Czym się różni BIG od BIK? Najważniejsze informacje

2021-08-10 – ostatnia aktualizacja

Chociaż skróty wyglądają podobnie, to zakres spraw, którymi oba podmioty się zajmują, są różne. Jaki są różnice pomiędzy BIKiem, a BIGiem? Poniżej znajdziesz odpowiedź na kilka podstawowych pytań.

czym różni się BIG od BIK Biuro Informacji Gospodarczej a Biuro Informacji Kredytowej

Banki mają prawo do wymiany informacji (wynika to z prawa bankowego) w celu ustalenia zdolności kredytowej klienta, który ubiega się o kredyt. Głównym motywem powstania BIK, było właśnie ułatwienie procesu wymiany informacji o kredytobiorcach i obniżenia jego kosztów. Zanim powstał BIK, banki musiały wymieniać się informacjami o klientach bezpośrednio.

Pamiętaj: zbiór danych o Tobie zgromadzony w BIK, buduje Twoją historię kredytową. Czy jest ona pozytywna czy negatywa, zależy od regulowanych przez Ciebie zobowiązań i ma zasadniczy wpływ na udzielenie kredytu lub pożyczki w przyszłości.

Natomiast Biura Informacji Gospodarczej (BIG) to bat na dłużników! Powstały w celu ich dyscyplinowania, ograniczenia zatorów płatniczych i usprawnienia procesów windykacyjnych. W Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

1. Podstawą prawną działalności BIK jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

2. Kto może przekazać informacje dotyczące klientów?
banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, np. SKOK-i ,
instytucje pożyczkowe i podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy o kredycie konsumenckim.

3. Kto może korzysta z informacji zgromadzonych w bazie?
Banki, SKOK-i oraz instytucje pożyczkowe, które zawarły umowę z BIK i przekazują do BIK dane o zobowiązaniach swoich klientów.

Jakie rodzaje danych są przetwarzane w BIK?

1. Wszelkie dane dotyczące oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Są to między innymi informacje o zobowiązaniach bieżących (umowy kredytowe podpisane z bankiem, SKOK-iem oraz firmami pożyczkowymi) spłacanych regularnie, jak i tych niespłacanych regularnie.

2. Po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego, informacje o prawidłowo obsługiwanych zobowiązaniach jest również przechowywana za zgodą klienta. Natomiast informacje o zobowiązaniach ze zwłoką w spłacie powyżej 60 dni są przetwarzane bez zgody klienta, ale po uprzednim jego powiadomieniu.

3. Zgromadzone dane są również wykorzystywane w celach wewnętrznych oraz do innych metod i modeli, które służą do określania wymogów kapitałowych dla banków. Informacje o zobowiązaniach po ich wygaśnięciu (bez zgody klienta) są przechowywane przez 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania.

Na jakich zasadach są przetwarzane dane w BIK?

Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe przekazują dane o swoich klientach w momencie złożenia wniosku kredytowego, a następnie już po zawarciu umowy kredytowej.

Podpisując więc umowę kredytową, potwierdzamy i zgadzamy się na przekazanie danych do BIK. Po spłaceniu zobowiązania dane przetwarzane przez BIK mogą odbywać się jedynie za naszą zgodą.

Zgoda nie jest wymagana (przez pięć lat) w przypadku, kiedy zostaną spełnione łącznie poniższe przesłanki:

 • zobowiązania nie zostało wykonane (kredyt lub pożyczka nie została spłacona) lub dopuścił do zwłoki w spłacaniu powyżej 60 dni,
 • po zaistnieniu zwłoki w spłacie lub braku spłaty zobowiązania upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych, bez jego zgody.

Przeczytaj również:

Na czym polega czyszczenie BIK
Czyszczenie BIK, czyli usuwanie negatywnej historii kredytowej.

Czym zajmuje się BIG, czyli biura informacji gospodarczej

Podstawą prawną działalności jest ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

1. Kto może przekazać informacje dotyczące klientów?

 • ZUS,
 • Banki i SKOK-i,
 • Operatorzy telekomunikacyjni,
 • Dostawcy energii elektrycznej,
 • Osoby fizyczne, gminy,
 • Operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej itp.

3. Kto ma dostęp do informacji zgromadzonych w bazach?
Przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy zawarli umowę z BIG.

Rodzaje danych przetwarzanych przez BIG

Przekazanie informacji o konsumencie jest możliwe, jeżeli zaistnieją poniższe warunki:

 • podstawowa należność wynosi min. 200 zł dla konsumentów, a 500 zł dla przedsiębiorców,
 • termin jej płatności minął co najmniej 60 dni wcześniej,
 • upłynął miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej z podaniem nazwy i adresu danego biura.

Biura informacji gospodarczej mogą przetwarzać zgodnie z art. 18 ustawy tzw. dane pozytywne. Są to informacje gospodarcze o wywiązywaniu się ze zobowiązania.

Jak usunąć swoje dane z BIG

Wierzyciel zgodnie z Ustawą o BIG ma obowiązek usunięcia danych dłużnika w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia. Usunąć nasze dane z BIK może zrobić tylko wierzyciel, dłużnik nie może zrobić tego samodzielnie.

Jeżeli dłużnik nie spłaci swoich zobowiązań, to jego dane nie zostaną usunięte z Rejestru Dłużników BIG nawet przez 10 lat. Taka osoba nie otrzyma kredytu w banku, w firmie pożyczkowej pożyczki, nie dokona zakupu na raty, nie kupi telefonu w abonamencie, itp.

Co w przypadku, kiedy jakaś firma niesłusznie dopisała nas do Rejestru Dłużników BIG? Należy skontaktować się z podmiotem, który zamieścił takie dane oraz zgłosić taki przypadek w BIG InfoMonitor. Należy dołączyć również dokument potwierdzający spłatę długu. Bardzo ważne: BIG nie może samodzielnie wpisywać i usuwać danych dłużników.

5 komentarzy do “Czym się różni BIG od BIK? Najważniejsze informacje”

 1. A każdy bank sprawdza BIK i wszystkie inne możliwe bazy, w tym również i w innych bankach. Dlatego nie ma kredytu bez zdolności czy kredytu bez BIK-u. O ile produkt pierwszy nie zostanie udzielony przez żadną instytucję, to w przypadku drugiego, ale nie kiedy chodzi o kredyt bankowy oczywiście, ale pożyczka bez BIK-u w firmie pożyczkowej jest możliwa.

 2. Inne bazy w Polsce, które są lub być mogą być brane pod uwagę przy analizie wniosku kredytowego:

  KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 3. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) jest częścią Grupy BIK, w skład której wchodzi również Biuro Informacji Kredytowej.

  BIG InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników i zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych:

  1. przyjmuje,
  2. przechowuje,
  3. udostępnia

  wszystkie informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie.

  BIG InfoMonitor umożliwia również dostęp do baz danych BIK i ZBP (Związek Banków Polskich). Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oznacza, że informacja o przeterminowanym zadłużeniu dotrze do banków i do pozostałych podmiotów, które korzystają z baz BIG-u.

  Dla osób lub firm zadłużonych i wpisanych do Rejestru Dłużników mogą spotkać się z odmową udzielenia np. pożyczki, kredytu, zakupów na raty czy usług abonamentowych.

 4. BIK jest ważniejszy, bo tam są zapisane informacje o spłacie kredytów. A co najciekawsze, że jeżeli nie wyrazisz zgody na pobranie przez bank raportu, to twój wniosek nie będzie rozpatrywany.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok