Czy trudno dostać kredyt konsolidacyjny?

2023-01-06 – ostatnia aktualizacja

Czy trudno dostać kredyt konsolidacyjny w banku? Bardzo łatwo! Jeżeli spełniasz podstawowe warunki, to nie będziesz miał żadnych problemów, aby skonsolidować zobowiązania w jeden kredyt.

czy trudno dostać kredyt konsolidacyjny

Co to jest kredyt konsolidacyjny? Po pierwsze jest to kredyt bankowy (ale można o niego wnioskować również w SKOK-ach), a po drugie jest to kredyt celowy – tylko na spłatę zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Nie można zatem z niego sfinansować na przykład remontu mieszkania (należy wówczas skorzystać z pożyczki gotówkowej – gdzie najtaniej wziąć kredyt gotówkowy).

Co to jest konsolidacja kredytów? Potocznie mówi się i pisze o konsolidacji kredytów, jako o połączenie kilku kredytów/pożyczek zaciągniętych w różnych bankach w jeden, nowy kredyt. To tzw. „łączenie” to nic innego, jak spłacenie wybranych zobowiązań i zakończenie trwających umów kredytowych. Powstaje zatem nowe zobowiązanie w banku, który przeprowadza konsolidację.

Po co konsolidować kredyty i brać kredyt konsolidacyjny? Przesłanki są trzy podstawowe:

  • zmniejszenie liczby spłacanych kredytów,
  • zmniejszenie nowej raty,
  • zwiększenie zdolności kredytowej.

Mniejszą ratę, dopasowaną do naszych możliwości finansowych, otrzymujemy poprzez wydłużenie czasu spłaty. Kredyt rozłożony na więcej miesięcy, to oczywiście mniejsza rata.

Kredyt konsolidacyjny i co można skonsolidować?

Wszystkie kredyty i pożyczki bankowe – tak jest w teorii. W praktyce okazuje się, że to jednak bank decyduje o tym co podlega konsolidacji, a zwłaszcza ma to odniesienie do ofert promocyjnych.

Najczęściej konsolidowane są kredyty gotówkowe, samochodowe, ratalne. Mogą być również skonsolidowane kredyty hipoteczne, jak również i zadłużenie na kartach kredytowych i limity niespłacane w rachunkach bankowych.

Zwłaszcza zadłużenie w kartach i w limitach wręcz „prosi się” o skonsolidowanie. Są to wysoko oprocentowane produkty kredytowe, a konsekwencje wysokich odsetek ponosimy wówczas, kiedy ich nie spłacamy. Więcej: czy można skonsolidować limit w koncie i karty kredytowe?

Czy trudno dostać kredyt konsolidacyjny w banku i skonsolidować kredyty?

Czy jest trudno? Nie. Wystarczy spojrzeć poniżej i zobaczyć, że propozycji konsolidacyjnych jest całkiem sporo.

Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, to należy zauważyć, że są zarówno kredyty konsolidacyjne, jak i pożyczki konsolidacyjne (np. pożyczka konsolidacyjna w Pekao bez prowizji).

W tym pierwszym przypadku, to  bank spłaca za nas dotychczasowe zobowiązania (które wyszczególniliśmy we wniosku kredytowym) – pieniędzy nie otrzymuje „do ręki”. Wybierając pożyczkę konsolidacyjną, bank przelewa pieniądze na nasze konto, a my mamy określony czas, aby wybrane kredyty i pożyczki spłacić. W ten sposób można zamknąć limity i karty kredytowe.

Czy kredyt konsolidacyjny to dobre rozwiązanie, aby poradzić sobie z nadmiernym zadłużeniem?

Bardzo dobre rozwiązanie, ale przy jednoczesnym podjęciu dodatkowych działań, mających za zadanie poprawę długoterminowej sytuacji finansowej.

Jeżeli wysokość obecnie płaconych rat oraz pozostałe wydatki domowe zbliżają się do punktu krytycznego naszych możliwości finansowych, to należy zastanowić się nad konsolidacją kredytów i obniżeniem nowej raty. Ale takie działanie może być nie wystarczające i dlatego należy wziąć pod uwagę i inne możliwości zmniejszenia wydatków lub zwiększenia dochodów.

Co więcej, niektórzy kredytobiorcy konsolidują kredyty, otrzymują mniejszą ratę i… zadłużają się dalej! W konsekwencji zamiast poprawić sytuację finansową, tylko ją pogarszają!

Należy również wziąć pod uwagę to, że kredyty konsolidacyjne są oprocentowane stopą zmienną, a w każdym bądź razie większość z nich. Wzrost stóp procentowych spowoduje zatem wzrost raty kredytowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem stałym.

Konsolidacja kredytów nie jest zatem żadnym lekarstwem czy panaceum na źródło zaistniałych kłopotów finansowych, ale jedynie łagodzi ich skutki. I jeszcze bardzo ważna rzecz: kredyt konsolidacyjny, jak każdy inny kredyt, kosztuje.

Koszt kredytu konsolidacyjnego

Cena, którą zapłacimy za to, że bank nam udzieli finansowania, jest bardzo ważna, ale… nie najważniejsza. W przypadku każdego innego kredytu koszt kredytowy powinien być najważniejszy. Logiczne jest podejście i właściwe z punktu ekonomicznego, aby zapłacić za zakupiony towar lub usługę, jak najtaniej.

Ponoszone koszty mają rzeczywiście znaczenie, ale w przypadku kredytu konsolidacyjnego, należy na to spojrzeć nieco inaczej.

Konsolidujemy bowiem kredyty i decydujemy się na kredyt konsolidacyjny po to, aby przywrócić lub poprawić płynność finansową. Zmniejszamy wówczas nową ratę, aby była ona mniejsza od sumy rat konsolidowanych kredytów. Już o tym wiesz, że mniejsza ratę można uzyskać tylko poprzez wydłużenie czasu spłaty.

Nie ma innej możliwości. Co prawda kredyty konsolidacyjne są tańsze niż podobne gotówkowe, ale nie w takim stopniu, aby uzyskać zamierzony efekt.

Ponieważ jednak każdy kredyt jest oprocentowany, to i zostaną naliczone odsetki. Jest to cena za to, że możesz korzystać z pożyczonego kapitału. Jednak im większa jego wysokość i dłuższy czas korzystania, tym większy będzie koszt odsetkowy. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Im mniejszą ratę chce osiągnąć, tym na dłuższy czas musi rozłożyć spłatę kredytu. No i tym samym zwiększają się odsetki do zapłacenie i całkowity koszt kredytu.

Dla większości kredytobiorców konsolidacyjnych, to sprawa drugorzędna – liczby się bowiem mniejsza rata i poprawa bilansu w domowym budżecie. Nie powinno to jednak nas zwalniać od porównania kredytów pod względem ceny i wyszukania jak najtańszego.

Zadłużenie oczywiście się również zwiększy, porównując do tego co było przed konsolidacją. Właśnie z powodu kosztów kredytowych.

Słaba ocena kredytowa. Co z kredytem?

Czy trudno dostać kredyt konsolidacyjny w banku ze słabą oceną kredytową? Bardzo trudno jest dostać kredyt konsolidacyjny ze słabą oceną kredytową. Nawet, kiedy znajdziesz ranking kredytów konsolidacyjnych, informacje, że jest to kredyt dla osób ze słabym BIK lub inne podobne półprawdy, zapamiętaj!

Na listach banków, w rankingach kredytowych i porównywarkach, zajdziesz tylko propozycje kredytowe. Są one kierowane do wszystkich potencjalnych kredytobiorców i zawierają podstawowe informacje o produkcie i przykład reprezentatywny.

Natomiast ostateczna oferta, a tym samym wysokość raty i całkowity koszt kredytu, zależy od zdolności i wiarygodności kredytowej! Jest to czynnik indywidualny, który nie może być uwzględniony w żadnych rankingach, porównywarkach czy kalkulatorach.

Bank musi zatem zweryfikować kredytobiorcę co do możliwości spłaty zobowiązania na określonych warunkach i nie jest to jego przywilej, ale obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Ocena kredytowa nie opiera się wyłącznie na zbadaniu zdolności kredytowej, ale również sprawdzeniu wiarygodności kredytowej w BIK i w innych bazach.

Dopiero po przeprowadzonej ocenie scoringowej, bank może zaproponować kredyt (jest to indywidualna oferta), a tym samym może wyliczyć ratę. A jeszcze o wysokości raty (i kosztu kredytowego) – tak przy okazji – decyduje algorytm naliczania rat (rodzaje rat kredytowych), data wypłaty kredytu i terminy płatności rat…

Mając to wszystko na uwadze, do wyliczeń w porównywarkach i kalkulatorach należy podchodzić z dużym dystansem. Chcesz wiedzieć czy kredyt konsolidacyjny dostaniesz? Skontaktuj się z bankiem.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok