Czy pożyczka pozabankowa to lichwa?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-18 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

To kontrowersyjne nieco pytanie, ale czy pożyczka pozabankowa to lichwa? Z pewnością nie, bo częściowo pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe włączone są do ogólnej definicji kredytu konsumenckiego. A Ustawa o kredycie konsumenckim dokładnie precyzuje co to jest za kredyt i jakie prawa i obowiązki obejmują obie strony umowy.
czy pożyczka pozabankowa to lichwa
Czy pożyczka pozabankowa to lichwa? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Pożyczka pozabankowa, to lichwa? Jakie są uwarunkowania?

Pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej jest świadczeniem pieniężnym, które należy nie tylko zwrócić w ustalonym terminie, ale i zgadzając się oddać więcej niż tylko pożyczony kapitał.

Koszt całkowity takiej pożyczki może być bardzo duży. Ale podpisując umowę pożyczkową, zgadzamy się na warunki jej udzielanie, co nie oznacza, że do podpisania można przełożyć wszystko!

Czy koszt pożyczki gotówkowej może być nieograniczony? Nie. Przepisy prawa ograniczające ich wysokość.

Z kodeksu cywilnego oraz z Ustawy o kredycie konsumenckim< sup>1 wprost wynikają dwa najważniejsze elementy mające uniemożliwić stosowanie nieetycznych praktyk:

1. Zgodnie z art. 359 § 2 [1] Kodeksu cywilnego maksymalne oprocentowanie w stosunku rocznym nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). W 2023 r. maksymalne oprocentowanie nominalne w skali roku wynosi 19,00% 2.

2. 18 grudnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 3. Zgodnie z jej zapisami maksymalne koszty pozaodsetkowe:

  • pożyczek z okresem spłaty krótszym niż 30 dni nie mogą być wyższe niż 5% wartości finansowania;
  • pożyczek z okresem spłaty wynoszącym 30 lub więcej limit kosztów pozaodsetkowych wynosi 10% za udzielenie finansowania, kolejne 10% w skali roku. Jednak w całym okresie kredytowania nie więcej niż 45% kredytu.

W przypadku przekroczenie kosztów obliczonych dla konkretnych warunków kredytowania możemy wówczas mówić o lichwie.

W 2011 r. wprowadzono zmiany prawne, z których wykreślono z przepisów przestępstwo lichwy i maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych.

Dlaczego pożyczki pozabankowe są tak drogie

Fakt, pożyczki pozabankowe nie należą do najtańszych, ale wpływ na jej cenę ma kilka istotnych elementów.

1) Firmy pożyczkowe nie tylko, że nie mogą pozyskiwać depozytów od konsumentów (a tym samym pożyczki mogą udzielać tylko z własnego kapitału), to jednocześnie ponoszą wyższy koszt jego pozyskania. Takie podmioty istnieją na rynku tylko dlatego, że udzielają pożyczek na takich zasadach jaki mamy. Jeżeliby zbliżyłyby się do standardów bankowych, to. przestałyby istnieć.

Wprowadzone regulacje dotyczące tego sektora finansowego, np. tzw. Ustawy antylichwiarskiej, spowodowały, że wiele takich podmiotów zakończyło prowadzenie działalności gospodarczej.

2) Średnia wysokość pożyczki udzielanej przez firmy pożyczkowe jest zdecydowanie mniejsza niż pożyczki udzielanej przez banki. Dotyczy to również okresu kredytowania.

3) Są to również znacznie mniejsze podmioty niż instytucje bankowe i prowadzą działalność na znacząco mniejszą skalę.

3) Zwróćmy uwagę również na fakt, komu pożyczają pieniądze. Zdecydowana większość klientów firm pożyczkowych, to osoby, które nie otrzymają kredytu w banku, ze znacznie gorszą oceną kredytową. Tym samym większe jest ryzyko udzielenia pożyczki takiej osobie.

Mity na temat pożyczek pozabankowych

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów (obok tego, że pożyczki pozabankowe to lichwa) jest ten dotyczący tego, że pożyczki są udzielane biednym ludziom. I do tego takim, które nie uzyskują dochodu. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, że nie uzyskując żadnego dochodu, nie mamy szans na uzyskanie pożyczki!

Nie otrzymasz pożyczki bez zdolności kredytowej! Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, instytucja pożyczkowa jest zobowiązania do jej rzetelnego przeprowadzenia i zbadania.

Mówi się, że tylko bogaty bierze kredyty i pożyczki. I coś w tym jest, bo jak inaczej można byłoby ją spłacić w terminie?

Z firm pożyczkowych korzystają głównie ludzie młodzi, z przeciętnym wynagrodzeniem, a także emeryci i renciści. Dlaczego korzystają? W przypadku emerytów i rencistów, sprawa jest dość prosta: nie zawsze w danym miesiącu starczy do pierwszego.

Jaka jest motywacja młodych ludzi? Lenistwo? Wygodnictwo? Pożyczki pozabankowe zaciągane są na stosunkowo niewielkie kwoty. Być może lepiej jest zapytać w banku o limit w koncie lub złożyć wniosek o kartę kredytową? Wyjdzie z pewnością taniej i na lepszych warunkach spłaty.

Kolejny mit jest taki, że firmy pożyczkowe udzielają pożyczek każdemu, kto tylko złoży wniosek o pożyczkę. Jest wręcz przeciwnie, ponieważ tylko 1/3 nowych wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie.

Pożyczka pozabankowa bez sprawdzania w BIK? Zła sytuacja kredytowa, to główny powód odrzucenia wniosku. Firmy pożyczkowe nie tylko coraz częściej sprawdzają potencjalnego klienta w BIK czy w BIG, ale również w Credit-Check (branżowa baza prowadzona przez CRIF) 4. Analiza pozwala odrzucić wnioski tych klientów, którzy mogliby mieć problemy z uregulowaniem zadłużenia.

Pożyczka pozabankowa przez internet

Pożyczki pozabankowe internetowe, stanowi coraz większą część wszystkich udzielonych pożyczek w tym sektorze.

Jest wiele możliwości, aby taką pożyczkę wyszukać. Można zapoznać się z listą pożyczkodawców udostępnionych na portalach pożyczkowych, korzystać z wyszukiwarek pożyczek lub przeglądać strony internetowe takich podmiotów.

Firmy pożyczkowe online, zwłaszcza te zrzeszone w Związku Firm Pożyczkowych bardzo rzetelne badają zdolność kredytową klientów i nie udzielą pożyczki osobie w trudnej sytuacji finansowej. Żadna z firm pożyczkowych nie ma interesu w zbyt dużym ryzykowaniu swojego kapitału udzielając pożyczki osobom z problemami finansowymi. A to dodatkowo mogłoby doprowadzić do powstania spirali zadłużenia. Zbyt duże jest prawdopodobieństwo, że pożyczka nie zostanie zwrócona, a klient i tak nie wróci w przyszłości.


Źródła:


1 Ustawa o kredycie konsumenckim https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf.
2 Maksymalne oprocentowanie kredytów = 19,00% = 2 x (6,00% + 3,50%).
3 Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawa antylichwiarska już obowiązuje. To koniec naciągactwa https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ustawa-antylichwiarska-juz-obowiazuje-to-koniec-naciagactwa.
4 Podstawowe założenie Systemu Wymiany Informacji (SWI), to pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o: 1. zobowiązaniach bieżących oraz 2. aktualnych danych adresowych dłużnika. https://www.crif.pl/produkty-i-rozwi%C4%85zania/credit-check-system-wymiany-informacji/.

5. Lichwa – udzielanie pożyczek z zawyżonymi kosztami (odsetki lub inne opłaty), w wyniku czego następuje nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkodawcy https://pl.wikipedia.org/wiki/Lichwa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok