Czym się różni BIG od BIK? Najważniejsze informacje

2024-03-16 – ostatnia aktualizacja

Chociaż skróty wyglądają podobnie, to zakres spraw, którymi oba podmioty się zajmują, są różne. Jakie są różnice pomiędzy BIKiem, a BIGiem? Poniżej znajdziesz odpowiedź na kilka podstawowych pytań.

czym różni się BIG od BIK Biuro Informacji Gospodarczej a Biuro Informacji Kredytowej
Czym się różni BIG od BIK? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Banki mają prawo do wymiany informacji (wynika to z prawa bankowego) w celu ustalenia zdolności kredytowej klienta, który ubiega się o kredyt. Głównym motywem powstania BIK, było właśnie ułatwienie procesu wymiany informacji o kredytobiorcach i obniżenia jego kosztów. Zanim powstał BIK, banki musiały wymieniać się informacjami o klientach bezpośrednio.Pamiętaj: zbiór danych o Tobie zgromadzony w BIK, buduje Twoją historię kredytową. Czy jest ona pozytywna czy negatywa, zależy od regulowanych przez Ciebie zobowiązań i ma zasadniczy wpływ na udzielenie kredytu lub pożyczki w przyszłości.

Natomiast Biura Informacji Gospodarczej (BIG) to bat na dłużników! Powstały w celu ich dyscyplinowania, ograniczenia zatorów płatniczych i usprawnienia procesów windykacyjnych. W Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

1. Podstawą prawną działalności BIK jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

2. Kto może przekazać informacje dotyczące klientów?
banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, np. SKOK-i ,
instytucje pożyczkowe i podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy o kredycie konsumenckim.

3. Kto może korzysta z informacji zgromadzonych w bazie?
Banki, SKOK-i oraz instytucje pożyczkowe, które zawarły umowę z BIK i przekazują do BIK dane o zobowiązaniach swoich klientów.

Jakie rodzaje danych są przetwarzane w BIK?

1. Wszelkie dane dotyczące oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Są to między innymi informacje o zobowiązaniach bieżących (umowy kredytowe podpisane z bankiem, SKOK-iem oraz firmami pożyczkowymi) spłacanych regularnie, jak i tych niespłacanych regularnie.

2. Po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego, informacje o prawidłowo obsługiwanych zobowiązaniach jest również przechowywana za zgodą klienta. Natomiast informacje o zobowiązaniach ze zwłoką w spłacie powyżej 60 dni są przetwarzane bez zgody klienta, ale po uprzednim jego powiadomieniu.

3. Zgromadzone dane są również wykorzystywane w celach wewnętrznych oraz do innych metod i modeli, które służą do określania wymogów kapitałowych dla banków. Informacje o zobowiązaniach po ich wygaśnięciu (bez zgody klienta) są przechowywane przez 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania.

Na jakich zasadach są przetwarzane dane w BIK?

Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe przekazują dane o swoich klientach w momencie złożenia wniosku kredytowego, a następnie już po zawarciu umowy kredytowej.

Podpisując więc umowę kredytową, potwierdzamy i zgadzamy się na przekazanie danych do BIK. Po spłaceniu zobowiązania dane przetwarzane przez BIK mogą odbywać się jedynie za naszą zgodą.

Zgoda nie jest wymagana (przez pięć lat) w przypadku, kiedy zostaną spełnione łącznie poniższe przesłanki:

 • zobowiązania nie zostało wykonane (kredyt lub pożyczka nie została spłacona) lub dopuścił do zwłoki w spłacaniu powyżej 60 dni,
 • po zaistnieniu zwłoki w spłacie lub braku spłaty zobowiązania upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych, bez jego zgody.

Przeczytaj również:

Na czym polega czyszczenie BIK
Czyszczenie BIK, czyli usuwanie negatywnej historii kredytowej.

Czym zajmuje się BIG, czyli biura informacji gospodarczej

Podstawą prawną działalności jest ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

1. Kto może przekazać informacje dotyczące klientów?

 • ZUS,
 • Banki i SKOK-i,
 • Operatorzy telekomunikacyjni,
 • Dostawcy energii elektrycznej,
 • Osoby fizyczne, gminy,
 • Operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej itp.

3. Kto ma dostęp do informacji zgromadzonych w bazach?
Przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy zawarli umowę z BIG.

Rodzaje danych przetwarzanych przez BIG

Przekazanie informacji o konsumencie jest możliwe, jeżeli zaistnieją poniższe warunki:

 • podstawowa należność wynosi min. 200 zł dla konsumentów, a 500 zł dla przedsiębiorców,
 • termin jej płatności minął co najmniej 60 dni wcześniej,
 • upłynął miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej z podaniem nazwy i adresu danego biura.

Biura informacji gospodarczej mogą przetwarzać zgodnie z art. 18 ustawy tzw. dane pozytywne. Są to informacje gospodarcze o wywiązywaniu się ze zobowiązania.

Jak usunąć swoje dane z BIG

Wierzyciel zgodnie z Ustawą o BIG ma obowiązek usunięcia danych dłużnika w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia. Usunąć nasze dane z BIK może zrobić tylko wierzyciel, dłużnik nie może zrobić tego samodzielnie.

Jeżeli dłużnik nie spłaci swoich zobowiązań, to jego dane nie zostaną usunięte z Rejestru Dłużników BIG nawet przez 10 lat. Taka osoba nie otrzyma kredytu w banku, w firmie pożyczkowej pożyczki, nie dokona zakupu na raty, nie kupi telefonu w abonamencie, itp.

Co w przypadku, kiedy jakaś firma niesłusznie dopisała nas do Rejestru Dłużników BIG? Należy skontaktować się z podmiotem, który zamieścił takie dane oraz zgłosić taki przypadek w BIG InfoMonitor. Należy dołączyć również dokument potwierdzający spłatę długu. Bardzo ważne: BIG nie może samodzielnie wpisywać i usuwać danych dłużników.

Nie tylko BIG i BIK. Przeczytaj również:

gdzie mam zgłosić kupno mieszkania
Gdzie mam zgłosić kupno mieszkania? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Zakup mieszkania to skomplikowana sprawa, które nie kończy się na podpisaniu umowy i odebraniu kluczy. Zdecydowanie więcej formalności zachodzi przy kredycie hipotecznym, z którego jest finansowy zakup nieruchomości, niż przy transakcji gotówkowej. Niemniej jednak końcowy etap jest wspólny, niezależnie od formy zakupu mieszkania, domu czy garażu. Co to takiego? Należy zgłosić zakup nieruchomości między innymi do właściwego urzędu skarbowego. Ale to nie tylko ten urząd czeka na Twoją deklarację. O pozostałych podmiotach przeczytasz w artykule: Gdzie zgłosić zakup mieszkania?

podatek PCC od wartości zakupionej nieruchomości
Podatek PCC od wartości zakupionej nieruchomości. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Za wszystko należy płacić, również za zakup mieszkania. Ale to nie jest koniec. Jest jeszcze do zapłacenia tzw. podatek PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych. Danina potocznie nazywana podatkiem od wybogacenia , który należy zapłacić od wartości zakupionej nieruchomości. PCC jest obowiązkowy także na etapie ustanowienia hipoteki na mieszkanie lub dom. Ale jest jeden wyjątek, kiedy kupujący jest zwolniony z jego zapłacenia. Podstawowe informacje dotyczącego tego właśnie podatku, ile wynosi i kto go nie zapłaci: Kupno mieszkania. PCC – podatek od czynności cywilnoprawnej.

oprocentowanie kredytów hipotecznych: stałe i zmienne
Oprocentowanie kredytów hipotecznych: stałe i zmienne. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Dla kredytów hipotecznych (mieszkaniowych), podobnie jak w przypadku innych kredytów, można wyróżnić dwa rodzaje oprocentowania: stałe i zmienne.

Stała stopa oprocentowania kredytów hipotecznych jest tylko okresowo stała. Co to oznacza? W ustalonym okresie, najczęściej 5 letnim, w umowie kredytowej obowiązuje stałe oprocentowanie, a po ustalonym okresie można ponownie wybrać oprocentowanie stałe lub zamienić na zmienne. W obu sytuacjach następuje ustalenie nowego oprocentowania. Nie tylko o stopach procentowych, ale i koszcie kredytu i produktach dodatkowych łączonych z kredytem hipotecznym w artykule: Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok