Czyszczenie BIK na czym polega?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-07-10 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Czyszczenie BIK to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji wśród osób poszukujących możliwości poprawy swojej historii kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) odgrywa kluczową rolę w procesie oceny wiarygodności finansowej potencjalnych kredytobiorców. Gromadzi i udostępnia bankom oraz innym instytucjom finansowym informacje o naszych zobowiązaniach kredytowych i historii ich spłat.
czyszczenie BIK na czym polega usuwanie negatywnej historii kredytowej
Czyszczenie BIK na czym polega? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Dla wielu osób negatywne wpisy w BIK stanowią poważną przeszkodę w uzyskaniu nowego kredytu czy pożyczki, co skłania je do poszukiwania sposobów na „wyczyszczenie” swojej historii. Jednak czy faktycznie istnieje możliwość usunięcia niekorzystnych danych z BIK? Czy oferty firm obiecujących takie usługi są wiarygodne i legalne?

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym właściwie jest czyszczenie BIK, jakie są realne możliwości poprawy swojej historii kredytowej oraz na co należy uważać, by nie paść ofiarą oszustwa. Postaramy się rozwiać mity i przedstawić fakty, które pomogą Ci lepiej zrozumieć funkcjonowanie systemu informacji kredytowej oraz możliwości legalnego wpływu na swój scoring BIK.

Firmy, które oferują taką usługę jak czyszczenie BIK, podejmują z reguły trzy działania, które tak naprawdę możemy wykonać sami.

 1. Wniosek o restrukturyzację kredytu. W przypadku, kiedy mamy duże problemy z regulowaniem zobowiązania, należy jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem, aby znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji. Nie jest nam potrzebny żaden pośrednik lub firma oferująca „czyszczenie BIK-u”. Im szybciej skontaktujemy się z bankiem lub SKOK-iem, tym większa szansa na podpisanie aneksu lub nowej umowy kredytowej. Jeżeli masz kilka kredytów do spłaty, to możesz wziąć pod uwagę ich konsolidację: Co to jest konsolidacja kredytów?
 2. Korekta danych w BIK. Aby dokonać korekty danych w BIK, Biuro Informacji Kredytowej musi otrzymać taką dyspozycję od banku lub SKOK-u, który takie dane przekazał do BIK. Jest to możliwe w przypadku złożenia przez klienta wniosku z taką prośbą (w jednej z tych instytucji), ale i tylko wyłączeni wtedy, kiedy są ku temu podstawy prawne.
 3. Usunięcie danych z BIK. Dotyczy WYŁĄCZNIE danych pozytywnych. Są to informacje, które dotyczą dobrze spłaconych kredytów lub pożyczek. Są to bardzo istotne informacje, które zaliczane są na plus i budują naszą pozytywną historię kredytową. Ułatwiają one uzyskanie kredytu w przyszłości i często na lepszych warunkach (im dłuższa pozytywna historia kredytowa). Dane negatywne są nieusuwalne. Jeżeli jakakolwiek firma oferuje tobie taką usługę, to delikatnie mówiąc wprowadza ciebie w błąd. Prawo bankowe dokładnie precyzuje kwestię usuwania negatywnych danych.

Jakie dane gromadzone są w bazach BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) pełni kluczową rolę w polskim systemie bankowym, gromadząc kompleksowe informacje o wszystkich kredytobiorcach w kraju. Każda osoba, która kiedykolwiek zaciągnęła zobowiązanie kredytowe, posiada swój indywidualny profil w bazie BIK. Profil ten zawiera szczegółowe dane dotyczące historii kredytowej danej osoby.

W bazach BIK znajdziemy następujące informacje:
Podstawowe dane o kredytach i pożyczkach:

 • Rodzaj kredytu, np.: na zakup towarów, usług i papierów wartościowych; niecelowe i studenckie; mieszkaniowe; pracownicze; odnawialne; poręczone; karty kredytowych i debetowe; limity debetowe w ROR.
 • Data zaciągnięcia zobowiązania.
 • Wysokość przyznanego kredytu lub pożyczki.
 • Nazwa instytucji udzielającej finansowania (banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe).

Informacje o spłacie zobowiązań:

 • Daty spłat poszczególnych rat.
 • Adnotacje o terminowości spłat lub ewentualnych opóźnieniach.
 • W przypadku opóźnień – kwota zaległości i liczba dni zwłoki.

Status zobowiązania:

 • Informacja, czy kredyt jest aktualnie spłacany.
 • Data całkowitej spłaty zobowiązania (jeśli dotyczy).

Historia kredytowa:

 • Zestawienie wszystkich dotychczasowych zobowiązań kredytowych.
 • Informacje o wnioskach kredytowych składanych w różnych instytucjach.

Warto podkreślić, że BIK nie tylko gromadzi te dane, ale również udostępnia je bankom i innym instytucjom finansowym. Te z kolei wykorzystują je do oceny zdolności i wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów. Pozytywna historia kredytowa, charakteryzująca się terminowymi spłatami, może znacząco ułatwić uzyskanie kolejnego kredytu. Z drugiej strony, opóźnienia i zaległości w spłatach mogą poważnie utrudnić otrzymanie nowego finansowania.

Zrozumienie, jakie dokładnie informacje są przechowywane w BIK, jest kluczowe dla każdego kredytobiorcy. Pozwala to na świadome budowanie pozytywnej historii kredytowej i unikanie działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ocenę wiarygodności finansowej w przyszłości.


Jak długo dane są przetwarzane w BIK?

Wspomnieliśmy już, że do BIK przekazywane są zarówno pozytywne (zobowiązania spłacane terminowo), jak i te negatywne (kredyty niespłacane, spłacane z opóźnieniami).

Jeżeli kredyt lub pożyczka była spłacana terminowo, to takie dane przetwarzane są w BIK do momentu spłaty zobowiązania.

Jak długo? Okres przetwarzania danych w BIK:

 • został wskazany w udzielonej zgodzie (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe1),
 • do dnia odwołania zgody,
 • upływ 5-letniego terminu przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania.

W przypadku, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych już po spłacie kredytu, to takie dane są udostępniane bankom i SKOK-om celem oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta.

W przypadku, gdy zobowiązanie nie było spłacane w wyznaczonych terminach, takie dane są przetwarzane przez okres 5 lat bez zgody klienta. Muszą być jednak spełnione (łącznie) następujące warunki:

 • zwłoka w spłacie zobowiązania wynosi powyżej 60 dni,
 • upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody.

Po jakim czasie dane znikają z BIK bazy?

Czy dane o zaciągniętych zobowiązaniach są przetwarzane przez BIK do czasu, kiedy postanowimy „wyczyścić” swoje dane? W zdecydowanej większości przypadków zostaną one automatycznie usunięte – podstawy prawne zostały podane powyżej.

Jednocześnie kiedy to nastąpi, uzależnione jest od tego, czy zobowiązanie jest spłacana (było spłacane) terminowo, czy też nie. Aktualizacja danych bazy BIK trwa ok. 7 dni.

BIK usuwa automatycznie przede wszystkim informacje dotyczące:

 1. Zapytania kredytowe – znikają one z bazy w ciągu 30 dni.
 2. Kredyt spłacony w terminie – bez żadnych opóźnień: w przeciągu 7 dni od momentu otrzymania informacji z banku o spłacie kredytu.
 3. Kredyt spłacony w terminie – opóźnienia nieprzekraczające 60 dni – wykreślenie następuje również w ciągu 7 dni od otrzymania informacji z banku o zamknięciu kredytu.
 4. Kredyt niespłacony w terminie – opóźnienia przekraczały 60 dni i minęło co najmniej 30 dni od czasu, kiedy kredytobiorca został poinformowany o zamiarze przetwarzania przez BIK informacji dotyczących tego zobowiązania. Wykreślenie w takim przypadku następuje po 5 latach od spłaty kredytu.

Warto również pamiętać o istotnych kwestiach związanych z przetwarzaniem danych przez BIK:

 • W przypadku kredytów spłaconych terminowo, BIK nie usunie pozytywnych informacji, jeśli przy ich zaciąganiu wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych także po spłacie zobowiązania. Taką zgodę można jednak w każdej chwili wycofać. I na tym właśnie polega legalnie wyczyszczenie BIK.
 • Usunięcie negatywnych wpisów jest możliwe tylko wtedy, gdy dotyczą one opóźnień nieprzekraczających 60 dni i kredyt został całkowicie spłacony, lub gdy opóźnienia przekraczały 60 dni i minęło 5 lat od spłaty kredytu.

Jak legalnie wyczyścić dane z BIK?

Czyszczenie danych z Biura Informacji Kredytowej (BIK) jest procesem usunięcia informacji o poszczególnych zobowiązaniach finansowych. W pewnych sytuacjach te dane są usuwane automatycznie, ale w niektórych przypadkach kredytobiorca musi sam złożyć wniosek o ich usunięcie.

Takie czyszczenie BIK jest darmowe i nie wymaga wniesienia opłaty.

Oto kilka legalnych sposobów na wyczyszczenie danych z BIK bez konieczności korzystania z firm pośredniczących:

 1. Terminowa spłata kredytu lub pożyczki – w takim przypadku dane zostaną usunięte automatycznie.
 2. Uregulowanie powstałych zaległości – aby uniknąć negatywnych wpisów i utraty wiarygodności kredytowej, należy zaległości uregulować przed upływem 60 dni od daty wymagalności. W przeciwnym razie dane będą przetwarzane przez następne 5 lat.
 3. Wycofanie zgód na przetwarzanie danych o kredycie – pozwala to usunąć wpisy dotyczące spłaconych chwilówek (zwłaszcza, jeżeli były zaciągane dość często – banki tego nie lubią) oraz kredytów, przy których występowały opóźnienia. W tym drugim przypadku, nawet wówczas, kiedy nie wpływają na scoring kredytowy, to i tak taka sytuacja może zostać negatywnie oceniona przez kredytodawcę.
 4. Usunięcie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych – regularne sprawdzanie raportu BIK pozwala na identyfikację i usunięcie błędnych informacji, które mogą negatywnie wpływać na historię kredytową.

Pamiętaj, że terminowo spłacone kredyty bankowe budują pozytywną historię kredytową, więc warto pozostawić je w raporcie BIK.


Gdzie złożyć wniosek o usunięcie danych z BIK?

Jeśli chcesz usunąć swoje dane z Biura Informacji Kredytowej (BIK) należy złożyć odpowiedni wniosek w banku, w którym zaciągnąłeś kredyt.

Możesz złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych o kredycie bezpośrednio w banku, który udzielił Ci finansowania. W tym samym banku złożysz wniosek o usunięcie nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji dotyczących Twojego zobowiązania.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest administratorem danych, zatem nie może samodzielnie usunąć lub modyfikować żadnych danych.

Jak złożyć wniosek w banku o usunięcie danych z BIK?

Usunięcie danych z BIK jest możliwe, ale tylko w określonych przypadkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Główną metodą usunięcia informacji o terminowo spłaconym zobowiązaniu jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu umowy kredytowej. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do instytucji finansowej, która przekazała dane do BIK.

Wniosek powinien zawierać:

 • pełne dane wnioskodawcy,
 • zczegóły dotyczące umowy kredytowej (numer i data zawarcia),
 • jasno sformułowane oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych.

Dokument musi być własnoręcznie podpisany i dostarczony do banku – najlepiej listem poleconym lub osobiście.

Warto pamiętać, że ta procedura dotyczy wyłącznie pozytywnej historii kredytowej. Negatywne wpisy, takie jak informacje o zaległościach, nie podlegają usunięciu na życzenie i są przechowywane przez określony prawem okres.


Czy można wyczyścić BIK z firmą zewnętrzną?

Wbrew obietnicom niektórych firm, całkowite wyczyszczenie historii kredytowej w BIK nie jest możliwe ani legalne.

Oferty typu „czyszczenie BIK” często skierowane są do osób w trudnej sytuacji finansowej i nie powinno się z takich usług korzystać.

Bo na czym to polega w praktyce? Takie usługi zwykle polegają na wycofaniu zgody na przetwarzanie pozytywnych danych kredytowych, co paradoksalnie pogorsza tylko ocenę wiarygodności kredytowej.

Negatywne wpisy, zgodnie z prawem, nie podlegają usunięciu. BIK, jako tylko administrator danych, nie może samodzielnie modyfikować ani usuwać informacji. Jedynie w przypadku błędnych lub nieaktualnych danych możliwa jest ich korekta, ale i tak wyłącznie na wniosek instytucji, która je przekazała.

Zamiast korzystać z wątpliwych usług firm zewnętrznych, lepiej skupić się na poprawie swojej sytuacji finansowej i regularnym monitorowaniu własnej historii kredytowej.


Czyszczenie danych BIK – FAQ

Kwestia czyszczenia danych w Biurze Informacji Kredytowej budzi wiele pytań i wątpliwości wśród kredytobiorców. I bardzo dobrze! Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego tematu.

Wyjaśniamy i powtórzymy jeszcze raz, w krótszej formie, czy w ogóle możliwe jest usunięcie informacji z BIK, jakie są koszty i procedury związane z tym procesem, oraz jak długo trwa aktualizacja danych.

Przypomnimy jeszcze raz, co można zrobić w przypadku nieprawidłowych wpisów i jakie są realne możliwości poprawy swojej historii kredytowej.

Niezależnie od indywidualnej sytuacji, warto pamiętać, że BIK działa zgodnie z Prawem bankowym i nie ma możliwości samowolnego usuwania danych na życzenie klienta. Informacje zawarte w tym FAQ pomogą zrozumieć zasady funkcjonowania systemu BIK i uniknąć nieporozumień związanych z tzw. „czyszczeniem BIK„.


Ile kosztuje czyszczenie w BIK?

Wbrew powszechnym przekonaniom, sama procedura wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub korekta nieprawidłowych informacji w BIK jest bezpłatna. Również pobranie raportu BIK na własny temat jest darmowe, pod warunkiem, że korzystamy z tej usługi nie częściej niż raz na pół roku. Warto pamiętać, że oferowane przez niektóre firmy płatne usługi „czyszczenia BIK” nie mają większej wartości niż działania, które możemy podjąć samodzielnie i bezkosztowo.


Czy da się wyczyścić BIK?

Całkowite wyczyszczenie historii w BIK nie jest możliwe. Informacje o aktywnych kredytach i pożyczkach są przetwarzane przez cały okres ich spłaty. Po uregulowaniu zobowiązania, dane o spłaconym kredycie stają się niewidoczne dla instytucji sprawdzających historię kredytową, chyba że klient wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie tych informacji. Warto pamiętać, że pozytywna historia kredytowa może być atutem przy ubieganiu się o nowe zobowiązania.


Ile czasu trwa wyczyszczenie BIK?

Proces aktualizacji danych w Biurze Informacji Kredytowej odbywa się cyklicznie co 7 dni. Oznacza to, że od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wykreślenie danych, zmiana powinna być widoczna w systemie BIK w ciągu tygodnia. Należy jednak pamiętać, że sam proces rozpatrywania wniosku przez instytucję finansową może zająć dodatkowy czas.


Jak usunąć stare wpisy z BIK?

Usunięcie starych wpisów z BIK, dotyczących terminowo spłaconych zobowiązań, wymaga wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proces ten rozpoczyna się od złożenia pisemnego wniosku do instytucji finansowej, która przekazała dane do BIK. Wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, numer i datę umowy kredytowej oraz oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych. Dokument musi być podpisany przez wnioskodawcę.


Jak samemu wyczyścić BIK?

Samodzielne „wyczyszczenie BIK” w rozumieniu usunięcia wszystkich danych na swój temat nie jest możliwe. BIK działa zgodnie z Prawem bankowym, które reguluje zasady przetwarzania i przechowywania danych kredytowych. Biuro pełni rolę wyłącznie administratora danych i nie ma uprawnień do ich modyfikowania bez odpowiedniej podstawy prawnej. Jedyne działania, jakie możemy podjąć samodzielnie, to wycofanie zgody na przetwarzanie pozytywnych danych po spłacie zobowiązania lub zgłoszenie reklamacji do kredytodawcy lub pożyczkodawcy w przypadku błędnych informacji.


Co daje czyszczenie BIK?

Tak zwane „czyszczenie BIK” w rzeczywistości ma ograniczone zastosowanie i nie pozwala na usunięcie negatywnych wpisów. Wynika to z regulacji Prawa bankowego, zgodnie z którymi BIK nie może usuwać kłopotliwych danych na życzenie kredytobiorcy. Próby „czyszczenia” BIK nie poprawią więc zdolności kredytowej osoby z negatywną historią. Jedyne, co można osiągnąć, to usunięcie pozytywnych informacji o spłaconych zobowiązaniach, co jeszcze pogorszy ocenę wiarygodności kredytowej.


Jak wyczyścić złą historię kredytową?

Usunięcie negatywnych wpisów z historii kredytowej jest możliwe tylko w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub nieaktualne. W takiej sytuacji należy złożyć reklamację bezpośrednio do instytucji, która przekazała błędne informacje do BIK. Wniosek reklamacyjny powinien zawierać szczegółowe informacje o kwestionowanych danych oraz uzasadnienie żądania ich usunięcia. W przypadku prawidłowych, negatywnych wpisów, jedynym sposobem na poprawę historii kredytowej jest czas i systematyczna spłata zobowiązań.


Źródła:

Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf.
Biuro Informacji Kredytowej: https://www.bik.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok