Czyszczenie BIK na czym polega

Publikacja: 2019-03-29. Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-15 – ostatnia aktualizacja

Firmy, które oferują taką usługę jak czyszczenie BIK, podejmują z reguły trzy działania, które tak naprawdę możemy wykonać sami.
czyszczenie BIK na czym polega usuwanie negatywnej historii kredytowej
Czyszczenie BIK na czym polega? Źródło: kredytyporownywarka.pl

1) Złożenie w banku lub SKOK-u wniosku o restrukturyzację kredytu.
2) Sprostowanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych omyłkowo wprowadzone do systemu BIK.
3) Usunięcie danych z BIK.

Wniosek o restrukturyzację kredytu

czyszczenie biku opinie

W przypadku, kiedy mamy duże problemy z regulowaniem zobowiązania, należy jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem, aby znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji.

Nie jest nam potrzebny żaden pośrednik lub firma oferująca „czyszczenie BIKu”. Im szybciej skontaktujemy się z bankiem lub SKOK-iem, tym większa szansa na podpisanie aneksu lub nowej umowy kredytowej.

Korekta danych w BIK

Aby dokonać korekty danych w BIK, Biuro Informacji Kredytowej musi otrzymać taką dyspozycję od banku lub SKOK-u, który takie dane przekazał do BIK. Jest to możliwe w przypadku złożenia przez klienta wniosku z taką prośbą (w jednej z tych instytucji), ale i tylko wyłączeni wtedy, kiedy są ku temu podstawy prawne.

Usunięcie danych z BIK

W większości przypadków usunięcie dotyczy WYŁĄCZNIE danych pozytywnych i tu można dodać tylko: niestety. Są to informacje, które dotyczą dobrze spłaconych kredytów lub pożyczek. Są to bardzo istotne informacje, które zaliczane są na plus i budują naszą pozytywną historię kredytową. Ułatwiają one uzyskanie kredytu w przyszłości i często na lepszych warunkach (im dłuższa pozytywna historia kredytowa).

Dane negatywne są nieusuwalne. Jeżeli jakakolwiek firma oferuje tobie taką usługę, to delikatnie mówiąc wprowadza ciebie w błąd. Prawo bankowe dokładnie precyzuje kwestię usuwania negatywnych danych.

Ale… w ściśle określonych prawem przypadkach, i tylko w takich przypadkach, istnieje możliwość wystąpienia do BIK o ich usunięcie. Można to jednak zrobić OSOBIŚCIE, nie ma konieczności korzystania z płatnych usług pośrednika. Wystarczy udać się do banku lub SKOK-u, w którym zaciągnęliśmy pożyczkę lub kredyt, i który takie dane BIK-owi przekazał.

Jakie dane przekazywane są do BIK?

Wspomnieliśmy już, że do BIK przekazywane są zarówno pozytywne (zobowiązania spłacane terminowo), jak i te negatywne (kredyty niespłacane, spłacane z opóźnieniami).

Pozytywna historia kredytowa

Jeżeli kredyt lub pożyczka była spłacana terminowo, to takie dane przetwarzane są w BIK do momentu spłaty zobowiązania.

Jak długo? Okres przetwarzania:
– został wskazany w udzielonej zgodzie (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe),
– do dnia odwołania zgody,
– upływ 5-letniego terminu przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania.

W przypadku, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych już po spłacie kredytu, to takie dane są udostępniane bankom i SKOK-om celem oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta.

Negatywna historia kredytowa

W przypadku, gdy zobowiązanie nie było spłacane w wyznaczonych terminach, takie dane są przetwarzane przez okres 5 lat bez zgody klienta. Muszą być jednak spełnione (łącznie) następujące warunki:

– zwłoka w spłacie zobowiązania wynosi powyżej 60 dni,
– upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody.

Co trafia do BIK?

Wielu z nas sądzi, że do BIK trafiają tylko dane dotyczące kredytów i pożyczek. Nie. BIK przetwarzane dane dotyczące między innymi kredytów:

– na zakup towarów, usług i papierów wartościowych,
– niecelowych i studenckich,
– mieszkaniowych i pracowniczych,
– odnawialnych,
– poręczonych,
– karty detalicznej,
– kart kredytowych,
– kart debetowych,
– limitu debetowego w ROR.

Warto zatem mieć historię kredytową, najlepiej oczywiście pozytywną i nie pozwalać na „czyszczenie danych w BIK”. Brak historii kredytowej, to brak danych w BIK, a tym samym dla banku jest to anonimowy klient i niestety, albo nie otrzyma kredytu, albo otrzyma go, ale na gorszych warunkach.


Przeczytaj również:

  1. Co to jest konsolidacja kredytów?
  2. Kredyt gotówkowy jaki bank polecacie?

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok