Czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego w celu połączenia zobowiązań w jeden kredyt? Są sytuacje, kiedy nie ma skuteczniejszej metody na zwiększenie i poprawę płynności finansowej, niż konsolidacja kredytów.

czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Na początku należy odpowiedzieć na pytanie: co to jest konsolidacja kredytów?

Konsolidacja kredytów polega na „połączeniu” wszystkich posiadanych zobowiązań w jeden, nowy kredyt. Oznacza to, że zamiast kilku rat kredytowych, płaconych w różnych terminach, płacisz tylko jedną. Dodatkowo może być mniejsza – nawet o 20-30% – w stosunku do sumy rat konsolidowanych zobowiązań.

Co można skonsolidować?

Najczęściej konsolidowane są kredyty i pożyczki gotówkowe bankowe, zadłużenie na kartach kredytowych i w rachunkach ROR oraz pozostałe kredyty i pożyczki:

 • ratalne,
 • samochodowe,
 • hipoteczne (mieszkaniowe).

Banki bardzo niechętnie konsolidują pożyczki pozabankowe. Można je spłacić samodzielnie, korzystając z kredytu konsolidacyjnego z dodatkową gotówką.

Kredyty i pożyczki gotówkowe: na ile lat można  maksymalnie pożyczyć pieniądze?

Czy warto skorzystać z kredytu w banku?

Kredyt konsolidacyjny jest oferowany wyłączenie przez banki i SKOK-i. Nie może być udzielony przez firmę pożyczkową – w tym przypadku możemy wnioskować jedynie o pożyczkę gotówkową, którą można przeznaczyć na dowolny cel.

Przegląd najnowszych propozycji na skonsolidowanie zobowiązań w bankach:

Oczywistym jest, że konsolidacja kredytów nie musi być rozwiązaniem, z którego należy koniecznie skorzystać. W sytuacji, kiedy spłacasz tylko dwa kredyty, to można renegocjować warunki kredytowania (pod warunkiem, że bank wyrazi zgodę) i podpisać aneksy do umów. Kiedy takich zobowiązań jest kilka (a czasami może być kilkanaście), to takie działania mogę być zbyt czasochłonne, a przy ryzyku utraty płynności finansowej, wiąże się z niebezpieczeństwem opóźnienia w regulowaniu rat.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym, co oznacza, że pieniądze z kredytu nie otrzymujesz bezpośrednio na swoje konto osobiste, tylko bank spłaca kredyty przedstawione do konsolidacji.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w ramach kredytu konsolidacyjnego otrzymamy dodatkowe środki. Jest to inaczej pożyczka gotówkowa automatycznie konsolidowana. Te konkretne pieniądze są wówczas przelewane na Twoje konto i możesz je przeznaczyć na dowolny cel, np. spłatę pożyczek niebankowych.

Oczywiście nie ma obowiązku konsolidacji wszystkich posiadanych kredytów – to Ty decydujesz, które chcesz „połączyć”. Pamiętać jednak należy o tym, że banki prowadząc własną politykę udzielania kredytów, decydują o tym:

 • jakie produkty kredytowe konsolidują,
 • jaka jest minimalna i maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego,
 • jaki jest maksymalny czas na uregulowanie zobowiązania.

Zwróć uwagę, że nie ma „opłacalnego kredytu” – nawiązując do częstych pytań, czy kredyt konsolidacyjny jest opłacalny? – ponieważ każde takie zobowiązanie kredytowe wiąże się z kosztami.

Rata kredytu konsolidacyjnego może być niższa od sumy rat posiadanych (konsolidowanych) zobowiązań, ale ostatecznie ogólny koszt może być wyższy.

Dlaczego konsolidacja kredytów pozwala na zmniejszenie raty?

Jeżeli przejrzysz propozycje kredytów konsolidacyjnych, to z pewnością zauważysz, że są one przeważnie niżej oprocentowane (nominalnie) niż kredyty gotówkowe.

Ale to nie wystarczy, aby mocno zmniejszyć wysokość raty. Konieczne jest wydłużenie okresu kredytowania. I tutaj podobnie, jak w przypadku każdego kredytu, zachodzi zależność:

Im dłuższy jest czas spłaty kredytu, tym większe są koszty odsetkowe, a tym samym wzrasta całkowita wysokość zobowiązania i całkowity koszt kredytu.

Poniżej został zaprezentowany przykład kredytu konsolidacyjnego na 30 tys. zł. Jak zmienia się wysokość raty kredytowe w zależności od czasu kredytowania:

Oszacowanie rat i całkowitego kosztu: kredyt konsolidacyjny 30 tys. zł.

czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego oszacowanie rat 30 tys zł

Jeżeli zatem Twoje całkowite zobowiązanie, które aktualnie spłacasz wynoszą 30 tys. zł, i z tego tytułu płacisz raty kredytowe na łączną kwotę 694 zł, to wydłużając czas spłaty do lat 8, miesięcznie zyskujesz prawie 250 zł. Druga strona medalu jest taka, że całkowity koszt kredytu (głównie koszt odsetkowy) będzie duży.

I jest jeszcze jedna sprawa, którą należy poruszyć w związku z ratą kredytową. Ponieważ wiesz już, że każdy dodatkowy miesiąc spłaty kredytu, to mniejsza rata, ale i większy całkowity koszt, to warto postawić pytanie:

Konsolidacja kredytów? Tak. Ale na jaki czas?

Jest to sprawa indywidualna i ważne jest, aby wziąć pod uwagę w szczególności:

 •  możliwości finansowe,
 • obecną, jak i przyszłą sytuację materialną,
 • potrzeby wynikające z konsolidacji.

Zwróć uwagę na jeszcze jeden fakt: korzyści ze zmniejszenia rat kredytowych – poprzez wydłużenie czasu spłaty – będą coraz mniejsze, za to koszt kredytu będzie wzrastał. Obrazuje to poniższy obrazek:

czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego - procentowe zmiany w racie i koszcie 30 tys. zł

Zaznaczmy ponownie, że wyliczenia są szacunkowe, ale dobrze obrazują, że np. wydłużenie czasu spłaty kredytu z 5 do 6 lat spowoduje zmniejszenie się raty o ponad 13%, ale jednocześnie całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego wzrośnie o 19% w stosunku do poprzedniego okresu.

Zalety konsolidacji. Zalety kredytu konsolidacyjnego

Konsolidacja zobowiązań jest niezbędna w niektórych przypadkach, a niższa rata w stosunku do sumy rat, które płaciłeś dotychczas, to jedna z kilku zalet, które charakteryzują się kredyty konsolidacyjne.

 • jedna niższa rata – pozwala nie tylko uniknąć opóźnień w regulowaniu kredytu, ale i dochód rozporządzalny będzie większy.
 • jeden termin płatności w jednym banku – im więcej kredytów do spłaty, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że którąś z nich przeoczysz. Zwłaszcza, jeżeli nie masz ustawionych w koncie przelewów stałych. W niektórych bankach można umówić się na płatność, np. na 2-3 dzień po wpłynięciu wynagrodzenia.
 • możliwość pożyczenia dodatkowej kwoty – środki można przeznaczyć na dowolny cel. Wysokość dodatkowych środków, które można otrzyma zależą od oferty banku, jest zwykle ok. 10-25 proc. całości zaciąganego kredytu. Oczywiście wysokość przyznanej kwoty jest uzależniona od zdolności kredytowej kredytobiorcy.
 • uniknięcie wpadnięcia w spiralę zadłużenia – w momencie, kiedy nie ma możliwości zapłacenia w całości raty kredytowej, wiele osób sięga po szybką pożyczkę pozabankową. Ale tę pożyczkę również przyjdzie spłacić już za miesiąc. A w kolejnym poza ratami do spłaty, dojedzie jeszcze pożyczka…
Jeżeli przeznaczasz blisko 50% osiąganych dochodów netto na spłatę zobowiązań kredytowych musisz wziąć pod uwagę: ograniczenie wydatków, zwiększenie uzyskiwanych dochodów lub skonsolidowanie zobowiązań, wydłużając okres kredytowania.

Wady kredytów konsolidacyjnych

Kredyty nie są za darmo (w przeciwieństwie do pożyczek) co jest oczywiście ich wadą. O kilku z nich już wspominaliśmy, ale na koniec warto jest podsumować:

 • wydłużenie spłaty kredytu oznacza obniżenie miesięcznych rat, ale wiąże się to ze zwiększeniem kosztów odsetkowych, a tym samym całkowitego kosztu kredytu,
 • prowizja za udzielenie kredytu – najczęściej jest to pewien procent od wysokości udzielonego kredytu. Zwróć uwagę, że z pewnością biorąc „stare” kredyty zapłaciłeś niejednokrotnie prowizję.
 • prowizja za wcześniejszą spłatę „starych” zobowiązań – należy sprawdzić czy jest pobierana opłata i w jakiej wysokości.
 • zwiększenie wysokości posiadania zadłużenia – nie jest to zatem tzw. „kredyt oddłużeniowy” (w rzeczywistości nie ma takiego kredytu).
 • konieczność utrzymania relacji z bankiem przez kilka następnych lat – co nie oznacza, że jesteśmy skazani na ten bank, aż do końca trwania umowy. Istnieje możliwość np. wcześniejszej spłaty kredytu lub … przeniesienia kredytu do innego banku.

Czy warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego? Jest to zawsze indywidualna decyzja, ale opcja kredytu konsolidacyjnego może być pierwszym i zasadniczym krokiem do sanacji domowych finansów. Poza tym, banki lepiej traktują takich klientów – mogą im zaproponować lepszą ofertę – co może mieć przełożenie za kilka lat, kiedy zdecydujesz się na dodatkowe finansowanie, np. kredyt hipoteczny.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok