Czym jest kredyt konsolidacyjny bez hipoteki?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-11 – ostatnia aktualizacja

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, to możliwość skonsolidowania wielu różnych zobowiązań w jeden kredyt, bez konieczności wnoszenia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Oznacza to jednak, że z konsolidacji wyłączone są również kredyty i pożyczki hipoteczne oraz kredyty mieszkaniowe.
czym jest kredyt konsolidacyjny bez hipoteki
Czym jest kredyt konsolidacyjny bez hipoteki? Źródło: kredytyporownywarka.pl
Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, to jeden z dwóch rodzajów kredytów na skonsolidowanie zadłużenia oferowany przez banki.

Jakie kredyty konsolidacyjne można wyróżnić? Podział ze względu na stosowane zabezpieczenie spłaty kredytu:

Dodatkowo dla porządku, kredyty konsolidacyjne można podzielić na standardowe – wniosek jest składany w placówce wybranego banku oraz udzielane przez internet.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny oferowany jest wyłącznie w standardowy sposób, ze względy na wymagane formalności.
rodzaje kredytów konsolidacyjnych
Rodzaje kredytów konsolidacyjnych. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Dla kogo jest przeznaczony kredyt konsolidacyjny bez hipoteki?

Ten rodzaj kredytu konsolidacyjnego jest przeznaczony dla kredytobiorców znajdujących się w jednej z poniżej opisanych sytuacji:

 • spłacasz kilka rat kredytowych i pożyczkowych, a łączna suma rat stała się zbyt dużym wyzwaniem dla Twojego domowego budżetu,
 • obawiasz się, że ze względu na kilka terminów spłat, przeoczysz wymaganą ratę,
 • chcesz zredukować liczbę kredytów, np. zamykając karty kredytowe i limity w rachunkach bankowych,
 • konieczna jest poprawa zdolności kredytowej, ze względu na decyzję o zaciągnięciu nowego kredytu.
Może wystąpić również opcja nr 4. Chcesz zaoszczędzić na spłacie zobowiązań, zastępując droższe kredyty, kredytem nowym i korzystniejszym pod względem finansowania.

Wybierając kredyt konsolidacyjny można również spłacić pożyczki pozabankowe. Taka opcja możliwa jest z pożyczką konsolidacyjną (oczywiście bankową) lub przy dodatkowej gotówce w ramach kredytu konsolidacyjnego.

zasadnicze założenia konsolidacji kredytów
Podstawowe założenia konsolidacji kredytowej. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jakie kredyty można skonsolidować z kredytem konsolidacyjnym bez hipoteki ?

Jeżeli konsolidacja kredytów ma być przeprowadzona bez zabezpieczenia hipotecznego, to skonsolidować można wszystkie inne kredyty i pożyczki, poza hipotecznymi. Są to zobowiązania bankowe:

 • gotówkowe,
 • ratalne,
 • samochodowe,
 • studenckie,
 • inne konsolidacyjne oraz
 • zadłużenie na karcie kredytowej i w rachunku bieżącym.

W praktyce jednak okazuje się, że banki decydują o tym, jakie kredyty podlegają skonsolidowaniu, w jakiej liczbie i na jakich warunkach. Warto pamiętać, aby o to zapytać, rozmawiając o kredycie.

kredyt konsolidacyjny: co można skonsolidować
Kredyty bankowe podlegające konsolidacji. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jakie są zalety kredytu konsolidacyjnego bez hipoteki?

Zalety kredytu konsolidacyjnego bez hipoteki można wymienić kilka. Najważniejsza jest taka, że bank nie wymaga wniesienie zabezpieczenia hipotecznego i można przeprowadzić konsolidację na całkiem dużą kwotę do 10 lat.

Pozostałe zalety są zaletami ogólnymi, które odnoszą się do wszystkich kredytów konsolidacyjnych.

 1. Jeden termin płatności w jednym banku. Im więcej kredytów do spłaty, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że któraś z nich zostanie przeoczona. Zwłaszcza, jeżeli nie są ustawione w koncie przelewy stałe. W niektórych bankach można umówić się na płatność, np. na 2-3 dzień po wpłynięciu wynagrodzenia.
 2. Niższa rata w stosunku do sumy rat, które były płacone przed konsolidacją. Dzięki wydłużeniu czasu spłaty.
 3. Dodatkowe środki do swobodnej dyspozycji. Kwota uzależniona od oferty banku i od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jest to zwykle ok. 10-25 proc. całości zaciąganego kredytu.
 4. Możliwość uzyskania pewnych oszczędności na spłacie kredytów, jeżeli kredyt konsolidacyjny jest korzystniejszy od konsolidowanych kredytów i pożyczek.
 5. Ograniczenie ryzyka powstania spirali zadłużenia – w momencie, kiedy nie ma możliwości zapłacenia w całości raty kredytowej, wiele osób sięga po pożyczkę pozabankową. Ale tę pożyczkę również przyjdzie spłacić już za miesiąc. A w kolejnym, poza ratami do spłaty, dojedzie jeszcze pożyczka…
Jeżeli przeznaczasz blisko 50% osiąganych dochodów netto na spłatę zobowiązań kredytowych musisz wziąć pod uwagę: ograniczenie wydatków, zwiększenie uzyskiwanych dochodów lub skonsolidowanie zobowiązań.

Jakie są wady kredytu konsolidacyjnego bez hipoteki?

Żadne finansowanie w postaci kredytów nie jest za darmo, co jest oczywiście ich wadą. Podstawowe minusy kredytów konsolidacyjnych bez hipoteki:

 1. Przy wysokich konsolidacjach do 10 lat koszt całkowity kredytu będzie większy niż w przypadku takiej samej wysokości konsolidacji, ale z zabezpieczeniem hipotecznym.
 2. Maksymalna kwota kredytu oraz maksymalny czas spłaty wynoszą odpowiednio: do ok. 250 tysięcy zł oraz 10 lat.
 3. Do konsolidacji nie można włączyć produktów hipotecznych.
 4. Może być wymagane wykupienia ubezpieczenia lub poręczenia osób trzecich.

Nie można zapominać również o innych wadach kredytów konsolidacyjnych:

 1. Wydłużenie spłaty kredytu oznacza obniżenie miesięcznych rat, ale wiąże się to ze zwiększeniem kosztów odsetkowych, a tym samym całkowitego kosztu kredytu.
 2. Prowizja za udzielenie kredytu (o ile jest pobierana). Najczęściej jest to pewien procent od wysokości udzielonego kredytu.
 3. Zadłużenie może się znacząco zwiększyć ze względu na konieczność oddania nie tylko pożyczonego kapitału.
 4. Konieczność utrzymania relacji z bankiem przez kilka następnych lat. Ale na szczęście nie oznacza to, że jesteśmy skazani na ten bank, aż do końca trwania umowy. Istnieje możliwość np. wcześniejszej spłaty kredytu lub … przeniesienia kredytu do innego banku.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki na 10 lat – raty i koszty

Krótki przykład dużej konsolidacji kredytowej bez zabezpieczenia hipotecznego z uwzględnieniem wysokości raty oraz kosztów odsetkowych.

1. Umowy kredytowe dotyczą 2. kredytów gotówkowych:

Kredyt gotówkowyLiczba ratRSORaty równeKoszt odsetkowy
(całkowity)
57 000 zł6012,50%1 267,93 zł19 076,01 zł
48 000 zł4511,50%1 306,56 zł10 795,29 zł

RSO -Roczna Stopa Oprocentowania.

2. Do spłaty pozostało:

Kredyt gotówkowyLiczba rat
(pozostałych
jeszcze
do spłaty
)
Całkowita kwota
kredytu do spłaty
(Kapitał + Odsetki)
KapitałOdsetki
57 000 zł2835 906,70 zł31 005,51 zł4 901,19 zł
48 000 zł2441 809,94 zł36 093,77 zł5 716,17 zł

3. Łączna wysokość:

Miesięczna
łączna rata
Kapitał pozostający
do spłaty
2 574,49 zł67 099,28 zł

1. Jeżeli całość zadłużenia zostałaby spłacona bez konsolidacji, to całkowity koszt do spłaty musi zostać jeszcze powiększony o odsetki. 2. Zadłużenie przed konsolidacją wynosi 67 099,28 zł.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego, bank udziela kredyt konsolidacyjnego bez zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 67 099,28 zł.

Oprocentowanie kredytu wynosi 10,50% w skali roku i poza odsetkami nie ma innych kosztów. Czas spłaty zostaje ustalony na 10 lat. Jaka będzie rata kredytowa?

Nowa równa rata kredytowa wyniesie 905,40 zł i będzie mniejsza o 1600 zł od sumy rat poprzednich. Ale tak mocna obniżka została osiągnięta poprzez znaczne wydłużenie czasu kredytowania. Całkowity koszt nowego kredytu(koszt odsetek) wynosi 41 549,21 zł. Zatem nowe zadłużenie będzie większe o ponad 30 tysięcy złotych niż przed konsolidacją.

Jednak dla znacznie krótszego czasu – dla 33 miesięcy, przy tych parametrach co podane powyżej, to rata wynosiłaby 2 349,80 zł, z pewną oszczędnością na spłacanym kredycie.

Kredyty konsolidacyjne. Zabezpieczenia spłaty

W zasadzie wiesz już wszystko, co można skonsolidować i jaki kredyt wybrać. Jeżeli wśród spłacanych zobowiązań nie ma kredytu hipotecznego, to należy ubiegać się o kredyt konsolidacyjny gotówkowy.

W tym przypadku zabezpieczenie hipoteczne nie jest wymagane, ale bank może (ale nie musi) uzależnić wydanie pozytywnej decyzji od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Wszystko zależy od oceny zdolności kredytowej.

Zabezpieczenia kredytu dzielą się na osobiste i rzeczowe.

Więcej na ich temat znajdziesz w artykule: Zabezpieczenie kredytu gotówkowego, a poniżej zostaną wyszczególnione tylko podstawowe elementy.

Zabezpieczenie osobiste – kredytobiorca odpowiada za dług całym swoim majątkiem:

 • weksel,
 • poręczenie wekslowe,
 • cesja wierzytelności,
 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • przystąpienie do długu,
 • przejęcie długu.

Zabezpieczenie rzeczowe – odpowiedzialność dłużnika jest ograniczona do poszczególnych składników majątku objętych zabezpieczeniem.:

 • hipoteka wpisana do księgi wieczystej,
 • zastaw na zasadach ogólnych,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • kaucja,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • ubezpieczenie.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki. Podsumowanie

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki to rozwiązanie, które pozwala na scalenie różnorodnych zobowiązań finansowych w jeden kredyt, bez konieczności ustanawiania hipoteki na nieruchomości. Jest to korzystna opcja dla osób, które chcą przede wszystkim zmniejszyć obciążenia w budżecie domowym poprzez zmniejszenie raty.

Dla kogo jest przeznaczony ten rodzaj kredytu? Przede wszystkim dla tych, którzy mają wiele zobowiązań bankowych, a tym samym spłacają wiele rat kredytowych i pożyczkowych. Jest to także opcja dla osób pragnących zredukować liczbę kredytów oraz poprawić swoją zdolność kredytową korzystając z kredytu konsolidacyjnego bez konieczności zastawiania posiadanej nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki pozwala na skonsolidowanie różnych rodzajów kredytów i pożyczek, takich jak kredyty gotówkowe, ratalne, samochodowe, studenckie oraz zadłużenie na kartach kredytowych i rachunkach bieżących. Wyłączone są na pewno kredyty i pożyczki hipoteczne.

Poza ewidentnymi zaletami kredytów bez hipoteki, istnieją także wady, takie jak wydłużenie czasu spłaty i związane z tym zwiększenie całkowitego kosztu kredytu, możliwe prowizje za udzielenie kredytu oraz wzrost wysokości zadłużenia.

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o konsolidacji dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe oraz cel, która mają zostać osiągnięte w analizowanym procesie .

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok