aby kredytobiorcy regulowali zobowiązania terminowo (a im samym również na tym powinno zależeć), dlatego zachęcają do podejmowania szybkich decyzji, minimalizujących niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej.

Nie ma oczywiście obowiązku konsolidowania wszystkich zobowiązań. Można wybrać te, które chcemy połączyć i wykluczyć kredyty, z którymi spłatą sobie poradzimy, np. pozostaje kilka rat do zamknięcia zobowiązania.

Dwa główne założenia konsolidacji kredytów

Warto zwrócić uwagę, że z konsolidacji najczęściej korzysta się po to, aby poprawić płynność finansową i zwiększyć zdolność kredytową. Obecnie bardzo trudno jest zmniejszyć całkowity kosz kredytu lub wysokość zadłużenia wybierając kredyt konsolidacyjny (i to powinna być odpowiedź na pytanie, czy kredyt konsolidacyjny się opłaca?).

Konsolidacja kredytowa pomaga zmniejszyć wysokość nowej raty kredytowej, a tym samym zmniejszyć wydatki w domowym budżecie. Ostatecznie zwiększa się rozporządzalny budżet i zdecydowanie lepiej jest nim zarządzać. Zamiast kilku terminów płatności i przelewów do wielu banków, można zredukować ich liczbę do jednego, z płatnością raty, np. 2-3 dni po otrzymaniu wynagrodzenia na konto.

Brak zdolności kredytowej a kredyt konsolidacyjny

Przed udzieleniem konsumentowi kredytu lub pożyczki, każdy bank (ale również SKOK i firma pożyczkowa) ma obowiązek, wynikający z przepisów prawa, upewnić się, że:

 • konsument ma wystarczającą zdolność, aby poradzić sobie z zapłaceniem ustalonych rat, zgodnie z ustalonym harmonogramem i na warunkach zapisanych w umowie.

Procedura ta określana jest jako analiza zdolności kredytowej. Odbywa się, w dużym uproszczeniu, poprzez porównanie uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków. Wydatki obejmują zarówno te związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, jak i ze spłatą zobowiązań kredytowych. Są to dwa najważniejsze elementy analizy finansowej.

Dodatkowo bank sprawdza w BIK historię kredytową, bazy dłużników oraz inne bankowe systemy. W ten sposób podmiot finansujący może oszacować zdolność potencjalnego kredytobiorcy do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania.

Więcej informacji dotyczącej zdolności kredytowej, znajdziesz w artykule: Co wpływa, jak poprawić zdolność kredytową?

Im gorsza ocena kredytowa, tym mniejsza szanse na kredyt

Zgodnie z Rekomendacją T Komisji Nadzoru Finansowego, miesięczna rata kredytu zaciąganego na co najmniej 12 miesięcy, nie może przekroczyć:

 • 50% wysokości dochodów netto, jeśli zarobki są niższe od średniej krajowej,
 • 64% wysokości dochodów netto, jeśli zarobki są wyższe niż średnia krajowa.

Przyjmuje się, że bezpiecznym poziomem zadłużenia jest ok. 30-40%. Im mniejsze są oszczędności generowane w domowym budżecie, tym większe niebezpieczeństwo, że niespodziewane wydatki lub spadek dochodów, spowodują zachwianie płynności finansowej.

 • Jeżeli łączna wysokość posiadanego zadłużenia nie jest wysoka, ale łączna miesięczna rata jest duża, to skutecznie może to zablokować możliwość uzyskania kolejnej pożyczki. Rozwiązaniem problemu jest właśnie konsolidacja.
 • Opóźnienia w regulowaniu rat przekraczające 30 dni, bardzo często uniemożliwiają zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu. Dlatego tak istotne jest podjęcie odpowiednich działań z dużym wyprzedzeniem.
 • Kredyt konsolidacyjny nie może być przeznaczony na spłatę pożyczek w firmach pożyczkowych. Na zamknięcie drogich pożyczek niebankowych może być przeznaczona dodatkowa gotówka, przyznana w ramach kredytu konsolidacyjnego.

Kredyty konsolidacyjne: gotówkowe i hipoteczne

Warto przypomnieć, że są dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych, a każdy z nich wymaga złożenia innych dokumentów, są inne formalności, a nawet i czas oczekiwania na decyzję:

 • kredyty konsolidacyjne hipoteczne,
 • kredyty konsolidacyjne gotówkowe.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny, podobnie jak każdy produkt kredytowy hipotecznym, wymaga zabezpieczenia na hipotece nieruchomości (należącej do kredytobiorcy, współkredytobiorcy lub osoby trzeciej). Oprocentowanie nominalne jest niższe niż dla kredytu gotówkowego, maksymalna kwota kredytu uzależniona od wyceny nieruchomości, a czas spłaty w zakresie 20-30 lat.

W przypadku kredytu gotówkowego konsolidacyjnego takie zabezpieczenie nie jest wzmagane. Jest to kredyt bardziej popularny i przypominający kredyt gotówkowy – we wniosku kredytowym należy dodatkowo podać zobowiązania, które zamierzamy skonsolidować. Pożyczyć można nawet 200 tys. zł do 10 lat.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy na niedużą kwotę (do około 20 000 złotych) można niejednokrotnie otrzymać w oparciu o oświadczenie o wysokości wynagrodzenia. Znacznie większa konsolidacja, wiąże się z koniecznością dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy, a być może nawet i wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

Jak wziąć kredyt konsolidacyjny?

Ubieganie się o kredyt konsolidacyjny nie różni w zasadzie od wnioskowania o inne kredyty bankowe. Konieczne będzie dopełnienie wszystkich wymaganych formalności oraz złożenie wniosku kredytowego.

Procedura ubiegania się o kredyt konsolidacyjny gotówkowy sprowadza się do zaledwie kilku elementów:

 • określenia parametrów kredytu,
 • złożenia wniosku,
 • oczekiwania na decyzję kredytową.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny należy jednak zdawać sobie sprawę, że wysokość nowej raty będzie uzależniona od czasu kredytowania. Im dłuższa umowa kredytowa, im więcej miesięcy do spłaty, tym mniejsza rata, ale jednocześnie i większy koszt zapłaconych odsetek. To wszystko sprawia, że zadłużenie po przeprowadzonej konsolidacji będzie większe (przez pewien czas, aż nie zostanie uregulowany pewien zakres rat) niż przed konsolidacją.

Zależności pomiędzy oprocentowaniem nominalnym, wysokością kredytu, czasem kredytowania zostało poruszone w artykule: Jaki procent kredytu gotówkowego?.

Artykuł Dobry bank na kredyt konsolidacyjny zaktualizowany w styczniu 2023 r.

1 komentarz do “Dobry bank na kredyt konsolidacyjny”

 1. Marzec 7 2022 r.

  dobry kredyt konsolidacyjny w pekao

  Oferta specjalna pożyczka konsolidacyjna w Pekao Banku do 31.03.2022 r. dla nowych klientów, którzy:

  – zawrą umowę o usługę Pekao 24 i/lub aplikacje PeoPay oraz wyrażą przed podpisaniem umowy o pożyczkę zgodę na:
  1. przetwarzanie przez bank oraz spółki powiązane z bankiem jego danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny,
  2. przekazywanie przez bank spółkom powiązanym z bankiem informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących Klienta, w celu marketingu produktów lub usług tych spółek.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok